GAIA Sajtószemle Kiadja: Egyetemes Létezés Természetvédelmi Egyesület (ETK)
Szerkesztő: György Lajos, Bp., 1115, Sárbogárdi út 11.
Távb.: 203-5477 (reggel 9 órától este 9-ig)
Halózati változat: Nyvelt Erik
HU ISSN 1419-1784


Gaia Sajtószemle - 18. évfolyam 371. szám - 2000. november 3.

A TARTALOMBÓL

Petráss László: Hogyan tovább
Új háború a palesztinok ellen
Arany Prága...
Levelek a Szerkesztőhöz
Állami piackutatás
Hírek
Költekezett a KGI
Levegő
Lester Brown az éghajlatváltozásról
Elfogynak a gleccserek
johninmtdora válasza
Növényvilág, mezőgazdaság
Kelemen Nemzeti Park
Stoltman Nemzeti Park
Szabad fakitermermelési egyezményt!
Elaho: Rabok a fákon
A WWF és a törvénytelen fakitermelés
Agroökológia a Harmadik Világban
Mi a fenntartható mezőgazdaság
Rizshozam-növelés vegyszer nélkül
Állatvilág
Donella Meadows a kergekórról
György Ottília: Mindennapok zen-je

Legközelebb: Nukleáris, hulladék stb.


Hogyan tovább?

Elmaradt feladatok elvégzése a fejlett társadalom építéséhez (részlet)

A III. évezredre nemzetünknek egy hosszú távon biztonságot adó és maradandóan sikeres társadalom megteremtését kell magvalósítandó célként kitűznie. A történelem során nálunk sokkal esélytelenebb, szellemi és anyagi feltételekben rosszabb helyzetű társadalmak is már elismerésre méltó eredményeket tudnak felmutatni. Népünk sok megpróbáltatása sem sugallhatja azt, hogy nemzetünk csak kárhozatra van ítélve.

10 év telt el a többpárt-rendszer bevezetése óta, érdemes egy összevető vizsgálatot készíteni. Ha pl. az NSZK és Japán korábbi, háború utáni fejlődési ütemét a jelenlegi magyarral összehasonlítjuk, akkor nálunk feltűnő elmaradást tapasztalunk. Ennyi idő után, az óriási bukásuk ellenére is sokkal többet fejlődtek, s mindkettőjükből már komoly gazdasággal rendelkező ország lett. A 70-es években, ugyanennyi idő alatt, sokkal többet lépett előre Finnország, de a 80-as években Kína is. A múlt században 1867 után is az ország fejlődése a mainál sokkal ígéretesebb volt. Magyarország az elmúlt 10 év alatt főleg anyagi, szociális és kulturális téren - elmaradt.

Mindezért a társadalomirányítási rendszerben lenne célszerű az okokat keresni. Most az okok taglalása helyett, kissé általánosabban kimondhatjuk, hogy a politikai demokráciának nem egy széles társadalmi érdeket képviselő típusa alakult ki. Nem bizonyult elegendőnek a meglévő politikai szerkezeti rendszer a nemzeti elvárások hatékony teljesítéséhez. A pártok működésében a működési lassúság, a pártideológiai túlhang, bizonyos szerepzavar és nagyfokú öncélúság is felismerhető. Jelentősebb hangsúlyt kapnak eszméik hirdetése és propagandájuk terjesztése, mint a valós társadalmi kérdések megoldására való törekvés. Visszatetsző, ahogyan a demokrácia eszméit önösen értelmezik.

Ezeken kívül az is szerepet játszhat a magyar társadalom fejlődési megtorpanásában, hogy a legfelső politikai vezetés az adósság kialakulásának körülményeit és mindennapi terhének tényét eltitkolja a társadalom széles tömegei előtt, és hogy nem azonosulnak elvárhatóan a társadalom napi nehézségeivel, attól elidegenedtek. Ideje belátni, hogy önmagában egy korai fejlettségi szakaszban lévő többpártrendszer még nem elegendő egy elmaradt társadalom felemeléséhez, s a jó demokráciához sem.

