GAIA Sajtószemle Kiadja: Egyetemes Létezés Természetvédelmi Egyesület (ETK)
Szerkesztő: György Lajos, Bp., 1115, Sárbogárdi út 11.
Távb.: 203-5477 (reggel 9 órától este 9-ig)
Halózati változat: Nyvelt Erik
HU ISSN 1419-1784

Gaia Sajtószemle - 19. évfolyam 378. szám - 2001. március 30.

A TARTALOMBÓL

Kapila Vimalakirti: Az óriás
Szabó Erik: Zaj/panasz munkacsoport
Egyesületi Híradó - Cián munkacsoport
Fidusz: Több, mint porszem
Nyelvőrség
Hírek
Víz
A WWF az árvizeinkről
Levegő
Éghajlat-gondok
Növényvilág
Az Őrség Nemzeti Park
Norberg-Hodge: Elég-e, hogy szerves?
Vita: kis vagy nagy gazdaság?
Állatvilág
A WWF a kerge-marha kórról
A 2004 évi olimpiáról
Nukleáris kérdések
A Kurszk és társai
Castor-ügyek
Taivani nukleáris erőművek
Hűtővizek hatása az Óceán élővilágára
György Ottília: Messze

Legközelebb: Hulladék, gazdasági kérdések stb.


AZ ÓRIÁS

Az óriási győzedelmes herceg kolosszális szobra a X. Század óta áll a képüldöző muzulmán hódítóktól megcsonkítva a Bámiján-völgyben. A völgy a buddhizmus egyik legfontosabb központja volt a III. – IV. században az ősi selyemút mentén, összekötve Közép-Ázsiát Indiával. Az 53 méter magas klasszikus-hellenisztikus alak hirdeti az utazóknak már ezerhétszáz éve, hogy arra az útra lépnek, amely Indiába, Sziddhártha herceg megvilágosodásának földjére vezet.

Most új jelképévé válik az elpusztíthatatlan igazságnak!
Allah nevében, ( tisztelet adassék néki ) aknavetőkkel és páncélöklök erejével igyekszenek eltüntetni, amit emberkéz hozott létre, a nagy szellemi útkészítő emlékére. Ne legyen nyoma sem ilyen lenyűgöző, sziklába faragott nagyságnak! Allah, ( tisztelet adassék néki ) nem tűri a bálványokat.
Igaza van! A Buddha sem tűrte!

Soha nem támogatta a saját személyiségének a kultuszát. Nem is ábrázolták hosszú évszázadokon keresztül. A személyét az üres trónus, a hatalomról való lemondás jelképezte. Igazi természetét így most a talib harcosok tiszteletreméltó, kitartó igyekezete állítja vissza. A monumentális, méltóságteljesen álló alak, amely már több mint ezer éve jelképezi a félelemnélküli Szeretet tanítását, elhagyatottan, kiszolgáltatottságában is emberpróbáló munkát jelent azoknak a bátor harcosoknak, akiket ez a feladat köt le most egy időre.

Állíthat-e nagyobb emlékművet magának egy szellemi mester, aki tanításával valamennyi lényt kívánta a szenvedések mocsarából kimenteni ?

Az üresség, ami a szobor helyén létrejön, örökre szimbólumává válik az önfeláldozásnak, amit egész életével hirdetett.

Az a sok jó hadianyag, amit az élettelen szikla lerombolására fordítanak, többé nem pusztíthat el egyetlen élőlényt sem!

Allah nevében, (tisztelet adassék néki ) kérlek benneteket szent harcosok, vonjátok össze haderőitek legjavát és itt szórjátok a semmibe minden gyilkos indulatotokat!

A Buddha, a győzedelmes herceg nem fog haragudni érte.
Tanításának olyan soha el nem múló emléket állítottatok, amelyre mindig emlékezni fog a világ!

Kapila Vimalakirti (egy buddhista tanító)

***

Szerkesztőségi-II

Tárgy: a ZAJ/PANASZ MUNKACSOPORT létrehozása

Kedves Gaia Sajtószemle olvasók!
A dán filozófus Sören Kierkegaard (1813 -1855) írta: "A világ mai állapota beteg, az egész élet beteg. Ha orvos lennék és azt kérdeznéd tőlem, hogy mit tanácsolsz? - én azt válaszolnám teremtsd meg a csendet! Hozd létre a csendet az emberben. Hisz Isten szavát sem lehet így már meghallani.

