GAIA Sajtószemle Kiadja: Egyetemes Létezés Természetvédelmi Egyesület (ETK)
Szerkesztő: György Lajos, Bp., 1115, Sárbogárdi út 11.
Távb.: 203-5477 (reggel 9 órától este 9-ig)
Halózati változat: Nyvelt Erik
HU ISSN 1419-1784

Gaia Sajtószemle - 18. évfolyam 370. szám - 2000. október 13.

A TARTALOMBÓL

Avet: Több világ, kevesebb bank (Szerk)
Négy levél Prágából
Négyen együtt számolnak be Prágáról
Nyelvőrség
A Szépen Emberül Mozgalom felhívása
Egy kvéker jelentés: fegyverkereskedelem
Hírek
Genetikai beavatkozások
Genetikai beavatkozások a mezőgazdaságban
A tudomány felelőssége
A CaMV promoter (bocsánat...)
Bajok a kertben
Biobiztonsági tárgyalás
Génpiszkált növények a nagyvilágban
Víz
A dunai bányakatasztrófa
Egy csepp ivóvíz sincs
Drága víz
Szárazság Gudzsaratban
A NAFTA ellenőrzi Kanada vizét
Levegő
Jövőkép
György Ottília története

Legközelebb: Víz, levegő, növényvilág stb.


Több világ, kevesebb bank!

Ez volt Prágában a tüntetők egyik jelszava, mikor a Világbank és a Nemzetközi Valutaalap ellen tüntettek szeptember 26-án.

Nehéz értékelni, hogy mi történt és mi lesz a hatása. Voltak békés tüntetők, voltak erőszakos anarchisták, fejüket behúzó pénzügyi döntéshozók, alapvető jogokat félresöprő rendőrök és szenzációéhes újságírók. Sok szemszögből sok igazság merült fel azzal kapcsolatban, hogy mi történt, mi fog történni.

Ha távolabbról nézzük, az események egyik szála a Többoldalú Befektetési Megállapodás (MAI) megakadályozása után növekvő tiltakozás legújabb megtestesülése. Az új világrend kisemmizettjeinek nevében szót emelők újabb megmozdulása, a szép új világ értőinek újabb aggódó kiáltása az álmatagon televíziót bámuló gazdagabbik világ felé. Egyre többek számára olyan mozgalom ez, mint amely a rabszolgaság eltörléséért vagy a jogegyenlőségért indult. Forrongó hullám, amely jobb útra akarja terelni a világot, visszaadva az embereknek az elrabolt önrendelkezésük egy részét és emberi méltóságukat.

Egy másik szál a pénzügyi világ megrökönyödött döntéshozóinak világa, akik most kezdenek magukhoz térni Seattle kábulatából és egyre nehezebben viselik, hogy kedvenc luxustalálkozóik gerillaháborús tereppé alakulnak. Valószínűleg a kulisszák mögött már egyezkednek a különböző titkosrendőrségekkel és biztonsági szervezetekkel, hogy hogyan lehet kifogni a szelet a tiltakozások vitorlájából. Talán Prága már részben erről szólt? Nem szabad alábecsülni ezeket az öltönyös urakat. Kollegáik a kilencvenes évek végére üres tárgyalási folyamatokba terelték a nyolcvanas évek végére fenyegetővé növekvő környezetvédő hullámot.

A pókháló másik szála a cseh rendőrség ügyes taktikázása, ahogy játszott a Közgyűlés delegátusainak idegeivel, a prágai lakosság közlekedési lehetőségeivel és később a tüntetők egy részének testével. Azt hiszem, ők azok, akik uralták a helyzetet. A delegátusok számára egy közel polgárháborús érzetet teremtettek – a fenyegetettség olyan képével, ami mögött nem igazán voltak bankárok vérére szomjazó tüntetők. A prágaiak, akikbe már jó fél éve is sulykolták, hogy erőszak lesz az utcákon, nem igazán örülhettek az idegenek seregének – a rendőri jelenlét és később a közlekedési rendszer felborítása nem tette népszerűvé se a Közgyűlést, se a tüntetőket. A tüntetőknek pedig a hírhedt cseh rendőri brutalitást kellett elszenvedni. Igaz, voltak tüntetők, akik a jó prágai anarchista hagyományoknak megfelelően harcot vívtak a rendőrséggel. De ártatlanok is szenvedtek épp eleget az alapvető emberi jogokról elfeledkező rendőrségnek hála. Hiába, a világ nem sokat változott az elmúlt századok során. Mindenesetre a cseh rendőrség igazolta a világnak, hogy joggal költöttek óriási összegeket a felkészülésre.

