VISSZA

Épületszimulációs, épületenergetikai szoftverek

 
  Tartalomjegyzék  
Szoftverek csoportositása
Teljes épületet szimuláló programok
    6B Tel
    CASAnova
    WinWatt
    Energy Plus
Linkgyűjtemény  
Független Ökológiai Központ Környezetkímélőbb Építés Adatbázisa
 
magyarul Épületszimuláció
angolul Building Simulation
németül Gebäudesimulation
 
A számítógépek kapacitásának fejlődésével egyre bonyolultabb rendszerek válnak szimulálhatóvá egy átlagos felhasználó által is. Megjelent számtalan ingyenes és kereskedelmi program között "laikus" építtetők, építészek, gépészek, energetikusok, épületfizikusok egyaránt megtalálják a nekik megfelelőt, melyeket az alábbi feladatok elvégzésére használhatnak fel:
 
Városrészek beépítésének analízise
Teljes épület szimulációja
Egyes szerkezetek modellezése:
    Világítástechnika
    Benapozásvizsgálat
    Épületszerkezetek, rétegrendek
    Gépészeti rendszerek
    Áramlástani kérdések
 
 
 
 
 
 
 
 

A programok különböző fizikai
folyamatokat modelleznek:
hővezetés
hősugárzás
konvekció
légáramlás
napsugárzás
páratranszport
A teljes épületet szimuláló programok: VISSZA
 
Építtetők számára készült egyszerű szoftverek
Nincs ilyen célú hazai szoftver. Jó példa erre a típusra a HEED nevű program, amit egy kaloforniai áramszolgáltató fejlesztett ki.
Építészek számára készült egyszerű épületenergetikai szoftverek
Lehetővé teszik a tervezés korai fázisában az épület gyors energetikai értékelését, a különböző változatok teljesítményének összehasonlítását.
Ide sorolható a magyar fejlesztésű 6B Tel és a német CASAnova.
Hőtechnikai szabványok alkalmazását segítő programok
Segítségével ellenőrizhetjük, hogy a tervezett ház megfelel-e a hőtechnikai előírásoknak. A magyar szabványok szerint számol a WinWatt nevű program, emellett számos program létezik még a német előírások (EnEV) alkalmazására, mint például az ANTARES
Komplex, dinamikus épületszimulációs programcsomagok
Általában nagy teljesítményű, részletes algoritmusokat használó szimulációs "motor"-t tartalmazó csomagok, az adatbevitelt, és a kapott adatok értékelését segítő modulokkal. Nem szükségszerűen rendelkeznek grafikus felhasználói felülettel, olykor csak szöveges fájlokkal lehetséges a kezelésük. Segítségükkel akár nyegyedórás bontásban is tudományos igényet kielégítő részletességgel kaphatunk adatokat a szimulált épületről és környezetéről. Az egyik legújabb ilyen csomag az EnergyPlus.
 
6B "Tel"
Példa egyszerű épületenergetikai szoftverre

 VISSZA

 
Alkalmazási terület
Grafikus kezelői felülettel rendelkező, könnyen kezelhető szoftver.
Egy zónás, télikerttel rendelkező egyszerű családi házakat lehet modellezni segítségével. Alkalmas a ház energiafogyasztásának a tervezés korai fázisában történő vizsgálatára.
 
Adatbevitel
A vizsgált ház alapvető adatai számszerint megadhatóak, míg a többi részlet leírásához a felkínált kategóriák között választhatunk.
-alapterületek, a különböző tájolású homlokzati felületek megadása méterre kerekítve; a belmagasság megadása
-tetőfelépítmény típusa, belső térosztás sűrűsége, tömeg tagoltsága, homlokzat nyílásarányainak bevitele piktogramok segítségével
-ablak felületének, kerület/terület arányának, típusának megadása, árnyékolók és ferde üvegezés bevitele
-üvegfal, tömegfal, Trombe-fal, transzparens hőszigetelésű szerkezeteinek bevitele
-a homlokzatok leárnyékolásának elnagyolt megadása piktogramok alapján
-szerkezetek kiválasztása öt-öt kategória közötti választással
-szellőztetés, fűtés, belső hőterhelés maghatározása nagy vonalakban.
A módszer lehetővé teszi az adatok gyors, ám de nem túl pontos bevitelét.
 
