GAIA Sajtószemle Kiadja: Egyetemes Létezés Természetvédelmi Egyesület (ETK)
Szerkesztő: György Lajos, Bp., 1115, Sárbogárdi út 11.
Távb.: 203-5477 (reggel 9 órától este 9-ig)
Halózati változat: Nyvelt Erik
HU ISSN 1419-1784

Gaia Sajtószemle - 19. évfolyam 374. szám - 2001. január 05.

A TARTALOMBÓL

Szerkesztőségi: MV az ETK mibenlétéről
Egyesületi Híradó: Titkársági bszámoló
Nagy Dénes a globalizációról
Andor László az adósságválságról
Hírek
IGEN, "Érted Vagyok" és Kovász
Budai-hegység előadások
Mozgalom
Miért kellett (volna) Naderre szavazni?
Börtönben a természetvédő dédnagymama
Vita egy liberális és egy zöld között
Baloldali és népi mozgalmak
Satish Kumar: Vinoba üzenete
G. Monbiot és J. Porritt vitája
Kittl János a tavaszi seregszemléről
Vegyes
Fogyasztósdi mint gyógyszer
Chomsky a nemzeti rakéta-tervezetről
Hat ökológiai csoda
Savanyú az öntözővíz
A kis fogyasztók érdektelenek
A börtönök és iskolák költsége Cal.-ban
György Ottília: A tanító

Legközelebb: Vegyes, energia, környezetegészség stb.


Közgyűlés után - az ETK mibenlétéről

Az ETK 17 éves történetében (bizony, már ilyen öregek vagyunk!) már megértünk hullámhegyeket és -völgyeket, felívelő lendületes időszakokat és leszálló ágakat egyaránt. Sőt, visszatekintve a megalakulásunk óta eltelt időre, bizonyos rendszeresség is felfedezhető ebben az ingadozásban. A nyolcvanas évek második felében, az akkor létező kevés környezetvédelmi szervezet egyikeként, az ETK a "Tájékozódni, tájékoztatni, hatni!" jelszó jegyében több úttörő kezdeményezés és küzdelem élére állt. Ilyen volt például a Szársomlyó megmentése, az első Savas Eső Hét vagy a Greenway megalapítása, amelyek a mai napig hatóan megalapozták a Klub hírnevét és erejét. De aktívan részt vettünk az akkori idők nagy csatározásaiban, így a Duna-ügyekben is. Mindezen túl az ETK akkoriban valamiféle gyűjtőhelyként is szolgált, hiszen a pártállami rendszer nem igazán támogatta az alulról jövő kezdeményezéseket, így a környezet ügyéért tenni akarók (vagy azok, akik a rendszerrel szembeni ellenállásukat fejezték ki ily módon) a meglévő néhány félig-meddig legális "kalap" alá kényszerültek. A rendszerváltás után, amikor szabaddá vált a szervezkedés, és gombamód elszaporodtak az új környezetvédelmi szervezetek, az ETK régi tagjai közül is többen új csoportokban, intézményekben (pl. Foltányi Zsuzsa, Csapó Trixi, Karas Laci) vagy éppen a politikai életben illetve az állam-igazgatásban (Csanády Andris, Száraz Péter) találták meg helyüket.

