GAIA Sajtószemle Kiadja: Egyetemes Létezés Természetvédelmi Egyesület (ETK)
Szerkesztő: György Lajos, Bp., 1115, Sárbogárdi út 11.
Távb.: 203-5477 (reggel 9 órától este 9-ig)
Drótposta: gyorgy@koki.hu
Halózati változat: Nyvelt Erik

Gaia Sajtószemle - 18. évfolyam 360. szám - 2000. március 17.

A TARTALOMBÓL

Szerkeszt.: Csak elkezdeni nehéz (namzi)
Szegénységünk oka a pénzrendszer
Nyelvőrség (Csoóri Sándor és Deseő Walter)
Vita a mozgalomról - (Gréta és namzi)
Levelek a Szerkesztőhöz (Szatmárnémeti)
A Csecsen-föld a másik oldalról
Hírek
Gazdasági kérdések
Martin Khor: A fejlődők és Seattle
Samuelson: A kétélű globalizáció
Hellyer: Mentsük meg Kanadát
Metodista vélemény. A Seattle-i csata
Ázsia országai és a WTO
A vállalati egyesülésekről
Mozgalmi kérdések
Vegyes
Majer József: A ciánügy hordaléka
A tudósok figyelmeztetései
FCNL: Aknák. Irak megbüntetése
Kanadai közvéleménykutatás
Környezet-egészségügy
Az orvosi ellátás magánosítása
György Ottília: Si Fu kapcsolatai

Legközelebb: nevelés, egézség, bölcslet stb.


Csak elkezdeni nehéz

(HÍRLEVÉL 42. - Élőfalu Hálózat 2000. Farsang hava)
Túléltük a "keltezés-váltást", fellélegezhet a médiafüggő világ. De vajon túléljük-e, túlélhető-e az Ember, az Emberiség teljes szellemi és fizikai hanyatlása. Időről-időre felmerül ez a kérdés.
A jelenlegi állapotok jól jelképezhetők egy XX. századi népbetegséggel, a rákkal. Leegyszerűsítve: ha megvizsgálnak egy egészséges sejtet, az 50%-ot fordít a saját fejlődésére, míg 50%-ot a szervezet egészének dolgozik. Ezzel ellentétben a rákos sejt összes "energiáját" a saját újratermelésére, szaporodására fordítja, s a szervezetnek nem juttat semmit. A végeredmény a test és vele együtt az összes sejt pusztulása. A hasonlat kísértetiesen rámutat az emberiség mai állapotára. A század folyamán egyre jobban eluralkodó önző, az egyént középpontba állító anyagelvűség a Közösség rovására az Embert helyezi a középpontba. Szerezz, szerezz, szerezz! Fogyassz, fogyassz, fogyassz! - a fő jelszavaink. S a Közösség (legyen az Nemzet, a Falu/Város, vagy a legkisebb egység, Család) építésére nem marad sem energiánk, sem időnk. Lassan kihalnak az olyan szép szavaink, mint áldozat, önzetlenség, odaadás stb. A végeredmény sem lehet kétséges, hisz pótszerekkel nem tartható sokáig életben az Ember. Anarchia és pusztulás, többek által megálmodott apokalipszis. De vajon mi a gyógyulás útja, hogyan segíthetünk ezen? Szerintem a fentiekből következően egyértelmű: a védekező rendszer erősítésével (a Közösség számára hasznos tevékenység végzésével). Csak elkezdeni nehéz. - namzi

*

"Kisebbíts, lassíts, ne központosíts és legyél a megtartó folyamatok résztvevője"
Theodore Roszak

*

Az "Összefogás a fennmaradásért" felhívása

SZERETNÉ TUDNI, HOGY HOVÁ KERÜL AZ ORSZÁG PÉNZE? MIÉRT NINCS ELÉG PÉNZ AZ ÁLLAMI FELADATOKRA, AZ OKTATÁSRA, VAGY AZ EGÉSZSÉGÜGYRE? MINDENT ELADTUNK, "PRIVATIZÁLTUNK", MÉGIS FOLYAMATOSAN NŐ A KÜLSŐ ÉS BELSŐ ADÓSSÁGUNK!
Miért?

