GAIA Sajtószemle Kiadja: Egyetemes Létezés Természetvédelmi Egyesület (ETK)
Szerkesztő: György Lajos, Bp., 1115, Sárbogárdi út 11.
Távb.: 203-5477 (reggel 9 órától este 9-ig)
Halózati változat: Nyvelt Erik
HU ISSN 1419-1784

Gaia Sajtószemle - 19. évfolyam 376. szám - 2001. február 16.

A TARTALOMBÓL

Szerkesztőségi: Éliás Ádám tézisei
Egyesületi Híradó: Génpiszka MCS.
Jelentés a gyarmatról: Taszár bérleti díja
Világgyarmatosítás: Davos
Hogy győzzük meg az embereket? Vajda Zsuzsa
Porto Alegre, Saramago és Chomsky
Világ Szociális Fórum
Nyelvőrség: Mondjuk magyarul mozgalom
Levél Oroszlányból
Hírek
Tálentum Kör

Fibonacci világ
Az Igen - "cz" nélkül!
Potlach
Vita: erőszak vagy erőszakmentesség?
Harmadik Világ
John Pilger mozija az iraki gyerekek sorsáról
Közlekedés
Müncheni kerékpárkölcsönzés
Közösségek
Génpiszkálási kérdések
Módosított Kelet
György Ottília: Talizmán

Legközelebb: Génpiszkálás, víz stb.


ÉLIÁS ÁDÁM: TÉZISEK AZ IGAZI GLOBALIZÁCIÓRÓL

Kétféle globalizáció van.
Az egyik az eredeti, az igazi. Úgy kezdődött, hogy "Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!", és hogy "Testvérek vagytok". A felebarát: bármelyik emberi lény. Az ENSZ nyilatkozata az emberi jogok egyetemességéről szól, és lassan már valós értékké vált a világméretű szolidaritás. Assisi Szent Ferenc az állatokban és növényekben is testvért látott, s nyomdokain az emberi együttérzés egyre inkább kiterjed a nem emberi élőlényekre is. - Ezt soha nem hívták globalizációnak, Dosztojevszkij nyomán akár "egyetemes kereszténységnek" is nevezhetnénk.

Hogy globalizációként is jellemezzük ezt az emberiségméretű érdeklődést és együttérzést, amely immár bennünk van, éppen a másik globalizáció fellépése és önkényes önmeghatározása teszi szükségessé.

A másik globalizáció: a nemzetközi pénzhatalom által megvalósított világgyarmatosítás. Ez igyekszik kisajátítani az "eredeti globalizáció" magától zajló folyamatait, mintha az az ő "vívmányai" közé tartozna. Holott ennek a pénzhatalmi gyarmatosításnak annyi a köze az eredeti globalizációhoz, mint a konkolynak a tiszta búzához Jézus Krisztus példázatában: élősködően ráfűződik, együtt nő vele, távolról, felületesen nézve még egynek is látszik azzal. De mire ez megérik, addigra az élősködő elszárad, s mint szemetet, tűzre vetik.

Határozottan le kell lepleznünk, hogy két ellentétes, egyidejűleg zajló folyamatról van szó. Annak, amit a mai újságírás globalizációnak nevez, semmi köze nincs az egyetemes humanizmushoz, ez utóbbinak ugyanis az evangélium a forrása, nem a Világbank, a Valutaalap, a WTO, és az ezen szervezetek mögött trónoló csoport.

Az alábbiakban felvázolok egy javaslatot - az eredeti, az igazi "globalizáció" szellemében, amely alkalmas lehet az egyetemes társadalmi kérdés kezelésére.

1. Az emberiség ingyen kapja létezésének és életének kozmikus-természeti-társadalmi alapfeltételeit, így gazdaságának alapfeltételeit is. Az ember saját civilizációs berendezkedése nem lehet ellentétes szellemű a létfeltételek ingyenességével, összhangban kell lennie az abban működő törvényekkel.

2. Az ingyen létfeltételek közösen élvezett természeti-társadalmi adományai szükségszerűen testvérré teszik az embereket; belső viszonyrendszerükben kizárják a kiváltságokat és a kizsákmányolást.