1991-ben az ETK is önálló egyesületté vált, de szinte ezzel egy időben meg is változott: tulajdonképpen csak a kedd esték tartották össze lazán a társaságot. Nekem, aki abban az időben szintén máshol (elsősorban az EYFA-ban) tevékenykedtem, az ETK egy fontos információ- és pletykaforrást jelentett: minden héten összegyűltünk a Rákóczi út 5.-ben (abban a kis lukban, amit az ELTE-től kaptunk), Piros, Csiriz, Gera Pali és mások, és elmeséltük egymásnak, hogy mi hír a nagyvilágban. 1994 környékén aztán újabb fordulat következett be. A régi tagok részéről felmerült az igény arra, hogy új lendületet adjunk az ETK működésének. Ezzel nagyjából egy időben, furcsa véletlen-ként felbukkant a biológus- és egyéb hallgatók "második nagy generációja": Feiler Józsi, Babar, Dénes, Mese, Krasser Dóra és mások. A Klub életre kelt, új kezdeményezések születtek, rendszeressé vált a Dolgok Állása, a kedd esti haditanácsok után előadásokat szerveztünk, sőt új munkacsoportok is születtek (bár ugyankkor régi munkacsoportok meg "kikoptak"). Évente egyszer-kétszer legalább fél napot szenteltünk annak, hogy elemezzük működésünket, erősségünket, hiányosságainkat és az irányt, amerre haladunk. Ezeken a belső szervezetfejlesztéseken kristályosodott ki az, amit kimondatlanul valamennyien éreztünk: erős eszmei-filozófiai alapunk az a "gitt", ami összeköt bennünket és megkülönbözteti az ETK-t más környezetvédőktől. Mindez elsősorban a Sajtószemle körül összpontosul (hála Pirosnak!), ami egyben a folyamatosságot és az állandóságot képviseli folyton változó történetünkben.

Az ETK legtöbbünk számára egyfajta világszemléletet és azonosságot jelent, ami meghatározza munkánkat és cselekedeteinket - vonatkoztatási csoportunk, ahogy a pszichológusok mondanák.

Az elmúlt egy-másfél évben azonban mintha megtört volna ez a lendület. Jól mutatja ezt, hogy tavaly már csak bulizni mentünk Józsihoz, a közakarat nem kívánt újabb "lélekvizsgálatot". De sokkal inkább arról van szó, hogy a "második nagy generáció" lediplomázott, és legtöbbjük más szervezetnél talált magának munkát - a HUMUSZ-nál, az MTVSZ-ben, az Ökotársnál - és életüket egyre inkább a főállásban végzett tevékenység határozza meg. Eközben a munkacsoportok is egyre inkább egymástól függetlenül, sőt néha elszigetelten dolgoznak, bár az is igaz, hogy működési területük nagyon különböző. Hiányoznak a közös ügyek, a stratégiai akciók, amelyek mögé az egész ETK, mint olyan felsorakozna. (A legutóbbi ilyen az ICC kongresszus alkalmával rendezett akció volt májusban, de ez mostanában inkább a kivételt jelenti, mint a szabályt.) Nem jön az utánpótlás sem, holott évek óta mindig az újak hiányát nevezzük meg az ETK legfőbb gyengeségeként. De aki jön, az sincs könnyű helyzetben: komoly elszántság kell ahhoz, hogy az ETK-ban megmaradjon valaki. Mivel legtöbb munkánk elég speciális, sok előismeretet igényel, nem tudunk nekik elfoglaltságot adni, a keddi ülések pedig vészesen belterjesek. Ez nem csoda: már a mostani aktív tagságot is öt-hatévi közös múlt fogja össze, kialakult a saját tolvajnyelvünk, fél szavakból megértjük egymást - ha valaki ebbe csak úgy becsöppen, nehéz beilleszkednie. És valljuk be: egyáltalán nem törődünk a becsöppentekkel annyira, amennyire azt időnként megígérjük magunknak, sőt néha egyenesen udvariatlanok vagyunk, nem hallgatjuk meg egymást, nem figyelünk óda a kezdők (nekünk talán már magától értetődő) problémáira. Ez egy helyzet; a kérdés az, hogy jó-e nekünk? Az idei közgyűlésen igen élénk (és valamennyi jelenlevőt bevonó) beszélgetés alakult erről ki. Ez alkalmat teremtett arról, hogy magunkba nézzünk, és kimondjuk, hogy mi az ETK.

