Előző Tartalomjegyzék Követkető


  Célcsoportok definiálása

 

A részkutatás célja
A rendelkezésre álló kutatási eredmények ismeretében elemeztük, mely társadalmi csoportoknak lenne a legkedvezőbb a hagyományosról a környezetkímélő háztípusra áttérni. Ennek során végigvettük a környezetkímélő családi házak legfontosabb jellemzőjét, és ez alapján kiválasztottuk, mely célcsoportoknak lenne érdemes felhívni a figyelmét erre az alternatívára.

A részkutatás eredményei
A legfontosabb jellemzőket megvizsgálva azt a megállapítást tehetjük, hogy két csoportot lenne érdemes megcélozni a környezetkímélő családi házak elterjesztésénél.

Az egyik célcsoport a fiatal, 25-35 év közötti, értelmiségi házaspárok, biztos egzisztenciával, átlagnál magasabb jövedelemmel, akik a közeljövőben gyermeke(ke)t szeretnének vállalni. Ez a csoport fogékonyabb mind a ház környezetkímélő, mind az egészségkímélő tulajdonságára, és anyagi helyzetük is megengedi, hogy a ház építésére egy hagyományos házzal összevetve többet áldozzanak, míg később, a fenntartási szakaszban a lényegesen alacsonyabb rezsiköltség a gyermek(ek)kel járó növekvő kiadások miatt fokozottan előnyös számukra.

A másik célcsoport az 50-60 év közötti, jó jövedelmi helyzettel rendelkező házaspárok, akik nyugdíjazás előtt állnak, és ahol nincs, vagy már elköltözött a gyermek. Ennek a csoportnak elsősorban a nyugdíjjal járó alacsonyabb jövedelem melletti alacsony fenntartási költség lehet vonzó, de a környezetkímélő ház egészségmegőrző tulajdonsága is számot tarthat az érdeklődésükre.


Előző Tartalomjegyzék Következő