Nem lehet tudni, hogy ezek a szálak, melyek Prágában kavarogtak hova vezetnek. Lehet, hogy erősödő tiltakozásokhoz és növekvő polgári engedetlenséghez, de az is lehet, hogy ezeknek az okos "csatornázásához", felszámolásához. Előre tekintve nehéz látni. Visszafelé tekintve annál könnyebb. 1994-ben Madridban voltam az utcákon – életem első spanyol leckéjét véve: 50 év elég volt! – akkor is tiltakoztunk akkor is ütötték a tüntetőket a rendőrök a Világbank védelmében. Mi változott? Hat év elmúlt és a Bank tevékenysége talán egy hajszálnyit javult, de megtanulták ezt úgy tálalni, mintha állandóan a szegényekért dolgoznának és tényleg a világ jótevői volnának. Pedig ugyanazt csinálják, mint amit hat évvel ezelőtt. Szolgálják az amúgy is gazdagok érdekeit, és szegényebbé teszik azokat, akik a túlélésért küzdenek. A kép nem túl biztató.

Mi ad reményt? Két prágai kép jut eszembe - egy önfeledten, csukott szemekkel táncoló, rózsaszínbe öltözött lány, oldalán gázmaszkkal és egy, az idegfeszültségben kifáradt, páncélba bújtatott rendőr semmibe révedő szemei. Mindketten hús-vér emberek, de egészen más az amit éreznek. A rendőr teszi, amit tennie kell – valamiből meg kell élni. A lány viszont önfeledten táncol – és mer önmaga lenni, felvállalni az értékeket, amik jobbá teszik a világot. Talán ebben van egy jobb világ reménye…. Akkor is, ha gumibotok várják a táncosokat.

Avet

***

Prágából - 1
töredékes tudósítás

2000. 09. 25
Vihar előtti csend… bár a közgyűléshez kapcsolódó rendezvények már múlt csütörtökön elkezdődtek, eddig a városban inkább csak az állandó rendőri jelenlét utal arra, hogy "valami lesz". Minden sarkon hármasával-négyesével sétálnak a járőrök, egy-két helikopter állandóan a város felett köröz. Ma reggel, amikor egyszerűen csak be akartunk jönni a társadalmi szervezetek sajtóközpontjába, a kapuban két rendőr elkérte az útlevelünket és felvette az adatainkat. A bizonytalanság és a belőle fakadó feszültség tapintható, az utcán állandóan hallani a "globalizáció" és "demonstráció" szavakat.

A tömeg igazán csak most kezd el gyűlni, de a növekedés érezhető, a résztvevők sokfélesége pedig elképesztő. Elcsodálkozik az ember, hogy honnan kerülnek elő ezek a figurák, akik tényleg a világ minden tájáról jöttek. - Eddigi nagyobb utcai események:

Szept. 22.: Humanista Fesztivál hangversenyekkel, 4-500 résztvevővel.

Szept. 23.: Antifasiszta tüntetés kb. 500 fővel.

Szept. 24. délelőtt: A szegény országok adósságának elengedését követelő felvonulás a Jubilee 2000 szervezésében, kb. 2-3000 ember. Külsőségeit tekintve eddig ez volt a leglátványosabb rendezvény: első fele jelképes temetési menet, sok fehér kereszttel és fekete ruhával, és végezetül az "adósság bilincsének" széttörésével az Óváros téren.