Milyen jó Kierkegaardnak, hogy nem kell a mai világban élnie. Mindannyian tudjuk, hogy a zaj-gond a környezeti ártalmak közül az egyik legsúlyosabb. Azért főleg, mert a legelhanyagoltabb területről van szó. Amit manapság elviselünk ill. passzívan eltűrünk, az életminőség rombolását illetően, az már elképesztő. Persze most lehet vitatkozni, okoskodni és fontoskodni, aminek mindig is nagy hagyománya volt és van nálunk. Talán azért is állunk környezetvédelmi szempontból ott ahol állunk. De van - e értelme, ennek a fölösleges okoskodásnak? Véleményem szerint inkább csinálni kellene valamit, mert a helyzet igen súlyos és az időt nem azzal tölteni, hogy ki az okosabb.

".Ami összeköt bennünket, az sokkal fontosabb annál, ami elválaszt." (H. Skolimowski). Most kell összefogni, és nem amikor már késő, ahogy az már sokszor megtörtént velünk. Véleményem szerint a zajkérdéssel való foglalkozás már nem tűr halasztást. Mert tudomásul kell venni: A zaj nemcsak súlyosan károsítja az egészséget, hanem köztudott már az is, hogy egyenesen baleset veszélyt idéz elő. Tehát nemcsak környezetvédelmi szempontból ártalmas, hanem ráadásul első fokú baleseti forrás is. Ezért is sokkal több figyelmet érdemel. Egy nagyon súlyos gonddal állunk szemben. Sajnos az ember pszichológiailag egy igen ellentmondásos lény. Más szóval nem csak "Libido" létezik, hanem "Morbido" (a halálösztön) is, nyilvánvalóan - ahogy a mindennapi életben ez tapasztalható. Talán azért is tűrünk sok mindent.

Egyenlőre az ETK-ból két ember jelezte segítségét: Nagy Dénes és Endrey Márk. Az Alba-kör részéről Bárti Márk és a Levegő Munkacsoportból Udvardi Imréné. Szívesen fogadunk és várunk más jelentkezőket is. Sok levelezési, ügyintézési és összehangolási munka van előttünk. Tüntetések és tiltakozások szervezése és végrehajtása. De eredmény is kell. A helyzet nagyon súlyos, de ennek ellenére derülátó vagyok.

Mindenképpen eljött a tiltakozás és tüntetések ideje, ugyanúgy ahogy az 1996-ban a Vörösmarty téren már megtörtént. Közös hallgatásra hívták az embereket. Háromszázan csöndben maradtak és egy csendesebb világért tüntettek. Az akkori felhívás szellemében arról elmélkedtek, milyen jó is egy kevésbé zajos világban élni. Mi egy hasonló békés tüntetést tervezünk nyáron a Clark Ádám térre, tehát a nulla pontnál. Úgy gondoljuk, hogy ez jelképes és az életminőség itt Budapesten is közelít már a Nulla-ponthoz. Most már tiltakozni kell. Nagyon kívánatos lenne, hogy a tüntetéshez más környezetvédelmi csoportok (Pl. Levegő Munkacsoport, Védegylet, Humusz stb. is csatlakoznánk, ill. más budapesti szervezetek és civil társaságok, pl. Alba Kör, A Háló, Kerosz, a Tibetet Segítő Társaság, stb.

Az ETK klubtársaktól egyértelmű támogatásra számítunk. Nevezetesen technikai, anyagi, szakmai, informatikai, és nem utolsó sorban erkölcsi segítségre. Azért nevezzük a munkacsoportot zaj/panasznak, mert kénytelenek leszünk olyan területekkel is foglalkozni, ahol általában romlik az életminőség. Pl. a zaj területével érintkező kérdésekben is: amilyen az elektromágneses sugárzás, fényszennyezés stb. Ezért hosszabb távon egy "zöld" jogászra is szükségünk lenne.

Javaslom, hogy egyszer havonta találkozzunk. Tisztelt érdeklődök, az ETK - Klub minden kedden találkozik 18:00 órakor a Vadász u 29-ben az Ökoszolgálat irodájában és az ETK zaj-munkacsoport megegyezés szerint.