3. A kiváltságok és a kizsákmányolás létfeltételekből fakadó lehetetlensége a gazdaság területén a munkaképesek kapcsolatrendszerében szükségszerűvé teszi a viszonosság elvét: senki nem követelhet és nem erőszakolhat ki senkitől ingyen teljesítményt, de tartozik mások teljesítményének ellenében a saját teljesítményét átadni.

4. Az ingyen kapott létfeltételek egyike az ember létét biztosító és fenntartó természeti egyensúly.

5. Az egyetemes egyensúly megteremtésében és fenntartásában (pl. hőkiegyenlítődés, fotoszintézis, vízháztartás, stb.) a Föld minden területének szerepe van.

6. A hasznosíthatóság, az ember közvetlen gazdasági érdekei szempontjából a Föld e különböző területei nagyon különböző értékűek (bár mindegyik nélkülözhetetlen szerepet tölt be a közösen élvezett globális természeti egyensúlyban).

7. Egyes területek gazdagsága más területek szegénysége árán alakulhatott ki: például a jól termő övezetek termékenységében a - gazdasági szempontból szinte hasznosíthatatlan - sivatagi, vagy esőerdős területeknek a természeti egyensúlyra gyakorolt hatása is benne van.

8. A gazdag területek népei nem kezelhetik zsákmányként a közösen élvezett természeti egyensúly egyoldalú előnyeit a hátrányos helyzetű, szegény területeken élők rovására.

9. Nem megoldás a különböző területek közötti feszültség kezelésében

a) a történelmi jog - ( "ezért a földért őseink vére hullott" típusú érvelés,) e folyamatban nincs megállás;

b) a befektetők beruházására hagyatkozás - mint tudjuk, csőd; ----c) a "tanítsuk meg az elmaradott népeket hatékonyan termelni!" jelszó - nekik ma semmi esélyük sincs; -----d) a tömeges ide-odavándorlás, mert a célországokat is és az odaáramlókat is tönkreteszi a tömeges áttelepülés;-----e) az intézményes segélyezés - a bajok kezelésére alkalmatlan, rendkívül csekély hatékonyságú.

10. A megoldás erkölcsi kiindulópontja annak belátása, hogy egyik terület népei sem tekinthetik zsákmánynak a saját területük értékeit, hiszen a többi terület részvétele az ő létezésüknek is alapja. Az emberi létezés egyik alaptörvénye a kiegyenlítés, amelyben minden ember és minden nép tartozik részt venni, mert ennek megtagadása előbb-utóbb saját létalapjait is veszélyezteti.

11. A kiegyenlítés és a viszonosság alapján a gazdaságilag előnyös területek lakói kötelesek átadni az adott terület ingyenes hasznosíthatósági értékéből nyert javak egy részét a hátrányos területek lakói számára. Enélkül szembekerülnek saját létük alapfeltételeivel, az alapfeltételek mögötti ingyenességgel, s előbb pusztulnak el, mint a mostoha területek lakói.

12. A megoldás technikája sokféle lehet. Egyik lehetőség: fel kell mérni a különböző területek gazdasági termelőértékét; meg kell állapítani az átlagértéket, s az azt meghaladó értékű területeknek kiegyenlítési adó alakjában kell a rossz adottságokkal rendelkező területek segítségére sietniük. Ez nem segély, hanem tartozás; ez a megoldás levezetné a túltermelést, s ezzel megvalósítaná a kiegyenlítést.

Ha igaz az, hogy az "eredeti globalizáció", az emberiség testvériségének távlata összeegyeztethetetlen az emberi természettel, akkor az emberiség képtelen a fennmaradásra, és "a reálpolitika" az általános pénz- élv- és mámorhajszolás, aki kapja, marja alapon, a még hátralévő rövid ideig.

A civilizációs korszakváltás angyala szálljon közénk!

_A szerző az Összefogás a Fennmaradásért Mozgalom egyik alapítója.