Hasonlóan gondolkodó emberek - uram bocsá' barátok - csoportja, akik különböző szervezetek keretein belül, különböző ügyeken dolgoznak, és keddenként összejárnak beszélgetni (sörözni), megosztani az aktuális híreket, vagy pedig önálló jogon fellépő, saját nevén a külvilág előtt megjelenő, aláíró, véleményt nyilvánító szervezet? A beszélgetésből egyértelműen kiderült: a keddi találkozókon túlmenően sokkal erősebben összeköt minket (vagy legalábbis legtöbbünket) a fent említett közös világszemlélet, amit a mai napig is az ETK alakít, mostanság elsősorban a globalizációra és az EU-ra adott válaszunkat illetően. Filozófiánk, gondolkodásmódunk nem változott, sőt valamennyi tevékenységünket, legyenek bármilyen szerteágazóak is, áthatja, és ebből a szempontból továbbra is úttörő szerepet játszunk. Ugyanakkor nem érezzük szükségét annak, hogy az ETK egy hagyományos értelemben vett akciózó, véleménynyilvánító szervezet legyen - sokkal fontosabb az emberi kapcsolatok laza szövedéke, a kölcsönös tájékozódás és tájékoztatás (lásd jelszó).

Egyszóval jó nekünk úgy, ahogy most van, nem kell mindenáron változtatni. És ezt bátran képviselhetjük a külvilág előtt is! Persze mindez azzal is jár, hogy nem törekszünk mindenáron a toborzásra (úgyse nagyon megy), a Zöld Utánpótlás felfuttatására, de továbbra is nyitottak vagyunk bárki felé. Ismét ígéretet tettünk magunknak arra, hogy az esetleges bejövőket komolyan vesszük, a haditanácsokat gördülékenyen, mindenki közös részvételével rendezzük, világosan elkülönítve a kedd esték kötetlen beszélgetéseit és a mindenkit érintő napirendet. Mindezen túlmenően pedig? Még mindig ott van a sörözés- MV

***

Egyesületi Híradó

AZ ETK 2000. ÉVI KÖZGYŰLÉSÉT november 28-án este 6-tól tartottuk a Vadász utca 29-ben. Napirendi pontok: éves beszámolók ismertetése és elfogadása, tisztségviselők lemondása, újak választása, fogyasztóvédelmi tevékenység; cián munkacsoport beiktatása; névváltoztatás.
(Az előre benyújtott beszámolókat 7 alkalommal, egymás után közöljük.)

TITKÁRSÁGI BESZÁMOLÓ
2000 mozgalmas év volt. A Zöld Pók Alapítvány zilált állapotának rendezésével kezdődött. Az Alapítvány kurátorai (Czippán Katalin, Fidusz, Karas László) lemondtak. Megválasztottuk az új kurátorokat: Nyvelt Erik (Csiriz), Demeczky Mihály, Fidusz. Csirizt később Sándor Csaba (EMLA) váltotta a kurátori székben. Az OTP-től átigazoltunk a Credit Anstalthoz. A közös költségeket ezentúl a munkacsoportonként erre a célra elkülönített összegekből ill. a közös működésre kapott pénzekből (pl. Országgyűlési Pályázat) fedezzük.Az év folyamán folyamatosan problémák merültek fel könyvelőnkkel kapcsolatban, ezért nyár közepén elhatároztuk, megválunk tőle. Ez jóval lassabban megy, mint gondoltuk, talán most novemberben sikerül végre eljuttatnunk anyagainkat az új könyvelőhöz.