Szabó Erik (wiking)

***

Egyesületi Híradó

A CIÁN MUNKACSOPORT beszámolója

2000 február 7-én kezdtünk el foglalkozni az üggyel. A helyzet komolyságát látva február 9-én létrehoztunk egy elektronikus levelező listát (cian@zpok.hu), amelyen érintett környezetvédelmi aktivisták és kutatók kapcsolatot teremthettek és teremtenek. Igyekeztünk segíteni a hazai és nemzetközi közvélemény gyors és tárgyilagos tájékoztatásában, amikor felállítottunk egy angol és magyar nyelvű honlapot, amelyre összegyűjtjük és rendszerezzük a rendelkezésre álló adatokat. Ez azért is volt fontos, mert főként a szennyezés után sok volt a bizonytalanság, és megalapozatlan feltételezések is napvilágot láttak. A honlapokon megtalálhatóak a Környezetvédelmi Minisztérium jelentéseinek tükrözései, a pályázati kiírások, hazai és nemzetközi sajtószemle, kép- és dokumentumtár, háttéranyagok. Sikeresen regisztráltattunk Domain nevet: a magyar nyelvű honlap: www.cian.hu/cian, az angol nyelvű honlap: www.zpok.hu/cyanide

E honlapok szolgáltattak háttéralapot a nemzetközi sajtóval kapcsolatos munkához is, több, mint 30 interjú született főként a szennyezések utáni hetekben. A honlaphoz referenciát (linket) adott meg a BBC, az International Rivers Network és az ausztrál Mineral Policy Institute, a WWF (a teljesség igénye nélkül). Kanadában és Szegeden tükör honlapokat állítottak fel (http://mirrors.web.net/www.etk.hu/cian, http://mirrors.web.net/www.zpok.hu/cyanide) A tudomásunkra jutó adatokat megosztjuk az érdeklődő nemzetközi közvéleménnyel és a dolog nemzetközi vonatkozásai tekintetében együtt dolgozunk ausztrál és észak-amerikai szakértőkkel. Ennek kézzelfogható eredménye például az ausztrál közvélemény és hivatalos szervek formális csatornáknál gyorsabb tájékoztatása volt. A Tiszával kapcsolatos munkákban tevékenykedő szervezetek közötti hatékony adatáramlást segíti a két elektronikus levelezőlista: cian@zpok.hu, és a később beindult tiszaplatform@zpok.hu, amelyeken keresztül körülbelül ezer üzenetet osztottak meg egymás között a szervezetek, kutatók, érdeklődők. A zöld mozgalom április elején megrendezésre került Országos Találkozója jó alkalmat nyújtott arra, hogy az a Tisza szennyezés tárgykörben eddig nem tevékenykedő szervezetek is megismerjék az ügy részleteit. A továbbiakban is szeretnénk folytatni a munkát, hiszen az eddig folytatott tevékenységünk bizonyos szempontból még fontosabb lesz a tiszai kutatások előrehaladtával. Mivel munkacsoport vagyunk/szeretnénk lenni, a források megteremtése is fontos feladat volt. A REC-hez, a Millieukontakt-hoz és a KAC "Cián" kerethez pályáztunk és nyertünk az idei évre támogatást. Nagy Dénes

***

"A hulladékok válogatás szerinti gyűjtése során vagy egyik vagy másik tárolóba kerül az anyag, ami vagy szerves vagy üveg vagy műanyag vagy egyéb. A különféle szemetek egymástól elkülönítve esetleg újrahasznosíthatók."

Ez a példamondat háromféle megnevezést rejt magában: szelektív gyűjtés - tehát válogatás szerinti elkülönített - ahogy a németek mondják: (getrennt) vagylagos.

A legutolsót szeretném zöld-szókincset gyarapító elv-társaim figyelmébe ajánlani. Röppentsük fel mint magyar szót (könnyen kimondható és rövid), és figyeljük kíváncsian, vajon megértik-e honfitársaink. Unger Zsuzsa

***

Levélváltás a Globális Listán

Pi.: Többször írtam arról, hogy a történelem folyamán minden birodalom összeomlott, s rövidesen ez történik a pénzbirodalommal is. A falvak közben élik a saját életüket.-