***

Egyesületi Híradó

A GÉNPISZKA MUNKACSOPORT BESZÁMOLÓJA
Az idei évben megpróbáltuk kibővíteni a génmozgalom támogatóinak körét - ennek érdekében formálisan létrehoztuk az össz-mozgalmi Génpiszka Hálózatot. A hálózat nyilatkozata az Országos Találkozóra időzítve készült el, itt próbáltunk szervezeti és egyéni csatlakozókat gyűjteni. A csatlakozókkal kibővítettük a génlistát, amely a nemzetközi hírek továbbítása mellett most már (többé-kevésbé) a hazai információcserét is szolgálja. A Zöld Pókon létrehoztuk a hálózat honlapját is (www.zpok.hu/genmanipulácio), amelyre feltettük a nyilatkozatot, és ahol rendszerezett módon szeretnénk megjeleníteni a génmanipulációval kapcsolatos tudnivalókat és híreket. A génmozgalom folytatása lényegében továbbra is az ETK (Vera) és az MTVSZ (Fidusz) munkájának eredménye. Szintén az OT-re időzítve készült el a Génpiszka füzetsorozat harmadik darabja, amely elsősorban a génmanipulációhoz kapcsolódó élet-szabadalmi rendszerek kérdéseit járja körbe, "ÉlővilágŽ: minden jog fenntartva" címmel.

Az év első felében az Ökotárs Alapítvány közreműködésével két sajtótájékoztatót is tartottunk:- januárban, annak ürügyén, hogy akkor egy éve lépett életbe a géntörvény, Darvas Béla és Sajgó Mihály kutatók részvételével,- májusban a Biológiai Sokféleség Egyezmény nairobi-i tárgyalásai kapcsán, ekkor Pethő Ágnes és Gyulai Iván voltak felkért hozzászólóink.

Idei legfontosabb tevékenységünk talán a nagy élelmiszergyártó- és forgalmazó cégeknek címzett levélíró mozgalom volt. Vera az Ökotárs Alapítvány nevében hivatalos levéllel kereste meg azon nagyvállalatokat, amelyek Nyugat-Európa országaiban már valamilyen alakban kötelezettséget vállaltak a génpiszkált összetevők kiváltására. A velünk rokonszenvezőket pedig a génlistán keresztül biztattuk egyéni, fogyasztói levelek küldésére. A fellépés meglepően eredményesnek bizonyult: a nagy élelmiszergyártók (Nestlé, Unilever, Danone, Lay's, Kraft, MacDonald(s) válaszaikban egyértelműen kijelentették, hogy nem használnak módosított összetevőket, míg az áruházláncok esetében kiderült: nem törődnek azzal, hogy mit tartalmaznak a polcaikon lévő áruk. Ezt jelzi a nyár végén napvilágra került Shoprite-ügy is: több szupermarketben találtunk módosított kukoricaszirupot tartalmazó termékeket (földimogyoró-vaj, csokikrém), ezek az első Magyarországon kapható áruk, amelyeken ezt feltüntették.

Ennek kapcsán levelet irtunk a Földművelésügyi Minisztériumnak és a termékek hazai forgalmazójának, az Eurobusiness Kft.-nak, az utóbbi válaszát még kíváncsian várjuk. Eredményeinket a honlapon is közöltük.

Vera továbbra is részt vesz a Géntechnológiai Bizottság munkájában, június óta már titkári minőségben. Idén egyébként kevés új engedélykérelmet kellett elbírálnunk, úgy tűnik, hogy a biotechnológiai vállalatok vagy már tavaly engedélyeztették a nálunk forgalmazni kívánt fajtáikat, vagy esetleg a növekvő tiltakozás miatt lassult le a folyamat? Az OMMI embereinek társaságban a nyár folyamán megtekintettünk több kísérleti parcellát is, és néhol találtunk is biztonsági hiányosságokat, ez lesz többek között a következő ülés egyik tárgya. Vera több nemzetközi rendezvényen is részt vett: tavaly novemberben Brjanszkban, májusban Varsóban, decemberben pedig Prágába megy ez ügyben. Móra Veronika

***

Jelentés a gyarmatról - colonizers go home!

