GAIA Sajtószemle Kiadja: Egyetemes Létezés Természetvédelmi Egyesület (ETK)
Szerkesztő: György Lajos, Bp., 1115, Sárbogárdi út 11.
Távb.: 203-5477 (reggel 9 órától este 9-ig)
Drótposta: gyorgy@koki.hu
Halózati változat: Nyvelt Erik

Gaia Sajtószemle - 18. évfolyam 361. szám - 2000. április 07.

A TARTALOMBÓL

Szerkesztőségi: Vita a mozgalomról
Nyelvőrség
Vissza a kozmikus Rendhez (Könyv)
Jelentés a világgyarmatosításról
Összefogás a Fennmaradásért Mozgalom
Levél a Szerkesztőhöz a mozgalomról
Hírek
Végh László könyvéről
Mozgalmi, társadalmi kérdések
Vegyes
Gyöngyössy Péter az Őrségről
Környezet-egészségügy
A növényi étrendről
A maroktávbeszélő veszélyei
A közegészségügy magánosítása
Gyógyszer-szabadalmak
Azbeszt tilalmi vita, Kanada-Franciao.
Bölcselet
Papp Anna írásából
Egy indián törzs kozmológiája
Visszatérés a központba
Tamil ünnep
György Ottília: A Kalló völgyéből

Legközelebb: bölcslet, harmadik világ stb.


Vita a mozgalomról

Kedves Vera!
A 358.-as Gaiaban azt írod, hogy baj van a hazai zöld mozgalommal. Több dologról írsz, én ezek közül kettőt szeretnék kiemelni.

1. "A zöldek hallatják hangjukat, de mintha nem a lényegről beszélnénk". - Ez biztosan igaz. Noam Chomsky mondta egy beszélgetés során, (gyakran idézem ezt): "a zöld mozgalom a természet ellensége, - ha nem a lényeg ellen támad!" Nyilvánvaló, hogy a lényeg a világgyarmatosítás, ő is erről beszél állandóan. Nem mentünk tüntetni a WTO ellen, természetesen én is hibás vagyok - bár a Gaiaban sokat írtam róla. Rendszeresen megkapom a MTVSZ-nek az EU-ról szóló hírlevelét s gyorsan elhajítom - ahelyett, hogy megmagyaráznám például azt, hogy az Unióba való belépés után rövidebb-hosszabb idő múlva a magyar földet külföldiek fogják felvásárolni (mert a mi földünk olcsó!), s még keményebb lesz a gyarmatosításunk. (Ne áltassuk magunkat holmi előnyökkel, pl. környezetvédelmi beruházásokkal - azokat majd úgyis elengedik - ha valamiért kellünk nekik.)

2. Ezt írod: "Ki láncolja magát az épülő bevásárlóközpontokhoz? Ki jön el a Vörösmarty térre". Abban a 358. számban felvetettem a kérdést, hogy miért ezerszer erősebb a nyugati mozgalom? Mi tüntetünk tízen-húszan, ők pl. Seattleben tíz-húszezren. Mi nem is tudjuk, hogy a Széna téren kivágják a fákat, ők Kanada nyugati erdőségeiben börtönbe kerülnek, mert a kivágandó fákra másznak és odaláncolják magukat. Én sem tudom az okát. Talán szerepe lehet az ottani demokratikus hagyományoknak? De hát nekünk forradalmi hagyományaink vannak! Majd egyszer mesélek 1956-ról.

Nem lehet a kétféle dolgot, a szellemi és gyakorlati tevékenységet szembe állítani egymással. Azt azonban mondhatjuk, hogy ha a szellemi tevékenység: írás, előadás, mozgalomszervezés eredménytelen, akkor az rossz, valahol hibás, jobban és másként kell csinálni.

Azt írod: "Mindenütt ellenséget sejtünk, még harcostársaink között is, minden mondat mögött a hátsó szándékot keressük: kinek az érdekét szolgálja mindez?" Súlyos szavak, és sok igazság van bennük. Mit tegyünk? Keressük meg azokat az elvi alapokat, amelyek összekötnek bennünket, s igyekezzünk elfeledni azokat, amelyek elválasztanak. De legyünk tisztában azzal is, hogy az ELLENZÖLDEK igyekeznek befurakodni közénk!