Szept. 24. délután: az INPEG (a tüntetéseket összefogó hálózat) tüntetett a városközpontban, kb. 5000 ember. Olyan volt, mintha a keddi események főpróbája lenne, némileg militáns jelszavakkal (Smash the IMF!, "Fight back!" stb.) erős anarchista és ilyen-olyan kommunista részvétellel (sok a spanyol és az olasz). Vörös zászlók és sarló-kalapácsok tömkelege. Erőszakoskodás nem történt. A Köztársaság téren mindenki szépen eloszlott.

Az utcai rendezvények és előadássorozatok, fórumok mellett társadalmi szervezetek a Bank és az Alap képviselőivel is folytatnak tárgyalásokat. A Bankfigyelő Hálózat, a Föld Barátai és más szervezetek tagjai már James Wolfessohnnal is találkoztak, de ezek eredményeiről kevés jut el a közhöz. Általában sem túl hatékony az információáramlás, nagyon szét vannak szórva a rendezvények, rengeteget kell mászkálni a városban egyik helyről a másikra.

A különböző szervezetek különböző irodákat tartanak fenn, de nincsen egy központ, amelyiknek teljes képe lenne az eseményekről, és amely erősíteni tudná a jelenlévők "harci szellemét".

Ugyanakkor a szükségletek megszervezése eddig zökkenőmentesnek látszik, nagyobb szervezési válságról nem hallottunk.

Egy biztos: holnap reggel kilenckor a Béke téren találkozunk… Móra Vera

*

Prágából - 2

Prágában tartotta éves közgyűlését a Valutaalap és a Világbank. Ezt az alkalmat, akárcsak Seattle-ben, felhasználták a "globalizációs" (Szerk: világgyarmatosítási) folyamat ellenzői a tiltakozásra. Korunkban az ipari országok uralkodó gazdasága az egész világot behálózó, összefüggő rendszert alakít ki. A tüntetők a folyamatot azért támadják, mert az a szegény országok népeit valamint a föld természeti környezetét károsítja. Az anarchisták kissé csalóka célokért lépnek fel erőszakos módszerekkel, amikor azt követelik, hogy az Valutaalap és a Világbank oszlassa fel magát. A valósághoz alkalmazkodóbb követelés inkább az lehetne, hogy ezek gyökeresen újuljanak meg, ne legyenek a nemzetközi nagytőke, nemzetek feletti vállalatok eszközei és törekedjenek a szegény országok segítésére és a természeti környezet megóvására.

Prágában kb. 15 ezer főnyi, a világ minden tájáról összesereglett tüntető környezetvédő megkísérelte a tanácskozás színhelyét békésen, látványosan megközelíteni, de ezt a cseh rendfenntartás megakadályozta.

Egy kis felkészült anarchista csoport erőszakkal és fizikai erővel igyekezett átnyomulni a rendőrkordonon. A tájékoztató eszközök világszerte beszámoltak erről a tolongásról, tusakodásról. Ugyancsak aranytalanul nagy figyelmet szenteltek azon kisszámú anarchistának, akik egy bank, egy irodaház valamint egy McDonalds kirakatüvegét zúzták be. Sikerült világszerte ezeket a képeket elterjeszteni, pedig ezek az erőszakos cselekmények nem elsősorban, vagy egyáltalán nem voltak jellemzőek. A tüntetők óriási többsége, békemenetet, erőszakmentes felvonulást tartott. A felvonulás utáni napon a környezetvédő csoportok, nemzetközi hálózatok és béke-szervezetek békés tanácskozásokat rendeztek. Egy ilyenen magam is reszt vettem. A Diverse Women for Diversity hálózat, (DWD) és a Gaia cseh képviselete összejövetelének a helyszínét a rendőrség lezárta, és volt olyan oda igyekvő hallgató akit megfigyelésre őrizetbe vettek. Később a körülzárást megszűntették, igy késve de eljutottunk a helyszínre.

