GAIA Sajtószemle Kiadja: Egyetemes Létezés Természetvédelmi Egyesület (ETK)
Szerkesztő: György Lajos, Bp., 1115, Sárbogárdi út 11.
Távb.: 203-5477 (reggel 9 órától este 9-ig)
Drótposta: gyorgy@koki.hu
Halózati változat: Nyvelt Erik

Gaia Sajtószemle - 18. évfolyam 358. szám - 2000. február 04.

A TARTALOMBÓL

Szerk.: Hová lett a mozgalom? -(MV)
Egyesületi Híradó - Gera Pál - Vidra mcs.
Nyelvőrség: Csoóri Sándor
Levél Oroszlányból
Hírek
Rózsa Sándor előadása az ETK-ban
Síklaky István felhívása
A humán ökológia második féléve
Mozgalmi kérdések
Az Economist a zöld mozgalomról
A német zöldek hanyatlása
Növényvilág
Kuba szerves forradalma
Megújuló források Kubában
Kubaiak alternatív Nobel-díja
Mae-Wan Hoe: Japán "rizses kacsa"
Fakitermelés a világ tetején
Állatvilág
Japán bálnavadászat
Az ibériai hiúz
Nukleáris kérdések
A nukleáris évszázad vége
György Ottília: A siker

Legközelebb: nukleáris, hulladék, gazdaság stb.


Hova lett a mozgalom?

Baj van. Tudjuk és érezzük valamennyien. Az elmúlt két-három évben a környezetvédelmi szervezetektől csak panaszt hallani. Romlanak a működési feltételek, nincs támogatás, nincs megélhetés, nem lehet együttműködni a kormányzattal, nem lehet elérni semmit. Ha kinyitunk egy újságot, a környezetvédelmi hírek között vezető helyen szerepelnek a "zöldkassza" botrányai, államtitkárok kinevezései és menesztései - a környezetvédő szervezetek meg - úgymond – "adják az újságírók alá a lovat". A zöldek hallatják hangjukat, de mintha nem a lényegről beszélnénk. Kérészéletű politikusok botrányai, napi hatalmi csatározások - tényleg ezzel kell foglakoznunk? Hol az a határozott hang, amely megfogalmazza az Európai Unióval szembeni bírálatainkat, ahelyett hogy csak a PHARE-pénzek elosztásáról beszélne? Ki emeli fel szavát a WTO ellen? Ki láncolja magát az épülő bevásárlóközpontokhoz? Ki jön el a Vörösmarty térre, hogy "bohócot csináljon magából" a Fogyasztásszüneti Nap alkalmával?

Ehelyett nyílt leveleket, előterjesztéseket, sajtóközleményeket fogalmazunk. Nem számoltam utána, de úgy sejtem az elmúlt egy évben sokan több időt és energiát feccöltek a Pepó menesztésére irányuló (szerintem előre láthatóan) sikertelen erőfeszítésekbe, mint abba a munkába, ami szervezetük eredeti célkitűzéseit szolgálja. Baj tényleg van, de okát én nem elsősorban a Környezetvédelmi Minisztérium működésképtelenségében látom (ami tény), hanem egész másutt. Ezek a bajok már hamarabb elkezdődtek, mint hogy Pepó a miniszteri székbe került volna. Elkényelmesedtünk. Ha visszagondolunk, a kilencvenes évek eleje óta a hazai mozgalom óriási változásokon ment keresztül, fejlődése egészen a legutóbbi időkig töretlen volt, kivívtunk számos fontos eredményt az Országos Környezetvédelmi Tanács létrejöttétől kezdve egészen a Nemzeti Agrár-Környezetvédelmi Program megalkotásáig (ezekre nagyon büszkék is vagyunk, nem?), és nem utolsósorban jócskán szereztünk pénzt is magunknak. Egy darabig úgy tűnt, sikerült leküzdenünk kezdeti ellentéteinket, és nézeteltéréseink ellenére kialakult egy együttműködési rendszer, országos találkozóval, havi fórumokkal, Zöld Pókkal.

