GAIA Sajtószemle Kiadja: Egyetemes Létezés Természetvédelmi Egyesület (ETK)
Szerkesztő: György Lajos, Bp., 1115, Sárbogárdi út 11.
Távb.: 203-5477 (reggel 9 órától este 9-ig)
Halózati változat: Nyvelt Erik
HU ISSN 1419-1784

Gaia Sajtószemle - 19. évfolyam 379. szám - 2001. április 20.

A TARTALOMBÓL

Szerkesztőségi: Kyotó
Az Observer véleménye
A kvékerek a költségvetésről
Egyesületi Híradó
Nyelvőrség (Számítógépes tolvajnyelv)
Levelek a Szerkesztőhöz
Médium-átalakító nap
Hírek
Donelláról
Stuber György a génpiszkálódásról
DA-NO-NE!
Az Ökológiai Demokrácia Pártja
Öko-Info (Galgahévíz)
Hulladék
Fenntartható vegytan?
Gazdasági kérdések
Lóránt Károly írása
Mándoki Andor: A gazdaság és az erkölcs
Jogi és igazgatási kérdések
Környezeti nevelés
Papp Anna a lelki egészségvédelemről
György Ottília története

Legközelebb: Nevelés, mozgalmak, vegyes stb.


A kyotoi jegyzőkönyvet az Egyesült Államok kormánya nem erősíti meg - erről sok szó volt a Gaiában (p. 325, 368. 373. 374. 377). Az Egyesült Államokban sokan nemet mondanak az egyezményre - mivel - úgymond - "az ilyen intézkedések költségesek és csökkentik a versenyképességet,." olvastam néhány hónapja a Science-ban. A Népszabadság március 31-i számának címoldalán: "Bush ökológiai vihart kavart" - az amerikai elnök elutasította az egyezmény megerősítését. Persze, Carter se jobb, ő sem tett semmi ez ügyben, meg akarta nyerni a nemzetekfelettieket. Európa tiltakozik.

Várható volt, mégis felháborító, szégyenletes, döbbenetes erkölcstelenség. A nemzetekfelettiek, a pénzhatalom csak a saját rövidlejáratú hasznát nézi. Ezért megyünk tüntetni a Világcsendőrség nagykövetsége elé.

***

FELHÍVÁS az Amerikai Egyesült Államok Elnökéhez

Alulírott szervezetek tiltakozunk, hogy az Amerikai Egyesült Államok feladja az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezményében foglalt kötelezettségeket.
Az ENSZ éghajlatváltozással foglalkozó kormányközi testülete (IPCC) szerint ma már egyértelmű, hogy gazdasági tevékenységeink gyorsütemű éghajlatváltozást idéznek elő.
Az előrejelzések szerint 2100-ra akár 6C-kal is növekedhet a föld légkörének átlaghőmérséklete az üvegházhatású gázok kibocsátása következtében.

Tudósok véleménye szerint az eddig tapasztalt jelenségek a szélsőséges időjárási változásoknak csak a kezdetét jelentik Számítások szerint 1998-ban az időjárási szerencsétlenségek 92 md $ kárt okoztak szerte a világon. A hatvanas évekhez viszonyítva, a kilencvenes években a szerencsétlenségek száma megháromszorozódott, miközben a károk nagysága a kilencszeresére nőtt. A viharok, hőhullámok, áradások, tüzek és szárazság 41 ezer ember életét követelték, és több mint 300 millió embernek kellett elhagynia otthonát.

Az éghajlati rendszer állapotának állandósulásához, a visszafordíthatatlan változások elkerüléséhez az üvegház-gázok kibocsátásának erőteljes csökkentése szükséges. A becslések szerint a világ CO2 kibocsátását mintegy 60%-kal kellene csökkenteni. A kibocsátás azonban folyamatosan nő, részben a fejlett országok gazdasági teljesítménye növekedésének, illetve egyes fejlődő országok rohamos ütemű iparosodásának következtében. Ehhez társul az átmeneti gazdaságú országokban tapasztalható ipari fellendülés a korábbi évek jelentős hanyatlása után.

Az 1997-ben elfogadott Kyotói Jegyzőkönyv jogilag kötelezné a fejlett országokat, hogy CO2 és más gázokkal kapcsolatos kibocsátásukat az 1990-es szinthez képest átlagosan 5,2%-kal csökkentsék 2008 és 2012 között. Egyelőre nincsenek megtorló intézkedések lefektetve azokkal az országokkal szemben, melyek nem tartják be vállalásaikat.

A világ lakosságának 5%-át kitevő Amerikai Egyesült Államok a világ CO2 kibocsátásának 20%- ért felelős. Az Egyesült Államok annak idején ígéretet tett arra, hogy az 1990-es szint 7%-ával csökkenti CO2 kibocsátását 2012-ig, ehhez képest 1990 és 2000 között az ország kibocsátása 10%-kal nőtt. Az Ön elnökválasztási küzdelmét jelentős pénzekkel támogatták a legnagyobb amerikai olajvállalatok, köztük az Exxon, amely erőteljes harcot folytatott a Kyotói Jegyzőkönyv ellen. Az elmúlt hetekben Ön, Elnök Úr bejelentette, hogy az Egyesült Államok feladja az 1997-ben Kyotóban vállalt kötelezettségeit az üvegházgázok csökkentésével kapcsolatosan, nem ratifikálja a Kyotói Jegyzőkönyvet.

A fejlett országok világméretű felelősségét szem előtt tartva felszólítjuk Önt, mint az Amerikai Egyesült Államok elnökét, hogy ne engedjen az olajvállalatok egyoldalú nyomásának! Szem előtt tartva az amerikai nép és Földünk lakosságának hosszú távú érdekeit, segítse elő, hogy az Egyesült Államok mielőbb írja alá a Kyotói Jegyzőkönyvet, és tegyen lépéseket a kötelezettségek megvalósítása érdekében.

Budapest, 2001. április. 10.
Energia Klub, Magyar Természetvédők Szövetsége (MTVSZ), Levegő Munkacsoport, Rügyecskék. Alapítvány.

***

THE OBSERVER, London, 2001. április 1. Az Egyesült Államok nem alkalmas a világ vezetésére
In: global@zpok.hu, Dr." - janossy@zpok.hu -

(MTI) - A múlt század konzervativizmusához való visszatérésként értékelte az Observer brit lap a Bush alatt kibontakozó külpolitikai irányvonalat, benne az új rakétavédelmi rendszer tervével és a kyotói környezetvédelmi egyezmény felmondásával. A brit lap rámutatott, hogy "Washington agytrösztjeinek téveszméjében a világ-elsőségért folyó harc a XXI. században Kína és az Egyesült Államok között folyik majd, annak ellenére, hogy Kínát évtizedek választják el attól, hogy az Egyesült Királyságéval azonos nukleáris erőre tegyen szert. A Bush-kormányzat világnézetében az éghajlat megváltozásáról szóló aggodalom pusztán szocialista összeesküvés, amely eltorzítja a tudományos bizonyítékokat, hogy igazolja az amerikai életmód ellen irányuló támadást. Kína fenyegetést jelent, mi több, Amerikát körülvették az olyan latorállamok, mint Észak-Korea, hogy még a rakéták használatát szabályozó szerződéseket is szét lehet tépni, csakhogy az Egyesült Államok számára megvalósítható legyen az egyoldalú rakétavédelmi rendszer megépítése". A dél-koreai diplomácia segítségével lett volna lehetőség arra, hogy megkezdődjenek a tárgyalások Phenjannal az észak-koreai rakétafejlesztési tervek feladásáról élelmiszerért cserében, ám Washingtonban elutasították a kezdeményezést, mivel az "előítéleteket keltett volna az új amerikai rakétavédelmi rendszer ésszerűségét illetően". "A valóság veszélyes eltorzítása nemcsak a konzervatív elme bomlásának az eredménye. Nem kevésbe vészjósló a másik ok. A houstoni Petroleumklub, Bush elnök texasi olajtámogatója központi szerepet játszik az amerikai energia- és környezetvédelmi politikában. A védelmi politika szállítói, sikeresen agitálnak olyan megrendelésekért, amelyek a rakétavédelmi rendszer létrehozásához kapcsolódnak. Az Üzleti Kerekasztal nevű szervezet a munkásbarát törvények felfüggesztésével és a meglepően regresszív adócsökkentési csomaggal szintén megfizetteti a támogatását" - írta az Observer. Úgy ítéli meg, hogy a jelenlegi Amerika "nem az az Amerika, amely a világ számára felvilágosult, liberális vezetést mutatott az 1930-as évek óta. Ez egy olyan Amerika, amely visszatér a múlt század korábbi konzervativizmusához és unilateralizmusához." A lap szerint az elnök politikája miatt a világ vezető szerepében kialakult légüres teret az EU-nak kell kitölteni. Az EU képes arra, hogy Észak-Koreának élelmiszert és segélyt ajánljon fel, cserébe a rakétaterveiről való lemondásért. Az EU Oroszországgal, Kínával, Indiával és Japánnal az Egyesült Államok nélkül is megkötheti az éghajlat-egyezményt. Az EU képes állandósítani a világ gazdaságát. Ha az Egyesült Államok kemény labdákkal kíván játszani, az EU viszonozhatja azokat...