A diktatúra ideje alatt keletkezett adósság felszámolása legjobb esetben is csak halasztásként kerül szóba, - az is csak politikai hatással nem rendelkező közgazdászok tollából. Ezek után érthető, hogy az egyén jelentős mértékben eltávolodott a politikától. A politikai feladatvállalásának eredménytelensége fásultságot és közömbösséget váltott ki benne, s már megingani látszik a társadalomba vetett hitében.

A politikai működés elégtelensége miatt elkezdődhet az államrendből való kiábrándulás, amely, ha nem szélsőséges választ, akkor egy nagyon káros kivándorlást válthat ki Magyarország esetében is. (Pl. a magas képzettségűek elhagyják az országot, mint az a dél-amerikai államok esetén tapasztalható) Ez lavinaszerű romlást idéz elő az ország nemzetközi munkamegosztásában. A helyzet megszűntetésére mielőbbi megoldás szükséges. Már nem titkolható tovább, hogy a nemzet fejlődését eddig jelentőségében nem ismertetett nehezékek akadályozzák, ezek felszámolása lehet a társadalom előtt az időszerűen kitűzött cél.

A fentiekkel kapcsolatban mindenképp a társadalom felé kell fordulni. Bármennyire is lecsökkent az egyénnek a politikai közügyek iránti érdeklődése, a helyzet megoldása mindezek mellett is az említett több milliós tömegnek a hozzáállásán múlik. A sikeres társadalom felépüléséhez azonban az egyén politikai személyiségjegyeiben is változásnak kell bekövetkezni, mert ma még sajnálatosan érezhető egy társadalmi személyiségzavar. Ideje, hogy a nemzet tudatában helyre álljon a társadalom önkritikájának és önbecsülésének egyensúlya, s megszűnjön a széles ingadozás a nemzeti önbizalomhiány (a nemzet adottságainak a kóros alábecsülése) és az önhittség (a nemzet értékeivel való beképzelt hivalkodás) között.

Az egyénben a saját sikerét elősegítő életfilozófiája mellett, ki kell alakulnia egy társadalmi filozófiának is, s a saját célkitűzéseiben a nemzeti feladatok egy részének helyet kell kapnia.

Sajnos jól tudott, hogy történelmünk során csak hatalmas anyagi és emberi áldozattal nyílt esélyünk a változások elérésére. (1848, 1956). Kétségtelen, hogy a forradalmi lendület időben dinamikusabb átalakulásokat képes előidézni, mint a jelenlegi lehetőség. Hogy ez nem így történt, az mind az egyéntől, mind a társadalomtól nem fizikai, hanem nagyobb politikai figyelmességet, s szellemi összpontosítást igényel. A történelmi sors most felkínált a magyar nemzetnek egy lehetőséget, amellyel ha nem a kialakult politikai képviseleti rendszerrel, akkor más módon -, egy reményteljesebb társadalom építhető föl, s a helyzettel élni kell. A halaszthatatlan társadalmi változások elősegítéséhez szükséges egy társadalmi állapotábra, amelyben kimutatható az egyén bekapcsolódási pontja a társadalom előbbre vitelében.Valójában egy magyar szociálpszichológiai állapottal állunk szemben.

A társadalmi közhangulat mélyponton van, ehhez igazodva kellene jelentős változás előkészületéhez lépéseket tenni. Végül is azt kell beláttatni, hogy ehhez nem csak a jelenlegi politikai intézményrendszerrel, hanem azon kívül is lehetőség van mind az egyén, mind nemzet sorsának javítására.