A tanítóknak - egymással is szót értve, együttműködve, összefogva - mindenütt ott kell lenniük, s meg kell nyerni azokat, akik közönyösek a jövő nemzedékek sorsa iránt, s azokat, akiket a NATO és a képviselőválasztás ügyében senki sem tudott megszólítani. Úgy, hogy ha kell, ki tudjuk vinni az embereket az utcára. Erre szükség van. - Pi

***

Szemelvények Molnos Angélától:
"Az fordításban éltnc az menyre lehetett tizta igaz magyar szóval, idegen szólásnac módgyát nem köuettüc..." (Cároli Gáspár, 1589).

"Igaz dolog, szép és dicséretre méltó külön-különféle nyelveket tudni, de akárki ítélje meg, ha illendő-e egyszersmind két nyelvet összezavarni, s úgy beszélleni." (Haller János, 1626-1697).

"tsupán idegen nyelven soha még egy Nemzet is e földön, a maga Anya nyelvét meg nem vetvén, böltsességre, tudományokra nem emelkedhetett." (Bessenyei György, 1781).

***

Április 17-én jelenik meg
György Lajos könyve:
Vissza a kozmikus Rendhez -
Önszerveződés az élővilágban és a társadalomban -
(A zöld mozgalom bölcseleti alapjai), Zelnik József előszavával.-
Ára 650 Ft, 180 oldal, kiadja a Föld Napja Alapítvány, 1519 Budapest, pf. 411, távb.-távmásoló: 06-23-422-577, villámlevél cím: fna@matavnet.hu. Megrendelhető az Alapítványnál, kapható a Zöld Könyvtárban (Bp. Vadász u 29), az ELTE TTK könyvüzletében, Bp. VIII. Rákóczi út 5, később valószínűleg másutt is. ----Tárgya a Rend, a szükségszerűség, az önszerveződés, a kapcsolatok, hálózatok, ökopszichológia, belső szabályozás stb.

***

Jelentés a világgyarmatosításról

CCPA MONITOR 2000. március. (Ezt a számot Kamilla még nem küldte el, de számítógépes levélben megkaptam belőle egy tanulmányt. Küldték "Rick & Janis Sawa" (sswh.fnschool.10.actc@sk.sympatico.ca))
Murray Dobbin and Ellen Gould: Seattle: Outing The WTO: We won the Battle of Seattle, but free trade war continues (Kiütve a WTO-t: Csatát nyertünk Seattleben, de a szabad kereskedelmi háború tovább folytatódik)

Nehezen tudtam volna előre megjósolni, hogy a WTO ennyire különböző embereket és csoportokat fog egymás mellé állítani: együtt küzdöttek a csatában gazdálkodók, környezetvédők, tanárok, anarchisták, acélipari munkások, gépkocsivezetők, öreg emberek. És fiatalok és még fiatalabbak. Ezernyi fiatal, jól tájékozottak, boldogok és derülátók, jól szervezettek, félelem nélkül tűrték a brutális támadásokat.

A MAI kudarca után a WTO helyzete kaotikussá vált. Éreztük, hogy a vállalati globalizáció erői között zűrzavar uralkodik, egyre növekednek az ellentmondások és a haladó erők ezt kihasználhatják.

A nemzetekfelettiek és az állami szövetségeseik azonban semmi lényegeset nem tanultak, a piaci államok nem akarnak meghátrálni, végre akarják hajtani terveiket.

Még egy napi tárgyalás valami megegyezés-féléhez vezethetett volna, de ezt megakadályoztuk.

Kanada egy "meghatalmazási"egyezményt akar, ami komoly mértékben aláaknázná a tartományi és területi kormányok befolyását. Az EÁ-kal együtt a WTO-n belül biotechnológiai munkacsoportot alapítottak - ezt a környezetvédők keményen ellenzik. Ebben a kérdésben az EU megadta magát, bár egyes tagjai ezt ellenezték.

A mezőgazdaság kérdésében az EU feladta régi álláspontját, és a nyilatkozat tervezett szövege "a WTO szabályaival összhangban lévő, piacra irányuló mezőgazdasági kereskedelmi rendszerről" beszél.

Az amerikai és európai mezőgazdasági támogatások világszerte tönkreteszik a paraszti gazdálkodást. A családi gazdálkodók nemzetközi szövetsége, a Via Campesina harcol ez ellen, ennek tagja Kanada Nemzeti Gazdálkodói Szövetsége is.