NÉPSZABADSÁG 2001. február 2, p. 1. Nagyvonalú ajánlat Taszárról - Hamarosan újratárgyalja Magyarország és az Egyesült Államok kormánya a Taszárra vonatkozó szerződést. Eddig évi ötmillió $ bérleti díjat fizettek, most a terv szerint "a magyar kormány többségi tulajdonában lévő ingatlanokat és létesítményeket az Egyesült Államok fegyveres erői minden bérleti díjtól, adótól, illetéktől és más díjaktól vagy költségektől mentesen használhatják." Esetleges távozásukkor a magyar kormány kifizeti a fejlesztések értékcsökkenéssel számolt értékét. (Pi)

(Megjegyzés: 1996 decemberében arról akartam írni, hogy a balkáni békefenntartók Nyugat felé menet itt Magyarországon mossák, pucolják le járműveiket, itt szennyezve a talajt és a felszíni vizeinket olajjal és üzemanyaggal - mocskosan nem engednék be őket Ausztriába, Németországba hazafelé. Aztán írás közben jutott eszembe, miként látná ezt egy NATO által fizetett ügynök. Ebből lett a "Jelentés a gyarmatról" sorozat, sorra jelentek meg néhány az Igenben és jóval több az Új Magyarországban. A Napi Mao már csak négyet hozott le, utána nyilván közölték a szerkesztővel, hogy nem vagyunk gyarmat és nem közölhetnek ilyet. - Pi. )

***

Világgyarmatosítás

VÍZÁGYÚ DAVOSBAN, JOSÉ SARAMAGO ALEGRÉBEN GLOBAL-L: FIDRICH Robert - fidusz@zpok.hu -

Davos, 2001. január 27. (MTI) - Vízágyúkat, könnygázt és gumi lövedékeket vetett be a svájci rendőrség a tüntetők ellen a világgazdasági fórum helyszínén, Davosban.

A szervezők már jelezték, hogy a tavalyi rongálások miatt idén nem tűrik a tüntetéseket a fórum idején. A gyülekező aktivistákat erre szombaton hangosbeszélőn többször újra figyelmeztették, de amikor azok mégis megpróbálták áthágni a biztonsági kerítést, előkerültek a vízágyúk.

Egy tüntető állítólag a fején megsebesült, de nem vettek őrizetbe senkit. Az emberek a fórum, illetve a globalizálódás világjelensége ellen tiltakoztak.

***

Davos, 2001. január 26. (MTI) - Svájc pénteken délután a davosi Világgazdasági Fórum védelmében lezárta a Chiasso svájci-olasz határátkelőhelyet, mivel ott mintegy 40, többnyire fiatal akart beutazni egy ellenrendezvényre. Az illetők a "Köz Szeme Egyesület" ellen-rendezvényére tartottak, de a helyi rendőrség nem engedte őket tovább, s pénteken este már őrizetben voltak.

Szombaton leállítják a Davos felé irányuló vonatforgalmat is. Közben magában Davosban a kongresszusi központot körülvették rácsokkal és szögesdrót akadályokkal, s az épület előtti utcát lezárták a forgalom elől.

Az Amnesty International felhívással fordult a svájci kormányhoz, hogy tanúsítson türelmet a békés tüntetőkkel szemben. Pénteken ugyanis megakadályozták egy holland szervezet képviselőjét abban, hogy eljusson egy davosi ellen-fórumra, ahol szónoknak várták.

GLOBAL@ZPOK.HU, 2001 január 30.
"...a széplelkűség mindig csak addig tartott a történelemben, amíg nem veszélyeztetett komoly érdekeket. Úgyhogy jön a vízágyú, és egyebek. ...
Ha az ellenállás nő, az udvariasság csökkenni fog, a tüntetők is bekeményítenek, akkor pedig ki fogják kiáltani őket gaz haramiáknak és könnyedén felmorzsolják. A nagyvállalatok pedig a legnagyobb mértékben betartják a törvényeket, amelyeket immár körülbelül másfél évtizede az ő szájuk íze szerint alakítnak az egyes országok.

Sorosból jó esettanulmányt lehetne csinálni: én elhiszem, hogy ő tényleg azt hitte, jó célokat szolgál, a civil társadalmat építi. De éppen az ellenkezője lett, megingatta néhány ország valutarendszerét, milliók vesztették el miatta a jövedelmeiket, márpedig a demokráciához kell a jövedelem biztonsága, különben az embernek nincs türelme kivárni, amíg eldől, kinek lesz igaza.