Az alábbi március 5-i levél előzménye: előadást tartottam a globalizációról. Ezért Kóbor Józsi megbírált: "Nagyra becsülöm György Lajost, az előadásvázlat elég kivonatosnak tűnik, mindazonáltal azért ez nem vehető komolyan. Az emberi civilizáció jó négy ezer éves, és attól kezdve hívjuk így, hogy megjelentek a városok - az ipar, a kereskedelem, az árucsere, az információ-és kulturális csere fórumai. Ez úgy nagyjából háromezer-nyolcszázötven évig fenntartható módon működött. A fenntartható város egyébként alapvető kategória. Egyfajta rémkép is lehet az egymástól elszigetelt falusi közösségekből álló diktatúra, amelyet mondjuk nem a vörös khmerek, hanem az Unilever vagy a TESCO kormányoz. Ilyenek már vannak is állítólag Dél-Amerikában. Ilyenek voltak azok az un. missziós telepek, ahol az anglikán egyház majd az ausztrál állam tartotta a deportált bennszülötteket egészen az 1980-as évekig. Kóbor J.

Erre Demeczky Jenő:
Nem ismerem még Piros előadását, de nehezen tudom elképzelni, hogy egy nemzetekfeletti tőkés társaság diktatúráját népszerűsítené.
Az összeomlás elsősorban a nemzetekfeletti cégeket érinti majd, megszűnik a nemzetközi szállítás intézményrendszere. A falvak lakói továbbra is ki tudnak menni a földjeikre, de az adóbeszedők nem tudnak majd repülőgépre ülni. Ilyen körülmények között föl sem merül, hogy a falvakat valamiféle nemzetekfeletti vállalkozás irányítaná, nem lesznek eszközei hozzá. A hírközlés megszűnése a falvak számára is katasztrofális lesz, de szerintem nem tart sokáig. Az adatátviteli berendezések áramigénye ugyanis töredéke a jelenlegi ipari áramfelhasználásnak. (Nem a tömegtájékoztatás központi adóira gondolok.) Szerintem ezen a területen várható leghamarabb a talpraállás. Helyi áramfejlesztők mennek majd alkohollal, nem kellenek atomerőművek. Napnyugta után lehet, hogy gyertyával világítanak majd az emberek, de telefonálni és rövidhullámon rádiózni éjjel is fognak. Jenő

***

Megjelent a WWF Magyarország kiadásában: Egy rózsaszál szebben beszél... A vadvirág-kereskedelem pusztító következményiről; írta Kereki Albert, szerkesztette Gadó György Pál, Seregélyes Tibor felvételei. Történeti áttekintés; gyűjtés nagyban is saját részre, védett fajok és még védtelenebbek (hóvirág, ibolya, stb) - Vida Gábor véleménye. 22 oldal, fekvő A/4 alakban.
Nagyon szép könyv...
Februárban jelent meg, gondolom kapható a WWF-nél (Bp. Németvölgyi út 78/b, 214-5554, vadvirag@wwf.hu.

A Global-Listáról (global@zpok.hu)
A VANCOUVER SUN SZERINT:
Québec Cityben is lesz világgyarmatosítási összejövetel (az Amerikák Csúcstalálkozója). A városatyák is készültek - új törvényt hoznak, hogy a csúcs idejére bárkit letartóztathatnak aki takarja az arcát az utcán - több négyzetkilométernyi városrészt háromméteres fémkerítéssel vesznek körül, és csak igazolvánnyal lehet majd belépni;
- 3000-5000 rendőrt szerveznek oda az ország minden pontjáról;
- 500 fogda-helyet szabadítanak föl a helyi börtönben.

Az eredeti angol szöveg:
People in the Québec City suburb of Saint-Foy could soon risk being arrested for wearing scarves or covering up their faces. -- A new by-law, which was adopted as part of security preparations for the upcoming Summit of the Americas conference in Quebec City, is one example of precautions being taken to squelch the activities of anti-globalization activists and protesters who typically target these types of international gatherings.
In addition to the scarf by-law, authorities plan to install a three-metre high metal fence around several square kilometres of Quebec City and allow only those with passes inside the perimeter. The area will be enforced by 3,000 to 5,000 police, RCMP and riot squads from across the country, and police are freeing up 500 spots in the Quebec City prison to make room for arrested protesters. Feb. 26, 2001 The Vancouver Sun

