További részletek

Kutatás módszere

Az első lépcsős értékelés módszere

Az építőanyagok építésökológiai, -biológiai értékelési rendszereinek nemzetközi szakirodalmának tanulmányozása után a következő módszert dolgoztuk ki:

A kiválasztott termékcsoportokat jellemző alkalmazási területük, rétegvastagságuk, élettartamuk szerint vizsgáltuk.

Az általános technológiai adatok mellett feltüntettük az ökológiai alapadatokat is. Az ökológiai alapadatokat jellemzően a BauBioDataBank-ból vettük, figyelembe véve az egyéb nemzetközi adatokat is.

A termékcsoportok környezetre gyakorolt hatását teljes életciklusuk alatt végigtekintettük. Az elemzés a közel azonos jelentőségűnek tekintett, tulajdonságokról ad átfogó információt, úgy mint:

Az első lépcsős tájékoztató értékelésben az ismert kvantitatív adatok közlése mellett az anyagok ökológiai minőségét jellemző értékelést is adunk minden vizsgált életciklusra vonatkoztatva. A környezeti értékelést kvalitatívan minősítő sokszor szubjektív számot kv_szám-nak (kvalitatív, vagy "környezet védelemi" szám) neveztük el. Az egyes tényezők közötti súlyozás megalapozottabb kidolgozása meghaladja jelen kutatás kereteit, ezért az egyes tényezők mértani átlagából képezzük a kvalitatív jellegű összesítő kv_számot1.

Az áttekintő táblázat könnyebb megértése, az egyszerűbb összehasonlítás kedvéért a közelítő numerikus adatokat is minősítő értékeléssé degradáltuk, hogy összehasonlítható legyenek a nem numerikus adatokkal.

A kv számok alapján megálapított ajánlási fokozatok:

A kutatás második lépcsőjének output adatai

Az adatok forrásai

A táblázat kvantitatív adatai az általános építőipari technológiai adatok mellett ökológiai indikátorokat is tartalmaznak (PEI, CO2eq; SO2eq). Ezen adatok nagyrészt a Tisztább Építési Anyagok Munkacsoport (TEAM) tulajdonában lévő nemzetközi adatbázisból, a BauBioDataBank-ból származnak. (Egyéb információforrások felsorolását lásd az irodalomjegyzékben.)

 

1: Ez az elméleti egyszerűsítés nem vezet az értékelés torzulásához. Az értékelés során ugyanis ügyeltünk arra, hogy a lényegtelen aspektusok, "nem jellemző" besorolást kapjanak, így ezen tényezők nem módosítják az átlagot. Továbbá a gyakorlat azt mutatta, hogy az anyagok, életciklusaikat tekintve, tendenciájukban pozitív, vagy negatív hatással vannak környezetükre.