"Nagy-Britanniának pedig Európa-barát külpolitikát kell folytatnia - most már nem csak nemzeti érdeke, hanem a világméretű érdekek miatt is" - mutatott rá a lap.

***

Amerikai költségvetés, fegyverkezés, az adócsökkentés és következményei. -
(A Kvéker Törvényhozási Bizottság üzenete, küldi RRGilman@aol.com 2001 március l-jén.)
A további hadikiadások nem a béke útját jelentik. Ha az Egyesült Államok felmondja a jelenlegi nemzetközi fegyverzetkorlátozó, leszerelési, nukleáris fegyverzet-csökkentő szerződéseket, akkor elkerülhetetlennek látszik hidegháború Kínával és Oroszországgal szemben.

India, Pakisztán és más hatalmak tovább akarják fejleszteni nukleáris fegyverzetüket és más olcsóbb tömegpusztító eszközeiket. Mindez biztonságosabbá teszi-e az Egyesült Államok helyzetét?

Ahelyett, hogy csökkentenék a gazdagok adóját és még többet pocsékolnának el a fegyverekre, többet kellene szánni az emberi fejlődés elősegítése érdekében, bel és külföldön egyaránt.

Néhány példa
1. Afrikában jelenleg 23 millió ember fertőzött HIV vírussal. A várható élettartam Fekete-Afrikában csak 50 év és tovább csökken. A járvány nem csak az egyének egészséget fenyegeti, hanem az afrikai országok társadalmi, gazdasági és politikai helyzetét.- Ez ki fog hatni az Egyesült Államokra is.

2. Az Egyesült Államokban több, mint 42 millió embernek nincs egészség-biztosítása, rosszabb a helyzet, mint 1992-ben.

3. Sok gyerek rozoga, ütött-kopott iskolaépületben tanul. Az iskolák felében nincs megfelelő elektromos berendezés a világháló és az új módszerek használatára.

4: A Népszámlálási Hivatal adatai szerint az országban több mint 32 millió ember nyomorban él, a 18 éven aluliak 16,9%-a.

5: A tömegközlekedés elavult és drága, s egyre nehezebbé teszi a kis jövedelműek számára, hogy munkába járjanak. (Pi: Már idéztem Chomskyt: Nézzen ki az ablakon - ez a világ leggazdagabb országa, s egyben harmadik világ...).

6: Az Egyesült Államokban 750,000 ember hajléktalan. Több mint 5 millió amerikai családnak súlyos lakásgondjai vannak.

7: Több mint 20,000 folyó, tó és torkolat szennyezett. 10 millió ember ivóvize nem felel meg az egészségügyi szabványoknak.

Felsorolja, ki mindenkinek kell írni ebben az ügyben: megadja a képviselőknek, szenátoroknak, a Fehér Ház és az Elnök elérhetőségét. - Pi

***

Egyesületi Híradó

A VIDRAVÉDELMI MUNKACSOPORT beszámolója. Az eltelt közgyűlés óta a következőket végeztük:-A január végi ciánbaleset után megszerveztük a Szamos és a Tisza folyóknál a vidraállomány-felmérést. Ez folyamatos munka, amire egyelőre 2001 végéig anyagi fedezettel rendelkezünk. Tovább bővítjük az országos vidrafigyelő-hálózatot, mostanra az Északi-középhegységet leszámítva lefedjük az ország területét. Tekintve, hogy a szamosi és tiszai történések nem csak időnket, hanem anyagi kereteinket is érintik, az országos felmérést ideiglenesen leállítjuk. (2000 novemberétől folytatjuk).-Megjelentettünk egy ismertetőfüzetet ("Ökológiai hálózat és vidravédelem"), valamint egy könyvet "Ciánméreg és vidravédelem" címmel. Folytattuk az ismeretterjesztő előadás-sorozatot iskolákban, könyvtárakban és klubokban.-Szintén folytatódott a somogyi vidraprogram, a Somogy Természetvédelmi Szervezettel együtt.

Gera Pál

***

Szia Lajos!
Íme a mangol avagy Hunglish egyik elrettentő példája munkahelyi levelezésemből. Az író személye közömbös, sajnos egyre gyakoribb:

Azt a filet, amit a Gyuri kuldott, azt mindenki installalja fel (csak egy gomb nyomas es fel fog menni. semmi extra nincs ben) ha ez megvan akkor szoljatok es akkor felmegyek megmutatom valakinek hogy hogyan kell beinstallalni a printeren, hogy direktbe menjen a printerre a job. A software licence az most olyan 215 ezer forint volt, amit a nemreg rendelet meg egy masik department. Ez Windows 2000 Enterprice Server nevu gyonyoruseges szervert takarja ezert a par forintert. Ez ot cliens egyideju bejeltkezeset teszi lehetove egy idoben. (legalabb is ez van bent az alap licenceben) Egy purchase requestet kell kitolteni es a line managereden rajtam es a X.Y. keresztul eljuttatni a Procurementre. Ezutan ok rendelik meg ami hozzam fog befutni. azt mi legepnaplozzuk es oda adjuk a software egy peldanyat nektek.

Segitunk felinstallalni is ha nem boldugoooltok vele, de nem hiszem, hogy tul nagy vali egy alalp servert felinstallni. Szerintem vagytok ti annyira profik most igy mar az elmult evek alatt, de ha megis szukseg volna rank szivesen segitunk.
Itt közlöm a szöveget magyarul is:

Azt az állományt, amelyet Gyuri küldött, mindenki telepítse a gépére (csak egy gombnyomás és fel fog menni, semmi különleges nincs benne), ha ez megvan, akkor szóljatok, felmegyek, és megmutatom valakinek, hogy hogyan kell beállítani a nyomtatón, hogy közvetlenül fogadja a nyomtatási feladatokat.

A kért program használati engedélye most kb. 215 ezer forint, nemrég rendelte meg egy másik osztály. Ezért a csekély összegért a Windows 2000 Enterprise Server nevű gyönyörűséges kiszolgálót kapjátok. Ez egyidejűleg öt munkaállomás bejelentkezését teszi lehetővé. (Legalább is ez áll az alap-engedélyben.) Egy beszerzési rendelvényt kell kitölteni, és a közvetlen főnöködön, rajtam és X.Y.-on keresztül eljuttatni a Beszerzésre.