Eredmény
Kiszámolhatjuk a ház energiafogyasztását a határoló szerkezetek különböző "k"-értékei mellett, vizsgálva, hogy megfelel-e így a magyar szabványoknak. Meghatározhatjuk a havi fűtési hőszükségleteket, a tüzelőanyag árának ismeretében pedig az éves fűtési költséget.
 
Kiegészítők
A programon belül mód van akusztikai számítások elvégzésére, épületek összehasonlítására, a ház tájolásának megváltoztatására.
A programcsomag része egy különálló rétegterv-méretezési program, mely lehetővé teszi az -előre megadott típusú rétegtervek hőszigetelő rétegeinek módosításával- a megfelelő "k" értékű rétegterv elkészítését, ami páratechnikailag is ellenőrizhető. Hasonló rendszerben mód van rá, hogy az megadott hőátbocsájtási tényező alapján felkínált rétegtervek közül kiválaszthassuk a megfelelőt. A program hátránya, hogy nem állíthatunk össze tetszőleges rétegrendet, csak a felkínált típusok közül választhatunk.
 
Elérhetőség
A tárgyalt verziójú program ingyenesen letölthető az ftp://egt.bme.hu/HOME/home/everyone/6btel/6btel.exe címről, a BMGE Épületgépészeti Tanszékének honlapjáról.
példa az épületforma megadására
példa az épületforma megadására
 
példa a szerkezetek megadására
példa a szerkezetek megadására
 
az eredmények ábrázolása táblázatban
az eredmények ábrázolása táblázatban
 
rétegrend-tervező modul rétegrend-tervező modul
 
 
A szoftver adatai:
op. rendszer: windows 3.1-
letöltendő: 976 kB
installálva: 4,27 MB
Alkotók:
Borda Róbert, Nagy Géza, Nagy Gyöngyi, Orbán Tamás, Osztroluczky Miklós, Reis Frigyes, Várfalvi János, Zöld András

 
A 6B TEL fejlesztett változata:
ISOVER méretezőprogram

 VISSZA


A 6B TEL 2002-es változata letölthető a http://www.isover.hu/meretezoprg2002.exe címről, a SAINT GOBAIN ISOVER Kft. oldaláról.
Előnyös változások:
Új grafikus felülettel kötötték össze a rétegtervi, az energetikai és az akusztikai modult, hozzáadtak más, korábban készült épületfizikai elméleti leíró modulokat. Javításokat eszközöltek a régi programokon: lehetővé vált pl. a rétegtervek egyéni összeállítása.
Hátrányai:
Jóval nagyobb helyet foglal, összevissza, nehezen kezelhető interfész. Kevés építőanyag található az adatbázisban.
 
 
 
Az épületrekonstrukciós tervezéshez külön verziót alakítottak ki 6B REHAB néven, mely az ftp://egt.bme.hu/HOME/home/everyone/6brehab/6brehab.exe címről tölthető le, a BMGE Épületgépészeti Tanszékének honlapjáról.
 
 
ISOVER - Az átdolgozott programhoz hozzáadott grafikus felület
ISOVER - Az átdolgozott programhoz hozzáadott grafikus felület
 
A szoftver adatai: operációs rendszer: Windows
letöltendő: 29,1 MB
installálva: 21,3 MB
Alkotók: mint fent

 
CASAnova
Példa egyszerű épületenergetikai programra

 VISSZA


Alkalmazási terület
Az oktatóprogram segítségével tanulmányozható az épületek geometriájának, használatának és szerkezeteinek hatása az energia- és hőszükségletre, szoláris nyereség nagyságára és a nyári túlmelegedésre.
Kevés paramétert kell megadni, és azt is gyorsan, csúszkák segítségével lehet végezni. A legtöbb adat dinamikusan változtatható, hatásuk azonnal nyomon követhető a képernyőn állandóan jelenlevő diagramokon.
 
