KÖRKÉP: Állami források


Vissza az összesítőre

   Azonosító megnevezés:
NEP-2003-7: A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK FELHASZNÁLÁSÁNAK A BŐVÍTÉSE VÁLLALKOZÓI PÁLYÁZÓK SZÁMÁRA
   Rövid összefoglaló:
A támogatás célja a hagyományos energiahordozók megújuló energiaforrásokkal való helyettesítése megújuló energiaforrásokkal előállított hőenergia vagy villamosenergia-termelő kapacitások létesítésével, energetikai növénytermesztéssel, a biomassza-felhasználás növelésével, a geotermikus energiafelhasználás növelésével, a szélenergia-felhasználás növelésével, a szerves hulladékok felhasználásának növelésével, napkollektorok, illetve napelemek létesítésével. A megújuló energiaforrások felhasználásának a növelésével célkitűzés - a hagyományos energiahordozókkal való takarékoskodás mellett - a környezet állapotának a javítása, valamint alkalmazkodás az Európai Unió megújuló energiahordozókra vonatkozó energiapolitikai elképzeléseihez.
   Elérhetőség:
A pályázati formanyomtatvány és az útmutató a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Internet honlapjáról (www.gkm.hu) letölthető, továbbá nyomtatott formában 2003. február 20-tól térítésmentesen beszerezhető a Magyar Vállalkozásfejlesztési Kht-nál, a Helyi Vállalkozói Központoknál, az Energia Központ Kht-nál, a területi kereskedelmi és iparkamaráknál, az Ipartestületek Országos Szövetsége (IPOSZ) kijelölt tagszervezeteinél, területi és szakmai ipartestületeinél, az ITDH-Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Kht-nál és regionális képviseleteinél. A pályázatokkal kapcsolatban az alábbi kék számon kérhető felvilágosítás: 06-40/630 530
   Támogatási cél:
Ezen pályázat segítségével kb. 80, megújuló energiaforrást hasznosító beruházás valósulhat meg, amelynek nemzetgazdasági szintű haszna mintegy 60 TJ/év energiahordozó megtakarítása.

Támogatás kérhető az alábbiakra:

 • megújuló energiaforrásokkal előállított hőenergia, vagy villamosenergia-termelő kapacitások létesítése,
 • energetikai növénytermesztés, a felhasználás előzetes igazolásával,
 • biomassza-felhasználás növelése,
 • geotermikus energiafelhasználás növelése,
 • szélenergia-felhasználás növelése,
 • szerves hulladék felhasználásának növelése,
 • napkollektorok, napelemek létesítése,
 • megújuló energiával üzemelő alternatív, földgázt kiváltó berendezések létesítése,
 • hőszivattyú létesítése.
 •    Támogatás mértéke:
  A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, ami utólagos finanszírozással, teljesítésigazolás alapján az útmutatóban előírtak szerint történik.
  A támogatás mértéke:
 • lakások energetikai korszerűsítését végző vállalkozásnál a lakástulajdonossal (lakástulajdonosokkal) kötött szerződés összegének maximum 30%-a, amely nem haladhatja meg a beruházással érintett lakások száma x 250 ezer Ft értéket,
 • egyéb esetben a beruházási költség maximum 30%-a, ami egy pályázat esetén csakis indokolt esetben haladhatja meg a 35 millió Ft-ot.
 •    Teljes elosztható keret:
  180 millió Ft. (A támogatott pályázatok várható száma: 80 db.)
     Támogatottak köre:
 • az energetikai korszerűsítést végző belföldi székhelyű gazdasági társaság, illetve egyéni vállalkozó, amennyiben a beruházás elvégzésére megállapodást (szerződést) kötött a lakás(ok) tulajdonosával (tulajdonosaival), illetve a közületi energia­fogyasztó(k) esetén a közületi energiafogyasztóval kapcsolatban szerződéskötésre jogosult szervezettel (pl. önkormányzat),
 • belföldi székhelyű gazdasági társaság saját célú beruházás megvalósítására. (A lakástulajdonosokra, lakásszövetkezetekre, társasházakra, önkormányzatokra, önkormányzati tulajdonú szervezetekre, állami költségvetési intézményekre, egyházakra, közhasznú társaságokra és közalapítványokra külön pályázat vonatkozik).
 •    Határidő:
  folyamatos: 2003. március 1-től 2003. szeptember 30-ig
     Adatszolgáltató:
  A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium honlapja
     Adatszolgáltatás időpontja
  2003.02.19.
     Adatgyűjtő:
  Jároli József

  Vissza az összesítőre