Ezután ők rendelik meg, a rendelés hozzám fog befutni, azt mi beírjuk a gépnaplóba, és odaadjuk a program egy példányát nektek. Segítünk a telepítésben is, ha nem boldogultok vele, de nem hiszem, hogy túl nagy ügy egy kiszolgáló telepítése. Szerintem az elmúlt évek során ti nagyon jó szakemberek lettetek, de ha mégis szükség volna ránk, szívesen segítünk.

Üdv, Jenő

***

Budapestről

Kedves Piros!

Régen volt utoljára olyan szellemi gyönyörűség-érzésem, mint amikor a Gaia 378. számában elolvastam Kapila Vimalakirti buddhista tanító írását az afganisztáni talib harcosok Buddha-szobor pusztításáról. Nevetni támadt kedvem abbéli örömömben, hogy egy buddhista képes a jót meglátni abban, hogy elvakult mohamedánok egy ezer éves Buddha-szobrot felrobbantanak. Ez az alapállás a lelki nagyság, a pozitív beállítódás, a türelem – és az igaz buddhizmus – olyan foka, amely legszebb követendő példáink közé tartozik. Nincs rá jobb szavam, mint hogy ez a gondolkodásmód: szép.

Victor András

***

Ezt azt hiszem Kamilla küldte:

Felhívás
NEMZETKÖZI MÉDIA-ÁTALAKÍTÁSI NAPON VALÓ RÉSZVÉTELRE.

Várjuk javaslataitokat, bírálataitokat, ötleteiteket. A cél tiltakozás, nevelés, változás, ami a kulturális környezet és médium-demokrácia valamiféle Föld napjává nőheti ki magát.

Március 10-én Torontóban volt erről egy megbeszélés. Kapcsolat: pboin@home.com Ezen "jó" emberek vettek részt, akik az MAI ellen küzdöttek, Seattle-ben is részt vettek.

Egy ontarioi csoport (Ontario Institute for Studies in Education of the University of Toronto) elhatározta, hogy létrehoz egy szövetséget a demokratikus médiáért (Coalition for Democratic Media) olyanokból, akik elkötelezettek a médiarendszer és a társadalom demokratizálása iránt.

A Média Átalakítási Nap október 12 és 21 között lenne, mert: az egyetemi éven belül van, a Föld Napja április 22, a tévé-kikapcsolási hét április 22-28, a Ne Vásárolj Semmit nap november 24, --- az általunk javasolt nap elég távol van a decemberi ünnepektől.

A nap célja a közérdeklődés fölkeltése a média-ügyek iránt, helyi, nemzeti és nemzetközi szinten.
Csatlakozhatnak majd egyének és csoportok, a szervezését nem szabad központosítani, a közösségek független szervezeteiknek kell ezt csinálni.

Kulcskérdések: kulturális környezet, a sajtó elüzletiesedése, egyoldalúság, a közületi adások helyzete, a nem haszonelvű média, infotainment, kulturális imperializmus, világháló-hozzáférhetőség, Észak-Dél kapcsolatok, szólásszabadság, kormányzati és vállalati cenzúra, stb.
A támogatók között pl. Robert McChesney-t és Robert Hackett-et említi (Adbusters Magazine).

***

Donella halála után maradt a Raktárban néhány írása, ezek egy év alatt gyűltek össze. Most sorra le fogom fordítani ezeket - ne lepődjetek meg, ha régi keltezésű Környészek kerülnek elő.

Donella Meadows, John Richardson és Gerhart Buchmann "Sötétben tapogatózva" című, 1986-ban (!) kiadott könyvükben számoltak be a világmodellezés első évtizedéből. Akkoriban megvettem, valaki ellopta (kikölcsönözte), most a TTK lágymányosi épületében a Tyoptex Kft asztalának a sarkán volt egy, olcsó pénzért. Nagyon szép és bölcs részei vannak. (Lehet, hogy még van a könyvből: 316-3759)

A három szerző összeírta, hogy a másik kettőben milyen előítéletek vannak. Danáról ezek derültek ki:

Fehér, nő, amerikai tudós; képzettsége szerint biofizikus, de ma már jobban kedveli a filozófiát; --nem szereti a nagy, centralizált társadalmi rendszerelmélet; --legyenek azok a világ bármely táján; --mint modellezési rendszert, a dinamikus rendszerelméletet részesíti előnyben; --egy kommunában él, zöldséget termeszt vegyszerek nélkül, kocog és fával fűt; --tanulmányozza a Zen buddhizmust és ezért tudja, létezik egy olyan dolog, mint az Igazság, amit önmagunkon belül találhatunk meg, nem pedig a világ káprázataiban, és ezt nem könnyű megtalálni; --hisz benne, hogy valójában minden ember nagyszerű, hogy a világ rendkívüli csoda, és azt gondolja, hogy a jövő egyformán hozhat elképzelhetetlen rémségeket, vagy álmokon túli csodákat, és tőlünk függ, mi lesz a jövőben.

***

Megjelent: Stuber György: Géntechnológia és genetikai környezetszennyezés - 2001 Budapest, Szerkesztette Móra Veronika, Kiadta az Egyetemes Létezés Természetvédelmi Egyesület, H-1054, Budapest, Vadász u 29. 50 oldal, A/4, 188 szakirodalmi hivatkozás

***

A DaNOne kiközösítését szolgáló felhívás rohamosan terjed. Az index Fórumában (Politika rovat) április 6-án már 370 hozzászólás volt ehhez.

A Népszabadság írja, hogy Franciaországban általános a felháborodás, mert a cég egy sor gyárát be akarja zárni. (A Győri Keksz- és Ostyagyárat is). A Danone joghurt, a LU keksz és az Evian ásványvíz lekerült számos francia település iskoláinak és közkórházi kantinjainak étlapjáról.

A kiközösítést a hét elején egy bretagne-i bevásárló központi igazgató indította el: Jean-Jacques Troadec -aki botrányosnak és felháborítónak tartja, hogy egy nyereséges francia cég ilyen módon számolja fel hazai üzemeit. Az igazgatót az áruházat üzemeltető lánc vezetői megfedtek "partizán-magatartásáért"

***

MEGALAKULT AZ ÖKOLÓGIAI DEMOKRÁCIA PÁRTJA Az ÖDP-t a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei bíróság Pk. 63.006/2000/2 számú határozata jegyezte be.Elnökségi tagok: Aranyi Tamás, Monostori Levente, Tihanyi András. Célunk az emberi társadalom és természeti környezete közötti viszony helyes alapelvekre helyezése, a demokrácia kiszélesítése, a permakultúrás tervezési rendszer széleskörű elterjesztése. Élhető életet mindenkinek, minden élő élhessen! Ha csatlakozni, segíteni akarsz, vagy csak többet szeretnél rólunk tudni, írj az ödp@extra.hu, andris@hongkong.com, vagy a BP.1223 Rákóczi út 14/A IX/40 címek valamelyikére. Honlap:odp.at.extra.hu /készülőben/ andrás

***

Megjelent az ÖKO-INFO 2001 áprilisi száma - környezet és egészségvédelmi hírek és események a Galgamenti óvodáknak, iskoláknak és önkormányzatoknak. A tartalomból: Regionális Föld Napja április 26-án Galgahévízen, a művelődési házban.
Március 22-én, a Víz Világnapján 40 iskolással ellátogattunk Boldogra - ahol a nádas szennyvíztisztítás nem vált be és újabb módszerrel kísérleteznek. - Április 20-án pénteken 17.30: Közös meditáció és beszélgetés Orosz Katalinnal: egyén, család, közösség.
Április 22-én vasárnap Föld Napja a Petőfi Sándor művelődési központban.
Április 21-24 Szent György napi pásztorbúcsú Jákotpusztán.
Április 26-án d.e. 10 órakor Galgahévízen bemutatják az új Zöld Csírák kiadványunkat.
Kiadványok: Lélegzet, Bringa hírforrás, Pisztráng,. Hálózat az Élővizekért; Pályázatok.
Kapcsolat: 28/460-276.