Adatok bevitele
a ház alapvető geometriai adatai, tájolása
ablakok felületei, tulajdonságai
a határoló szerkezetek hőátbocsátási tényezői
belső nyereségek, és veszteségek meghatározása
használattal kapcsolatos paraméterek
földrajzi elhelyezkedés (klímaadatok)
A fenti adatok a bal felső sarokban váltakozó ablakokban vihetőek be.
 
Számolás
itt olvashatnak a program által használt számítási metódusokról.
 
Eredmény
A grafikonokon az alábbi változókat követhetjük figyelemmel:
Épület havi energiamérlege, (jobb felső diagram)
Átlagos túlmelegedés (jobb középső diagram)
Éves energiamérleg (jobb alsó diagram)
Ablakok energiamérlege (alul, középső diagram)
A leghasznosabb a ház energiamérlegét mutató (zöld) diagram, melynek segítségével kiderül többek között az, hogy az épület egyes szerkezetei mekkora mértékben felelősek a hőveszteségért, melyik az az épületrész, ahol a legnagyobb haszonnal jár a hőszigetelőképesség növelése.
 
  A közeljövőben tervezzük a program magyarítását!  

Elérhetőség
A részletes bemutatás megtekinthető (németül) itt!
A program ingyenesen letölthető a Siegeni Egyetem Épületfizikai és Napenergiai Tanszékének honlapjáról, a http://nesa1.uni-siegen.de/softlab/casa_l.htm címről.
energetikai adatok megadása
energetikai adatok megadása
 
geometriai adatok megadása
geometriai adatok megadása
 
földrajzi hely megadása
földrajzi hely megadása
 
A szoftver adatai:
operációs rendszer: Windows 95-
letöltendő: 4,97 MB
installálva: 15,3 MB
Alkotók:
T. Braeske, J. Clemens, St. Benkert
 
Emellett a Tanszék számos egyéb épületenergetikai alkalmazást fejlesztett ki, melyekről összefoglaló táblázat található itt!
 
 
WinWatt fűtéstechnikai programcsomag
Épületfizika és Téli hőszükséglet modulok

Példa hőtechnikai szabványon alapuló programra
VISSZA

Alkalmazási terület
A program a réteges szerkezetek épületfizikai vizsgálatának elvégzésére és a helyiségek téli hőszükségletének számítására, épületek energetikai minősítésére szolgál a magyar szabványok szerint. Ezen kívül a súgófájl tartalmazza az idevonatkozó szabványok szövegét.
 
Adatbevitel
Négy hierarchikus ablakban vihetjük be az adatokat:
Anyagok
A fajtánként kategorizált bőséges adatbázisból választhatjuk ki a megfelelő építőanyagokat, melyeket tetszés szerint módosíthatunk, illetve létrehozhatunk újakat is.
Szerkezetek
Nyílászárókat, födémeket, falakat hozhatunk létre a pár előre megadott szerkezeteken kívül. A két utóbbi szerkezetnél tetszőleges rétegrendeket állíthatunk össze a rendelkezésre állóakból, majd ellenőrizhetjük, megfelel-e hő- és páratechnikailag a szabványoknak.
Helységek
Létrehozhatunk helységeket a használatukra és a határoló felüleikre vonatkozó adatok kitöltésével, emeletekhez és épülethez rendelve.
Épületek
Egyszerre több épületet is tárolhatunk egy fájlban. A téli hőveszteség értékein kívül megtekinthetjük összefoglaló táblázatban, milyen helyiségekből áll, és milyen egyéb paraméterekkel rendelkezik a ház
 
Számolás
Az MSZ-04-140-2:1991 és az MSZ-04-140-3:1987 szabvány alapján
 
Elérhetőség
A két modul letölthető ingyenesen a http://www.bausoft.hu/winwatt.htm címről,
a Bausoft Pécsvárad Bt. honlapjáról.
 
program struktúrája
program struktúrája
 
anyagok kiválasztása
anyagok kiválasztása
 
helységek szerkesztése
helységek szerkesztése
 
A szoftver adatai:
operációs rendszer: Windows 3.1-
letöltendő: 1,95 MB
installálva: 1,17 MB plusz a kiegészítő adatbázis meghajtó
alkotó:
Bausoft Pécsvárad Bt.
 