Aztán… aztán egy idő után mintha valami elromlott volna. A pénzszerzés fontosabb szerepet kezdett játszani életünkben, mint az akciószervezés. Irodákat, felduzzadt alkalmazotti létszámot kellett fenntartani. Már nem tízezer, hanem millió forintokban számoltuk tervezeteink költségét. Természetesen, hiszen ahogy gyűltek tapasztalataink, nőtt elismertségünk, úgy tudtunk egyre nagyobb, munka- és költségigényesebb fellépésekbe belevágni. De a hangsúlyok eltolódtak: a pénzhajhászás mellett féltékenyen figyeljük a másikat, hogy neki mennyi jutott, hangzatos címeket nyújtó posztokra törekszünk, fontos emberekhez dörgölődzünk, és közben azt lessük, hogy a másik vajon melyik politikussal, üzletemberrel keveredik cimboraságba, kinek tartja a markát. Vádaskodunk, elhatárolódunk, lenyúlunk. Egymás szellemi termékét, ötleteit is. Felhánytorgatjuk egymás múltját. Mindenütt ellenséget sejtünk, még "harcostársaink" között is, minden mondat mögött a hátsó szándékot keressük: kinek az érdekét szolgálja mindez? Milyen kapcsolatokat, pénzt, hatalmat akar megszerezni/megtartani az illető? És sokszor tényleg csak erről van szó: a helyezkedésről, a húsos fazékról, és nem a Természetről. Mintha kihunyt volna a lelkesedés, a lángolás, mindenki csak végzi a dolgát, kilenctől ötig. Hol van az igaz elköteleződés, a tenni akarás? Lehet, hogy másutt, új csírákban és kezdeményezésekben, a szokásosan "zöld mozgalomnak" tekintett szervezetek körén kívül/mögött/alatt. Szellemi műhelyekben, egyetemi szervezetekben, jogi személyiséggel még nem is rendelkező kis csoportosulásokban - talán egy új nemzedék kellene, új együttműködési forma, új hozzáállás.

A minisztériummal – jelen formájában - csakugyan lehetetlen együttműködni. De erre a válasz szerintem nem a panaszkodás és utálkozás kellene, hogy legyen. Ahelyett, hogy tehetetlenül széttárjuk a kezünket, függetlenítsük magunkat a hivatalos szervektől, teremtsük meg a saját cselekvési tervünket. Hisz oly sok tennivaló van, amihez nem kell feltétlenül az állam közreműködése: dolgozzunk együtt az emberekkel, szélesítsük társadalmi alapjainkat (ráfér!), neveljünk, alapítsunk ökofalut, adjunk tájékoztatást az EU-ról, a WTO-ról, rendezzünk fogyasztásszüneti napokat - a lista kimeríthetetlen, hisz tennivaló annyi van! A hét szűk esztendőnek is vége szakad egyszer, és akár megerősödve kerülhetünk ki belőle. De nem úgy, ha csak a régi lemezt forgatjuk a korongon.

A helyzet talán nem ennyire szomorú, de én annak látom és érzem. Néhány évvel ezelőtt fel sem merült volna bennem ilyesmi, de most már nem írom alá bárkinek a felhívását, körlevelét, nem csatlakozom minden kezdeményezéshez, és nem keresem az együttműködést mindenkivel. Sokszor nem érzem a lelki közösséget, a "harcostársi" szellemet. De lehet hogy egyszerűen csak elkapott a paranoia… talán kezeltetnem kéne magam? - MV

PS: remélem a fentiekkel azokat sem sértem meg, akik esetleg magukra ismernek. Végtére is ez csak egy vélemény, lehet, hogy egyáltalán nincs igazam. Várom a válaszokat, és akinek nem inge, igazán ne vegye magára…

(A fenti "Szerkesztőségi" miatt ebbe a számba raktuk a 8.4 MOZGALOM ROVATOT. Lásd a 4365. oldalon)

***

"Kisebbíts, lassíts, ne központosíts és legyél a megtartó folyamatok résztvevője"
Theodore Roszak.

