Családi házak épitésökológiai értéke és gazdaságossága

 

Bevezetés

A kutatás megvalósult céljai a környezetkímélő lakóházaknál realizálható energia- és költség-megtakarítások volumenének kimutatása; egyes externális környezeti hatások, teljes életciklus alatti számbavétele és ennek összehasonlítása a hagyományos lakóházaknál tapasztaltakkal; valamint a környezetkímélő lakóházak vevőkörének meghatározása voltak.
A Környezetvédelmi Minisztérium által támogatott kutatási program eredeti céljai között a lehetséges állami beavatkozások felvázolásai is szerepeltek, azonban e munkákat forráshiány miatt nem volt módunkban elvégezni. A kutatás eredményeinek gyakorlati hasznosítása érdekében a lehetséges állami beavatkozások közeljövőben történő végiggondolását feltétlenül szükségesnek tartjuk.

A kutatás egyes lépései és eredményei

Tartalom:

  1. Lakástípusok definiálása, piaci potenciál meghatározása
  2. A hagyományos és a környezetkímélő ház definiálása
  3. Teljes életciklusra vetített költségszámítások és elemzések
  4. Teljes életciklusra vetített energia-mérlegek és elemzések
  5. Környezetkímélő házat építtetők motivációinak számbavétele
  6. Célcsoportok definiálása
  7. Összegzés