***

Küldi Halász Judit - jhalasz@levego.hu -
PANUPS (Pesticide Action Network Updates Service)
Global Coalition Urges China to Control Sales of Methyl Bromide, January 4, 2001 (Noszogatják Kínát, hogy korlátozzák a metilbromid eladását)

14 szervezet felszólította Kínát, hogy hagyjon fel a mérgező ózonroncsoló metilbromid gyártásával és kereskedelmével. A Harmadik Világban ők a legnagyobb gyártók. 1995-ben 500 tonnát állítottak elő, ez 2002-re 4000 t-ra növekszik. A Linhai Jianxin Chemical Co. Ltd. igen támadó, hódító üzleti politikát folytat.

1999 decemberében Kína kijelentette, hogy meg akarja óvni az ózonréteget, most a független szervezetek sürgetik őket, hogy erősítsék meg a montreali egyezmény koppenhágai kiegészítését, amelyik megtiltja az ózonroncsoló anyagok használatát. Ezt 111 ország írta alá. A metilbromidot növényvédőként használják eperre, paradicsomra, virágokra, dohányra. Növeli a bőrrák, hályog előfordulását, s rongálja az immunrendszert. -Pi

***

HIX KORNYESZ 884 - kornyesz@hix.com -
2001 január 12 Feladó: vorsatzd@ceu.hu --
SCIENCE Vol.291, Number 5501, 5 Jan 2001, pp. 48-49.
ESSAYS ON SCIENCE AND SOCIETY: Terry Collins: Toward Sustainable Chemistry (Fenntartható vegytan felé)

A vegytan szerepéről bolygónk fenntartható civilizációjában.

A zöld vagy fenntartható vegytan három területen játszhat szerepet:

1. A megújuló energia eljárások alapvető fontosságúak - gazdaságilag kielégítő módszerre van szükség a napenergiának kémiai és elektromos energiává alakításához. 2. a vegyipar által használt reagensek jórészt olaj-származékok, ehelyett megújuló forrásokból kell nyerni ezeket az ásványi szénkészletekkel való takarékosság érdekében. (Ezzel nem foglalkozik ez a tanulmány.) 3. A szennyező eljárásokat jobbakkal kell fölváltani..A természettől kell tanulni, amelyik biokémiai folyamatokat használ a céljai érdekében. Például az elektromos hal jól ismert alkáli fémeket használ, míg a legtöbb elem mérgező nehéz fémet, ólmot vagy kadmiumot tartalmaz. Emiatt az ember a környezetét mérgező, le nem bomló anyagokkal szennyezi.

A legnagyobb veszélyt jelentik a tartós, a táplálékláncban felhalmozódó vegyületek. Két csoportjuk van: a mérgezők és a tartósan sugárzók.

A tartósan le nem bomlók klórtartalmúak: poliklórozott dibenzodioxinok- és furánok. Az ENSZ 12 szerves szennyező betiltását javasolja - mindegyik szerves klórvegyület (organochlorines). (Pi: Mi az, hogy "szerves klórvegyület"? Szerves ami elégethető. De a természetes tüzek hőmérsékletén. Szerves, ami a természetben lebomlik.)

.A vegyületek bejutva a szervezetbe számtalan dobozt találnak, s sorra járják ezeket, keresve, hol okozhatnak zavart. Egyeseknek nincs következményük, de mások pl. a belső elválasztású mirigyeket befolyásolják ("endocrin disrupter", lásd.Gaia 296 és 302 Dana Meadows, 311: Kaiser, 333 Holden) Súlyos szaporodási zavarokat okoz pl. kis mennyiségű poliklórbifenil, endoszulfán, atrazin. Ezek a szteroidok mennyiségét vagy hatását változtatják meg. A jelen tudásunk alapján ezeket egyszer s mindenkorra be kell tiltani. A svéd parlament fontolgat egy ilyen rendelkezést.

A kémia szakos hallgatók alig hallanak arról, hogy a fenol klórozása alkalmával, ha kis mennyiségben is, de keletkeznek PCDD-k, azaz poliklórozott dibenzo dioxinok (Pi: Sok éve a HVG-ben Rózsa Péter írt a Xylamon nevű favédő, gombaellenes, klórtartalmú anyagot tartalmazó szerről - a gyártó azt hazudta, hogy a xylamonban nincs (nem volt) pentaklórfenol. Vita volt az OKI-ban, Molnár Jenő számolt be vizsgálatairól. A Gaia még nem volt ámítógépen.)

A "zöld vegyészek" csökkenthetik az állandó szennyezők mindkét csoportjának környezeti terhelését olyan módon, hogy az eljárásokat közelebb hozzák a biokémiai folyamatokhoz.

A 17 században az ólomoxidot a savanyú borok minőségének a javítására használták - mire Würtemberg hercegségben, Ulmban ezt halálbüntetés terhe mellett megtiltották. Ma az ólmot, mint kopogásgátlót sok esetben már más anyagokkal helyettesítik, s a papíriparban a klórt, mint fehérítőt klórdioxiddal, (ClO2, lásd Römpp) pótolják.

A klóros fertőtlenítés (fehérítés, víztisztítás, stb ) hatására az elfolyóban sok szerves klórvegyület lesz. Klór helyett lehet hidrogén peroxidot használni. A szerző kutatócsoportja szabadalmaztatott TAML-aktivátorokat, amelyek erős, szelektív peroxid-aktiválók.

A szennyező-anyag termelés csökkenthető a folyamatok szelektivitásának javítása révén, vagy csökkentve az energia-intenzitást, csökkentve az anyag-áramlást az ökoszférába és -ból, javítva az oldószerek fajlagos felhasználását.

*

A vegyész közösségben tudati változásokra van szükség, a hallgatókkal meg kell értetni a környezeti megfontolások szükségességét, ha egy eljárást terveznek vagy végeznek.

Tudatosítani kell, hogy a kémia nem annyira zöld, mint szeretnénk és az embereket nem szabad félrevezetni hamis vagy nem kielégítő adatokkal. A társaságok eltorzítják a tudományos adatokat, azt állítva, hogy a dioxinok nem annyira mérgezőek az embereken.

. A kormányok, az egyetemek támogassanak olyan kutatásokat, amelyekből nem születik gyorsan közlemény, de ígéretesek pl. energetikai céllal..

A kémia oktatásának lényeges eleme az etika.

(A szerző Department of Chemistry, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, PA 15213, USA munkatársa, számítógépes levélcím: tc1u@andrew.cmu.edu. ) - Pi

***

MAGYAR HÍRLAP 2000. december 23.
LÓRÁNT KÁROLY: Amiről Ricardo nem így álmodott (Kb. felére tömörítve)

A nemzetközi pénzügyi szervezetek és a WTO által képviselt gazdaságpolitika mögött a neoliberális közgazdasági elmélet katedrálisszerű építménye áll, amely néhány soha nem bizonyított állításra épül. Ilyen, hogy a haladás legfőbb mértéke a GDP leggyorsabb növekedése, hogy a szabad piacok az erőforrások leghatékonyabb, társadalmi szempontból optimális elosztását eredményezik, hogy a gazdasági globalizáció erősíti a versenyt, növeli a hatékonyságot, munkahelyeket teremt, alacsonyan tartja az inflációt, növeli a fogyasztók választási lehetőségeit, és majdnem mindenkinek előnyös. (A jólét "leszivárog", és végül a vesztesek is jobb helyzetbe kerülnek.)