A kulturális-szociális tervezet tárgyalásánál Kanada annál is rosszabb álláspontot képviselt, mint a MAI idején: semmiféle védelmet nem támogat.

A tervezetnek egészségügyi és oktatási téren súlyos következményei lennének, s Kanada ebben az esetben sem tesz semmit a magánosítás fenyegetésével szemben.

A GATT-ot ki akarják terjeszteni a szolgáltatásokra is - ez lenne a GATS (General Agreement on Trade in Services). David Hartridge, a WTO szolgáltatási részének a vezetőjének bizalmas közlése szerint a GATS a legellentmondásosabb része a Seattle-i előterjesztésnek.

A WTO ülésen nem volt munkavédelmi ügyekkel foglalkozó munkacsoport, nem foglalkoztak a gyerekmunkával sem. Clinton beszélt arról, hogy rendszabályokat kell hozni a munkajogi szabályokat megsértő országok ellen - ez volt a konc a Demokrata Párt mézesmadzagja a választás évében.

Semmiféle vizsgálatot nem végeztek arról, hogy a WTO megállapodásoknak milyen hatásaik voltak világszerte.

Az ipari országok szerveztek egy "Zöld szoba" megbeszélést, ahol a fejlődőket kész helyzet elé akarták állítani. Ez feldühített sok nemzetet, mert ebből a megbeszélésből eleve ki voltak zárva. Egy afrikai küldött be akart jutni, de fizikailag megakadályozták ebben.

Fontosak voltak a tüntetések, a sajtó ezekkel sokat foglalkozott, de a megállapodás ellen sokat tettek a harmadik világ, főleg Afrika országai.

Még korán van ahhoz, hogy lássuk, mennyire sérült meg a WTO. Az EÁ vezető szerepe az elnökválasztásig nem érvényesül. Egyetértés van abban a tekintetben, hogy újabb kerek asztal 2001 közepéig nem lehetséges. Jó lenne tudni, hogy az Afrikai Egység Szervezete fenntartja-e bátor fellépését. India jobboldali és neoliberális kormánya egyre erősebben barátkozik az EÁ-kal s ezzel a fejlődők elveszítették erős vezetőjüket. Nem véletlen, hogy a WTO igazgatója, Mike Moore Seattle után először Indiába látogatott.

A brit világ-fejlesztési mozgalom szerint az EU feladta terveinek korábbi haladó elemeit: azelőtt ellenezték a biotechnológiát, nem akarták korlátozni a behozatalukat a fejletlen országokból, s nem akarták engedni, hogy a WTO aláaknázza a Többoldalú Környezetvédelmi Megállapodást.

Sok szó esik a WTO "reformálásáról" és "szerkezet-átalakításáról". A kanadai Pettigrew arról beszélt, hogy az ENSZ mintájára kellene átalakítani, egy biztonsági tanáccsal, amelyik a legfontosabb határozatokat hozná. A britek meg akarják szűntetni a vétójogot, amelyik gyakorlatilag mind a 135 tagországot megilleti. Politikai eszközökkel gátolni akarják, hogy az afrikai és a többi szegény ország megakadályozzon valamit, ahogy az OECD-ben történt.

Tény, hogy a legszegényebb országoknak nincsenek tisztviselőik Genfben, s ez nem jelent jót.

Az EU Seattle kudarcát a maga javára akarja fordítani és fenn akarja tartani a mezőgazdasági támogatásokat.

Semmi sem tudja megakadályozni, hogy a GATS egyezmény előre haladjon, ugyanis a tárgyalási alapelvekről szóló keretegyezményt minden fontos játékos ellenvélemény nélkül aláírta. Más szavakkal, az egészségi ellátás és az oktatás akkor kerül aláírásra, amikor Kanada akarja azokat.

Kanadában a külügyi tisztségviselők semmit sem tanultak Seattleből. A kereskedelem mindenek felett (trade uber alles) - ez Kanada külpolitikájának és növekedési filozófiájának vezető eszméje.

Éppen úgy, mint a MAI utáni időszakban, az a nézet, hogy a civil társadalomnak valós szerepe lesz - gyerekes.