El kell dönteni, hogy a magyar társadalom jó irányban halad-e, vagy bizonyos társadalmi helyesbítésre van szükség. Sok csalódás érte az egyént a társadalmi ügyek miatt, s így csak egy olyan vállalkozás hozza vissza a közügyek iránti önbizalmát, amely nem vész kárba, s mind ő, mind a társadalom sikert arat.

Tegyünk történelmi visszaemlékezést. Tudjuk, hogy a magyar társadalom nem egy súlyos összeütközés után szabadult fel a szovjet megszállás alól, hanem egy világpolitikai helyzetváltozás eredményeként: 1989-re a kommunista világrendszert vezető Szovjetunió kénytelen volt az Egyesült Államokkal szemben a több mint négy évtizedes világhatalmi helyzetét feladni, s a megszálló haderejét Közép-Európából (s Magyarországról is) kivonni. (1986-ban Izlandon Ronald Reagan és Michail Gorbacsov megállapodtak a szovjet-amerikai katonai szembenállás végleges felszámolásáról, majd 1989-ben Máltán a világ politikai fejlődése szempontjából nagy kihatású egyezményt írtak alá. A megállapodás szerint a Szovjetunió a nyugat-európai államokat is veszélyeztető hadseregét kivonja a megszállt közép-európai országok mindegyikéből. Több, mint 10 év telt el azóta, s ma is még a magyar társadalomban a demokráciákra súlyos árnyékot vető jelenségeket tapasztalhatunk. Az okok keresése miatt, mivel viszonylag kevés idő telt el a többpárti politikai rendszer létre jötte óta, érdemes annak születési körülményeire visszanézni. Be kell ismerni, hogy az új politikai rendszer Magyarországon nem egy elementáris erejű társadalmi megmozdulás eredményeként, hanem talán csak fokozottabb társadalmi érdeklődés közepette, egy politikai véleménynyilvánítással, jött létre. Ilyen - a nagy társadalmi téthez képest - aránylag kis mértékű társadalmi forrás mellett vajon megfelelő volt-e a nemzet aktivitása a diktatúra maradványinak a felszámolásához, s kellően lefojtotta-e a diktatúra továbbélését szorgalmazó erőket? Ennek szellemében kell, mint a történelmi elemzést, mint a jelen társadalmi állapotok vizsgálatát elvégeznünk. (folyt. köv)

PETRÁSS LÁSZLÓ, Horizont Klub,
Összefogás a Fennmaradásért, Orsz. Koordinációs Központ titkára.

***

Újabb háború - a palesztinok ellen

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa határozatban ítélte el Izraelt, amiért az "túlzott mértékben vetette be katonai erejét a palesztinokkal szemben". Az Egyesült Államok a szavazásnál tartózkodott. A Magyar Demokrata október 12.-i szám egy 8 képből álló sorozatot mutat be. Az izraeli katonák golyói elől bújik egy palesztin férfi fedezék mögé és igyekszik menteni kisfiát. Hiába, lelőtték őket, a gyerek azonnal meghalt, az apát válságos állapotban szállították kórházba. (Apa és fia nem tüntettek, hanem taxin igyekeztek hazafelé, de az útlezárás miatt az nem vitte őket tovább).

(A pillanatnyi okot mindenki ismeri: Ariel Saron a kíséretében lévő ezer izraeli fegyveressel meglátogatta a muzulmánok harmadik legszentebb helyét, az Al Aksza mecsetet. Ha azt baj érné, akkor kirobbanna a harmadik világháború. Nem tartana soká. Emlékeztetek: 4-6-0).