Elküldtem Kamillának. Ezt írja: "Igen, én erről hallottam. A sajtó főleg a várható tiltakozásokról ír, s tudatja, hogy milyen viselkedést nem fognak megengedni. Egyes szóvivők hangsúlyozzák, hogy a globalizáció a "fejlődő országoknak" kedvez, az elkerülhetetlen, el kell fogadnunk, hosszabb távon mindenki számára jobb lesz. Én persze itt (Vancouverben) leszek, nem utazhatok Québecbe, de itt valahogy foglalkozom vele. Québec City nagyon szép város-- Szeretettel, Kamilla

BOGOTÁ D.C. FEBRUARY 15 OF 2001, HILDEBRANDO VÉLEZ, DIRECTOR FOE COLOMBIA
Február közepén 7 környezetvédőt és két velük utazó társukat mészárolták le a kolumbiai Puracé Nemzeti Parkban. Holttestüket egy autópálya melletti folyóparton találták meg, mindegyikükön fejlövés nyomaival. Nem ez volt az első ilyen jellegű gyilkosság az országban, a megölt környezetvédők száma növekszik. Egy héttel korábban egy a Santa Marta-i Sierra Nevadában dolgozó környezetvédőt gyilkoltak meg félkatonai szervezetek emberei. Üdv: : Fidusz

Megjelent a Galgamenti Népfőiskola Alapítvány Öko-info 2001 márciusi hírlevele, szerkeszti S. Nagy Andrea, Galgahévíz, fő u 106, 28/460-276. A tartalomból: A Víz Világnapján buszos kirándulást szerveznek, a Galga patak vízvizsgálatával, a Turai Zöld Szíves szakkör segítségével. Aszódon a Napsugár Óvodában ikon-kiállítás Ladócsy László alkotásaiból, Falujárók u 5, III. 13-IV.17.
Kiadványok: "Vackor" Környezeti nevelési munkatervek a szabadban - részletek: Fehér Holló - Keszthely, Árnika-Sopron, Pangea-Pénzesgyőr, FÖK - Vigántpetend, Göncöl - Vác.
Környezeti Tanácsadó Irodák: 12 működik Magyarországon. 2000-ben 35 ezer megkeresésre válaszoltak, a legkeresettebbek a Reflex, az Ökoszolgálat, a székesfehérvári és debreceni irodák.
Kiadványok - néhány részlettel: Gaia Sajtószemle, Hálózat 52. szám, Bringa hírforrás, Hagyd élni a vadvirágot. Pályázatok.

***

A WWF MAGYARORSZÁG ÁLLÁSFOGLALÁSA a Tisza menti árvizekről

(Részletek)
A gátak további emelésével nem lehet megoldani az egyre nagyobb mennyiségű víz biztonságos elvezetését.
Több intézkedésre van szükség, a következőket javasoljuk:
1. Szorosabb együttműködést kell kialakítani a szomszédos országokkal. Idén május elejére, a WWF kezdeményezésére szervezett ún. Kárpáti Csúcsra a Kárpátok és a Duna menti országok elnökeit és környezetvédelmi minisztereit hívták meg Bukarestbe.
2. Az Új Vásárhelyi terv előkészületeire létrehozott bizottság mielőbb dolgozza ki javaslatát. A készülő Nemzeti Környezetvédelmi Program (2003-2009) adjon választ az Alföldön kialakult új kihívásra. Nekünk is meg kell tennünk a fájdalmas, de elkerülhetetlen intézkedéseket. A veszélyhelyzet csak akkor csökkenthető, ha a vizet alacsonyabb szinten sikerül szétterítenünk. A folyótól valamikor elvett árterek egy részét vissza kell adni. A gátak távolabbra helyezésére alig van lehetőség. A települések veszélyeztetése nélkül, de más érdekeket vélhetően súlyosan sértő módon biztosítani kell a víz szétterítését. Szükség van a gátak további megerősítésére, de hosszú távon ez nem oldja meg a gondot. További információ:
Haraszthy László, WWF Magyarország, Márkus Ferenc. (Ollózta Pi.)

***

Küldi - fidusz@zpok.hu -
MAGYAR HÍRLAP 2001. február 21 - Időjárási szerencsétlenséget jósol az ENSZ 2100-ra akár 6 C-kal is nőhet a Föld légkörének átlaghőmérséklete, ha nem csökken a szén, az olaj és a gáz felhasználása.