Egy brit újságíró - aki tévedésből küldöttnek járó útlevelet kapott Seattlebe - arról tudósított, hogy Kanada küldöttsége volt a legagresszívabb neoliberális az összes között.

Ezalatt a föld óriásvállalatai és a gazdag országok bürokratái helyre akarják hozni a károkat - a kereskedelem liberalizációja folytatódik. A külügyesek folyamatosan látogatják az iskolákat, arra bátorítva azokat, hogy "exportálják" szolgáltatásaikat, nem törődve azzal, hogy annak fejében milyen magánszolgáltatásokat hoznak be Kanadába. Arra beszélik rá az önkormányzatokat, hogy tegyék szabadabbá a beszerzési politikájukat. Javasolják a könyvtáraknak, hogy tengerentúlról hozzanak szolgáltatásokat.

Kanadában a szabad kereskedelem buzgó hívei nem nyugszanak.

Politikailag Pettigrew és a korábbi kereskedelmi miniszter, Sergio Marchi, most Kanada WTO-követe, csak annyit tanultak meg, hogy több agymosásra van szükség (t.i. piárra). Ezt az üzenetet hozta Marchi Vancouverbe a Seattle-t követő reggelen: "Jobb munkát kell végezünk az üzenetek kihozásában," és, mondja, ez csak átláthatóság és konzultáció. Miért? Mert ő büszke arra, hogy Kanada milyen jól kezeli a független szervezeteit. - Pi

(Tehát CCPA Monitor - villámlevélből. Két kedvenc lapom egyike. A másik az Ecologist. Érdekes, hogy a februári CCPA Monitorban két, az októberi Ecologistból átvett cikk is van! Majd jönnek sorra.)

***

Összefogás a Fennmaradásért Mozgalom
Elvi Dokumentum

(RÉSZLET)
III. EGY VALÓDI FORDULAT MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEI

Az Összefogás a Fennmaradásért mozgalom azokat a szervezeteket tekinti szövetségesének, amelyek a pénzuralom alóli felszabadulásnak, a részvételi demokrácia és a szociális piacgazdaság felé való elindulásnak minimális követelményeit felveszik programjukba, illetve hatalmi pozícióba kerülve igyekeznek megvalósítani a következőket:

1. A magyar föld megőrzését gyermekeink és unokáink számára, és Kert-Magyarország feltételeinek megteremtését. Föld tulajdonosa, birtokosa, használója csak magyar állampolgárságú személy lehet.

2. Magyarország gazdasági szuverenitásának (önrendelkezésének) visszaállítását. A demokratikusan választott Országgyűlés és Kormány ellenőrizze a magyar nemzeti valutát, és a magyar gazdaságot meghatározó tényezőket, így a kamatszintet, a hitelnyújtást, a tőkemozgást, a külföldi fizetőeszközök szerepét a magyar gazdaságban. A magyar Országgyűlés és Kormány állapítsa meg és érvényesítse - a magyar társadalom nagy többsége érdekeinek megfelelően - az adórendszer, a szociális ellátások és külkereskedelem szabályait.

3. Résztvevő demokrácia megvalósítását. Szűnjenek meg a listás képviselői mandátumok. A képviselő-jelöltek kössenek választási szerződést jelölőikkel/támogatóikkal és ennek megszegése esetén legyenek törvényes eljárással visszahívhatók. A mindenkori kormány programja csak olyan mértékben és módon különbözhet a választási szerződésektől (programoktól), amilyen mértékben és módon a megválasztott képviselők többségének jelölőikkel/támogatóikkal kötött szerződései különböznek egymástól. Meg kell szüntetni a tömegtájékoztatás terén a monopóliumokat. Lehetővé kell tenni, hogy a tömegtájékoztatásban dolgozók ne a pénztulajdonosoktól, hanem az olvasóktól/nézőktől függjenek.

4. A népszavazás hatáskörének kiterjesztését minden közérdekű döntésre, különös tekintettel azokra a döntésekre, amelyek az állam ill. az önkormányzatok eladósítását, a következő nemzedékek megterhelését jelentik, akkor is, ha nemzetközi szerződéseket érintenek.

5. A pénznek a nemzet alapvető fontosságú közintézményeként való kezelését, ennek megfelelően a közpénzkészletekre és közpénzek mozgására vonatkozó adatok nyilvánosságát. A közpénzekkel kapcsolatos banktitok, általában a közérdekű adatok titkosításának eltörlését.

