KÖRKÉP: Állami források


Vissza az összesítőre

   Azonosító megnevezés:
NEP-2003-8:A TŐKESZEGÉNY KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK K+F JELLEGŰ ENERGIATAKARÉKOSSÁGI FEJLESZTÉSEINEK TÁMOGATÁSA, VALAMINT A TERMELŐ SZFÉRA ENERGIAFELHASZNÁLÁSÁNAK A MÉRSÉKLÉSE, AZ ENERGIAKÖLTSÉG-RÁFORDÍTÁSOK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN
   Rövid összefoglaló:
A támogatás célja a tőkehiány miatt meg nem valósítható energetikai fejlesztések és energiatakarékossági célú K+F fejlesztések megvalósításának az elősegítése, valamint a termelő szféra energiafelhasználásának a mérséklése, az energiaköltség-ráfordítások csökkentése.
   Elérhetőség:
A pályázati formanyomtatvány és az útmutató a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Internet honlapjáról (www.gkm.hu) letölthető, továbbá nyomtatott formában 2003. február 20-tól térítésmentesen beszerezhető a Magyar Vállalkozásfejlesztési Kht-nál, a Helyi Vállalkozói Központoknál, az Energia Központ Kht-nál, a területi kereskedelmi és iparkamaráknál, az Ipartestületek Országos Szövetsége (IPOSZ) kijelölt tagszervezeteinél, területi és szakmai ipartestületeinél, az ITDH-Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Kht-nál és regionális képviseleteinél. A pályázatokkal kapcsolatban az alábbi kék számon kérhető felvilágosítás: 06-40/630 530
   Támogatási cél:
Ezen pályázat segítségével kb. 10 társaság valósíthat meg energetikai korszerűsítést, amelynek nemzetgazdasági szintű haszna mintegy 50 TJ/év energiahordozó megtakarítása.

Támogatás kérhető az alábbiakra:

 • az energiaátalakítás és végfelhasználás fajlagos energiaigényének csökkentése,
 • a veszteségek mérséklése (pl. a hőtermelő berendezések energetikai korszerűsítése, jobb hatásfokú, szabályozható üzemű készülékek beépítése),
 • korszerű, energiatakarékos technológia alkalmazása,
 • az energiafogyasztás csökkentése érdekében a hő- és melegvíz-felhasználás szabályozását és mérését, illetve a költségek megosztását lehetővé tevő berendezések felszerelése,
 • 1994 előtti épületek külső nyílászáró szerkezetei hőveszteségének mérséklése,
 • 1994 előtti épületeknél a hőveszteségek utólagos hőszigeteléssel történő csökkentése,
 • a villamosenergia-felhasználás mérséklése,
 • villamosenergia-termeléssel kapcsolt hőtermelő berendezés telepítése,
 • a hulladékhő-hasznosítások, valamint a melléktermékek, hulladékok energetikai célú felhasználását, hasznosítását lehetővé tevő berendezések felszerelése, illetve beépítése,
 • alternatív, földgázt kiváltó berendezések létesítése,
 • a kül- és beltéri világítási rendszerek alkalmazása,
 • valamint energiatakarékossági célú K+F fejlesztések megvalósítása.
 •    Támogatás mértéke:
  A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, ami utólagos finanszírozással, teljesítésigazolás alapján az útmutatóban előírtak szerint történik.
  A támogatás mértéke: a támogatás nem haladhatja meg a beruházási költség maximum 30%-át. A pályázható támogatás felső határa kis- és középvállalkozások energetikai korszerűsítése keretében 10 millió Ft, berendezés fejlesztés keretében 2,5 millió Ft. A 30 millió Ft-ot meghaladó, éves energiaköltségű gazdasági társaság esetében a támogatás maximum 30 millió Ft.
     Teljes elosztható keret:
  90 millió Ft. (A támogatott pályázatok várható száma: 10 db.)
     Támogatottak köre:
 • kis- és középvállalkozások,
 • belföldi székhelyű gazdasági társaságok, szövetkezetek, amelyek energiaköltsége meghaladja az évi 30 millió Ft-ot.
 •    Határidő:
  folyamatos: 2003. március 1-től 2003. szeptember 30-ig
     Adatszolgáltató:
  A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium honlapja
     Adatszolgáltatás időpontja
  2003.02.19.
     Adatgyűjtő:
  Jároli József

  Vissza az összesítőre