Nehogy már Izraelben kevés legyen a harci eszköz:
szeptember 27-én az amerikai Külügyminisztérium bejelentette, hogy javasolják, adjanak el az izraeli hadseregnek 35 db. UH-60L Blackhawk harci helikoptert, tartalékalkatrészekkel együtt. (Az ára mintegy 525 millió $). Már korábban hozzájárultak 8 Apache Longbow helikopter eladásához - a teljes összeg 1,03 milliárd $. ----- A Külügyminisztérium szerint az eladások hozzájárulnak az Egyesült Államok biztonságához, megjavítják egy baráti állam biztonságát, s erősítik a politikai állandóságot és gazdasági fejlődést Közel Keleten. - Az elmúlt napokban az izraeli hadsereg harci helikoptereket alkalmazott köveket dobáló palesztin polgári lakossággal szemben.
Az FCNL követeli, hogy NE ADJANAK EL TÖBB HELIKOPTERT IZRAELNEK! (RRGilman@aol.com küldi 2000 október 12-én az FCNL (kvéker) törvényhozási körlevelét)

***

ARANY PRÁGA...

THE PRAGUE POST okt. 18.
Gwendolyn Albert: An arresting tape shows police abuse (Egy video-szalag mutatja a rendőrség túlkapásait)

A letartóztatott bécsi diáklány, Chris (Sylvia Yolanda) Mach a kihallgatása közben három ember jelenlétében kiugrott az ablakon s elmenekült. Megsérült a lába, a csípője, a gerince, a bokája műtétre szorul.
Mach szeptember 26-án Bécsből teherautóval hozott déli országokból származó küldötteket. Leparkolta a teherautót, abban volt a macskája is, majd egész nap videózott. Egyedül állt egy iskolaudvaron, filmezett, egy rendőr rákiáltott: Kameru! Delej! A lány angolul mondta, hogy elmegy, de megragadták és elvonszolták. A zsaru azt is mondta: Vozrala a zfetovana (részeg és kábítószeres)

Ez csak a törvénytelenségek kezdete volt. Bedobták egy teherautóba, agyrázkódása lett, megbüntették, mert részt vett a tüntetésen, kifizette a bírságot de akkor sem engedték szabadon, nem engedték telefonálni, hogy ügyvédet hívjon. Úgy elkeseredett, hogy az ablakon át kiugorva akart elmenekülni.

Egy szervezet embere, Oceransky meg akarta látogatni a kórházban, ami nehéz volt, mert azt mondták, hogy ilyen nevű betegük nincs. A kórháziak fennhéjázó magatartása ellenére végül megtalálta. Mach szobájában rendőrök voltak, őt is letartóztatták. A videózás alatt a lencsét hol a kórháziak, hol a rendőrök igyekeztek eltakarni.

Mach az osztrák követség segítségével visszajutott Bécsbe, de a teherautóját zárolták.
A rendőrséget semmilyen független szervezet nem ellenőrzi, csak ők saját magukat. Ez rosszabb, mint a kommunizmus alatt volt, amikor ez a hadsereg feladata volt.

A cseh sajtó szerint Mach történetét a legmagasabb európai igazságügyi szintre akarják vinni.
Milos Zeman miniszterelnök a kisujját sem mozgatta meg, amit egy napon sajnálni fog.
(ps: Mi lett a cicával?.) - Pi.

***

Princetonból

Elnöki vita-sorozat az Egyesült Államokban 2000. október 5

Szervusz Lajos!
Voltam hétvégén a Nader bostoni választási előadás-sorozatán. Előadók (Naderen kívül): Phil Donohue (műsorvezető), Howard Zinn (történész híres könyve a 'People's History of the United States), Michael Moore (filmrendező, humorista, író ismert filmje a 'Roger and Me'), Winona Laduke (alelnök jelölt) és még egy két figura. Kb. 10000 támogató, a bostoni Fleet központban (sport és hangverseny stadion).

Mindegyik előadó hangsúlyt fektetett arra, hogy a nagy cégek túl sok befolyással bírnak a politikában, általában az emberek rovására, Donohue szerint 'az alapító honatyák nem igy képzelték'.

