Ezen oldalakat 2004 évtől nem fejlesztjük tovább.
A továbbiakban a program folytatásaként a fenntartható építéshez kapcsolódó információkat a http://fenntarthato.hu címen gyűjtjük és rendszerezzük.


Mérés lehetőségei

A hőfogyasztásnak természetszerűen ára van. A fogyasztói hálózat létesítésénél el kell dönteni, hogy egy, vagy több fogyasztó között kell-e megosztani a költségeket és a költségmegosztás a tényleges fogyasztás mérésén alapuljon-e. Több költségviselő esetén a fogyasztás mérhető a primer oldalon ( gáz, villany, stb.), vagy szekunder oldalon, azaz melegvíz órával, vagy fűtési hőmennyiség mérővel.

Primer oldali mérés
E megoldás esetén minden költségviselőnél (minden lakásban) önálló hőtermelőt kell alkalmazni.

Előnyök:
- egyszerűbb hálózat
- teljes függetlenség a többi fogyasztótól
- vitathatatlan árak

Hátrányok:
- a berendezések és működésükhöz szükséges kiegészítők ( kémények, tárolók, stb.) helyfoglalása
- a berendezések általában alacsonyabb hatásfokkal üzemelnek.

Szekunder oldali mérés
E megoldás esetén egy központi hőtermelő berendezésből elosztó hálózat segítségével jut a hőenergia a költségviselőkhöz. A központi berendezés működtetési költségeit ( az energia fogyasztást, üzemeltetési, javíttatási, stb.) a hálózat költségviselők területéhez érkező pontján beépített költségmegosztó műszerek által mért értékek alapján osztják, megállapodás szerint szét.

Előnyök:
- kisebb helyigény
- a szolgáltatás jelleg kényelme
- a nagyberendezések általábani jobb hatásfoka

Hátrányok:
- vitatható árak
- a szolgáltatási jelleg miatti kiszolgáltatottság