Egy jövőkép. A forró égövi szigeteket ellepi a tenger, az Alpok síparadicsomaiból kopár hegyoldalak lesznek, a sarkvidékek jégsapkái - ivóvizünk fő tartalékai - szétolvadnak az óceánokban - az ENSZ kormányközi bizottsága (IPCC) jelentése szerint. Eszerint a jégmezők felolvadásával a világtengerek szintje 80 centiméterrel is emelkedhet száz év alatt.

Sokan azonban - nem hisznek ebben, szerintük a Nap tevékenysége határozza meg a Föld időjárását. A magyar meteorológusok megfigyelései szerint az átlagnál enyhébb és hűvösebb periódusok váltják egymást, idén hetek óta alacsony a Tisza vízállása.

A Természetvédelmi Világalap felszólította a kormányokat, hogy csökkentsék a szén-dioxid-kibocsátást.

A katasztrófát nem elég előre jelezni, annak be kell következnie ahhoz, hogy valódi cselekvésre, összefogásra késztessen. Addig inkább csak vita folyik.

Világos, hogy az üvegház-gáz kibocsátást csökkenteni kell, kimondta ezt már több ENSZ-tanácskozás, de az államok egyoldalúan nem hajlandók alkalmazni a szerződéseket. Helyette egymásra, de főleg az Egyesült Államokra mutogatnak a kormányok, amely egyedüliként kimondta: gazdasága védelmében nem hajlandó érvényesíteni a kibocsátásról szóló megegyezéseket. A kormányok a választók foglyai minden olyan lépésben, amely hosszú távon hozhatna ugyan megoldást a Föld bajaira, de a mindennapi kényelmet hirtelen visszavetné. Pedig biztosan lépni kell. Minél előbb, annál kisebb a kár.

Az ENSZ 1000 oldalon tette közzé 3000 szakértő bevonásával készült jelentését, amely szerint 2015-re például elfogyhat a hótakaró Tanzánia meseszép csúcsáról, s marad a csupasz szikla, amely évszázadokra hirdetheti, mivé tette az emberi beavatkozás a világ természeti környezetét.

A nemzetközi ENSZ-értekezlet égszakadást-földindulást jósol. A Föld légköre a vártnál jóval gyorsabban melegszik. 1994-ben még úgy gondolták, a XX. század +0,45 C-kal járt, már kimondják: a felmelegedés a Föld felszínén 0,6 C volt száz év alatt, a kilencvenes évek ideje volt a legmelegebb évtized, és az eddigi mérések szerint 1998 a legmelegebb év. Eközben tíz százalékkal csökkent a Föld állandó hótakarója, a gleccserek jege.

A mezőgazdasági termelés sok helyütt veszélybe kerül, a tengerparti városok víz alatt lesznek, eddig nem tapasztalt viharok, ciklonok, esőzések és szárazságok következhetnek.

Grönlandon a felmelegedésnek közvetlen hatása lehet: a széleken az olvadás, a belső területeken pedig a vízfelgyülemlés növekszik.

Az Északi-sarkon a felmelegedés többek között lerövidíti a fagy időszakát, s ennek következtében a párolgás jelentősebb lesz.

Átmeneti pozitív hatás: Európában például a téli fagyveszély a mezőgazdasági területeken sokkal kisebb lesz, a téli gabonák számára nagyobb mennyiségű termelés és nagyobb termésátlag lesz lehetséges.

A tundraövezet le fog szűkülni az erdők észak felé terjeszkedésével. A klímazónáknak ez az elmozdulása fajok kihalásával fog járni, különösen a magasabban fekvő régiókban.

Észak- és Északnyugat-Európában fokozódó áradások és további aszályok várhatók. Az áradások elleni védekezés súlyos gondot jelent majd, például a Po völgyében, vagy a Rhone és az Ebro folyók torkolatainál.

A viharos tengeri áradatok veszélyeztetik majd Londont, Hamburgot, Szentpétervárt, Thesszaloníkit, és végleg tönkretehetik Velencét.

A levegő CO2-tartalma 1750 óta 31 százalékkal nőtt, amelynek fő oka a hagyományos energiahordozók elégetése és az erdők kiírtása. 2100-ra akár az 1750-ben mért "ipar előtti" szintnek a kettő és félszerese is lehet. A jelentés szerint csak a világ közös felelősségvállalása fordíthatja meg ezt a folyamatot.

[ FOLYTATÁS ] [ TARTALOMJEGYZÉK ] [ RÉGEBBI SZÁMOK ]