KÖRKÉP: Állami források


Vissza az összesítőre

   Azonosító megnevezés:
NEP-2003-3: ÖNKORMÁNYZATI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK ENERGIAFELHASZNÁLÁSÁNAK ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEINEK MÉRSÉKLÉSE
   Rövid összefoglaló:
A támogatás célja az önkormányzatok, állami költségvetési intézmények, közalapítványok, önkormányzati intézmények, közszolgálati feladatot ellátó egyházak energiafelhasználásának a mérséklése, energiaköltség-ráfordításainak csökkentése.
   Elérhetőség:
A pályázati formanyomtatvány és az útmutató a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Internet honlapjáról (www.gkm.hu) letölthető, továbbá nyomtatott formában 2003. február 20-tól térítésmentesen beszerezhető a Magyar Vállalkozásfejlesztési Kht-nál, a Helyi Vállalkozói Központoknál, az Energia Központ Kht-nál, a területi kereskedelmi és iparkamaráknál, az Ipartestületek Országos Szövetsége (IPOSZ) kijelölt tagszervezeteinél, területi és szakmai ipartestületeinél, az ITDH-Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Kht-nál és regionális képviseleteinél. A pályázatokkal kapcsolatban az alábbi kék számon kérhető felvilágosítás: 06-40/630 530
   Támogatási cél:
Ezen pályázat segítségével kb. 65 önkormányzati intézményben valósulhat meg energetikai korszerűsítés, amelynek nemzetgazdasági szintű haszna mintegy 100 TJ/év energiahordozó megtakarítása.

Támogatás kérhető az alábbiakra:

 • az energiaátalakítás és végfelhasználás fajlagos energiaigényének csökkentése, a veszteségek mérséklése (pl. a hőtermelő berendezések energetikai korszerűsítése, jobb hatásfokú, szabályozható üzemű készülékek beépítése),
 • az energiafogyasztás csökkentése érdekében a hő- és melegvíz-felhasználás szabályozását és mérését, illetve a költségek megosztását lehetővé tevő berendezések felszerelése,
 • 1994 előtt épült épületek külső nyílászáró szerkezetei hőveszteségének mérséklése,
 • 1994 előtt épült épületek hőveszteségeinek utólagos hőszigeteléssel történő csökkentése,
 • a villamosenergia-felhasználás mérséklése pl. az intézményi kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése (a közvilágítási hálózatok korszerűsítése nem tartozik e pályázat keretébe, arra külön program indul),
 • villamosenergia-termeléssel kapcsolt hőtermelő berendezés telepítése, hőszivattyú beépítése,
 • a hulladékhő-hasznosítások, valamint a melléktermékek, hulladékok energetikai célú felhasználását, hasznosítását lehetővé tevő berendezések felszerelése, illetve beépítése.
 •    Támogatás mértéke:
  A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, ami utólagos finanszírozással, teljesítésigazolás alapján az útmutatóban előírtak szerint történik.
  A támogatás mértéke a beruházási költség maximum 30%-a, amely egy pályázat esetén nem haladhatja meg a 25 millió Ft-ot.
     Teljes elosztható keret:
  280 millió Ft. (A támogatott pályázatok várható száma: 65 db.)
     Támogatottak köre:
 • helyi önkormányzatok,
 • önkormányzati feladatokat ellátó állami intézmények és közalapítványok,
 • közszolgálati feladatot ellátó egyházak,
 • állami költségvetési szervezetek, továbbá
 • azok a non-profit orientált belföldi székhelyű gazdasági társaságok, közhasznú társaságok, illetve jogi személyiséggel rendelkező szervezetek, amelyek az önkormányzat (vagy több önkormányzat) kizárólagos tulajdonában vannak és a jelen pályázati felhívás I./1. pontja szerinti önkormányzati ill. önkormányzati intézményi körnél valósítanak meg olyan energiamegtakarítást eredményező beruházást, amelynek energiamegtakarítási, környezetvédelmi előnyei és az energiaköltség megtakarítás közvetlenül e körnél jelentkezik.
 •    Határidő:
  folyamatos: 2003. március 1-től 2003. szeptember 30-ig
     Adatszolgáltató:
  A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium honlapja
     Adatszolgáltatás időpontja
  2003.02.19.
     Adatgyűjtő:
  Jároli József

  Vissza az összesítőre