Szerintem az egyetlen, ha megpróbáljuk a tömegprpaganda minden lehetőségével meggyőzni az embereket, hogy ne hagyják elsöpörni magukat a fogyasztói spiráltól. A fogyasztói társadalom saját fegyverét kellene szembefordítani velük: megpróbálni olyan tömegnormákat kialakítani, hogy az emberek tanuljanak meg röhögni az értelmetlen marhaságokon, amiket rájuk akarnak erőltetni, ne vegyék meg a csodagyógyszereket, a csoda - háztartási gépeket, autózzanak kevesebbet és követeljék a tömegközlekedés fejlesztését, ne kenjék magukra a méregdrága marhafaggyút, mint az örök fiatalság eszközét, ne bámulják, hogyan ontják egymás beleit az akcióhősök, stb. Mindezt nem erőszakosan, nem parancsolgatással, hanem humorral, ötletekkel, kedvesen és meggyőzően. Vajda Zs. pszichológus

***

"GLOBAL-L: "Ferjentsik Viola" - sziaviol@inext.hu - :
---- Ebben az egész davosi történetben számomra az az igazán felháborító, hogy ilyen ostromállapoti előkészületek mellett csak az következhetett be, ami bekövetkezett. Ha a rendőrség szögesdrótakadályokkal és a város hermetikus lezárásával készül az eseményre, ne csodálkozzon senki ha összecsapások törnek ki.

----Vajon a tisztelt nagyfejűeknek nem érzik egy kicsit kényelemetlenül magukat attól, hogy már csak erődítmények körülzárt falai mögött tudnak ülésezni?? Nekem lesülne a pofámról a bőr... Hol van itt már a > demokrácia meg a véleményszabadság?
---Mindenesetre hosszabb távon ezt a kérdést már nem lehet lesöpörni az asztalról. Ez a harc lesz a végső? első? --- MV

VAJDA Zsuzsanna, vajdazs@edpsy.u-szeged.hu:
GLOBAL-L: "J. Halász Judit" - jhalasz@levego.hu -, küldi Susan Hawthorne - hawthorne@netspace.net.au -
Davosban a rendőrök könnyfakasztó gázt, vízágyúkat alkalmaztak. Az indiai zöld mozgalom kiemelkedő és neves alakját, a tudós Vandana Shivát megverték.
Tiltakozások világszerte a svájci konzulátusokon.
*****
Brazíliában megnyílt az "anti-Davos" is
Porto Alegre, 2001. január 26. (MTI) - Több ezer környezetvédő részvételével megnyílt a davosi Világgazdasági Fórum ellentettjének szánt, zászlajára a globalizáció bírálatát tűző Szociális Világfórum is a brazíliai Porto Alegrében. Az ötnaposra tervezett eseménysorozaton részt vesz a brazil földnélküliek mozgalmának vezetője, José Saramago Nobel-díjas portugál író, a kelet-timori függetlenségi harc több vezetője stb. Chomsky beszédét .alább ismertetjük. A rendezvényre 120 ország és ezer szervezet képviseletében érkeztek részvevők.

A rendezvényen a tervek szerint szóba kerülnek a hivatalos adósságcsökkentő programokkal, az IMF költségvetési kiigazítási receptjeivel és a szabadkereskedelmi megállapodásokkal szembeni alternatív ötletek, valamint környezetvédelmi és emberjogi kérdések.

A megnyitó felvonuláson jól megfértek egymás mellett a homokosok, a genetikailag módosított termények engedélyezését elítélő termelők, a több állásért szót emelő autóipari dolgozók és a harmadik világ adósságtörlesztéseinek eltörlését szorgalmazó francia értelmiségiek. (Ollózta: Pi.)

(Van egy kis baj, kedves barátaim! Az autóipari dolgozók szeretik a globalizációt, hiszen az több gépkocsit, több állást jelent. Erre a társadalomra jellemző az automobilizmus, a műcsótány-hit. Ál-zöld uraink ezt jól megszervezték!)