Az összejövetel jelszava ez volt: LIFE IS NOT FOR SALE - (Az élet nem eladó)- Women, Children and Nature's Alternatives to the WTO, WB and IMF, (A nők, gyermekek és a természet által kínált másik lehetőség a WTO-val, a Világbankkal és a Valutaalappal szemben.) Előadott Shalini Bhutani, Vandana Shiva, Maria Reis, Ursula Oswald, Carlos Cesde, Jean Grossholtz. A gyűlést békedalok éneklésével zárták.

J. Halász Judit

*

Prágából - 3

Szeptember 28-i hírek - egy angol nyelvű sajtótájékoztatóból.
Hétfő óta kb. 400 embert tartóztattak le, főleg idegeneket. (Szerk: azóta több mint 600-ra nőtt számuk) A letartóztatottakkal nem tudunk kapcsolatot teremteni.

Az embereknek nem biztosítják a törvényes jogaikat, sokan nem alhattak, mert egyik helyről a másikra vitték őket. Nem biztosítottak orvosi segélynyújtást a sebesülteknek. A rendőrök több tüntetőt botokkal és vasrudakkal vertek, több rendőrségen a rendőrök sorfala között kellett elhaladniuk, miközben verték őket.

*

Prágából-4

GLOBAL-L: "Nagy Dénes" - nad00@elender.hu -
....szeptember 27-én délben kiszálltak a Vencel tér közelében a buszról, hogy vásároljanak a hosszú hazaútra élelmet. 7 embert egyre gyorsabban követni kezdett néhány rendőr majd egy buszhoz terelték őket. Egyikük nem ment elég gyorsan ezért rángatni kezdték, bele is rúgtak. A rendőrök egy buszhoz támasztották és igazoltatni kezdtek őket. Öten ekkor érkeztek oda és kérdéseket tettek fel a rendőröknek, amelyekre nem voltak hajlandók válaszolni. Akit bántalmaztak, azzal vádolták, hogy ő kötött bele a rendőrbe. A 7 embert 3 rendőrautóval ismeretlen helyre szállították, de azóta megvannak.

*

Prágából - 5

2000 szeptember 29
Az MPT-buszon utazó letartóztatottak közül 7 embert csütörtök hajnalban elengedtek, azzal, hogy éjfélig el kell hagyniuk az országot. Tegnap este megérkeztek Budapestre.

2 embert a veszprémi egyetemisták buszáról szintén letartóztattak. Őket meg nem engedték el. Kiutasítás vár rájuk, de ez akár két hétig is eltarthat. A 7 elengedett társunk közül az egyik találkozott a fogdában az egyik veszprémivel. Az elmondta, hogy az ő súlyos bűnük az volt, hogy be akartak menni egy metróállomásra, hogy a sörözés után felszálljanak a metróra. Ennek időpontja: szept. 26 kedd este 11 volt. A 9 ember más napokon sem követett el semmilyen törvénybe ütközőt. Letartoztatásuk alaptalan és jogtalan. Ebből ügyet csinálunk.

Jogi úton is lépni kell. Vegyétek fel a kapcsolatot emberjogi szervezetekkel.
További 7 -Magyarországról érkezett ember ellen vádat emeltek. Jelenleg előzetes letartoztatásban vannak, úgy tűnik büntetőeljárás indul ellenük. Kirendelt védő-ügyvédjük van (tegnap estétől). A vád: garázdaság, hatóság elleni erőszak. Mivel velük korábban sem voltunk kapcsolatban nem tudjuk, hogy a vád megalapozott-e.

Bassa Zoltán

Szívesen látok tömör leveleket, pl. arról a vitáról, amely a cseh követség előtti tüntetésen kialakult. - Pi.

***

Prágai beszámoló

ÁMON ADA, FIDRICH RÓBERT, MÓRA VERA ÉS NAGY DÉNES: Színes zászlók alatt (Népszabadság, 2000. október 4, p.12) (Tömörítve)

"Nem támogatunk semmi olyan erőszakos kezdeményezést, ami emberek, állatok és a magánytulajdon ellen irányul. Támogatjuk viszont a gyülekezés és a demonstráció demokratikus jogát. Elutasítjuk a hatóságok fellépését ezen jogok gyakorlása ellen." Így kezdődik minden kiadvány, amelyet a Nemzetközi Kezdeményezés a Gazdasági Globalizáció Ellen (NPEG) hálózat tagjai bocsátottak ki.

