KÖRKÉP: Állami források


Vissza az összesítőre

   Azonosító megnevezés:
NEP-2003-5: A TÁVHŐELLÁTÁS SZOLGÁLTATÓ OLDALI KORSZERŰSÍTÉSE
   Rövid összefoglaló:
A támogatás célja távhőellátó rendszerek energetikai korszerűsítése annak érdekében, hogy a távhőrendszerek versenyképessé tétele során a végfogyasztókat terhelő költségek hosszú távon mérséklődhessenek. Ezen belül kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés növelése, a szolgáltatói oldali hőtermelő, hőelosztó berendezések rekonstrukciója, a hőközponti mérés feltételeinek megteremtése.
   Elérhetőség:
A pályázati formanyomtatvány és az útmutató a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Internet honlapjáról (www.gkm.hu) letölthető, továbbá nyomtatott formában 2003. február 20-tól térítésmentesen beszerezhető a Magyar Vállalkozásfejlesztési Kht-nál, a Helyi Vállalkozói Központoknál, az Energia Központ Kht-nál, a területi kereskedelmi és iparkamaráknál, az Ipartestületek Országos Szövetsége (IPOSZ) kijelölt tagszervezeteinél, területi és szakmai ipartestületeinél, az ITDH-Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Kht-nál és regionális képviseleteinél. A pályázatokkal kapcsolatban az alábbi kék számon kérhető felvilágosítás: 06-40/630 530
   Támogatási cél:
Ezen pályázat segítségével kb. 20 távhőtermelő vagy távhőszolgáltató társaság valósíthat meg energetikai korszerűsítést, amelynek nemzetgazdasági szintű haszna mintegy 500 TJ/év energiahordozó megtakarítása.

Támogatás kérhető az alábbiakra:

 • kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés megvalósítása, növelése,
 • szolgáltatói oldali hőtermelő, hőelosztó berendezések rekonstrukciója,
 • hőközponti mérés feltételeinek megteremtése.
 •    Támogatás mértéke:
  A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, ami utólagos finanszírozással, teljesítésigazolás alapján az útmutatóban előírtak szerint történik.
  A támogatás mértéke a beruházási költség maximum 30%-a, amely egy pályázat esetén nem haladhatja meg az 50 millió Ft-ot.
     Teljes elosztható keret:
  550 millió Ft. (A támogatott pályázatok várható száma: 20 db.)
     Támogatottak köre:
  távhőtermelést, távhőszolgáltatást végző belföldi székhelyű gazdasági társaságok.
     Határidő:
  folyamatos: 2003. március 1-től 2003. szeptember 30-ig
     Adatszolgáltató:
  A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium honlapja
     Adatszolgáltatás időpontja
  2003.02.19.
     Adatgyűjtő:
  Jároli József

  Vissza az összesítőre