***

Küldi Halász Judit (jhalasz@levego.hu), forrás: Matthias Reichl - mareichl@ping.at -
(WORLD SOCIAL FORUM: 25-30 January, 2001, Porto Alegre, Brazil)
NOAM CHOMSKY: WHY THE WORLD SOCIAL FORUM?

A 2. Világháború utáni egységessé alakító folyamatnak két szakasza van: 1. a Bretton Woods-i szakasz a korai hetvenes évekig, 2. Bretton Woods, a tőke mozgása ellenőrzésének felszámolása. Ezt a második szakaszt nevezik globalizációnak. Erre jellemző a neoliberális politika: a szerkezeti szabályozás/elrendezés (structural adjustment) és "reform" a Harmadik Világ több országában, Indiában és az átmenet gazdaságtana Kelet-Európában. Ugyanez a politika valósul meg lényegében a fejlett ipari országokban.

A két szakasz alapvetően eltér egymástól.. Sok közgazdász az első szakaszt az ipari államkapitalizmus aranykorának nevezi és a másodikat globalizációnak, vagy ólom, leaden korszaknak. A makrogazdasági szabályozás világszerte megszűnt és nőtt az egyenlőtlenség. A gazdag országokban a munkabérek megállapodtak vagy csökkentek, nőtt a munkaidő, a jóléti támogatások csökkentek.

A globalizációról azt mondják, hogy szabad kereskedelmet jelent, de ez félrevezető. A kereskedelem jelentős része központilag irányított, cégeken belül zajlik.

"Oligopóliumok" és stratégiai szövetségek alakulnak ki, bizakodva az államban hogy társadalmasítja a kockázatot és a költségeket. A nemzetközi "szabad kereskedelmi" egyezmények magukkal hozzák a liberalizáció és a protekcionizmus bonyolult együttesét, sok fontos esetben (különösen gyógyszerek esetében) lehetővé téve az óriásvállalalatok számára a hatalmas haszon bezsebelését, mert az állami támogatással kifejlesztett gyógyszerek árát monopolhelyzetük révén határozhatják meg.

A 2. szakaszban hatalmas tőkemennyiségek gátolják a kormányok szabad tervezési lehetőségeit ennélfogva gátolják a nép szuverenitását amennyiben a politikai rendszer demokratikus. A "kereskedelem" szervezete más, mint az I. Világháború előtti időszakban. A termékek nagy része a gazdag országokba áramlik, jelentős részük egy-egy cégen belül. Ezek a lehetőségek újabb erős fegyvert jelentenek a dolgozókra és a demokrácia működésére nézve. Kialakulóban van egy vállalati merkantilizmus (kereskedelem). A társadalmi, gazdasági és politikai életről hozott határozatok a központosított rejtélyes hatalom kezében vannak, amelyek a kormány eszközei és zsarnokai.

A 2. szakasz hatásai az egész világon tiltakozásokhoz és szembenálláshoz vezettek. A Világ Szociális Fórum lehetőséget kínál rá, hogy egymás mellé állítsa a gazdag és a szegény országok népi erőit hogy építő vagylagos változatokat fejlesszenek ki a világ lakossága többsége alapvető jogainak a támadásokkal szemben való megvédésére, a törvénytelen hatalom lerombolására és az igazság, a szabadság országainak kiterjesztésére.

A Világ Szociális Fórum Porto Alegre, Brazília nyilatkozata (részletek)
A Világ Szociális Fórum új nemzetközi porond az emberi jogok, társadalmi igazságosság és a fenntartható fejlődés (;sic!) érdekében gazdasági és szociális tervek megalkotására és cseréjére.

Minden évben Porto Alegre városában ülésezik abban az időben, amikor a Világ-gazdasági Fórum Davosban, január végén. Ez 1971 óta kulcsszerepet játszik a gazdaságpolitika kidolgozásában. Többezer nagyvállalat támogatja ezt.

A Világ Szociális Fórum teret fog adni gazdasági vagylagos lehetőségek kidolgozására, Észak és Dél közötti mozgalmi és szakszervezeti szövetségek erősítésére.

Lehetőséget fog adni valós tervezetek kifejlesztésére, a lakosság tanítására, a civil társadalom nemzetközi mozgósítására. A mellett van, hogy a civil társadalom vegyen részt a nemzetközi pénzügyi intézmények munkájában - amilyen a Valutaalap, a Világbank és a WTO.