Szeptembertől Babar helyett Dönsz Teodóra látja el a bankfigyelőknél a nemzeti koordinátori feladatokat. E váltás egyrészt örvendetes, mert Dóri személyével az ETK egy igen strapabíró, talpraesett és lelkes munkaerővel gazdagodott, másrészről viszont szomorú, mert Babar azóta szinte felénk se néz. Tavasszal részt vettünk az ICC (Nemzetközi Kereskedelmi Kamara) elleni tüntetés szervezésében és lebonyolításában, ősszel pedig többen is kinn voltunk Prágában, a Világbank és az EIB közgyűlésének idejére szervezett globalizáció-ellenes nemzetközi tüntetésen. (Mindenki túlélte.) Ott voltunk a Roosevelt téren is, ahol a Védegylet hetekig tartó ügyeletet szervezett a kivágásra ítélt fák megmentése érdekében. Ezeken kívül még rengeteg mindent csináltunk (ld. munkacsoport beszámolók), szerintem egy kicsit mindenki többet vállal, mint amennyi normális. Ez meg is látszik lanyhuló közösségi életünkön. Aktív tagságunk továbbra sem bővül, a "kemény mag" viszont keményen tartja magát. Bizonyság erre az, hogy bár közülük többen is más zöld szervezetnél vannak állásban, az ETK még mindig működik. Balogh Emese

***

Globalizáció

Prága kapcsán többekben felmerült a kérdés, hogy miről is van szó, amikor globalizációról és káros hatásairól beszélünk. A fogalmat használók mintha elbeszélnének egymás mellett. A Világbank, a Valutaalap, a nagy nemzetközi vállalatok, a nemzeti kormányok, civil szervezetek mintha másról beszélnének. A nagy fejlesztési pénzintézetek (mint például a Világbank) számára a demokráciát nélkülöző helyzetüknél fogva a globalizáció megtérül vagy nem térül meg; egy beruházásból lehet hasznot húzni, vagy sem, bárhol a világon. Más szempont egy banknál nem is számíthat.

A nemzetekfeletti vállalatok számára a globalizáció hasonlót jelent, mint a nagy fejlesztési bankoknak. Ezt a folyamatot globális gazdaság vagy világgyarmatosítás néven szokás illetni. A kormányok és a nemzeti hatalmak is beszélnek világméretű gazdaságról, figyelmeztetik is országuk lakóit, hogy abból kimaradni milyen veszélyes. De hallhatunk az Egyesült Államok esetében "világrendőrségről", Tibet kapcsán "nemzetközi PR-ról". A folyamat a civil szervezetek részéről sokszínűen meghatározott. Jelenti egyrészt a világgazdaságot, annak az összes hátrányával és hibájával, amelyek például a foglalkoztatásban, a környezetvédelemben, a természet pusztításában jelentkeznek. De ugyanígy jelenti a kultúra sokszínűségének elvesztését. A folyamat napjainkban ezeken kívül sok más területen is zajlik: technikai, információs, kulturális, tudományos, pénzügyi, mezőgazdasági téren. Rióban a felismerés és felelősség világméretűvé válása is elkezdődött, sajnos nagyon lassan kullog a többi esemény után. Nyilvánvaló, hogy a globalizáció nem egyirányú folyamat. Nem csak azt jelenti, hogy bolygónk forrásai mindenki számára elviekben elérhetőek, hanem azt is, hogy a Földön senki sem képes kivonni magát hatásai alól. A véges erőforrások felélésére adott helyi válaszok hirtelen idegen terepen (földi méretekben) kell, hogy működjenek és nem lehet hibázni.

Összességében el lehet mondani, hogy a jelenség már ismerős társadalmi folyamatok világméretekben történő megjelenését jelenti. Véleményem szerint ezeknek a folyamatoknak bírálatot kell kapniuk, hiszen az emberi civilizáció olyan szintjeit hozzák létre, amire eddig a történelem során nem volt példa. Ezeken a szinteken jelenleg nincsenek bejáratott cselekvési képleteink, minden valószínűség szerint e folyamatok egészen máshogyan működnek, mint a helyi, például nemzeti szintűek. Világszinten nincsenek "hatalmi ágakra" ható fékek, egymást ellenőrző rendszerek és egységes stratégia. A világméretű intézmények működésüket tekintve nem demokratikusak, ezen kívül a globális események egyik nagyon fontos természetes jellegét, a források végességét nélkülözik. A riói folyamattal összemérhetőek véleményem szerint Seattle-től kezdve a gazdasági globalizációt ellenzők megmozdulásai, így a prágai események fontossága is. A globalizáció káros hatásait felismerők voltak Prágában, hogy ennek a folyamatnak a legnagyobb mozgatóinak egy részét legalább elgondolkozásra késztessék álláspontjuk felől.