*

Az Összefogás a Fennmaradásért Mozgalom azokat egyesíti közérdekű tevékenységre, akik ezeknek az erkölcsi elveknek kívánnak érvényt szerezni.

Országos Koordinációs Központ Levélcím: 1615 Bp. 161. postafiók (Takács András), (061)-306-5863, villámlevél: control7@mail.datanet.hu

***

Hova lett a mozgalom?

Kedves Vera!
Örömmel olvastam a múltkor megjelent cikkedet a mozgalomról. Öröm látni, hogy vannak, akik érzik, hogy a dolgokat tisztába kellene tenni - nagyszerű, hogy felvállaltad egy ilyen témájú anyag megírását!

Jó lenne, ha vita alakulna ki a dologról, de nekem sajnos az a tapasztalatom, hogy a többség - legalábbis - nem nyilvánít véleményt. Nem érdekli őket? Hülyeségnek tartják az egészet? Vagy nem tartják fontosnak a vitatkozást? Nem tudom, mint ahogy azt sem, hogy melyik a legrosszabb ezen lehetőségek közül.

Tavaly előtt, meg tavaly is írtam részben ugyanezekről a dolgokról közvetlenül az OT-ket követően - általában ugyanis nekem az OT-ken csordul ki a pohár; az ami ott szokott menni, az nem más, mint egy elszomorító mozgalmi kórkép, amit ha valaki meglát, az elborzad.... Nos, szóval mindkettő megjelent a Sajtban is és a tavalyi a Pókon is fenn volt, de tavaly is mindössze egy, azaz EGYETLEN választ kaptam a vitafelhívásomra. "Őrült nagy" a közös gondolkozás iránti igény!!

Utólag még eljutott hozzam két vélemény, amit a pókra írtak (persze nem nekem szólóan, hiába írtam az utóiratba, hogy a Zold Pókhoz nem férek hozza, a nekem szóló üzeneteket küldjék el nekem is). De azok a vélemények sem vitáztak vagy hozzátettek, ugyan már - hanem fölényes gúnnyal csak másfél sorban megállapították (a levél írói jól láthatóan nem olvastak el többet az egészből az első két sornál!!), hogy hülyeség a egész, amit mondok.

Szóval egyelőre (talán még egyszer megpróbálom..) én kétszer próbálkoztam már vitát provokálni ebben, de ezzel a tökéletes közönnyel - sőt, gúnyos elfordulással találkoztam. Zaja Péter, aki még régebben próbálkozik, Ő sem tudott túl sokat elérni.. És az első sorból felejtettem ki Pirost is, aki már mikor irt ilyen dolgokról! De a látszólagos (!) eredménytelenség ellenére ezt akkor is csinálni kell; az ember tegye meg a tőle telhetőt, és ez a legfontosabb.

Remélem, hogy ez az anyag valami minimális mozdulást kivált az emberekből - a Te szavadra azért odafigyelnek.

Remélem sokak nevében köszönöm most meg Neked ezt a cikkedet!
Minden jót kívánva, üdvözlettel
Fülep Dániel
dfulep@delfin.klte.hu vagy denever@www.lib.uni-miskolc.hu

***

Megjelent a Galgamenti Népfőiskola Öko-info hírlevelének2000. márciusi száma, s az előző számból a Szerkesztő asztalán uralkodó rendetlenség miatt kimaradt. A tartalomból: "Zöld ötletbörze" - Rendhagyó Pedagógus Klub március 23. -- Nyílik az Egyhajúvirág -- Regionális Föld Napja Túra, Galgahévíz, Vácszentlászló, Zsámbok közös hulladéklerakója kapcsán, Vácszentlászlón április 13-án a Művelődési Házban. Más lapokból: Padlástér 2000 I., Lélegzet 2000. I-II.; Gaia Sajtószemle 358. Könyvek: Kathleen Keating: A szeretetgyógyászat kiskönyve. Bemutatkozik a GATE Zöld Klub. A HUMUSZ előadás-ajánlata iskolák részére. Föld Napja előzetes - részleteket l. www.foldnapja.okotars.hu ill. 1/466-8866. Segédanyagok pedagógusoknak, diákoknak: Jeles napok.
Szerkesztőség: Galgahévíz, Fő u 106, 2193, 28/460-276.