Kiegészítők
A tárgyalt modulokon kívül megvárásolhatóak még az alábbiak:
Nyári hőterhelés
Radiátor kiválasztás
Egycsöves körök
Padló- és falfűtés
Hőcserélő méretezés
Hálózat hidraulika

EnergyPlus
Példa dinamikus épületszimulációs programra
VISSZA

Alkalmazási terület
A szoftver épületek, épületszerkezetek, gépészeti rendszerek nagy pontosságú, dinamikus szimulációjára szolgál. A szoftvert az amerikai US Department of Energy fejlesztette ki két, a hetvenes évek végén, nyolcvanas évek elején létrehozott két épületszimulációs motor egyesítésével, meglévő forráskódjának újraírásával. A fent említett két "motor" folyamatos fejlesztés alatt volt, így mára már áttekinthetetlenné vált a kódja, ezért fejlesztették ki a két program ötvözésével a moduláris felépítésű E+ -t.
 
Adatbevitel
A program fejlesztői minden energiájukat a "motor" létrehozására fordították, így jelen pillanatban nem rendelkezik grafikus felhasználói felülettel. A kommunikáció némileg kevéssé kézenfekvő módon, a következőképpen zajlik:
meteorológiai adatok egy speciális formátumban letölthetőek az USA és a világ számos országára vonatkoztatva. Magyarországi adatok Debrecen és Szombathely éghajlatát írják le.
geometriai adatok megadhatók akár a felületek koordinátáinak kézzel történő bevitelével, akár IFC típusú fájl importálásával (ez egy objektum-orientált leíró fájl, amit számos CAAD alkalmazás képes exportálni.)
Az összes többi paraméter bevihető tetszőleges szövegszerkesztővel, vagy egy, a programcsomag részét képező táblázatos szerkesztővel.
 
Számolás
A moduláris felépítésnek köszönhető, hogy számos, egyéb szimulációs motorhoz közvetlen kapcsolat létesíthető, pl. a beépített COMIS multizónás légáramlás-modellezővel, vagy a WINDOW 5.0 ablaktervező programmal, a TRNSYS fotovoltaikus méretező moduljával.
 
Eredmény
A program végeredményként szöveges fájlokat hoz létre, amelyekből könnyen kiolvashatóak az adatok valamely táblázatkezelő-alkalmazás segítségével.
Számtalan változó lekérdezhető, tetszés szerinti időintervallumokban.
A térbeli modell exportálható dxf formátumban, nagyban megkönnyítve az adatok bevitelének ellenőrzését.
 
Kiegészítők
Jelenleg több cég dolgozik azon, hogy különböző felhasználási területekre grafikus felületet írjon a "motor"-hoz. Az első közülük 2002. augusztusára várható. Ez a verzió lakóépületek elemzését tenné könnyebbé, egyszerűbben kezelhetővé.
 
3D modell megadása koordinátákkal
3D modell megadása koordinátákkal
 
adatok bevitele szövegszerkesztővel
adatok bevitele szövegszerkesztővel
 
A szimulációs motor működés közben
A szimulációs motor működés közben
 
Végeredmények táblázatkezelő-alkalmazásban
Végeredmények táblázatkezelő-alkalmazásban
 

Épületenergetikai szoftverek az interneten
 

 VISSZA


 
Több szoftvert bemutató gyűjtemények:
 

Building Energy Software Tools Directory
Mintegy 212 energiatudatos tervezési program leírása témák szerint csoportosítva, sokuk ingyen letölthető. Abszolút kiindulópont a téma iránt érdeklődők számára.

Centro de Estudios de la Energía Solar
"Napenergiakutató Központ": Angol és spanyol nyelvű letölthető ingyenes és demo programok a szoláris tervezés témakörével, rövid spanyol leírással.

Energy Design Tools
Pár szoftver a szoláris építészet témaköréből, letölthető ingyen, mindenféle regisztráció nélkül.

