KÖRKÉP: Állami források


Vissza az összesítőre

   Azonosító megnevezés:
NEP-2003-1: A LAKOSSÁGI ENERGIAMEGTAKARÍTÁS TÁMOGATÁSA LAKOSSÁGI PÁLYÁZÓK SZÁMÁRA
   Rövid összefoglaló:
A támogatás célja a lakások energetikai korszerűsítése, a lakossági energiafelhasználás mérséklése, a lakosság energetikai terheinek a csökkentése.
   Elérhetőség:
A pályázati formanyomtatvány és az útmutató a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Internet honlapjáról (www.gkm.hu) letölthető, továbbá nyomtatott formában 2003. február 20-tól térítésmentesen beszerezhető a Magyar Vállalkozásfejlesztési Kht-nál, a Helyi Vállalkozói Központoknál, az Energia Központ Kht-nál, a területi kereskedelmi és iparkamaráknál, az Ipartestületek Országos Szövetsége (IPOSZ) kijelölt tagszervezeteinél, területi és szakmai ipartestületeinél, az ITDH-Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Kht-nál és regionális képviseleteinél. A pályázatokkal kapcsolatban az alábbi kék számon kérhető felvilágosítás: 06-40/630 530
   Támogatási cél:
Ezen pályázat segítségével kb. 3500 lakás energetikai korszerűsítése valósulhat meg, amelynek nemzetgazdasági szintű haszna mintegy 140 TJ/év energiahordozó megtakarítása.

Támogatás kérhető az alábbiakra:

 • 1994 előtt épült lakóépületek (homlokzatok, tetőterek, födémek és pincék) utólagos hőszigetelése,
 • nyílászárók utólagos hőszigetelése, illetve cseréje,
 • meglévő fűtési, illetve melegvíz-ellátási berendezések korszerűsítése, energiatakarékos berendezésre való cseréje.
 •    Támogatás mértéke:
 • egy lakás energetikai korszerűsítésére benyújtott pályázatoknál a beruházási költség maximum 30%-a, amely nem haladhatja meg az 500 ezer Ft-ot,
 • lakásszövetkezetnél, illetve társasháznál a beruházási költség maximum 30%-a, amely nem haladhatja meg a beruházásban érintett lakásszám x 350 ezer Ft értéket,
 • egyházak esetében, az egyházi tulajdonban lévő, gyülekezeti célokat szolgáló ingatlanra vonatkozóan a beruházási költség maximum 50%-a, amely nem haladhatja meg a lakásonkénti ill. 150 m2-enkénti 500 ezer Ft-ot.
 •    Teljes elosztható keret:
  1000 millió Ft. (A támogatott pályázatok várható száma: 3500 db.)
     Támogatottak köre:
 • lakástulajdonos(ok), amennyiben magyar állampolgárságú természetes személyek (a továbbiakban magánszemélyek),
 • lakásszövetkezet, illetve a társasházak tulajdonostársainak közössége,
 • egyházak, az egyházi tulajdonban lévő gyülekezeti célokat szolgáló ingatlanra vonatkozóan.
 •    Határidő:
  folyamatos: 2003. március 1-től 2003. szeptember 30-ig
     Adatszolgáltató:
  A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium honlapja
     Adatszolgáltatás időpontja
  2003.02.19.
     Adatgyűjtő:
  Jároli József

  Vissza az összesítőre