*

Megjelent VÉGH LÁSZLÓ: FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS című könyve, amely a Kossuth Lajos Tudományegyetemen 1994 óta tartott féléves előadássorozat anyagára épül. A tárgyból eddig körülbelül 4000 hallgató vizsgázott.
A hallgatók a félévenként megújított számítógépes jegyzetből készülnek, ennek az anyaga jelent most meg könyv alakban is. A könyv más hasonló munkától abban különbözik, hogy igyekszik minél átfogóbb módon vizsgálni a fenntarthatóság feltételeit.
Egyszerre kell szembesülnünk a kérdés emberi, történelmi, gazdasági és ökológiai vonatkozásaival, mert igazán csak ekkor érthetjük meg, milyen helyzetben vagyunk, mit tehetünk. A tárgyalás keretéül a fizika nagyon általános fogalmai, az entrópia, a lineáris és nemlineáris rendszerek, a káosz és az önszerveződés szolgálnak. A könyv a társadalmat, a civilizációt emberek alkotta rendszerként értelmezi, elemzi. Ehhez részletesebben foglalkozik az ember adottságaival és értékeivel, a világnézet történelmet alakító szerepével, a mai állapotokhoz vezető úttal, a most meghatározónak látszó életfelfogások, társadalmi rendszerek jellemzőivel. A globális környezeti válság tüneteinek tárgyalása után a könyv a válság kezelésének lehetőségeit és a kibontakozás esélyeit vizsgálja.
A könyv Budapesten az Osiris könyvesboltban kapható, foglalkozik a terjesztéssel a Bibliofil Kft is.
A szerző drótposta címe: vl@moon.atomki.hu

***

StopWTORound, 10 Mar 2000 Küldi Erik Wesselius (erik225@knoware.nl)
Ne csináljon belőled bolondot "Lamy": Semmiféle új kerek asztal, semmiféle fecsegés a világhálón.
(Pascal Lamy az EU's kereskedelmi megbízottja)

Részt vettem egy csevegésen a hálón Lamyval - soha többet! A hálón való beszélgetés csak időpocsékolás. Nem lehet tudni, ki vett részt rajta, se valódi név, se számítógépes cím. A válaszok annyira gyorsan jönnek, hogy biztos, azokat esetleg hat darab Lamy írja. A vonal másik oldalán olyanok ülnek, akiknek előre gyártott válaszaik, propaganda-szövegeik vannak. Az ilyen csevegés nem jelent demokráciát és eszmecserét sem, csak az Európa Tanács céljait szolgálja.

Ahelyett, hogy ezekben részt veszünk, javaslom, hogy közösítsük ki ezeket vagy törjünk be a hálózatukba, (csáklyázzuk meg őket) vagy más eszközökkel harcoljunk ellenük.
Ne folytassunk ál-vitákat a Lamy féle agymosodákkal, készítsünk világos kiáltványokat ellenezve bármiféle új WTO tárgyalást.

Erik Wesselius
Corporate Europe Observatory
ceo@xs4all.nl http://www.xs4all.nl/~ceo/

***

NATURE 402, 225. - 1999. november 18. - C. Levitin: Russian peace researcher detained (Letartóztattak egy orosz békekutatót) - nem tudni, miért, és két társát kihallgatta a KGB, vagy ahogyan most hívják. A két társ egyike amerikai, az orosszal együtt dolgoztak a nukleáris leszerelés kérdésein. (gör)

(Pi.: Talán Nyikitinről van szó - v.ö. Gaia 338. Érdekes, hogy a Nature is hozza.)

***

VAS NÉPE 2000. Február 28. Gyöngyössy Péter: Harmóniában lenni a tájjal - Az őrségi és vendvidéki táj jellegzetes építészetét meg kell őrizni

Beszélgetés U. Nagy Gábor építésszel arról, hogy megvédhetők-e az őrségi apró települések a városiasodás nyomulásától? Az építész többek között elmondja, hogy hatalmas építészeti baklövés lesz a natúrpark-központ létesítése. Érzékeny helyen egy-két épület egy egész település, sőt egy táj képét képes elrontani.