Softwarelabor für Niedrigenergie- und Solararchitektur
Mintegy tucat program demoverziója az épületszimuláció épületfizika és szoláris építészet témakörökből.


 
Energiatudatos és szoláris várostervezést segítő programok:
 

Solar+energetische Bewertung städtebaulicher Planungen -
Planungsinstrumente

A szoláris+energiatudatos várostervezés segédeszközei kerülnek bemutatásra: szoláris nyereségszámolás sablonokkal, benapozásvizsgálat a SolCity programmal, felület/tömegarány alapján hőveszteség számítása az Avplan szoftverrel, komplex városépítészeti szimuláció a GoSol programmal. Összehasonlító táblázat a hagyományos módszereket is bemutatva.


 
Teljes épület szimulációja:
 

Building Design Advisor
Több szimulációs motort összefogó grafikus interfész, három dimenziós épületmodell felépítését lehetővé téve.Ingyenes.

EnergyPlus building energy simulation program
A DOE-2 és a BLAST szimulációs motorok egyesítésével létrejött újgenerációs dinamikus épületszimulációs program honlapja. Magyar nyelvű ismertető a KÖRKÉP-en is található <A HREF="http://www.foek.hu/korkep/enhat/epuletszimulacio/epuletszimulacio.htm#energy plus>itt!</A>

Tas Building Designer
Épületszimuláció háromdimenziós komplex épületmodell alapján.

The home of the DOE-2 based Building Energy Use and Cost Analysis Software
A honlapon infotmációkat kaphatunk a DOE-2 épületszimulációs motorról és a rá épülő üzleti szoftverekről, úgymint eQuest és PowerDOE. Emellett különböző formátumú időjárásfájlok is letölthetőek innen.


 
Egyes szerkezetek modellezése:
 
    Világítástechnika:
 
A dinamikus, teljes-épület szimulációs programok általában képesek kezelni a helyiségek természetes és mesterséges megvilágításával kapcsolatos tervezési kérdéseket.
 
    Benapozásvizsgálat:
 

Benapozásprogram
A BMGE Épületgépészeti és Energetikai Tanszéke által kifejlesztett program.


 
    Épületszerkezetek, rétegrendek:
 

RESFEN
A program segítségével számolhatóak a különböző típusú ablakok hatása a lakóházak fűtési és hűtési energiaszükségletére. Ingyenes

THERM
Kétdimenziós hőáramok modellezhetőek különböző épületszetkezetek keresztmeteszetén vizsgálva. A programmal akár bonyolult nyílászáró-profilok is megrajzolhatóak és elemezhetőek. A Window5 ablaktervező program kiegészítőjeként is használható. Ingyenes.

WINDOW5
Ablakok épületfizikai tulajdonságai határozhatóak meg nagy pontossággal, a különböző predefiniált komponensekből összeállítva a nyílászárót. Ingyenes.


 
    Gépészeti rendszerek:
 

Planung und Dimensionierung von Solaranlagen
Online fotovoltaikus panel- és kollektorméretezés. Nyolc szoftver rövid ismertetése letölthető demoverziókkal, a fotovoltaikus és termális napenergiahasznosítás témaköréből: tervezés, méretezés, stb. Gazdasásossági számítások Excel táblákkal. Csupa hasznos segédeszköz.

Valentin Energiesoftware
A cég által forgalmazott termékek a következők: T*SOL: szoláris hőenergia-hasznosítás, PV*SOL szoláris áramtermelés, CO.PRA kogeneráció szimuláció és tervező programok, letölthető demoverziókkal.


 
    Áramlástani kérdések:
 

COMIS Multizone Air Flow Model
A nyolcvanas évek végén kifejlsztett szoftver az épületekben zajló légáramlásokat szimulálja többzónás modellel. Ezen a honlapon megtalálható az összes fontos információ magával a motorral és a különböző felhasználói felületekkel, egyéb fejlesztésekkel kapcsolatban.


 
VISSZA készítette:
Jároli József
 
FÖK logó
Független Ökológiai Központ
www.foek.hu
Környezetkímélőbb Építés Adatbázisa
www.foek.hu/korkep/
 
 
2002.07.07.