SZEGÉNYSÉGÜNK OKA A PÉNZRENDSZER

A Magyar Nemzeti Bankról 1991-ben oly hirtelen, elsőként elfogadott törvénnyel az évszázados állami pénzkibocsátás átkerült a privatizált bankrendszerhez. Ettől fogva a forgalomban lévő pénz mennyiségének növelése Magyarországon már nem állami, jegybank-pénzzel, hanem hitellel történik. E pénz után a bankok kivételével a magyar gazdasági élet minden szereplője - a költségvetés, a vállalatok, maguk az állampolgárok - kamatot, járadékot fizet. Ha a forintot kibocsátó jegybank nem a magyar társadalomtól független, "fű alatt" privatizált pénzintézet, hanem még mindig a nemzet bankja volna, akkor az így kibocsátott pénz az államé lenne, és ennyivel kevesebb adóból lehetne ellátni az állami feladatokat. De nem lehet az államé, mert az Antall-kormány 1991-ben létrehozta, a Horn-kormány 1995-ben kiterjesztette, az Orbán kormány - holott csak "feles"-törvényről van szó, - fenntartja azt a helyzetet, amelyben ez a pénzkibocsátásból származó jövedelem a bankoké lett ... semmiért!

HOGYAN VÉSZ EL AZ ORSZÁG JÖVEDELME?

Az állam, amikor a gazdaság szükségleteire a forgalomban lévő pénz mellett több pénzt akar kibocsátani, akkor a "magyar" bankrendszernek, élén a "független" MNB-vel, tíz és százmilliárdos adósleveleket kell, hogy adjon, mert a bank csak ezért nyomtat és bocsát forgalomba új pénzt. A nemzetközi pénzintézetek és befektetési alapok azután a Magyar Állam adósleveleit felvásárolják, és így jutnak a magyar adózók rovására hatalmas kamatjövedelmekhez. Pénzüket nem a kockázattal is járó termelésbe fektetik, hanem a kockázatmentes állami adóslevelekbe, amik után kétszer annyi kamatot kapnak, mint amekkorák a más államok hasonló adósleveleinek a kamatai. Csak ülnek, mint a pókok a jól szövött hálójuk közepén, és kamatként zsebelik be a mások által megtermelt jövedelmeket.

MIT LEHET TENNI, ÉS HOGYAN?

Erre is választ ad a FENNMARADÁS TÁRSADALMI PROGRAMJA, amely néhány hónap múlva könyv formájában is megjelenik. Addig is kérjen rövid ismertetőt: Távbeszélő/távmásoló: 361-3748

"ÖSSZEFOGÁS A FENNMARADÁSÉRT"

***

Csoóri Sándor: Egy csokonais pillanat. = Félig bevallott élet. Bp. 1982.

"..Micsoda találat-nevek! Micsoda lángelméjű nyelvkészség a megkeresztelésben: fátyolvirág, ördögmák, ördögszekér, szarkaláb, gólyahír, téltemető, bakszakáll, sóvirág, békaliliom, harmatkása, farkasalma, dudakürt...egy vaskos szótárt megtöltő nevek, amelyek egyúttal pontos jellemzések is.

A nyelvújítás kapcsán száz esztendeje Kazinczy neve ugrik be tudatunkba. Úgy emlegetjük a nevével jelölt mozgalmat, mint a magyar szellemi életet átrendező földmozgást. A folyamatosnak és természetesnek tekinthető "népi nyelvújításról" azonban egyetlen tudatosító szót sem ejtünk. Pedig, ahogy a kiragadott példák is bizonyíják, találékonyságban és érzékletességben semmivel sem esendőbb ez a nyelvújítás az irodalomtörténetinél. Már-már hajlok arra, hogy Fazekas, Földi, különösen Csokonai a füvészkedésbe, egyáltalán a botanikába nem is annyira a rousseau-izmus, mint inkább a bolondítóan szép virágnevek miatt szeret bele. Pezsegtetik szájukban ezeket a metaforaértékű neveket, mintha verssorokat mondogatnának. A gyönyörködés mellett megérzem bennük a dacot is. Debrecen és Széphalom különbségét." (László Andor gyűjtése)

DESEŐ WALTER (Ausztrália, Magyar Élet): hogyan mondjuk közérthetőbben (továbbította Isépy Dezső) . bajonett = szurony; immunitás = védettség; kopíroz = másol, utánoz; prelüd = előjáték; redakció = szerkesztőség; reinkarnáció = újjászületés, újra megtestesülés; unikális = egyedülálló, egyetlen

***

Vita

Kedves Piros!
Már régóta érzek magamban egy kérdést a mozgalommal kapcsolatban, de nem tudtam igazán megfogalmazni, hogy mi bajom van vele. Én nem voltam aktív tag, de rengeteg barátom, ismerősöm van a zöldek között, s az "elvek" sok tekintetben az enyémek is.