***

Egyesületi Híradó

A Vidravédelmi Munkacsoport közgyűlési beszámolója

Folytattuk az iskolákban ismeretterjesztő ELŐADÁS-SOROZATUNKAT. A beszámolót felölelő időszak alatt 44 általános, 18 szakközépiskolában és 2 egyetemen jártunk. A Somogy Természetvédelmi Szervezettel együtt megnyitottuk a petesmalmi VIDRAPARKOT, s folytatjuk a soponyai VIDRAMENHELY és somogyfajszi VIDRABEMUTATÓ kialakítását. Ezen munkák egyelőre tervezés alatt állnak.Több ismeretterjesztő KIADVÁNYT készítettünk a vidra életéről, a természetvédelmi elvárásokról, s azokat terjesztettük a gazdálkodók körében.

A KöM megbízására elvégeztük a vidra HAZAI ÁLLOMÁNYÁNAK FELMÉRÉSÉT, ill. kidolgoztuk a vidra halgazdasági károk módszertanát. Több nyilvános szereplést szerveztünk, ill. elmentünk azon rendezvényekre, ahol a TERMÉSZETVÉDELMI-GAZDÁLKODÓI kapcsolatokról esett szó.

A Munkacsoport a klubbal együtt nem pályázott, a klubbal közösen nem használt fel pénzeket. Anyagi kiadásait az Alapítvány a Vidrákért fedezte.

    Gera Pál

***

Csoóri Sándor: Találkozásom az anyanyelvvel. = Utazás, félálomban

Egy temetési menetben azt hallom a halottról: "Már öregember volt, de a menyecskék örökké ott csiripoltak a derekában."
Soha méltóbb búcsúztatót egy távozónak.
Egy fiatal lészpedi (moldvai) csángó "fehérnép" tízesével-húszasával szalaszt világgá ilyen mondatokat: "Ha pénzed van, élő napod is van, mondtam az uramnak, jól megtudd."
Kép, hangsúly, érzelem, magatartás, szemlélet teljessége egyetlen mondatban. Ráadásul az a bujkáló izgalom is, amely a gondolat rejtélyét a legutolsó szóig feszültségben tartja. Mi hogyan mondanánk? Talán így: "Ha pénze van az embernek, nincs problémája." Talán másként.
Befejezésül ide kívánkozik még egy másik mondat is. Ugyancsak Lészpedről, az előbbi forrás közeléből. Egy anya beszél a legkisebb lányáról. Ezt mondja: "Annának olyan ura van, tedd a sebre, meggyógyít."
Úgy írom ide, mintha ismeretlen népdalt vagy mintha egy ismeretlen balladát másolnék le izgatottan.

(László Andor gyűjtése)

***

Oroszlányból

Kedves György Lajos!
Sikerekben gazdag új esztendőt kívánok a Gaia Sajtószemle szerkesztőinek.
Bízom benne, hogy a 2000. év a mi iskolánknak is szerencsésebb és programokban gazdagabb lesz, mint a tavalyi év.

Túléltünk egy iskola összevonást, amiről év elején nem akartam írni, mert nem kenyerem a panaszkodás. Hála kollégáim lelkes munkájának, a nagy gyereklétszám mellett is megteremtettük azt a légkört, amiben "alkotó" munkát lehet végezni. Az osztályközösségek félévre kialakultak, most már indulhat a magasabb szintű munka.