Nader tiltakozott az ellen, hogy nem engedélyezte a Committe on Presidential Debates a 'harmadik' pártok részvételét a TV-ben közvetített vitasorozatokban. 'Elmebeteg'-nek nevezte azt a rendszert amely 300 milliárd dollárt költ fegyverkezesre, miközben 45 millióan vannak egészségügyi biztosítás nélkül. Bírálta a WTO-t is mert semmibe veszi az amerikai munkások érdekeit, az IMF/WB-t mert tönkreteszik a fejlődő országok (amúgy is silány) szociális hálózatait.

Válaszolt arra a gyakran emlegetett vádra is mely szerint ő 'szélsőséges'. Szerinte a rendszer amiben élünk az ami igazán szélsőséges.

Felemelő érzés volt a lelkes (aránylag fiatal) közönség soraiban ülni. Véleményem szerint a jelenlevő Nader-támogatók olyan változásokat szeretnének elérni, melyeknek az eredménye egy magát demokratának tartó országban megilleti őket, míg ezt a Gore/Bush választási küzdelem mögött rejtőző pénzemberekről/cégekről/speciális érdekcsoportokról nem merném kimondani.

Még egy lényeges dolog történt azóta Nader-ügyben. Tegnap este Bostonban (University of Massachusetts egyik épületében) lefolyt az első elnöki vita, melyről Nadert nem csak mint jelöltet (vitapartnert) utasították el. Nadernek jegye volt, hogy a vitát figyelő közönség soraiban lehessen, és amikor a jegy által biztosított jogát óhajtotta gyakorolni, közölték vele, hogy nem engedik be, és ha nem hagyja el a U. of Mass. területét akkor letartóztatják. (Egy vigaszom van számára, hogy nem sokból maradt ki.)

Talán az is figyelemreméltó esemény, hogy a Zöldpárt központjának (California) ablakába egy ismeretlen tettes belelőtt.

Szeretettel, Balázs (bhetenyi@dellnet.com)

**

Nagysimonyiból

Kedves Piros!
Végre egy kis lélegzethez jutottam, és írok Neked. A könyved is visszakerült hozzám, és újra átlapozva magam is elcsodálkoztam, hogy első nekifutásra mi ragadott meg, mely gondolatokat éreztem azonnal magaménak.

Nos tudnod kell, világéletemben a szívem szavára hallgattam, a megérzéseimre, és a legnagyobb nehézségek idején is mindig a "belső iránytűm" segített. Én iszonyúan elveszett vagyok ebben az információ áradatban, de olyannyira leegyszerűsítettem az életet, hogy tv és napi sajtó nélkül élek. A rútságokat kikerülöm, a szépségeket magamba szívom, de mivel feladatom a körülöttem élők fájdalmának oldása, enyhítése, komolyan kell a saját léleképítésemmel is foglalkoznom. Mivel budapesti lány voltam, így a Dunakanyar szépségei még a balatoni nyarakat is feledtették, de most a még megmaradt csodákat látogatom (pl. Tihany). Mindent pótolni szeretnék, amit kitöröltek a könyveinkből, életünkből.

Az éretlen társadalmunkon belül a kisebb közösség is éretlen (előrehaladott kora ellenére). Gátolják és támadják a fellelhető kulturális sokféleséget, az egyéniséget, a közösségépítésnek még a szándékát is. Csupa savanyú ábrázat, lekicsinylés, mocskolódás. És mivel én "élni" tanítom az időseimet, nem siránkozni, a gyerekeket faültetéssel a jövő felé tekintésre, a gyerek-idős programokkal a nemzedékek közti iszonyú érthetetlenséget szeretném enyhíteni, így "közellenségnek" számítok, hisz nem egy nótát fütyülök a vezérkarral s a nagy átlaggal.