Korábban a térségben dolgozott már főépítész a Fertő-Hanság Nemzeti Park alkalmazásában, de ezt az állást megszüntették. Kárpáti László igazgatónak valószínűleg kényelmetlenné vált, hogy Metz Beatrix főépítész komolyan vette az őrségi munkáját - állítja U. Nagy Gábor. Szerintem kulturális értelemben meg van pecsételve az Őrség sorsa. A többi csak idő kérdése. - Pi.

***

VAS NÉPE 2000. március 11. Gyöngyössy Péter: Rózsaszínű "Eiffel-torony" az Őrségben

Őriszentpéteren a Siskaszeren befejeződött az őrségi natúrpark építkezése. Mindenki remélte, hogy ide egy igazán őrségi, a térség hagyományos építészeti jellemzőit magán viselő épület kerül. De már a tervek sem erre utalnak: a tájcsúfításból adnak leckét.

Egy építési vállalkozó szerint a "fertőhanságiak" idelöknek egy építész Sopronból, aki az Őrséget csak térképről ismeri, s ide építenek nekünk egy förmedvényt.

Kiszely Károly, egy vendvidéki természetvédelmi alapítvány vezetője szerint az épület a vidék csúfsága lesz. Komolyan fontolgatja, hogy tájrombolásért feljelenti a Fertő-Hanság Nemzeti Park igazgatóját.

Több a térséget jól ismerő építész szerint ennek az épületnek semmi köze nincs az Őrség építészeti hagyományaihoz, ez egy kisvárosba illő épület.
(Sajnos a két cikk képeit nem tudom lehozni...) - Pi.

***

NATURE MEDICINE 5(11), 1216. 1999. november S. Garbisa és mások: Tumor invasion: molecular shears blunted by green tea (Tumor-növekedés: a zöld tea tompítja a molekuláris ollókat) melyek segítenek a tumornak, hogy utat vágjon az egészséges szövetekbe; ezek fehérjebontó enzimek és urokináz.

A zöld tea fő hatóanyaga az EGCG, becenevén epigallotechin-3-gallát. Angiosztatinnal (érképződés-gátló) ajánlják. (gör)

***

BOOK OF MONTH (A hónap könyve) ismertetése: http://earthsystems.org/bookstore.html helyen:

"365 jó ok arra, hogy növényevő légy" Egészségedre és a környezetre jó hatással van, ha nem eszel húst és más állati terméket - állítja a könyv. Minden napra megad egy-egy érvet-indokot eme álláspont mellett, még február 29-re is gondol. (ld. még http://earthsystems.org/veg.html)

(Megjegyzés: elismerve a növényi étrend, főleg gondolatrendszerének értekeit, a környezet szempontjából véleményem és számításaim szerint az úgynevezett "permakulturális fogyasztás" az optimális. Ennek az a lényege, hogy az emberi fogyasztásra termelt növényi biomassza ember által nem hasznosítható részét földolgozni, jó étvággyal elfogyasztani képes állatok egyrészt energia- és fehérjeforrásként további, de termőterületet igénybe nem vevő táplálék-lehetőséget jelentenek.
Ugyanakkor trágyájuk a növényi biomassza termelését szolgálja, bőrük, szaruanyagaik, stb. természetes anyagú használati tárgyak készítésére alkalmas. A számításaim szerint ebben az étrendszerben hetente egyszer-kétszer ennénk állati terméket, ami bőségesen elegendő a létfontosságú aminosav-szükséglet fedezésére, még fejlődő szervezet esetében is.

Összetételében közel áll a FAO által ajánlott, ún. "mediterrán" étrend összetételéhez. - Zs.Gy.) zsgy

(Piros: "Nem eszel húst és más állati terméket..." Tehát tojást sem, tejterméket sem. Ez az úgynevezett "vegán" étrend, ami akkor tartható, ha rengeteg élesztőt eszik az ember a B12 vitamin bevitel fedezésére. Csecsemők és kisgyerekek számára életveszélyes. Tavaly, 1999 júliusában jelent meg az Ecologistban Stephen Byrnes-nek egy cikke, azt nem tettem be a Gaiaba, csak a Környészbe, ahol jó vita alakult ki róla. Ha többeket érdekel, lehozhatom itt is. Majdnem két Gaia-oldal!)

[ FOLYTATÁS ] [ TARTALOMJEGYZÉK ] [ RÉGEBBI SZÁMOK ]