KÖRKÉP: Állami források


Vissza az összesítőre

   Azonosító megnevezés:
NEP-2003-6: A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK FELHASZNÁLÁSÁNAK A BŐVÍTÉSE ÖNKORMÁNYZATOK ÉS MAGÁNSZEMÉLYEK SZÁMÁRA
   Rövid összefoglaló:
A támogatás célja a hagyományos energiahordozók megújuló energiaforrásokkal való helyettesítése megújuló energiaforrásokkal előállított hőenergia vagy villamosenergia-termelő kapacitások létesítésével, energetikai növénytermesztéssel, a biomassza-felhasználás növelésével, a geotermikus energiafelhasználás növelésével, a szélenergia-felhasználás növelésével, a szerves hulladékok felhasználásának növelésével, napkollektorok, illetve napelemek létesítésével. A megújuló energiaforrások felhasználásának a növelésével célkitűzés - a hagyományos energiahordozókkal való takarékoskodás mellett - a környezet állapotának a javítása, valamint alkalmazkodás az Európai Unió megújuló energiahordozókra vonatkozó energiapolitikai elképzeléseihez.
   Elérhetőség:
A pályázati formanyomtatvány és az útmutató a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Internet honlapjáról (www.gkm.hu) letölthető, továbbá nyomtatott formában 2003. február 20-tól térítésmentesen beszerezhető a Magyar Vállalkozásfejlesztési Kht-nál, a Helyi Vállalkozói Központoknál, az Energia Központ Kht-nál, a területi kereskedelmi és iparkamaráknál, az Ipartestületek Országos Szövetsége (IPOSZ) kijelölt tagszervezeteinél, területi és szakmai ipartestületeinél, az ITDH-Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Kht-nál és regionális képviseleteinél. A pályázatokkal kapcsolatban az alábbi kék számon kérhető felvilágosítás: 06-40/630 530
   Támogatási cél:
Ezen pályázat segítségével kb. 300, megújuló energiaforrást hasznosító, részben önkormányzati részben lakossági beruházás valósulhat meg, amelynek nemzetgazdasági szintű haszna mintegy 100 TJ/év energiahordozó megtakarítása.

Támogatás kérhető az alábbiakra:

 • megújuló energiaforrásokkal előállított hőenergia, vagy villamosenergia-termelő kapacitások létesítése,
 • energetikai növénytermesztés, a felhasználás előzetes igazolásával,
 • biomassza-felhasználás növelése,
 • geotermikus energiafelhasználás növelése,
 • szélenergia-felhasználás növelése,
 • szerves hulladék felhasználásának növelése,
 • napkollektorok, napelemek létesítése,
 • megújuló energiával üzemelő alternatív, földgázt kiváltó berendezések létesítése,
 • hőszivattyú létesítése.
 •    Támogatás mértéke:
  A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, ami utólagos finanszírozással, teljesítésigazolás alapján az útmutatóban előírtak szerint történik.
  A támogatás mértéke:
 • egy lakásnál a beruházási költség maximum 30%-a, amely nem haladhatja meg az 500 ezer Ft-ot, kizárólag napkollektoros rendszer esetén a 250 ezer Ft-ot,
 • lakásszövetkezetnél, illetve társasháznál a beruházási költség maximum 30% -a, amely nem haladhatja meg a beruházásban érintett lakásszám x 250 ezer Ft értéket,
 • egyéb esetben a beruházási költség maximum 30%-a, ami egy pályázat esetén csakis indokolt esetben haladhatja meg a 35 millió Ft-ot.
 •    Teljes elosztható keret:
  140 millió Ft. (A támogatott pályázatok várható száma: 300 db.)
     Támogatottak köre:
 • lakástulajdonos(ok) saját ingatlan vonatkozásában, amennyiben magyar állampolgárságú
 • természetes személyek (a továbbiakban: magánszemélyek),
 • lakásszövetkezet, illetve társasházak tulajdonostársainak közössége,
 • önkormányzatok, önkormányzati tulajdonú szervezetek, állami költségvetési intézmények,
 • egyházak, közhasznú társaságok és közalapítványok.
 •    Határidő:
  folyamatos: 2003. március 1-től 2003. szeptember 30-ig
     Adatszolgáltató:
  A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium honlapja
     Adatszolgáltatás időpontja
  2003.02.19.
     Adatgyűjtő:
  Jároli József

  Vissza az összesítőre