Nos a helyi környezetnél, ahol élek, ott is a kivagyiság, a "most" milyen jól megy elv uralkodik. Semmi előrelátás, érték megóvás. (Az ilyen házat, mint az enyém, már rég le kellett volna dönteni, - mondják.). A saját lelkük elvesztésével még azt is rosszul tűrik, hogy a Tied még megvan. A nagy tv őrületben élők egyáltalán nem tájékozottabbak, sőt zavarodottabbak, s ha volt is egyéni ízlésük és véleményük, már régen elvesztették. Egyre inkább a szélsőséges viselkedés az uralkodó, munkahelyi és kis helyi közösségekben egyaránt. Az emberek bizalmatlanok, nagyon elszigetelten élnek, elmagányosodtak, gyerek, fiatal, öreg sem kivétel. A családok szétzilálódtak, még ott is, ahol nem ital a drog, hanem "kényszermunka" ami már már nem tisztel ünnepet, szülőt, hétvégét. Összefolynak a napok, a hetek, az évek - de tennünk kell ellene.

Köszönöm az értékes gondolataidat, mely megerősített abban, hogy soha nem a tömeg ítélete, tettei a fontosak. Sajnos egyre kevesebb az értő, érző, gondolkodó. Vagy csak nem találjuk egymást?

Szeretettel üdvözöl---Papp Anna

***

A Magyar Posta igazgatójától, avagy
állami piackutatás?
(és válasz is)

A levelet nem nekem címezte a Magyar Posta igazgatója, Juhász Ferenc, csak bedobták a levélszekrényünkbe. Az Igazgató Úr aláírásával 8 oldalas kérdőívet kaptunk, amely szerint segíteni akarnak nekünk vásárolni. Nagyszerű ötlet: a kérdések földolgozása alapján a vállalatok pontosabban célozhatnak meg bennünket a szennypostájukkal. Ilyeneket kérdeznek: Név, életkor, cím, milyen lakásban, kikkel élünk együtt, hány 18 éven aluli él ott, foglalkozás-szakterület-havi jövedelem (!) - iskolai végzettség - miket olvasunk (18 lehetőség, szépirodalom, netán költészet legfeljebb az egyébbe férne bele) - kedvenc elfoglaltságaink - miket gyűjtünk - vásárolunk-e környezetbarát termékeket - milyen sportot űzünk - merre nyaraltunk - milyen szálláson - van-e lakásunk, akarunk-e újat helyette, van-e telkünk, nyaralónk, gépkocsink, számítógépünk, bunkofonunk, mosógépünk. Milyen a fűtőtestünk, mivel fűtünk, milyen a kertünk, vannak-e beruházási terveink, van-e a családban hallókészülék, van-e és milyen gépkocsink, hány éves az, biztosításaink, milyen bank ügyfelei vagyunk, telefonjaink, havi telefonköltségünk, internet-használatunk, járunk-e a postára, mikor-milyen céllal, miket vásároltunk az elmúlt évben katalógus alapján, milyen katalógusokból, stb. Ez persze csekély töredék, sokkal több és részletesebb kérdés van, mindenütt beikszelhető néhány vagy több tucat négyzet. Összesen 486 lehetőség.

Alaposak a piackutató urak, de nem eléggé. Az például hiányzik, hogy melyik pártra szavaztam, milyen vallású vagyok, melyik maffia-csoport tagja vagyok, milyen fegyvert birtokolok vagy akarok birtokolni, stb.

Természetesen biztosítanak afelől, hogy ez a "direkt marketing" tevékenységhez szükséges adagyűjtés megfelel a törvényes előírásoknak.

A Magyar Posta a fogyasztás, a vásárlás, a pénzköltés, a közvetlen és célzott reklámozás szolgálatába állt. Törvénybe nem ütközik? De - kérdem én - a posta szabályzata megengedi-e ezt?

György Lajos

***

HÉT MAGYAR RAB CSEH BÖRTÖNBEN.
Jan Stastny elküldte a Prágában letartóztatott és fogva tartott magyarok névsorát. Íme:
Baki László (20.02.1965), Baki Gábor (1976), Ivády Tamás (1971), Bagi István László (1975), Staller Ágnes Sára (1975), Kocsis Anikó (1974), Némethné Rafli Anita, (1976). A rendőrök elleni támadással vádolják őket.