Versenyekre való felkészítés, tanulmányi kirándulások, nyári táborok megszervezése és nem utolsósorban a délutáni sokágú foglalkozások beindítása. Bízunk benne, hogy a várostól kapunk elegendő pénzt.
Az iskolánk pályázaton megnyerte az internet hároméves használatát, amire nagyon büszkék vagyunk.
2000. január 14.
Szeretettel üdvözlöm Oroszlányból, Orbán Ferencné (Éva)

***

Kérjük a Gaia Sajtószemle olvasóit, az olvasók hozzátartozóit, barátait, hogy az ETK további működése (és a Sajtószemle megjelenése) érdekében adójának 1%-ával támogasson bennünket. Az APEH-től kapott ŤRendelkezési nyilatkozatť-ba írja be adószámunkat (18011342-1-43 és esetleg nevünket: Egyetemes Létezés Természetvédelmi Egyesület. A Nyilatkozatot tegye be egy szabványos méretű borítékba, a borítékra írja rá a nevét, címét, személyi számát és juttassa el az adóhatósághoz vagy adja oda a munkáltatójának.
Köszönjük a tavalyi 1 százalékokat!

Rózsa Sándor előadása 2000. február 15-én, kedden 19h-kor az ETK-ban (V. Vadász u 29): Több, mint testápoló (Káros anyagok a kozmetikumokban, mosószerekben)

Felhívás
A kamatgazdaság növekedési kényszere ökokatasztrófa felé hajtja a világot (Lásd a Magyar Nemzet 1999. december, 29-i számában megjelent "Van alternatíva" c. cikket). A Seattle-i értekezlet alkalmából megmutatkozott, hogy a zöldek - különösen ha a szakszervezetekkel összefognak - tudnak tenni a katasztrófába vivő folyamatok ellen. Ennek jegyében jó lenne, ha a zöld szervezetek vezetőik számára 10 órás tanfolyamokat szerveznének, amelyeken megismerhetik a növekedésre kényszerítő világméretű pénzügyi rendszert helyettesítő lehetőségeket: a Fennmaradás Társadalmi Programját. Ilyen tanfolyamok vezetését díjtalanul vállalja Síklaky István, a Fennmaradás Műhely vezetője. (361-3748).

Humán Ökológia -2. félévi tanrend. Szabadon látogathatók az ELTE Szociológiai Intézetben, Bp. VIII. Pollack Mihály tér 10.
Hétfő 10h Társadalomökológia (Lányi András); 12h Média és környezet (Lányi A.); 14h Környezeti konfliktusok (Lányi A.); 16h A város a történelemben - Urtól Utópiáig (Izsák Éva - Csanádi Judit);
Kedd 17h Magyarország környezeti állapota (Karátson Dávid);
Szerda 14h A zöld mozgalom gyökerei és jelene (György Lajos és vendégelőadók); 16.30 A Ji king és a Tao-te king (Karátson Gábor).
Csütörtök 15h Ökológiai alapfogalmak (Vida Gábor); 17h Urbanisztika és humán ökológia (Fleischer Tamás és vendégelőadók).
Bioszféra és ember - Takács Sánta András óramegbeszélése II.14-én 11.30-kor a Genetika Tanszéken.

Az Ecologist 30/1 (január-februári) számának főcíme: A kozmikus szövetség (The Cosmic Covenant) -újra beágyazva a társadalomba a vallást - természet és kozmosz. A tartalom: E. Goldsmith: A vallás és az ezredforduló; B. Griffith: Vissza a Központba; D. Wilson: Nagyapa története; E. Goldsmith: Ősi társadalmak és kozmikus rend; Seyyed Hossein Nasr: A környezeti válság spiritális és vallási kiterjedései; Krishna Chaitanya: Ember, természet és kozmosz a vedikus Indiában; Robert Murray: A kozmukus szövetség; Margaret Barler: Enok könyve és a kozmikus bűn; Vincent Rossi: Szent kozmológia a keresztény hagyományban; Stephanie Roth. Hildegard von Bingen kozmikus látomása; E. Echlin: Egy afrikai egyház példája. 48 oldal. Ahogy az előző szám Kolumbusz cikkét lefordítottam, ez a következő és legfontosabb.