(...24 sort kihagytam ...)
Szeptember 26-án reggel 9 és 11 óra között ezrek gyűltek össze a Béke téren - jelképezve a felvonulás és tüntetés békés természetét és szándékait. A szervezők egyedül erre az időre kaptak gyülekezési engedélyt. Ez a tér talán sohasem volt még ilyen színes és vidám. És sohasem látott még ennyi kamerát és újságírót.A bábok, a feliratos táblák erdeje, a képzeletdús és kifejező jelképek önmagukért beszéltek, és mindegyik azt üzente, hogy a bank és az IMF nemhogy csökkentené a szegénységet világunkban, de tevékenyen hozzájárul annak további elmélyüléséhez. Ennek ellenére a táncoló tüntetőkkel teli tér vidám volt -. és bár a rendőrök gyűrűje fenyegetőnek tűnt, a résztvevők bátran elindultak a konferencia központja felé.

A tömeg negyed tizenkettőkor hagyta el a teret három szín alá rendeződve, amelyek kifejezték a csapatok eltökéltségének mértékét, nemzeti hovatartozását és alkalmazott taktikáit.A sárgák, kékek és rózsaszínek különböző oldalról próbálták meg "bevenni" a két nemzetközi pénzintézet három napra berendezett erődjét. Kora délután végül is sikerült az összes kivezető útvonalat lezárni, így a küldöttségek tagjai csak különböző trükkökhöz folyamodva közelíthették meg és hagyhatták el a tanácskozás színhelyét. Bevetették a rendőrségi helikoptereket, a szirénázó mentőautókat, végül pedig a prágaiak számára lezárt metrón keresztül szállították el a hivatalos résztvevőket a város egy távoli pontjára, ahonnan személyautókkal vitték őket szállodaszobáik közelébe.

Egy vidám, táncos csapatnak még a tanácskozás központjába is sikerült bejutnia szomszédos szállodán keresztül. A kék csapat bizonyult a békésnek induló megmozdulás megrontójának. Legalábbis felőlük jöttek azok a hírek, amelyek vélhetően uralkodni fognak a sajtóban. Egyesek - minden előzetes figyelmeztetés ellenére, az INPEG-től függetlenül - keményen harcba szálltak a kivezényelt rendőri zárólánccal, és némelyikük útja a kórházba vezetett tovább. A sárgák a tömeg erejét kihasználva tudták egyre távolabb tolni a rendőrök sorfalát. Így közelítették meg a tanácskozás helyét és végül békésen hagyták el a sikeres ostromzár színhelyét.

A rózsaszín zászlók alatt gyülekezők voltak a legbékésebbek. (E sorok írói is köztük voltak.) Körülbelül délután négytől megtapasztalhatták a rendőri erőfitogtatás különböző fajtáit. A békésen zenélő és táncoló embereket a Csillagok háborújára emlékeztető "hadsereg" erőszakoskodásai rémisztgették. Hol egy százfős fekete osztag vonult fel, hol a vízágyút tolták előre, de láttunk tankot is. Hála a tüntetők lélekjelenlétének, a tánc és a közös éneklés béketeremtő erejének, még kisebb összecsapásokra sem került sor. A zsonglőrök, a színes ruhák és a labdázó emberek az élet és nem a harc szeretetét hirdették. A rendőrök kihívóan felbőgették a motorjaikat és fenyegetően lóbálták gumibotjaikat.

