Ezen oldalakat 2004 évtől nem fejlesztjük tovább.
A továbbiakban a program folytatásaként a fenntartható építéshez kapcsolódó információkat a http://fenntarthato.hu címen gyüjtjük és rendszerezzük.


Fenntarthatóság és energiafogyasztás

- fenntarthatóság gondolata
- jelenlegi lakásállomány számított fogyasztása
- a nemzeti fogyasztás, amennyiben a lakásállomány mai szabványok szerinti lenne megépítve

A magyarországi épületek energiafogyasztása:
Az ország évi összes energiafogyasztásának több, mint 25 %-át az épületek "üzemeltetésére" használjuk el!!!

Az összességben 300 Petajoule energia egy egységének elfogyasztás a ma jellemző műszaki megoldások esetén a következő szennyezőanyag kibocsátással jár: 424 t SO2 , 73 t Nox , 247 t CO, 69000 t CO2 , 180 t por.

Szemben a gazdaság többi ágazataival, ahol egy technológiát 10-15 év alatt le lehet, sőt le kell cserélni (például a gépkocsikat), vagy néhány nagy környezetszennyező forrást központi intézkedésekkel lehet semlegesíteni, az építési ágazat helyzete sokkal nehezebb. Egyrészt a lakásszektorban több, mint négy millió háztartás, szétszórtan telepített kisfogyasztóról van szó, amelyek harmada városias településeken található, vagyis emissziójuk kummuláltan jelentkezik és jelentős populációt érint, másrészt az épületek fizikai élettartama száz év, a csere, az új épületek részarányának növekedése igen lassú. Ez jelzi azt is, hogy az építést-felújítást érintő mai döntések egy évszázad múlva is kihatnak az ország energetikai, gazdasági, ökológiai helyzetére.