    Nagy Dénes

Természetesen az egész globalizációt rossznak tartom, ezért nevezem minden írásomban világgyarmatosításnak. Keresem, hogy Dénes milyen (esetleg, talán) jó oldalakat említ, van-e ilyen? Nem sokat találok.
Technikai: Csináljunk jobb hordozó rakétákat és robbanóanyagokat? Helyettesítsük az embereket minél több helyen ámítógépekkel? Információs: mutassuk be a tévében a pénzért mindenre kapható csoportok hálószobai életét? Kulturális: feledjük el Rodint, Moliere-t, Bachot, Kachynát és Sulikot? Tudományos: gyártsunk netán klónozott harcosokat? Mezőgazdasági téren: Változtassuk meg genetikai módszerekkel akarva-nem akarva az évmilliárdok óta működő élővilágot?

A világhálón kívül kevés általunk is jól használható eszközt tudtok mondani, talán a képalkotó orvosi eljárásokat, vagy egyes kórokozók elleni gyógyszereket.
"A bolygónk forrásai mindenki számára elviekben elérhetőek" - írod. De már sejtjük, hogy a 21. század háborúi jórészt az ivóvízért fognak folyni.
"Világ-szinten nincsenek "hatalmi ágakra" ható fékek, egymást ellenőrző rendszerek és egységes stratégia." Vannak fékek: a mozgalmi csoportok összefogása a létezni (és nem birtokolni) akarók, a Harmadik és Negyedik Világ, az "első nemzetek" érdekében.
Minden nép, nemzet, közösség élje, élhesse a hagyománya, kultúrája által meghatározott saját életét (másnak mit sem ártva). Aki ebbe bele akar avatkozni: az gyarmatosító.
Van-e egyáltalán valami jó, ami globális? Mutatkoznak a csírái: a világméretű gyarmatosítás elleni összefogás. Piros

***

Adósságaink

Szia Piros!
Petráss László és Síklaky István leveléhez az adósság-elengedéssel kapcsolatban. Éppen most fejeztem be ANDOR LÁSZLÓ: PÉNZ BESZÉL c. könyvének olvasását. Ebben sokat írt az adósságokról. Pár idézet:

(157-158 oldal:) "..az Egyesült Államok kezdeményezésére ... (kiemelés tőlem -fid-) 1991 tavaszán a lengyel adósságok mintegy felét eltörölték. ... Az adósságtörlés komoly politikai támogatást jelentett az 1990 végén választott új elnöknek, Lech Walesának, de legalább ennyire George Bush elnöknek is, aki az 1992-es választásokra igyekezett maga mellé állítani az USA lengyel származású lakosságát, és a jól szervezett, befolyásos lengyel lobbyt." "Az adósság-elengedés után az üzleti világ nem rosszabb, hanem jobb adósnak értékelte Lengyelországot; külső megítélése, piacra jutása javult, és a kilencvenes évek közepén... jobb feltételekkel vehetett fel hiteleket, mint a Magyar Nemzeti Bank."
(Ennyit akkori politikusaink "legyünk csak jó adósok" érveiről...)
161. old:: "Bulgáriában is volt példa nagyarányú adósság-elengedésre" Üdv: Fidusz

***

Kérjük olvasóinkat, hogy a korábbi évekhez hasonlóan adójuk 1%-ával támogassák Egyesületünket. (A tavaly befolyt összegről az APEH nem tájékoztatott, csak annyit közöltek, hogy tartozásunk azt felemésztette.)