A civil szervezetek szerint a valóság tényei a legtöbb esetben élesen ellentmondanak ennek. A haladás nem mérhető csupán a GDP növekedésével. A szabad kereskedelem mellett felhozott érvek jórészt visszavezethetők Adam Smith és David Ricardo elméletére. ... Smith és Ricardo azonban nem számolt a tőkemobilitással. Ma Magyarországon a német bérek egyhetedéért lehet autókat gyártani, tehát a német autó-összeszerelő üzemek egy része 600-800 kilométerrel keletebbre települ. Ezeket az autókat azután nagy profittal lehet értékesíteni Németországban.

A gazdasági globalizáció számottevően csökkenti a helyi társadalmak és kormányok szuverenitását, az állampolgárok életét érintő legfontosabb kérdések eldöntését nemzetekfeletti vállalatok, spekulánsok, a helyi közösségeket nem ismerő döntéshozók kezére játssza át. A jövedelmek átcsoportosulásához vezet, amelynek keretében a gazdagok még gazdagabbak, a szegények még szegényebbek lesznek.

***

Az IMF, a Világbank és a WTO csak végrehajtója a neoliberális gazdaságpolitikának, e szervek vezetői és munkatársai azt a politikát hajtják végre, amelyet az ellenőrző hatalmak - tulajdonképpen a legnagyobb hét ipari hatalom kormányai meghatároznak. A dolgok azonban többnyire az Egyesült Államok álláspontjának megfelelően alakulnak. .....Kell valamilyen ideológia is, ezeknek a kidolgozására szolgálnak a különböző agytrösztök. Milton Friedmannak A szabad választás című könyve a szabad piacok és a szabad vállalkozás dicshimnusza. Az amerikaiak többnyire hazafias meghatottsággal olvastak őseikről, hogy "amikor megérkeztek, nem várták őket arannyal kikövezett utak, nem találtak könnyű életet. Viszont kaptak szabadságot és lehetőséget, hogy képességeik legjavát kifejthessék". Milton Friedman könyvében egyszerűen megfeledkezik arról, hogy ezek a találékony, keményen dolgozó emberek otthon Írországban ugyanezekkel a képességgel és ugyanilyen szabadsággal éhen haltak. Valami más is kellett tehát számukra, mint a szabadság, és az a más az indiánok földje volt.

A globalizáció előretörése nem lehetett volna ilyen sikeres a médiatámogatás nélkül. A világmédia egyöntetű elítéléssel nyilatkozik a globalizáció-ellenes mozgalmakról. Az Economist például a Seattle-i tüntetőket nemes egyszerűséggel csürhének nevezte, de ugyanilyen hangnemben írt róluk a többi lap.

A szabad piaci viszonyok, a szabad kereskedelem tehát mindenkinek előnyös? Ha ezt valaki a saját jószántából nem látná be, vannak eszközök nézeteinek megváltoztatására. Amikor Kína a múlt század közepén megtiltotta az ópium bevitelét, és iparának védelmében is korlátozta az importot, a brit flotta addig lőtte Nankingot, amíg Kína kénytelen volt megnyitni piacait.

A civil szervezetek változata a legrövidebben úgy fogalmazható meg, hogy "lokalizáció globálisan", vagyis a döntések visszahelyezése helyi szintre. ...A "helyi" jelző jelentheti a nemzetállamot, a nemzetállam valamely részét vagy földrajzilag összekapcsolódó nemzetállamok régióját. A helyi érdekek közgazdaságtana szerint a technikai fejlődés lehetővé teszi, hogy már viszonylag kismérető üzemek is gazdaságosak legyenek. Nem hatékonyságrontó, hogy a termelőeszközök, valamint az áruknak a termelőtől a fogyasztókig terjedő útjának ellenőrzése kerüljön vissza a helyi közösségekhez.

Valamennyi közműnek, közszolgáltatásnak (vasút, távközlés, energia-, vízellátás, oktatás, egészségügy) és a termőföldnek, illetve a nyersanyag-kitermelésnek alapvetően a helyi közösségek tulajdonában kell lennie. Cél, hogy helyi gazdaságokat hozzunk létre és ne kényszerítsenek minden vállalatot arra, hogy önkizsákmányoló nemzetközi versenyt folytasson addig, önmaga vagy versenytársai pusztulásáig. Ez a megközelítés a "tedd koldussá a szomszédodat" nézetű világméretű verseny helyett egy sokkal inkább az együttműködésre épülő "javítsd a szomszédod helyzetét" filozófiát részesíti előnyben.

Nincs szükség öldöklő globális versenyre. Nélküle a tudományos és technikai ismeretek könnyebben, kevesebb kockázatot vállalva továbbadhatók távoli közösségek számára, segítve felemelkedésüket.

A lokalizáció egyszersmind a helyi, nemzeti kultúrák sokszínűségének fenntartását is jelenti. Fontos intézkedés: az "itt termelj, itt adhatsz el" elv megvalósítása az ipari és szolgáltató ágazatokban.

A civil mozgalomnak több követelése azonnal végrehajtható: az adósságok feltétel nélküli és teljes elengedése. (Ennek az az erkölcsi alapja, hogy a magas kamatlábak és a hátrányos cserearányok miatt a fejlett ipari országok már eddig is több jövedelmet vontak ki a fejlődő országokból, mint amennyi oda beáramlott.) Az IMF és a Világbank ne kényszerítsék a hitelfelvevő országokat szerkezeti alkalmazkodási tervezetek végrehajtására, gazdaságaik liberalizálására. A nemzetközi szerződéseknek nyilvánosaknak kell lenniük, és a helyi nyelveken is közölni kell azokat.

Véget vetni annak, hogy a politikai pártokat és a választási küzdelmeket az üzleti világ támogassa.

A gazdasági globalizáció elleni küzdelem két szinten folyik. Az egyik az utcai tüntetések szervezése, másik az elméleti munka, amely keretében a civil szervezetek szakértői, a gazdasági globalizációt ellenző közgazdászok, szociológusok és más szakemberek elemzik a gazdasági globalizáció negatív hatásait, és dolgoznak ki alternatív gazdaságpolitikai javaslatokat.

tömörítette Pi.

***

KAPU 2000/9/21 Mándoki Andor: A gazdasági tevékenység megítélése az erkölcs tükrében (két részlet a 4 oldalas tanulmány elejéről és a végéről)

Megítélésünk szerint a gazdaság az emberekért van, az emberi létezés minőségének meghatározója, az ember műveli és alakítja, hatékonysága irányítóinak szellemi és morális színvonalát tükrözi, eredményei pedig az egyén és közössége céljai szolgálatára valók. ***

A gazdaság és politika kapcsolata szoros. Magyarországon könnyű jó gazdaságpolitikát csinálni. A nép szorgalmas. Pusztítás és rombolás helyett munkahelyeket kell létrehozni. Ehhez sok tudás és némi tisztesség szükséges. A rendszerváltó kormányokat adó pártok mindegyike ez idáig szociális piacgazdaságot hirdetve győzött. Uralomra kerülése után magtagadva programját a szegénység gazdaságpolitikáját valósította meg. Ez a választók rászedése, tisztességtelen és erkölcstelen. A politika sem nélkülözheti az erkölcsöt. Hazánkban a gazdaságinál sajnos nagyobb jelentőségű az erkölcsi válság.
(Ollózta pi.)

***

Küldte FIDUSZ, 2001 január 4-én, megjelent az INDEX.HU GLOBALIZÁCIÓ III. c. fórumában, szerzője SZABIKA (szaboi@rmki.kfki.hu).

