Ezen oldalakat 2004 évtől nem fejlesztjük tovább.
A továbbiakban a program folytatásaként a fenntartható építéshez kapcsolódó információkat a http://fenntarthato.hu címen gyüjtjük és rendszerezzük.


Lapostetők - osztályozás indoklása

Zöldtetők, terasztetők

Amennyiben lapostető építése szükséges, a környezet és a benntlakók szempontjából egyértelműen a zöldtető alkalmzására kell törekedni. A jó minőségben elkészített lapostető, vagy enyhe hajlású magastető egyaránt alkalmas a zöldesítésre.

A zöldtető előnyei az épületen belül is érzékelhetőek:
- csökken a nyári hőterhelés, jobb a belső komfort,
- csökken a téli hőveszteség, ezáltal a fűtési hőigény,
- javul az épületen kívüli mikroklíma, ami lakáson belüli légállapotra is jó hatással van.

A zöldtető tágabb ökológiai előnyei is nyilvánvalóak: a természettől "elrabolt" területet valamilyen mértékben így sikerül csökkenteni. A zöldtető főleg a városi területeken előnyös a környezet és az emberek szempontjából. A terasztetővel létesülő zöldtető is elfogadható megoldás. Alacsony hajlású magastetők esetében a fa födém-, (vagy tető-,) szerkezeten is kialakítható a zöldtető egyik speciális fajtája: a fűtető. Ebben az esetben egyértelmű, hogy a könnyűszerkezet nyári hőterhelését a növényzet csökkenti. (Itt hívjuk fel az ún. könnyűszerkezetes rendszerek építőinek figyelmét erre a korántsem elhanyagolható tényre: a könnyűszerkezetes épületek természetes légkondicionálója a zöldtető és a zöldhomlokzat.)


Zöldtető alkalmazása alacsony hajlásszögű tetőnél, könnyűszerkezetes lakóépület felett.