* Október 10-én mintegy 30 aláíró levelében kérte a magyar hatóságokat, minisztériumokat, az országgyűlést, hogy szorgalmazzák a feltételezhetően ártatlan vádlottak ügyének tisztázását és szabadon bocsátást.
Október 19 délután Fidusz hív telefonon: akkor kapta a hírt: kiszabadultak a magyar foglyok.

***

A Prague Legal Support Team (jailsolidarity@yahoo.com) okt. 17-i hírei alapján még húszan vannak rács mögött.

1-2 cseh. Egyiküket elítélték. - 7 magyar. Hatósági személy ellen elkövetett erőszakkal vádolják őket. Különösen rosszul bánnak velük. - 1 német. Felajánlották neki, hogy ha bűnösnek vallja magát, elengedik - ő ezt megtagadta, ártatlannak vallja magát. Rendőr ellen elkövetett erőszakkal vádolják.

2 dán. A vád az ő esetükben is hatóság elleni erőszak. 2 lengyel. Egyikük a Pankrácban van, fejsérülést szenvedett, különösen rosszul bánnak vele. 1 fő Nagy Brtanniából. A 26-i tüntetés utáni napon tartóztatták le a határállomásnál. Tulajdon elleni támadás a vád, amit ő tagad. Óvadékra lehetősége van. (Ha kifizet 30.000 koronát a károkért, akkor kiengedik). 2 spanyol. Ők is a Pankrácban vannak. 2 fő Romániából. Sem a nevüket nem tudni, sem azt, hogy miért tartják őket fogva. A jelentések szerint rendkívül durva elbánásban részesülnek. 1 osztrák. Nevét ismerik, van ügyvédje, rendőrség elleni erőszakkal vádolják. 16 éves. Az egyetlen bizonyíték ellene néhány rendőr tanúvallomása. Egy ukrán nő a balkovai határállomás rendőrségi fogdájában van, de nem tüntetett. Utoljára 29-én látták, durván bántalmazták. További 3 fő tűnt el, valószínűleg őket is letartóztatták. 2 kurd nemzetiségű személyt (állampolgárságuk nem ismert) a tüntetések során tartóztattak le. Azóta nem hallottak róluk, a nevük sem ismert. 1 fő az Egyesült Államokból. Az amerikai követség szerint okt. 1. előtt minden amerikait kiengedtek, de a londoni cseh nagykövetség sajtóközleménye szerint még mindig börtönben van egy amerikai, akit el is ítéltek. Nem tudják, ki lehet ő.

A belügyminiszter azt állítja, hogy van néhány fogva tartottól származó irat, amely szerint nem akarják, hogy velük bárki felvegye a kapcsolatot. Bizonyíték van rá, hogy ezeket az iratokat súlyos fizikai és lelki bántalmazás után írták alá, ráadásul olyan nyelvű iratokról van szó, amelyet ők nem is értenek meg. Majdnem mindegyikük, akit fogva tartanak, az elmúlt hetekben áldozatul esett valamilyen szintű embertelen, sokszor nagyon komoly fizikai bántalmazásnak.

A vádlottakkal szemben a legtöbb esetben az egyetlen bizonyíték a rendőrök tanúvallomása. A legutolsó jelentések szerint a fogva tartottakat még mindig rendszeresen bántalmazzák, különösen a Közép- és Kelet-európaiakkal bánnak nagyon rosszul.

FIDRICH Robert (Fidusz) MTVSZ

***

Könyvajánló - Az idén jelent meg a Fővárosi Pedagógiai Intézet kiadásában, Nádai Magda szerkesztésében A vizek varázsa (Verses, dalos, képes album a Kárpát-medence folyóiról). A címek mindent elárulnak, nemigen szeretném a szót szaporítani, csak annyit jegyeznék meg: hiánypótló munka ez a szép és hasznos olvasmány. (Iskolásoknak különösen ajánlott.)