Sziasztok.
Baj van a pénzpiacokkal. Nehéz dolga lenne annak aki meg akarna győzni, hogy az a természetes ha napi 2-3000 md $ fordul meg a pénzpiacokon, - 2- 3 hét alatt az egész föld GDP-je. Az a pénz, aminek nincs meg a fedezete, termelésben, szolgáltatásban, árúban, eszközökben stb. kutyabagót sem ér. Ez a pénzmozgás már nem kiegészítője a termelésnek, oda vonulva ahol a hatékonyságot növelve és nagyobb eredményt hozva, hanem inkább kiszívja a pénzt az adott területekről. Ki is találták a lehetséges korlátozását, a tisztánlátás javítását a Tobin féle adót, de nem használják, nem azért mert nem lenne jó, hanem mert az ellenérdekelt felek erősebbek. Szükség van tőkebevonásra, de én azt már gyanakodva nézem amikor az eladást tőkebevonásnak nevezik, főleg ha az adott vásárlásnak a piac megvásárlása volt a célja. Nem tudok tapsikolni, amikor jól működő gyárakat, sokszor hitelből megvesznek s leszerelik a világbanki kölcsönökből vásárolt használható gépparkot és kiviszik, ott üzemeltetik.

Lehet igény a tőke, árú, pénz munkaerő szabad vándorlása, de ilyenkor már ugyancsak gyanakszom, mert ez általában a munkaerő számára az még x évig nem lesz szabad. Ha valahova beengednek, nem tudok mit kezdeni akkor ha a kezem, lábam mehet, csak a fejem nem, az majd később. Ez a a szabályozás nem semleges, nem partneri, nem teremt egyenlő esélyeket, vagyis hosszabb távon nem csökkenti, hanem növeli az esélyegyenlőtlenséget, nem bővülő, hanem szűkülő újratermelést engedélyezve. A piacgazdaság árutermelő gazdaság, s nem normális nekem ha a húsüzem nem szalámit, hanem hasznot termel növekvő adalékanyagokkal, ha a mezőgazdaság nem élelmet, hanem hasznot termel klónozással, génmanipulációval, a környezet tönkretételével, ha filmes nem filmet hanem hasznot termel egyre gyengébb sorozatokkal, ha a gyógyszeripar nem gyógyszereket, hanem hasznot termel egyre több beteggel és halottal, s így tovább. Nem tudok örülni ha valamelyik vállalat bejelenti a növekvő hasznát, a nagyszerű tőzsdei eredményt, mert leépítette a dolgozók egyharmadát, mert befagyasztotta a béreket, vagy ha hallom hogy mellette jelentősen romlott a minőség, vagy a háttérben nagyon drága környezetszennyezés lappang. Összességében a globalizált világban nem előnyös az, ha egy automatizált üzem átveszi tízezer ember munkáját s megoldja száz emberrel mondjuk kétszáz ember béréért, ilyen keresletet teremtve a létrehozott kínálathoz, csökkenő adóbevételeket teremtve, amelyből meg kellene oldani 9900 ember gondját. Ha külföldi vállalatot magyarnak tekintenek, amikor elad, s ezzel számolják a GDP-t, s külföldinek ha adózni kell, ha bért kell fizetni.

Ha Soros és többi guru beköltözik a Hiltonba, akkor jelentősen nő a GDP? Ha a tőzsdén a kötvény, részvény, a kincstárjegy esetleg 90%-a külföldi kézben van, akkor a sajtóban a kisbefektetőkért aggódnak, sugallva mintha a lakosság széles tömege lenne mögötte, s közben a közel 1000 md-os bevétel bármikor kivihető, ami csökkenti a hazai keresletet. Ha a föld-felvásárlásokat tőkebefektetésnek hívják, minek nevezik majd a 200-300%-kal megnövekedett árak alapján kivitt hasznot, s ki fog ehhez keresletet biztosítani itthon a még jobban zsugorodó jövedelem mellett? Az árutermelésnek nem csak kínálatot, hanem keresletet is kell teremtenie.

Hogyan alakul ezen lépések nyomán 5-10-15 év után a gyermekeink életminősége?

***

Küldi: Fidusz---JAMES TOBIN JAVASLATA
(kivonatolta Pi.)

A Nobel-díjas amerikai közgazdász 1972-ben megjósolta, hogy a nemzetközi deviza-átváltási arányt szabályozó Bretton Woods egyezmény felmondása szabad utat fog engedni a korlátlan spekulációnak és veszélybe fogja sodorni a világgazdaság addig úgy-ahogy megteremtett egyensúlyát. Azt javasolta, hogy állapitsanak meg egy, az országhatárokon átmenő pénzügyi műveletekre kivetendő adót. Mindössze 1%-os adót javasolt (ma a Tobin adó hívei még csekélyebb, 0,25%-os adóról beszélnek), amelyik fékezné a hosszú távú nemzetközi tőkebefektetéseket.

Tobin jóslata bevált, a 90-es évekre a spekulációra specializált alapok olyan teret nyertek, amely lehetővé tette számukra 1992-ben és 1993-ban a líra és a font-sterling elleni támadást, pénzügyi válságot idézve elő, majd 1994 végén, 1995 elején Mexikó és 1997-ben több dél-kelet ázsiai ország gazdasági lerobbantását . Összehangolt kivonulásuk a térségből tömeges munkanélküliséget, hirtelen elnyomorodást vont maga után.

Ez a válságsorozat jutatta a megoldást kereső közgazdászok eszébe Tobin 20 évvel korábbi, feledésbe merült javaslatát, mely szerint a termelést és a munkaerőt véletlenszerű, előre kiszámíthatatlan veszélyhelyzetek elé állító spekuláció káros, ezért korlátozni kell. A közgazdászokat követték az újtipusú globalizációellenes mozgalmak résztvevői.

ATTAC Franciaországban és a világban
A Tobin-adó bevezetése az 1998 végén Franciaországban megalakult ATTAC mozgalom elsődleges célkitűzése, és hamarosan a globalizáció-elleni mozgalom egyik meghatározó erejévé vált.

A Tobin adó követelése több dolgot takar, mint ahogy az első pillantásra tűnik.

Az első, a spekulációs alapok és más spekulációs pénzintézmények kártevékenységének kordában tartása. A második a köz-érdekképviselet, a kormányok megerősítése. A harmadik a "piac diktatúrájával" szemben a demokratikus döntések megerősítése. Negyedik, odafigyelés a "piac diktatúrájának" más vonatkozásaira, nevezetesen a nemzetközi szervezetek, a Világbank, a Kereskedelmi Világszervezet, és a tevékenységüket anyagilag és erkölcsileg támogató államok felelőssége a világ jelentős részének elszegényedésében.

Ötödik: egy újfajta, világméretű szolidaritás kialakulása a mindent tönkretevő vadkapitalizmussal szemben. A csekély 0,25%-os adóból befolyó többmilliárdnyi dollár ugyanis azoknak az országoknak a fejlődését segítené, amelyekben a "piacok diktatúrája" a legnagyobb károkat okozta.

Ennek a globális ellenállási mozgalomnak már története van: Seattle, Millau, Prága, Nizza, Davos. A legutolsó esemény Porto Alegre, amelynek egyik kezdeményezője és szervezője ATTAC-France, és amely első lépést jelent egy pozitív nemzetközi alternatíva kidolgozásában.

Az ATTAC mozgalmak alapvető jellemzője és ereje minden országban az, hogy összefogást hoz létre a baloldali* mozgalmak, csoportok, pártok, szakszervezetek között, zárójelbe téve a pártpolitikai érdekeiket.

Elsődleges tevékenysége politikai szintű nyomásgyakorlás mellett, a hatalmon lévő pártok valamint a médiumok által ontott cenzúrázott gondolatrendszer megkérdőjelezése, egy az ellenállás alapjául szolgáló másképp-gondolkodás és kritikai magatartás kialakítása.

Utópia vagy lehetőség?

A Tobin-adó bevezetése kemény dió, hiszen világszintű adóról lévén szó, csak akkor van értelme, ha a világ vezető országai egyöntetűen bevezetik.