Adószámunk 18011342-1-41

**

GLOBAL@ZPOK.HU néven levelező listát indítottunk a globalizáció iránt érdeklődőknek. Aki szeretne részt venni ebben az elektronikus fórumban, vagy legalábbis tájékoztatást kapni a globalizációval kapcsolatos kérdésekről, kérjük, írjon Fidusznak (fidusz@zpok.hu).
Globalizáció honlap a Zöld Pókon (az MTVSZ, az ETK és a Zöld Pók közös gondozásával): www.zpok.hu/globalizacio/

A GENLIST@ZPOK.HU a levelezőlistán a génmanipulációról cserélhetnek eszmét ill. juthatnak magyarnyelvű hírekhez az érdeklődők, ha bejelentik ez irányú igényeiket Fidusznál (fidusz@zpok.hu).
Génmanipuláció honlap a Zöld Pókon (az MTVSZ, az ETK és a Zöld Pók közös gondozásával): www.zpok.hu/genmanipulacio/ Üdv: Fidusz

(Beküldött) könyvismertetés:
GLOBAL-L: "BBS-E Bt. (Bártfai Barnabás)" - bbsebt@matavnet.hu - "TITKOS HADMŰVELETEK PÉNZTÁRCÁNK ELLEN" c. könyvünk főként a bevásárlóközpontok trükkös vevőátveréseiről szól.

Tudtunkkal, vagy tudtunk nélkül rendszeresen megpróbálnak megtéveszteni, átverni minket különféle pszichológiai alapokra támaszkodó trükkös "vevőátverési" módszerekkel. Sok olyan is akad köztük, amely esetében csak utólag derül ki, hogy megint áldozatok lettünk. A most megjelent könyv akár a kereskedők ötletkönyve is lehetne, mégis a vevőknek szól, hiszen könnyed, humoros hangvételű történetein keresztül egy szerencsétlen ember eseteit mutatja be, akiben néha bizony magunkra is ismerhetünk. Ha tehát elolvassuk ezt a könyvet, talán a jövőben kevesebb alkalommal leszünk áldozatok. A könyv mottója akár az alábbi vicc is lehetne: Grün, a zöldséges odaszól legjobb segédjének, hogy értékelje le az almát. A fiú kimegy, majd a táblán a 100 forint fölé odaír egy áthúzott 150 Ft.-os árat.

A könyv 1000.-Ft., könyvesboltokban megvásárolható illetve megrendelhető a kiadónál is. (BBS-E Kiadó 1630 Bp., Pf. 21.) A kiadó honlapja: www.bbs.hu.

Megjelent az Igen 2000. decemberi száma. Megrendelhető: igen@matavnet.hu vagy 1035, Kórház u 37 címen, évi 2500.-Ft. A tartalomból: Hegyi Bálint: Szálláskeresés; Lengyel Erzsébet: Nincs számomra hely? Bethlenfalvy Gábor beszélgetése Radnay Józseffel; Huszthy Ádám - Agytakarítás; Szőnyi Szilárd: Az orosz ortodoxia; Bódis András: Vörös foltok a ledöntött kereszt tövén; Nyelv és lélek; Szőnyi Szilárd: Novemberem.

Megjelent az "Érted Vagyok" 2000. decemberi száma. Megrendelhető: Kovács László: Bp. Thököly út 11. I. 6. 1076, évi 1000 Ft. A tartalomból: Köztetek azonban ne így legyen! Merza József: Ezredvégi vallomás/1; Bokor ünnep 2000; Dőry István: Hurrá ... a tábor; P. Casaldáliga; Jubileumi litániák; Moha-mese; Farkas István: Az ipse és a lovak; P. Gábor Mózes: Ünneprontó; Joanna Macy: Újra együtt az idővel.

Megjelent a Kovász 2000. tavaszi-téli száma (IV-1.-4.), 100 oldal. Tartalom: Korrupció; Az Altern-csoport a korrupcióról; J.A. Nash: A mértékletesség felforgató erényének felelevenítése és megújítása felé; Kovács Eszter: A szervezetelméletek formálódása a társadalmi és az ökológiai értékek beépülése során; Toby M. Smith: A zöld marketing mítosza (könyvismertetés); T. Prugh, R. Costanza, H. Daly: A globális fenntarthatóság lokális politikája; Altern-hírek.