Ugyanakkor megragadnám az alkalmat, hogy figyelmetekbe ajánljak másik két hasonló könyvet, melyek ugyancsak kevéssé ismertek, pedig rászolgálnának a népszerűségre. Ezek: Az erdő poézise Májer Antal szerkesztésében és Lyra Florae. A növények örök himnusza - válogatta Surányi Dezső. - Szintén a közelmúltban jelent meg Sebő József: A Bakony mítosz. A Bakony a magyar irodalomban című könyve. Ezt is mindenkinek ajánlom. Andor Andor

***

Megjelent az "Érted Vagyok" 2000 évi októberi száma. A tartalomból: Herwig Büchele: Megéri-e, hogy megéljük az életet? (Persze nem tudom, hogy társadalmaink egyáltalán élnek-e még? Majd olvassátok el az írásomat az Ökotáj következő számában); Leopold Glaser: Az elfojtott halál; Georg Baudler. Jézus és a pokol; Sárdy Péter: "Merítsünk reményt az Írás adta vigasztalásból"; Halima Krausen: Az iszlám felszabadítási teológiája; Ugrás a szabadba (Egykor kurva, drogos és ateista Bécsben, ma jámbor keresztény nő Amszterdamban); - Farkas István: Vallás és rókafényképezés-II; Merza József: Őszi köd; Olvasók fóruma; Biblia; Benyó Bertalan: A szabadság megújult eszméje - A közlekedéshálózat központosításáról.

***

NÉPSZABADSÁG 2000 október 14 p. 5. H.M.: Kifosztották vezetői a KGI-t A leváltott főigazgató-helyettes, Gordos Dénes vezetésével költekeztek. Csak néhány tétel: 3/4 milliós zongora a pincében, videók, bútorkárpit, függönyök, egy agymosoda kiadásaira egy millió, egy havi 650 ezer Ft jutalom, a főigazgatónak 3,5 millió, ripityára tört gépkocsik, egy havi 70 ezres bunkofon-számla, a könyvtárban 2-3 naponta 50-60 fős lakomák 200000 és 1 millió Ft közti számlákkal. ---- Az új igazgató, Mujzer János ügyészségi vizsgálatot kért: különösen nagy kárt okozó, bűnszövetségben elkövetett sikkasztás, hűtlen kezelés. (Több mint félmilliárd Ft. ) Hiszen ez kevesebb, mint egy Tocsik egység! Pi

***

2001-ES TERMÉSZET ÉS BÉKE NAPTÁR jelenik meg! Szép és értékes ajándék lehet! Környezeti és békére neveléshez nagyon hasznos.
Mérete 16x16 cm, kb. 150 oldal. Színes borító. Erős kötés. Kinyitva egy hét látható-kezelhető egyszerre. Adatokban gazdag, mottók, idézetek, versek, grafikák. Pénzelszámolásnak, kölcsönadtam/kaptam nyilvántartási lap. Kiadja a Bocs Alapítvány. Szerkesztette Simonyi Gyula.
A naptárnak nincs ára, az érte kapott adományok az újvidéki ferencesekkel szervezett vajdasági békeképzésre mennek. A javasolt adomány 400 Ft/db (+ belföldre 80 Ft postaköltség), Rendelés Simonyi Gyula, 8003 Szfvár, f. 7.), Gyula@Simonyi.zpok.hu, T.: (22-327263).
Kérjük a rendelésben pontosan feltüntetni, hány darabot és milyen címre küldjünk. Postai rendelésnél elég maga a csekk, ha pontosan rajta van a cím és a darabszám. Szállítás november közepétől folyamatosan.

[ FOLYTATÁS ] [ TARTALOMJEGYZÉK ] [ RÉGEBBI SZÁMOK ]