Igyekszem ráfogni a kevés időmre, hogy nem foglalkozom a mozgalommal, de be kell látnom, hogy nem is akarom már hogy időm legyen rá. Elnéztem az embereket, akik aktívkodnak és néha azt érzem merő ellentmondás az életük. Egyszer olvastam valamit Tőled, vagy hallottam, s nagyon megfogott. Azt írtad, hogy a kereszténység és a "zöldség" összetartozó fogalmak, vagy legalábbis annak kellene lenniük. Azt hiszem sok környezetvédőnek nagy baja, hogy nem keresztény. Talán az általad leírt dolgok sem úgy lennének, ha Hitük lenne a zöldeknek (korábban még annak tartottam magamat is, de már nem érzem magam közétek tartozónak- sajnos). Talán nem a másik lehordására menne el az energiájuk, talán nem szakadnának szét a dolgok között, azt gondolva, hogy minden azon múlik, amit ők csinálnak. Ha tiszteljük a másik embert (nem csak keresztényi ez a gondolat, hanem minden környezetvédőnek alapgondolatának kellene lennie szerintem), akkor sokkal meggyőzőbben tudjuk átadni nekik a gondolatainkat...

Én ugyan a "mozgalom mellett állok", de nagyon meg tudom érteni azokat az embereket, akik ellenszenvesnek tartanak mindent, aminek zöld szervezethez van köze. Márpedig az emberek rokonszenve rengeteg önkéntest és nagy közvélemény-támogatást jelentene. Talán a mozgalmároknak is buzdító visszajelzés lenne.

Sajnos a pénzért való harc előbb-utóbb megfertőzi az embert. Nagyon nehéz megállni egy határon. Hol húzható meg? Ugyanakkor nem lehet kilépni a társadalomból (bár tudom, van aki megpróbálja - elismerésem az övék). Magam részéről próbálom elfogadni amit kapok, s hinni, hogy szeretettel minden megoldható. Hiszem, hogy amit Isten megalkotott, azt ember nem teheti tönkre. Ha tévedek, akkor nyilván nem hiába történik az, ami van. Akkor viszont nincs miért szembeszállnom vele.

Ettől függetlenül nagyon fontosnak tartom az emberek felvilágosítását, a figyelmük felhívását, hogy ne dőljenek be minden maszlagnak, s éljenek tudatosan, őszintén (elsősorban önmagukhoz).

Az OT-k harca szerintem eleve halálra ítélt az egységes mozgalom alapelveinek leírásáról, hiszen egységes mozgalom nem létezik, s nem is kell, hogy létezzen. Mindenki máshogy teszi a dolgát, máshogy gondolja jónak, amit csinál. Sokkal fontosabbnak tartom, hogy egy-egy vidéki társaság állatokra vigyáz, gyerekekkel ismerteti meg a természetet, szemetet gyűjt, mint azt, hogy Pesten emberek beülnek az irodájukba, s fogalmazzák a megfogalmazhatatlant, vitáznak napokat csak azért, hogy a kormány előtt egységes képünk legyen. Aztán meg próbálnak pénzt kicsikarni arra, hogy fenntartsák az irodát, az alkalmazottakat... Tudom, nem ők az átlag zöld, de nagyon sokban befolyásolják a mozgalmat. Pesten is vannak nagyon jó szervezetek, rokonszenves megmozdulások (pl.: génpiszka, Tisza gyászmenet), de sokan azok közül, akik ezeket csinálják, teljesen tönkreteszik magukat a sok munkában, amit magukra vállalnak. Ezt nem szeretem nézni. Az emberi élet legalább olyan fontos, mint a tiszta folyó, a természet. Fontosabb. Persze, nincs élet természet nélkül, de...talán a "Földanya" megvédi magát.