A Budai-hegység 2001-ben - A hanyatlás megállíthatatlan? Előadás-sorozat a WWF Magyarország, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság és a Pilisi Parkerdő RT. szervezésében., a Budakeszi út 91 alatt. (A 22. autóbusz Szépjuhászné mh-től a Moszkva tér felé 5 perc.) - Hétfőnként 17 és 19 óra között.
2001. jan. 8. Már csak az M0 hiányzik - Miért mindig a természet veszít? - Gadó György Pál, WWF Magyarország
Jan. 15. A Budai-hegység növényvilágáról - Seregélyes Tibor, botanikus.
Jan. 22. Rovarok és rovarászok a Budai-hegységben Merkl Ottó, zoológus.
Jan. 29. A Budai-hegység madárvilága egykor és ma Zsoldos Árpád, Madarászsuli.
Febr. 5. Mikor még álltak a turistaházak - A budai turizmus története - Kalmár László, Magyar Természetbarát Szövetség
Febr. 12. Nem oda Buda! Mit tehet a hivatásos természetvédő? Kézdy Pál, Budai Tájvéd. Körzet
Febr.19. Civil természetvédő történetek Természetvédelmi esettanulmányok.
Febr. 26.Erdőgazdálkodás a Budai-hegységben az ökológus és az erdész szemével, Standovár Tibor, ELTE és Bakon Gábor, Pilisi Parkerdő Rt.
Márc. 5. Nőnapi készülődés: Az úriember nem szed vadvirágot!
Szeretnénk tudni, hogy az első előadáson hány székre van szükség, ezért ha számíthatunk Önre, kérjük január 2 és 5 között írjon vagy hívjon fel. (gyorgy.gado@wwf.hu, 214-5554/120)

***

Z MAGAZINE / ZNET -- www.zmag.org; küldi Vaski Kamilla
RALPH NADER CHAIN LETTER & PYRAMID SCHEME!!!

Még október végén érkezett Ralph Nader elnökválasztási hadjáratával kapcsolatban ez a láncban továbbítandó levél. Nem küldtem tovább, mert úgy sem szavazok - bár szavamra, ez egy olyan zöld párti jelölt, aki megérdemelte volna. Csak néhány sor belőle:
Miért kell Naderre szavaznod:
Csak ő van a nemzeti általános betegbiztosítás mellett.
Csak ő akarja eltörölni a halálbüntetést.
Csak Nader akarja csökkenteni a hadi kiadásokat., ő ellenezte az Öbölháborút.
Pénzügyi reform: Csak Nader van az ellen, hogy pénzhatalom megfojtsa a demokráciánkat.
Csak Nader mondja: "Nem csak a fehér férfiak javát akarjuk, hanem a szinesbőrűekét, a nőkét is.""
Csak Nader akar cselekedni a fölmelegedés ellen, a napenergia hasznosításáért.
Kábítószer-háború: Csak Nader ellenzi, mondván, a hozzászokás orvosi kérdés.
Világkereskedelem: Csak Nader mondja, hogy meg kell védeni a munkások jogait és a környezetet,
Michael Albert
(f:Pi)

(VÉLETLENÜL SEM találok ilyeneket a hazai Zöld Demokraták tervei között! --- Pi)

CIVILPRESS hírek.
Ralph Nader a szavazatok 92%-ának összeszámlálása után 2,6%-t kapott. A déli államokban nem, vagy csak nagyon kevés szavazatott kapott a zöldek jelöltje. Nader szavazói között kimagasló számban vannak a 18-26 éves fiatalok.
A Zöldek jelöltje a következő államokban szerzett jelentősebb támogatást: Alaska (10%), Colorado (5%), Hawaii (6%), Maine (6%), Massachussetts (6%), Minnesota (6%), Montana (6%), Rhode Island (6%), Vermont (7%), Washington, DC (5%).
Nader mögött nem állt semmilyen nagy támogató. A zöld aktivisták adományokat gyűjtöttek, és belépőjegyet szedtek a nagygyűlések résztvevőitől, ebből fedezték a közdelem költségeit.