Ezek évtizedeken át demokratikus részvétel és beszámoltatás nélkül hozták meg az emberek életét befolyásoló döntéseiket.

Brazília egyes területeken, városokban és falvakban, a bádogvárosokban, gyárakban, iskolákban, egyházakban gazdasági lehetőségeket dolgoztak ki. A brazil független szervezetek forrásokat jelentenek a Világ Szociális Fórum számára.

A Fórum ilyen tárgykörökkel foglalkozik: az emberi fejlődést elősegítő gazdaságpolitika megalkotása; ˇnemzetközi stratégia kidolgozása a civil szervezetek számára; javaslatok kidolgozása a WTO, VB, IMF számára a helyi közösségekben hatást gyakorolni a nemzetekfeletti vállalatokra; javaslatokat kidolgozni a nyomor és éhezés megszűntetésére, a környezet védelmére; ˇszervezkedni a nemi és nemzetiségi megkülönböztetés ellen; a bennszülöttek földjének és kultúrájának a megőrzése. Bob Olsen, Toronto bobolsen@interlog.com Pi

***

Megalakult a "Mondjuk magyarul mozgalom".
2001. január 29-én mintegy ötvenen beszéltük meg a mozgalom munkatervét. Menyhárd Alfréd szervetési kérdésekről szól, ezt követte Kiss József bevezetője, Kis Ádám a számítástechnikai szaknyelv gondjairól tartott előadást, Grétsy László visszatekintett az eddigi eredményekre, Szabó István Mihály a Magyar Szakírók Társasága céljait, Benczédy József a kiválasztott feladatokat ismertette - ezek: kiadványok, szakmai nyelvek, új jogszabályok szövegezése.
Sok ismerősöm volt: Bertók Lóránd, Buvári Márta, Győrffy Sándor, Kállai Eszter, Kovács Mária, Reményi Tibor.
Javasoltam egy Lista indítását. Ha lesz, és jönnek hírek, azokat itt hozom. - Pi

***

Oroszlányból
(....) A Gaia Sajtószemlét mindig fel tudom használni a szaktárgyak tanításánál, osztályfőnöki órákon és szakköri foglalkozásokon is.
(A pályázatokról.)
Sajnálom, hogy nem sikerült a természettudományos tantárgyak lecsökkentett óraszámaival kapcsolatban egy eszmecserét, vitát rendezni, ez azt jelenti, hogy a pedagógus társadalom elfogadja a kerettantervek ilyen mértékű háttérbe szorítását.
Oroszlány, 2001 I. 26, Baráti üdvözlettel
Orbán Ferencné (A 369-es számban közölt felhívásomra senki sem válaszolt megjegyzést - Pi.)

***

KIADÓ LAKÁS Budapest-Albertfalván, nyugodt, csendes zöldövezetben, négylakásos téglaépületben, a déli ablakok parkra néznek, 40 m2 , 1 szoba, konyha, fürdőszoba, kamra, bútorozva, kábel-tévé, gázfűtőtest, bérleti díja 50.000/hó + üzemeltetési költségek. Óvadék: két havi bér. Telefon - külön megállapodás kell az óvadékra. Érdeklődés: 72-478-342

Megjelent az Öko-Info 2000 december/2001 januári száma, a Galgamenti Népfőiskola hírlevele (Galgahévíz, fő u 106, 2193, S. Nagy Andrea). A tartalomból: A Népfőiskola titkárt keres, helyettesítésre, belépés április 1-jén.
2000. -ben a mandala naptárt sikeresen értékesítették, közös kirándulásokat szerveztek iskolásokkal és nevelőkkel, gyógynövénykertet avattak Zsámbokon, Gyöngyöshalászon egész napos komposztálást rendeztek iskolásokkal, 13 rendezvényük volt összesen 180 résztvevővel, jóga és német nyelvtanfolyam zajlott.

A rendezvények közül: január 22-én Radácsi László (BKTE) "Könnyű célpont" címmel tart előadást a gyermekreklámokról Gödöllőn, Művelődési Közp. 21. terem.