Az Öko-Info (Szentandrás a Galgamenti Népfőiskola Alapítványa) hírei: A KAC h-keretéből 300.000 Ft-t kaptak; Januárban izomfeszültség oldó tanfolyam volt Galgahévízen; decemberben a kistérségi újságírásról beszélgettek a gödöllőiekkel. - Részletek a Hálózatból, a Lélegzetből, a Hatvani Zöld Hírekből, a GAIA utolsó három számából, a KukaBúvárból, az Élőfalu Hálózatból. - A Zöld telefon hívásaiból.
Szerkesztőség: Galgahévíz, Fő út 106, 28-460-276, szerk. S. Nagy Andrea.

***

"Maga a zöld mozgalom a természet ellensége, - ha nem a lényeg ellen támad!"

Noam Chomsky

***

Elnézést kérek, de most Vera cikke miatt a 8.4-t a szokásos sorrendet fölborítva korábban hozom. Amikor Vera odaadta a Szerkesztőségijét, az alábbi két anyag már a Raktárban volt - ő nem ismerte ezeket.
Megjelent a Zöld Pókon és a Környészen is, az alábbi bevezetővel:

"Kedves Barátaim!
Az alábbi és több más cikkből úgy tűnik, hogy Nyugaton a zöld mozgalom sokkal erősebb, hatékonyabb, sikeresebb és szervezettebb, mint Magyarországon.
Örülnék, ha beszélgetnénk ennek az okairól: Miért gyenge nálunk és általában Kelet-Európában? Szóljatok hozzá - Piros"

(Csak egyetlen válasz érkezett)
ERIK WESSELIUS - erik225@knoware.nl -, 1999. december 14-én elküldte az Economist érdekes cikkét, amely szerint "a hatalom veszélyes mértékben eltolódott a nem-választott érdekcsoportok felé"

THE ECONOMIST: The Non-Governmental Order (December 11-17 1999)
Polgári szervezetek: a "nem-kormányzati rend" vagy demokratizálja a független szervezeteket, vagy szétzúzza a világméretű kormányzást. Különös szövetségek alakulnak ki, pl. a környezetvédők és a munkásszervezetek között, mesterien bánnak a sajtóval.

A Seattle-i győztes csatájuknak voltak előzményei. A vízválasztó az 1992-es riói csúcs volt, amikor a zöld szervezetek nyomására megegyezés jött létre az üvegház-gázok kibocsátásának a korlátozására. 1994-ben kiadták a jelszót a Világbank ellen: "Ötven év elég!" 1998-ban a környezetvédők és a fogyasztók jogaiért küzdő szervezetek segítettek elsüllyeszteni a MAI-t (Szerk.: Elfeledkeznek az Egyházak Világtanácsáról, a kommunista és nemzeti radikális pártokról, stb.). Most a Jubileum 2000-nek sikerült drámai módon csökkenteni a legszegényebb országok adósságait.

A mozgalom nem csak a gazdaság területén tevékenykedik. A kilencvenes években az egyik legnagyobb sikerük a taposóaknák betiltása volt, támadták a Nike-t a tengerentúli gyárak munkakörülményei, a Nestlét az anyatejet helyettesítő tejpor és a Monsantot a génpiszkált élelmek miatt.

A mozgalom egyre erősebbé válik. Sürgősen felelni kell arra, hogy miként történt ez és mit jelent. Ez vajon egy lépés a "nemzetközi civil társadalom felé"? A hatalom veszélyes mértékben eltolódott a nem-választott érdekcsoportok felé? Hasonló csoportok sok nemzedéken át léteztek, de az utóbbi évtizedben a társadalmi és gazdasági eltolódások új életet adtak nekik. A globalizáció miatt aggodalom ébredt a környezetért, a dolgozók jogaiért, az emberi jogokért, a fogyasztók jogaiért. A mozgalom forradalmasodik.