Az Egyesült Államok számos államában működnek zöld pártok. Nader személye hozzájárult ahhoz, hogy e pártok szövetséget kössenek, és szorosan együttműködjenek. Meglátjuk, hogy ez után a kiábrándító eredmény után a zöldek szövetsége szétesik, vagy pedig megerősödik. Nader gyenge eredményéhez hozzájárultak a nagy környezet- és természetvédő szervezetek, amelyek a Demokrata Pártot támogatták. (A Sierra Club elnöke levelet intézett Naderhez, hogy lépjen vissza, ne veszélyeztesse Gore helyzetét. Azonban ahol Gore vesztett, ott a zöldek szavazataival együtt sem győzte volna le Bush-t. CivilPress
mikida@civilpress.hu

***

CAPILANO COURIER 33/2, October 10, 2000, p. 5. - Kamilla Vaski: Elderly Protester Imprisoned for One Year (Idős tiltakozó egy év börtönre ítélve)

"Küzdeni azért, amit szeretünk az annyi, mint önmagunkkal és a természettel összhangban cselekedni. Visszautasítok mindent ami gyengíti a létem értelmét".

Egy 72 éves dédanya történelmet csinált: ő egyike annak a két embernek, akiket Észak-Amerikában a bíróság határozatának a semmibe vétele miatt a legszigorúbb büntetést kapták. 1999. szeptember 30-án Betty Krawczyk egy út közepén állt, amelyik a bíróság rendelete alapján tilos terület volt. Nyolc másik emberrel békésen tüntettek az Interfor fairtásai ellen, amikor letartóztatták a bíróság semmibe vétele miatt. 200 szeptember 15-én 1 év börtönre ítélték. Hamarabb nem bocsátható szabadon egyikük sem, jó magaviselet esetén sem.

Sue Fox a Kanadai Természetvédelmi Bizottság munkatársa nyugtalan a vád és az ítélet miatt - a bíróság meg akarja akadályozni, hogy bárki is bemenjen arra a területre, ahol a tiltakozás összpontosul - ezért kapott Betty ekkora büntetést. Más tüntetőket kár-okozásért büntettek meg.

Betty Krawczyk a Burnaby Női Fegyintézetben tölti a büntetését. A fegyintézet visszautasította, hogy látogatást tegyek nála, de telefonon beszélhettünk. Elmondta, hogy az élelmezés jó, egészséges, szabadban is tartózkodhat. "Lelkiismereti ok miatt vagyok börtönben, nem vagyok bűnöző". "Szorgalmasan írok egy könyvet és most fejezek be egy 1800 szavas cikket a Vancouver Sun számára. ... Vannak itt asszonyok velem a börtönben az idióta kábítószer-politikánk miatt de ez már egy másik történet."

A bíró, Parrett, aki Bettyt is elítélte, bírálta a rendőrséget, amiért nem vizsgálta ki kellő alapossággal az Interfor embereinek erőszakos fellépését, amikor szétrombolták a sátrakat és bántalmazták a tüntetőket. Négy munkást vád alá helyeztek, de ítéletet még nem hoztak ellenük. Az összeütközésben több mint hetvenen vettek részt...

A nők különösen nehéz helyzetben vannak, nagyobb a fenyegetettségük, névtelen telefonokat kaptak, hogy mi történik velük, ha nem maradnak otthon, az erdőben mocskos rajzok fogadták őket és az alkalmazottak nemi erőszakkal fenyegetőztek. -- Pi.

[ FOLYTATÁS ] [ TARTALOMJEGYZÉK ] [ RÉGEBBI SZÁMOK ]