Megjelent az "Egészség szigete" 2/4 száma, 2001 január 7, a gödöllői Kökörcsin Környezetvédelmi Oktatóközpont hírlevele. Beszámoló a csillebérci decemberi fogyasztóvédelmi tanácskozásról, könyvajánlatok, pályázatok. Kiadja a GATE Zöld Klub 2105 Gödöllő, SZIE Kollégium.

TALENTUM KÖR KLUB 2001 február 8., csütörtök, 18 órától, Bp. VI. Andrássy út 27. - a Magyarországi Eszperantó Szövetség irodájában;
TALENTUM KÖR TALÁLKOZÓ március 8., csütörtök, 18 órától, Bokor Közösségi Ház, Bp. VIII., Szentkirályi u. 49., fsz. (2. udvaron jobbra) 34-es kapucsengő Küldi: Fidusz

Hirdetések:

A Soteria Alapítvány Kilátó Klubházában minden hétfőn 4-től 6-ig matematikai délutánokat tartunk Boros Péter vezetésével. ----Ízelítőül a témákból: a Fibonacci sorozat szerkezete, számelméleti fekete lukak keresése, Ramanujan: az intuíció diadala, barangolás a számsorozatok birodalmában (Sloane katalógusa), matek a mindennapi életben...-----Bp. 1035 Szentendrei út 36. (15 em. ház földszintjén, bemenet a Kerék u felől.) Mindenkit szeretettel várunk Óbudára, a Fibonacci Világba!

Kátai Ferenc (41) (Szeged, Tabán u 18, 6723) állást keres. JATE programozó matematikusi oklevél, 10 éven át szervező és programozó volt, 1995 óta terepmunkát végez, vízi monitorozással, biológiai szúnyog-gyérítéssel, környezet-filozófiával foglalkozik. 1998: JATE környezetvédő szak. 1998: angol középfokú nyelvvizsga. 1999 óta szabadúszó. Állást keres az ország bármely részén. Ha tudtok valamit, írjatok neki.

Megjelent az IGEN 2001 januári száma - új alakban. Hiába keressük benne az első oldal alján a Cz jelet, vagy a 2. oldalon a belpolitikai beszámolót, s a munkatársak neve előtt az alapító Czakó Gábor nevét. Jó lett volna erről valahol őszintén számot adni. Csak annyit olvashatunk, hogy "vajon ki tölt az új tömlőbe régi bort?"- (Hááát....- én a régi bort mindig jobban szeretem.) A tartalomban van az Egyháztáji, Hit, az interjú, egy új "maholnap" rovat (most az informatikai rendszerekről és a családról egy érdekes cikk;) Confessio; Buji Ferenc válasza az És-nek (ott nem hozták le), stb.

Hadd tegyek ide egy rövid Czakó Gábor írást:
CZAKÓ GÁBOR (BEAVATÁS): POTLACH, avagy egy háború korfejleményei - részlet Anthony Giddenistől: Brit Kolumbiában a tlinkiteknél szokás a potlach, "Ha valami sérelem éri őket, ... nem háborút indítanának, hanem potlachot rendeznek. Ez abból áll, hogy a sértett megajándékozza ellenfelét, aki záros határidőn belül köteles az ajándékot tetézve viszonozni. Ha súlyos a vétek, akkor a kihívó mindenét a másiknak, leggyakrabban másik csoportnak, nemzetségnek adja. Ha még súlyosabb, akkor akár el is pusztítja saját javait, például lerombolja a saját kunyhóját, elsüllyeszti a kenuját."-... (Képzeljük el, milyen gyönyörű volna, ha a legközelebbi Öböl-háború úgy kezdődne, hogy Amerika meglékelné legnagyobb cirkálóját, Irak levegőbe röpítené saját ötszáz tankját. Erre az USA földdel tenné egyenlővé rakétagyárait, Irak pedig válaszul elit hadosztályaival egymillió hektáros rózsakertet telepíteni a sivatagba. ... Vajon nem kellene a potlachot beiktatni az ENSZ alapokmányába?) Ollózta: Pi

[ FOLYTATÁS ] [ TARTALOMJEGYZÉK ] [ RÉGEBBI SZÁMOK ]