Most befejezem ezt az eszmefuttatást. Elnézést a nem túl egységes gondolatokért, de nagyon vegyes érzéseket ébreszt bennem ez a téma. Nem tudom, miket szoktak írni Neked, nekem most jó volt ezt leírni. Elnézést, ha haszontalan időtöltés volt az olvasása.

Minden jót kívánok!
Szeretettel üdvözöllek: Márton Gréta

(Pi.: Köszönöm, nem volt fölösleges. Amit idézel, azt úgy mondtam, hogy a hit és zöld gondolkodás összetartoznak. De Bokor-beli barátaim úgy mondták, ahogyan Te.)

***

Kedves Vera!
Örömmel olvastam kifakadásodat (úgy látszik a széplaki levegő jót tesz...) a Zöld Mozgalomról. Nem akarom elismételni, amit már én is többször leírtam, a lényeg ugyanaz. Van még jó néhány emberke, aki hasonlóan látja a helyzetet, őket kellene összeszedni és rászánni egy nyugodt hétvégét valahol (Visnyeszéplak?) erről beszélgetni. Van néhány ötletem nekem is, meg lehet találni a kitörési pontokat! Próbáljunk aktivitást kifejteni ez ügyben! namzi

(Szerk: A korábbi vitákat lásd a Gaiaban, például: 277: namzi, 279 Farkas, 329 namzi, 331 Fülep Dani 341 namzi, 343 Rózsa Sanyi, 345 Fülep Dani.)

***

Szatmárnémetiből

Nem mindennapi felméréssel zárult 1999 októberében a szatmárnémeti EKE osztály néhány tagjának munkája.
Tárgya a Szatmár-megyei épületlakó gyöngybagoly- és denevér-felmérés volt. 52 településen valósították meg az épületlakó állatok felmérését, 97 épületben. A adatok feldolgozása folyamatban van.
Munkájuk során jó kapcsolatot építettek ki a megye egyházainak képviselőivel, több templomot kérésükre megnyitottak a gyöngybaglyok és a denevérek számára. Jelentős azon templomoknak a száma, amelyekben támogatják költőládák kihelyezését, így a felmért területen jövőre biztos alapokkal kezdhetik természetvédelmi tevékenységüket.
(A Szatmárnémeti EKE osztály éves beszámolójából átvette:) Behabetz Magda 2000. január 19.

***

A Csecsen-föld a másik oldalról

CSI-MAGYARORSZÁG (Christian Solidarity International, Krisztusi Szolidaritás) 2000. február
Csecsenföld - "Iszlám vagy halá1"

Az első csecsen háború óta (1994-96) az emberrablás mindennapos esemény. A keresztyén gyülekezeti vezetőket rendszeresen elhurcolják, sok esetben meg is ölik, ezért a hívők kivándorolnak. Senja Rogyjonov 19 éves határőrt elhurcolták. A gyilkosa ezt mondta: "Kértük, hogy térjen át az iszlámra és vegye le a keresztet a nyakából, de nem engedelmeskedett. Azután megkínoztuk, de most sem tágított. Ekkor azt mondtuk neki: iszlám vagy halál. Senja a halált választotta, és végül lefejeztük."

Groznij baptista gyülekezetének vezetőjét korábban elhurcolták, valószínűleg megölték. Utódját, Alexander Kulakovot elrabolták. A fejét Groznij piacán találták meg.

(Pi: Ez is az oroszellenes partizánháború része?)
Csecsenföldön nyüzsögnek az afgán, szaud-arábiai, albán iszlámisták. 1999 februárjában Maszhadov elnök törvénybe iktatta a sariát, hatályon kívül helyezték az 1992-es alkotmányt, amely szerint az ország világi állam. - Pi