Mégis úgy tűnik, hogy egyre kevésbé utópia, ha arra gondolunk, hogy az ENSZ megvalósíthatósági kutatást rendelt el, és amelynek elfogadását a francia és az európai parlamentben képviselői csoportok sürgetik. Az adó bevezetése nagypolitikai döntés eredménye lesz, amely az ez irányba ható mozgalmak hatékonyságától, és hosszútávra programozott elszántságától fog függni.

Körösi Zsuzsa

https://www.zpok.hu/mailman/listinfo/global

Megjegyzés: Milyen nehezen szabadulnak meg egyesek a valamilyen oldalhoz való tartozás gondolatától! "Nem vagyunk sem jobbra, sem balra, hanem elől vagyunk."- Pi

***

THIRD WORLD RESURGENCE, No. 123/124 p. 63 Marcos Arruda: Brazilians choose life before debt! (A brazilok az életet választják az adósság helyett!)

Brazíliai társadalmi szervezetek tavaly, az ország függetlenségének hetében nemzeti összefogással önkéntes népszavazást rendeztek három kérdésről:

- Fenntartsa-e Brazília a Nemzetközi Valutalappal jelenleg érvényes megállapodást?
- Fizesse-e tovább Brazília külső adósságait, anélkül, hogy ezekről nyilvános felülvizsgálatot rendezne, ahogy azt az 1988-as alkotmány előírná?
- Felhasználhatja-e a kormány továbbra is az adófizetők pénzét a spekulánsok felé fennálló belső adósság visszafizetésére?

A véleménynyilvánításon több, mint ötmillió ember vett részt, akiknek 90%-a nemmel válaszolt a fenti kérésekre. A szervezést viszonylag alacsony költségvetésből, százezer önkéntes részvételével oldották meg! Noha a hivatalos média és a kormányzat erősen támadta a mozgalmat, a népesség jelentős része mégiscsak kinyilvánította véleményét, és így a kezdeményezés, amellett, hogy ismét előtérbe állította az adósságok kérdését, a politikai nevelést is szolgálta.

A népszavazás előzményei 1998-ra nyúlnak vissza, amikor a keresztény egyházak "Külső adósság: következmények és kilátások" címmel tanácskozást rendeztek. A rákövetkező évben 14 ország képviseletében 2000 ember vett rész a Rio de Janeiróban rendezett "Törvényszék az adósságról" című rendezvényen, amelynek eredményeként született a Jubilee 2000 nemzetközi mozgalom.

A mostani népszavazás világossá tette, hogy az adósságok visszafizetése nem egyszerűen technikai kérdés, amelynek eldöntése a szakértők feladata, hanem politikai állásfoglalás is: pénzügyi vagy társadalmi adósságait fizeti meg az ország? A külső függőségre alapozott gazdaság az emberek életkörülményeinek rovására megy, míg a közgazdászok szerint az adósságfizetés leállítása a gazdaság kiegyensúlyozottságát veszélyeztetné. De ugyanígy érveltek a rabszolgatartók is a rabszolgák felszabadításának idején… A szervezők a továbbiakban egy hasonló, de immár hivatalos népszavazás kiírását szeretnék elérni, és kidolgoznak egy alternatív gazdasági és társadalmi fejlődési modellt is Brazília számára.

- MV

***

THIRD WORLD RESURGENCE, No. 123/124 p. 55 Gustavo Capdevila: Liberalisation goes on, even witout multilateral talks (A liberalizáció többoldalú tárgyalások nélkül is folytatódik)

Az 1999-es, kudarcba fulladt seattle-i WTO tanácskozás óta megrekedni látszanak a világkereskedelem egységesítésről szóló nemzetközi tárgyalások. A folyamat azonban - kevésbé jól láthatóan folyik tovább, kétoldalú vagy területi megegyezések, illetve a WTO vitarendezési testülete révén. Ez utóbbi, döntőbírósági szerepkörét messze túllépve nemcsak a kereskedelmi megállapodások, de a nemzeti törvények értelmezésére is feljogosítva érzi magát. Ítéletei egyben példaértékűek is, így manapság egy ország, ha érdekeit érvényesíteni akarja, gyakran jobban jár, ha a vitarendezési testülethez fordul, mint ha az egyezmények betűjéhez, ahogy ez nemrégiben pl. az EÁ és India esetében történt a szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos vita mentén.

A kétoldalú egyezmények jó példája az Egyesült Államok egyik új törvénye, az Afrikai Növekedési és Esélycsomag. Ez megnyitja az amerikai piacot az afrikai termékek vámmentes behozatala előtt, ennek lehetőségét azonban szigorú feltételekhez köti, ami az árszabályozást, az állami támogatást és a külföldi cégek beruházási lehetőségeit illeti. Emellett csak azokra a termékekre vonatkozik, amelyek nem veszélyeztetik amerikai vállalatok érdekeit – e tekintetben pl. a textilipar egy különösen kényes kérdés. Amennyiben az afrikai országok elfogadják a felkínált lehetőséget, az EÁ tulajdonképpen a WTO-ban már elutasított törekvéseit valósíthatja meg. - MV

***

THIRD WORLD RESURGENCE, No. 123/124 p. 18 Martin Khor: A year after Seattle, no progress at WTO (Seattle után egy évvel, nincs haladás a WTO-ban)

Seattle után a WTO vezetői megígérték, hogy "bizalomerősítő intézkedésekkel" javítani fogják annak teljesítményét. Egy évvel később ennek nyoma sem látható. A fejlődők fő követelése, miszerint addig ne kezdődjenek új területekről tárgyalások, amíg a már meglévő egyezmények gyakorlati tapasztalatait és hatásait felül nem vizsgálják, részben süket fülekre talált. A fejlődők szerint, amit egyszer aláírtak, azt már nem lehet megváltoztatni, és bármilyen gondot csak egy új tárgyalási forduló keretében lehet felvetni. A fejlődők azon kérése, hogy míg ezeket a megvalósítási kérdéseket meg nem vitatták, a fejlettek ne idézzék őket a vitarendezési testület elé, szintén nem teljesült. Sőt a vitarendezési eljárás szerepe még erősödött is, új terheket és kötelezettségeket róva egyes országokra. A fejlettek emellett nyomást gyakorolnak a regionális kereskedelmi egyezmények elfogadása és kibővítése érdekében is.

A mezőgazdasági tárgyalások keretében a fejlődők azt szeretnék elérni, hogy az államoknak legyen joguk az élelmiszer-behozatal ellenőrzésére, és a hazai termelés támogatására. Az iparosodott országok ennek elutasítása mellett azonban nem hajlandók saját magas mezőgazdasági támogatásaik csökkentésére sem.

A szolgáltatások terén a fő kérdés az olyan alapvető területek, mint az egészségügy, az oktatás és a vízellátás magánosításának felgyorsítása. A társadalmi szervezetek és a fejlődő országok arra törekednek, hogy ezeket a területeket vegyék ki az egyezmény hatásköréből.

A szellemi tulajdonjogok terén pedig pl. az afrikai csoport szeretné elérni az élőlények szabadalmaztatásával kapcsolatos szakasz módosítását. Minderre azonban kevés hajlandóság mutatkozik, a vezető országok csak eseti alapon, országról országra hajlandók értékelni a kéréseket. Eközben mindent megtesznek egy új tárgyalási forduló megkezdése érdekében. Amint az EÁ és az EU rendezni tudja belső nézeteltéréseit, ez minden valószínűség szerint be is fog következni, már akár idén is. - MV

***

KÖRNYÉSZ 882, 2001 január 3, küldi vorsatzd@ceu.hu
Donella Meadows: The senator, the president, and the sea lion (A szenátor, az elnök és a tengeri oroszlán)

Az elnökválasztási dráma - mondják - felkeltette a lakosság érdeklődését, különösen a fiatalokét.

Így, fiatalok, legyetek üdvözölve a vég nélküli szórakozásban. Valamikor az volt a kérdés: ki győz, most az: kinek az érdekében? Kinek a költségén?