A Nemzetközi Szervezetek Évkönyve szerint ma a világon 26000 nemzetközi független szervezet van, 1990-ben még csak 6000 volt. Sokkal több szervezet működik az egyes országok határain belül. Az EÁ-ban a tagjaik száma 2 millió, jórészt 30 évnél fiatalabbak. Indiában 1 millió. Kelet-Európában 1988 és 1995 között 100.000 csoport keletkezett. Ezek főleg környezetvédő szervezetek.

Nem csak politikai tevékenységet folytatnak, hanem szolgálatokat teljesítenek. Pl. a CARE, a Médecins Sans Frontiers, az OXFAM.

A telefon, fax és postai kapcsolat drága, olcsóbban, gyorsabban és nagyobb hatékonysággal működnek a számítógépes hálózatok. Mint a MAI esetében és Seattle kapcsán.

A Seattle elleni nyilatkozatot 1500 csoport írta alá, számítógépes levelezéssel ez gyorsan megy. A csoportok alaktalan tömege a hálózaton összekötve új minőséget hoz létre s a kormányok kénytelenek foglalkozni ezekkel. Ennek a szervezet-tömegnek ("NGO-swarm") nincsen központja, parancs-rendszere. Sok feje van, tehát nem lehet lefejezni.

A szervezetek szakértői csoportjai alapos adatgyűjtő és elemző munkát végeznek, jó jogászaik vannak.

ELLENSÉGEK VAGY SZÖVETSÉGESEK?
Ha a független szervezetek hatalma nő, arra sokak szerint a nemzeti kormányok fizetnek rá. Jessica Mathews írta: "túl vagyunk a hatalomnak az államok kezében való összpontosulásán, amely a vesztfáliai békével 1648-ban kezdődött". Ma nem csak a nemzeti kormányok jutnak hozzá az adatokhoz, a tényekhez, hanem a vállalatok és a civil szervezetek is. A hatalmi eltolódás valódi vesztesei a nemzetközi intézmények. - A független szervezetek korában a Világbank, a Valutaalap, az ENSZ-ügynökségek vagy a WTO nagyon meggyengülnek, mert nincsenek politikai eszközeik.

A mozgalmi hálózatnak megvannak a célpontjai. A WTO volt az egyik szenvedő alany.
Nem tudjuk, hogy a mozgalom támadásai demokratizálják, vagy csak megbénítják-e ezeket a szervezeteket. Seattle borúlátó következtetésekre ad okot: az összejövetel megbénult. Lehet más kimenetel is. Jelenleg pl. a mozgalom meglepően nyugodt a Világbankkal szemben. Ennek az az oka, hogy a Bank nagy erőfeszítéseket tett az elfogadásukra, Wolfensohn párbeszédet kezdett velük, a munkaterveik felét a mozgalom sugallta, s Wolfensohn szövetségeseket keresett a vallásos csoportoktól a zöldekig. A Világbank átláthatóbb lett.

A WTO nem fog ilyen úton evolválódni. Egy szervezet, amelyben gazdagok és szegények is részt vesznek, nyilvánvaló módon ellentmondásos. De a WTO valószínűleg megkísérli, hogy gyengítse az ellene kialakult széles összefogást. Egyesek a történteket úgy üdvözlik, mint egy olyan kor eljövetelét, amelyben a nagy intézmények oda fognak figyelni a közember hangjára. Mások azt panaszolják, hogy egyes önjelölt szószólók túl nagy befolyásra tettek szert. Ami bizonyos, hogy az újfajta szereplők hangosan helyet kérnek a maguk számára az asztal mellett. - Pi.

[ FOLYTATÁS ] [ TARTALOMJEGYZÉK ] [ RÉGEBBI SZÁMOK ]