Ezen oldalakat 2004 évtől nem fejlesztjük tovább.
A továbbiakban a program folytatásaként a fenntartható építéshez kapcsolódó információkat a http://fenntarthato.hu címen gyűjtjük és rendszerezzük.


Mit jelent az ökológia az építésben?

Általánosan...
Az ökológia élő szervezetek, egy ökoszisztémában - élethelyen - történő együttélési rendszerét jelenti. Minden egyes ember legszűkebb élőhelye az épített környezete, és alapvetően mindnyájan a Föld zárt rendszerében élünk.

Körfolyamatok az építésben...
Az építés ökológikus szemmel nézve nem ér véget az épület átadásával. Az építés teljes életciklusához tartozik a tervezés, kivitelezés fázisai után a használat, felújítások, rekonstrukciók, bontás és utóélet fázisai is.
Az építés ezen hosszútávú körfolymatán túl leglényegesebb az épületek fenntartására fordítandó körfolyamatok tudatosulása. A lineális használati mód helyett a minél teljesebben záródó körfolyamatokat részesítsük előnyben épületeink fenntartása során.

A kérdéskör aktualitása...
Épetünk 80%-át épületeinkben töltjük el. Az egészséges ház, és a fenntartható használat elvi kérdésein túl energiaszámlánkon mind jobban fogjuk érezni a kérdéskör aktualitását.
Az energiahordozók árának várható gyors emelkedése folytán egyre nagyobb figyelmet kell fordítani a lakásépítés teljes életciklusú, energiatudatos tervezésére, mely az építés jellegéből adódóan 80 évre előre determinálja egy lakás és így a nemzeti energiafogyasztásunkat.

A kérdéskör bonyolultsága...
A vázolt ábrák külföldi publikációk adaptálásán alapulnak. Az beépített és használati energia, a teljes életciklus elemzés objektív értékelése már az egyes anyagok szintjén is nehezezen végezhető el.
Ezen építőanyagok beépítése, az épület telepítése, tájolása, az épülethez rendelt gépészeti berendezések, és az egész épület használata nagy mértékben módosíthatják a számított eredményeket.

Ezen adatbázis távlati célja, hogy egy helyre összegyűjtve az építés ökológikusan értelmezett elemeit, minél alaposabb elméleti és gyakorlati válaszokat tudjon adni az építés ökológiai vonzatai iránt érdeklődőknek.


Budapest, 1998. 11. 04.

Medgyasszay Péter