Vegyük például a Bill Clinton és Ted Stevens (Alaszka) közötti küzdelmet. Utóbbi az elnöke a Szenátus Felhatalmazási Bizottságának. (A szokásos újságcímek szerint a a bizottság ERŐTELJES elnöke. A fickó ellenőrzi az összes kormányzati kiadás számláját.) Clinton és Stevens hónapokon át huzakodtak. A küzdelem középpontjában a Steller tengeri oroszlán volt.

Ez az állat, amelyik elérheti egy kisebb kocsi méretét, a Behring-tenger fagyos partjainál kószál, az Aleuti Szigeteknél és az Alaszkai öbölben, Steven otthona közelében. A lélekszáma az 1960 évi 140 ezerről lecsökkent 16 ezerre. 1990-ben a környezetvédők keresetet nyújtottak be, hogy a kormány nyilvánítassa védetté a Stellert. (A fiatalok megkérdezhetik: miért kell az állampolgároknak bíróságon kikényszeríteniök egy környezeti törvényt? Igen, ehhez pénzügyi alapok is kellenek, amiről alább szó lesz.)

Ted Stevens és az alaszkai halászhajó tulajdonosok azt mondják, sejtelmük sincs, mi a baj a Steller tengeri oroszlánnal. A tengeri oroszlán halon él. A népessége akkor és ott kezdett csökkenni, amikor a halászok a fenékhálóikkal millió-tonna számra kezdték kifogni a tőkehalat, makrélát és pollock-ot (? mi az). A fő fogást, ez a pollockot Japánba viszik, ahol a halkrém és a hamis rák-hús alapanyaga. Ez fontos, mert a rákokat a fenékháló elpusztítja.

Alaszka hideg vizei tele vannak tápanyaggal és hallal, valamint teremtményekkel, akik halat esznek. Nos, mi történik, ha az emberek látszólag minden halat kifognak? A tengeri oroszlánok, a fókák és a tengeri madarak éheznek. Az orcák (?the orcas) nem ehetnek fókahúst, kezdik enni a tengeri vidrát. Ezek eltűnnek. Miután a tengeri sünt ették, most azok szaporodnak el. Megeszik a tengeri moszatot, amelyik víz alatti erdőségeket képez és amelyben sok száz egyéb faj él.

Röviden, az egész ökoszisztéma szétesik. A halászat is a szétesés határán van. Olyan kevés pollock van, hogy a halászok nem képesek kifogni a kormány által megengedett mennyiséget, amelyik az elmúlt tíz évben állandóan nőtt, annak ellenére, hogy a tengeri oroszlán veszélyeztetett fajjá lett és a biológusok figyelmeztettek rá, hogy az egész halászatnak vége fog szakadni.

A bíróság rendelkezésére a kormányzati biológusok végül felvázoltak egy tervet, a pollock-halászat 20%-os csökkentésére, hogy a tengeri oroszlánok, fókák, madarak, orcák (és a halászok) élhessenek. Így Ted Stevens, a Bizottság erőteljes elnöke azonnal hozzátesz a javaslathoz egy záradékot, mondván a veszélyeztetett Fajok Törvénye nem alkalmazható a tengeri oroszlánra. Hadd pusztuljanak ki. A tengeri oroszlánok nem kapnak mozgalmi hozzájárulást.

A republikánus többségű Kongresszus nagy bölcsen a záradékkal fogadja el a törvényt és küldi el az Elnöknek. Nesze neked, Bill Clinton. Írd alá, vagy a kormánynak nem lesz pénze. A környezetvédő csoportok elárasztják a Fehér Házat leveleikkel: "ne írja alá, ne írja alá". Clinton nem is írja alá és visszaküldi, mondván, dobja ki a kiegészítést.

Stevens leveszi a záradékot, hozzácsatolja a következő számlához. Ebben a hónapban megkapták a következő számlát. Tengeri oroszlán vagy halászat. Kormányzati támogatás vagy Veszélyeztetett Fajok Törvénye. Stevens vs. Clinton, szemtől szembe.

Stevens végül beéri egy 50 milliós megkenéssel, ami a tengeri-oroszlán-kutatásra és az alaszkai halász-közösségeknek megy. A záradék töröltetett. A kormánynak lesz egy működési alapja és kierőszakolja a Veszélyeztetett Fajok Törvényét. Egy évre.

Mit gondoltok, mi fog történni a következő évben?

Fiatalok, ez csak egy történet a politika sokcsatornás szappanoperájából. Írhattok leveleket, küldhettek villámleveleket, hozzájárulhattok a küzdelem költségeihez, elhatározhatjátok, hogy kire szavaztok, és ha összeszámlálják azokat - ki fog győzni legközelebb, kinek a javára és kinek a költségére. - Pi

***

Környezeti nevelés

LELKI EGÉSZSÉGVÉDELEM

...Az embert megtartó örök értékek veszni látszanak. A múltban az embert a természet fenyegette. Ma az egyedüllét, az emberi közlés hiánya, a családi kötelékek lazasága. A kommunikációs eszközök tömegében nincs az embereknek szava (jó szava) a másikhoz. Nincs felelősségérzet, kezdeményezés, szakadnak a szeretet kötelékei családi, baráti, társadalmi szinten. Társadalmunkban egyre kevesebben érzik a védettséget: a gyermekek, a sérültek, a támasz nélküliek, az öregek. A család is nehéz helyzetben van, idegen környezetté válik, ha a világ körülötte nyugtalan és rendezetlen. Nincs egymás számára idő. A mai iskolában a gyermek a versengés szellemét szívja magába, nem tudja elsajátítani a másokkal való békés együttélést. Agresszív és sikerorientált lesz, és persze végtelenül magányos és boldogtalan, hiszen nincs egyetértés, közös felfogás, minden egyénivé válik, hiszen mindenki a maga módján cselekszik és magára marad. A legnagyobb anyagi jólét sem képes a magány okozta űrt betölteni. A ma emberének szüksége van arra, hogy kommunikálni tudjon. A kommunikáció párbeszéd, odafordulás, figyelem és természetesen hallgatni tudás. ... Hogy is lehet hivatásunk közben egészségesnek maradnunk. Figyelmi magunkra, a kollégákra, megosztani tudásunkat és tapasztalatunkat. Tisztelni a másikat, másféle véleményét. Óriási erő rejlik az esetmegbeszélésekben - kibeszélhetjük magunkból aggályainkat, félelmeinket. Megtanuljuk elfogadni kudarcainkat, önmagunkat és embertársainkat is. ... Fontos a kisközösségek megtartó, léleképítő, felszabadító jellege. Csak így érdemes dolgozni, a pedagóguspályán különösen, de azt hiszem, hogy mindenhol. Az ember társas lény- osztoznia kell a sikertelenségeiben éppen úgy, mint örömeiben, tapasztalataiban. Csak így lehet boldog, kiegyensúlyozott, lélekben szilárd összeszedett - vágyik egészséges. S ha mindennek ellenére mégis adódik olyan helyzet, ami "kilátástalannak" tűnik, akkor hallgassunk Márai Sándor bölcseletére. "Időnként lazítani kell az életen, ha úgy érzed, a nagyfeszültséget nem tudod elviselni." Különben törik, szakad minden "és várni türelmesen, reggelre elül a vihar", vagy legalábbis elszenderül.

Papp Anna pedagógus,
Nagylózs

***

A ház déli fala mellett van egy pár négyzetméternyi háborítatlan terület. Egy kis tekercs szögesdrót, egy malterosfazék, egy nyugágy váza, néhány terméskődarab férnek ott össze. Arra menőben tavaly még egy-egy gyíkot is láttunk!

    György Ottília

[ ELŐZŐ SZÁM ] [ TARTALOMJEGYZÉK ] [ RÉGEBBI SZÁMOK ]