Az INPEG-irodáról érkező hírek szerint a légmentesen körülzárt területet hatkor akarták megnyitni az Operába hivatalos küldöttek számára. Végül ezt a tervet a körülzárásra való tekintettel törölték (a tüntetők ugyanis időközben az Operát is zárlat alá vették), és a küldötteket "kicsempészték" az épületből. Így a lezárás mindkét helyen értelmetlenné vált. Hétkor a rendőrség nagyvonalú bejelentése szerint hagyták, hogy a felvonulók elhagyják a terepet. Ezzel kezdetét vette a végső, összevont diadalmenet. Sajnálatos módon néhány csoport töréssel-zúzással vezette le kötekedhetnékjét, aminek az lett az eredménye, hogy Prága polgármestere behívta a katonaságot.

Ezek után nem sok okosat lehet mondani. Az azonban biztos, hogy több ezer ember közül néhány is elég ahhoz, hogy egy alapvetően békés tüntetést egyetemes háborúvá alakítson át a tájékoztató eszközök és azon keresztül a nyilvánosság számára. Ez a 99%-ban békés tömeg ugyanis több földrészről érkezett ide és milliókat képviselt, ha nem milliárdokat- Noha a cél közös volt, sokan, sokféle indíttatásból vettek részt a megmozduláson. Az őszülő szakszervezeti emberektől a környezetvédőkön keresztül az álarcos-fekete ruhás anarchistákig nagyon széles volt a színsor. Egy ilyen tömeget még egy körültekintően előkészített tüntetés esetén is nagyon nehéz kordában tartani. El sem merjük képzelni, mi minden történhetett volna az erőszakmentességet hangsúlyozó szervezők munkája nélkül! Hiszen a résztvevők legnagyobb része tőlük függetlenül is eljött volna.

Ezek után azonban minden város elgondolkozhat azon, hogy vajon vállalja-e egy hasonló tanácskozás megszervezését a közeljövőben.

(Az írás kb. szeptember 28-án kelt.)

(Bepötyögte és magyarította: Pi)

***

Egyre újabb idegen szavak jelennek meg a házak falán. Pl. ilyen bolthálózat jelent meg: "Phone House - Information Center" Szép kék tábláik vannak. Vagy terjed a hivatal, iroda, dolgozószoba, kutatószoba helyett az "office" kifejezés - de már nem csak vállalatoknál, hanem intézményeknél is.

A Magyar Köztársaság sem akar lemaradni: Megkezdte munkáját az "ORSZÁGIMÁZS" hivatal? központ? intézmény?....Érdekes, hogy az angolul-franciául egyaránt "image"-ként írt szót nem angolosan, "imidzs"-nek ejtik, hanem, hogy a franciáknál is szerezzünk jó pontot, imázsnak. A Webster szerinti leszármazás: latin-francia-angol. A hivatal keresztszülője elővehette volna Molnos Angela könyvét, amelyet Debrecenben a miniszterelnökünk is nagy nyilvánosság előtt idézett, aszerint ugyani az imázs = közkép, kedvező kép, jó hírnév, arculat, megjelenés. A nyelvőrök semmi esetre sem vágnak jó képet ehhez. - Pi.

Fölhívás

1./ aki a tiszta szó, tiszta ég, víz, tiszta lelkiismeret ígényével él,
2,/ aki azt akarja, hogy a Kárpát-medencében az igazságosság, kölcsönösség, méltányosság szellemében az anyák, a tudásból eredő megértés és a megértésből fakadó szeretet kora jöjjön el,
3./ aki vállalja, hogy a 2000.december 27-31 közötti időt a fentiek jegyében tölti el.(Tiszta a szó, ha tiszta a szándék, tiszta a gondolat és tiszta az érzés. Tiszta az ég, a víz, ha az ember önhaszna érdekében nem mocskol bele a természet rendjébe. Tiszta a lelkiismeret, ha az ember hazája jó polgára, nemzete jó gyermeke, önmaga jó gazdájaként igyekszik szolgálni az életet. A MAGYAR SZÉK tagja a más nemzetek nyelvét tiszteli, a magyar nyelvet felelősséggel használja.
Szókincsét, hangzását, szemléletét védi, őrzi, gazdagítja, s ezt másoktól is elvárja. "Szépen, emberül" Alapítvány H-1243 Budapest, Pf.:698
Villáml.: szepen.emberul@matavnet.hu Kállai Eszter www.irodalom.de