***

A tizedik Zöld Országos Találkozó:
Rendezők: REFLEX Környezetvédő Egyesület és Arrabona Zold Klub Egyesület
ÁPRILIS 7. PÉNTEK: 14.00 - Szálláshelyek elfoglalása; 16.30 - 16.45 Megnyitó
16.45 - 18.00 Teljes ülés: a hajdúböszörményi OT-n választott küldöttek beszámolói
18.00 - 18.20 Teljes ülés: Az OT bizottságainak megválasztása.
18.30 - 20.00 Teljes ülés: A környezetvédő és természetvédő szervezetek helyzete, és annak értékelése.
20.00 - Vacsora, utána jelöltek állítása; kötetlen beszélgetés; kulturális műsorok.
ÁPRILIS 8. SZOMBAT:
7.30 - 8.30 Reggeli; 9.00 - 10.00 A jelöltek jegyzékeinek összeállítása, a jelöltek bemutatkozása
10.00 - 11.30 Teljes ülés: Globalizáció és a környezetvédő mozgalom
11.30 - 13.00- Teljes ülés: A zöld szervezetek szerepe a vidékfejlesztésben
13.00 - 14.30 Ebéd; 14.30 - 20.00 Részleg-ülések
20.00 - Vacsora, utána kulturális műsorok
A délután folyamán szavazás a küldöttekről.
ÁPRILIS 9. VASÁRNAP:
7.30 - 8.30 Reggeli; 9.00 - 9.30 Teljes ülés: A választások eredményeinek ismertetése.
9.30 - 11.30 Teljes ülés: a részleg-ülések beszámolói, a részleg-ülések állásfoglalásainak, javaslatainak megvitatása, elfogadása.
11.30 - 12.00 A találkozó zárása, sajtótájékoztató
A jelentkezés határideje: 2000. március 8. - szerda volt. Postacím: REFLEX Környezetvédő Egyesület 9024 Győr, Bartók Béla út 7. Távb.: 96/316-192 --- Az Országos Találkozóról naprakész híreket a http://www.extra.hu/ot2000 honlapon találhatod meg.

**

Megjelent az IGEN 2000. márciusi (XII. 3.) száma. (Bp. 1035. Kórház u 37; igen@igen.hu). A szám tartalmából: Nyíri János: Február 18; Hit (Csoma Áron és Nobilis Márió); Szabó Irma: Ima Hemingwayért (hmmm); Ladocsi Gáspár: A keresztényüldözések kezdete; B. Petőfi Ágnes: Mezey Ferenc a dávodi ügy ítéletéről; az IGEN magzatgyilkosággal kapcsolatos nyílt levelére válaszol Göncz Árpád és Solt Pál: nem nyilvánítanak véleményt, még a kezeiket sem mossák; Czakó Gábor: A szűkös nemzeti naci ("Azért ellenség a vallás, a nemzet és a bennük gyökerező személy, mert Gazdaságtársadalom embereszménye a gyökértelen egyén, a barbi, ... Aki népét szereti, az másmilyen. Az hűséges, az szelíd, az benső emelkedésre törekvő, tehát potenciális ellenálló") Bitter Ákos: Talpig nehéz rómahűségben; Elnököt választanak a katolikus újságírók; Hetényi Varga Károly, Lukács Béla, dGA, BPA, Hajnal Géza írásai; s Magyarul oldal: Molnos Angéla, Kosztolányi, Mihályi Anikó.
Jó szám nagyon!

**

Megjelent a Kovász III/4. száma, 1999 tél (Kiadja: Budapesti Közgazdaságtud. Egy. Környezet-gazdaságtani Tsz, Altern csoport, 1828 Bp. 489. pf.; http://korny10.bke.hu/kovasz). A tartalomból: Kocsis Tamás: Üzenet; Számvetés: kik vagyunk, és mi a célunk; Harvey Cox: Piacisten; Dabóczi Kálmán: "Így beszéljetek inkább: az igen igen, a nem nem"; J.F. Kavanaugh: Krisztus követése a fogyasztói társadalomban (könyvismertetés).
Ez is jó. Ismerteti az Igen és a Magyar Nemzet is.

**

Megjelent a Madártávlat VII/1, 2000 január-februári száma. A tartalomból:.Fidlóczky József: Sikeres évet zártunk; Bagyura János: "A vad sólyom, a mi társunk"; Kovács Hajnalka: Madárvonulás búvászemmel; Szabóky Csaba és mt.: Gyökérrágó őslepkék; Muray Róbert: Vezényi Elemér; Urbán Sándor, Magyar Gábor, Zsoldos Árpád írása, levelek, hírek.

[ FOLYTATÁS ] [ TARTALOMJEGYZÉK ] [ RÉGEBBI SZÁMOK ]