***

Egy kvéker-jelentés

FCNL LEGISLATIVE ACTION MESSAGE -2000 Szeptember 21, küldi RGilman@aol.com

(A Kvékerek Nemzeti Törvényhozási Bizottsága hírlevele)
TAX SUBSIDY FOR U.S. WEAPONS EXPORTERS: Adó-támogatás az amerikai fegyverszállítóknak.
A Szenátusban várhatóan szeptember 25 után döntenek arról, hogy a fegyverkivitel adótámogatását a kétszeresére fogják növelni. A törvény válasz a WTO szabályozására, amely kimondja, hogy a jelenlegi törvények tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot eredményeznek. A törvény egyszerűen megváltoztatja az adó-kódot, hogy kijátssza a WTO-szabályozást. A támogatás kétszeresre növelése évente 300 millió dollárt jelent.

Az amerikai fegyver-szállítók a világ fegyverkereskedelem egyharmad részét teljesítik. A tervezet támogatói szerint növelni kell a versenyképességet a világméretű fegyverpiacon.
A felhívás kéri, hogy mindenki vegye fel a kapcsolatot a szenátorával, hogy ellenezze vagy késleltesse a törvény életbeléptetését. A fegyverkereskedelem növeli az összeütközések áldozatainak a számát

***

FEDERAL DEATH PENALTY MORATORIUM ACT: Három szenátor törvénytervezetet nyújtott be arról, hogy az EÁ.-ban azonnal függesszék fel a halálos ítéletek végrehajtását. (Feingold, Boxer és Wellstone). Más javaslatok a teljes eltörlést indítványozzák.
Az FCNL a halálbüntetés eltörlése mellett van. A halálbüntetés semmibe veszi az emberi élet szentségét, s azt a lehetőséget, hogy valaki megváltozzák.

***

A KATONAI KIADÁSOKRÓL: 2001-re több mint 20 milliárd dollárral emelik a katonai kiadásokat, mintegy 310 milliárdra. A kongresszus költségvetési hivatala további évi 50 milliárdot kér. Mások szerint az összeg nem lehet kevesebb a GDP 4%-nál, évi 100 millió dollár növekedésre van szükség. (Jelenleg a GDP 2,9%-a a katonai biztonságé).

Fel kell tenni a kérdést: Ki fenyegeti az országot? Már többet költünk, mint az utána következő hét hatalom együtt. A 20 milliárd is nagyobb összeg, mint amit nemzetközi diplomáciára, együttműködésre és humanitárius illetve fejlesztési segítségre szánunk.

Mi van a társadalmi biztonsággal, az egészségügyi ellátással, a környezetvédelemmel? Az esendő emberek védelmével itthon és külföldön? - Pi

***

Őrség Nemzeti Park létrehozását kezdeményezi. Illés Zoltán, a parlament környezetvédelmi bizottságának elnöke. Reményei szerint az legkésőbb 2002 tavaszáig létrejöhet. Az Őrségi Tájvédelmi Körzet jelenleg a Fertő-Hanság Nemzeti Park része. Kiszely Károly évek óta szorgalmazza az Őrség Nemzeti Park létrehozását. (Népszabadság, 2000. szeptember 21, p. 5.)
(Korábban az Őrségi Nemzeti Parkról lásd 307, 361, 302-es Gaia.)

Megjelent a Madártávlat VII/5., 2000. aug./-szept.-i száma. A tartalomból: Melléklet: a MME közhasznúsági jelentése; Kállay György: Mínusz két év; Péchy Tamás beszélgetése Máthé Andrással; Gyurácz József: A méhészek kereszttüzében; Gyurácz J.: Szükséges rossz; Schmidt Egon bemutatja a tengelicet; Kovács Tibor a tudomány védelmében; Tóth Szilvia kérdezi, hogy miért ülnek a seregélyek a birkák hátára?

[ FOLYTATÁS ] [ TARTALOMJEGYZÉK ] [ RÉGEBBI SZÁMOK ]