KÖRKÉP: Állami források


Vissza az összesítőre

   Azonosító megnevezés:
NEP-2003-9: Energiatakarékossági beruházások támogatása harmadik feles finanszírozással vállalkozó pályázók részére
   Rövid összefoglaló:
A támogatás célja az önkormányzatok, állami költségvetési szervezetek, önkormányzati és költségvetési intézmények, közalapítványok, közszolgálati feledatokat ellátó egyházak, távhőtermelő vagy távhőszolgáltató gazdasági társaságok, továbbá egyéb belföldi székhelyű gazdasági társaságok tőkehiány miatt meg nem valósítható energetikai fejlesztéseinek az elősegítése, az adott intézmény, vagy vállalkozás energiafelhasználásának mérséklése, az energiaköltség-ráfordításának csökkentése, valamint ezen energiafelhasználói körben a hagyományos energiahordozók megújuló energiaforrásokkal való helyettesítése.
   Elérhetőség:
A pályázati formanyomtatvány és az útmutató a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Internet honlapjáról (www.gkm.hu) letölthető, továbbá nyomtatott formában 2003. február 20-tól térítésmentesen beszerezhető a Magyar Vállalkozásfejlesztési Kht-nál, a Helyi Vállalkozói Központoknál, az Energia Központ Kht-nál, a területi kereskedelmi és iparkamaráknál, az Ipartestületek Országos Szövetsége (IPOSZ) kijelölt tagszervezeteinél, területi és szakmai ipartestületeinél, az ITDH-Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Kht-nál és regionális képviseleteinél. A pályázatokkal kapcsolatban az alábbi kék számon kérhető felvilágosítás: 06-40/630 530
   Támogatási cél:
Ezen pályázat segítségével kb. 15 intézménynél vagy társaságnál valósulhatnak meg energetikai korszerűsítések, amelyek nemzetgazdasági szintű haszna mintegy 200 TJ/év energiahordozó megtakarítása.

Támogatás kérhető az alábbiakra:

 • az energiaátalakítás és végfelhasználás fajlagos energiaigényének csökkentése, a veszteségek mérséklése (pl. a hőtermelő berendezések energetikai korszerűsítése, jobb hatásfokú, szabályozható üzemű készülékek beépítése),
 • korszerű, energiatakarékos technológia alkalmazása,
 • az energiafogyasztás csökkentése érdekében a hő- és melegvíz-felhasználás szabályozását és mérését, illetve a költségek megosztását lehetővé tevő berendezések felszerelése,
 • 1994 előtti épületek külső nyílászáró szerkezetei hőveszteségének mérséklése,
 • 1994 előtti épületeknél a hőveszteségek utólagos hőszigeteléssel történő csökkentése,
 • a villamosenergia-felhasználás mérséklése,
 • a kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése,
 • elavult közvilágítási hálózatok korszerűsítése, éjszakai fényáram csökkentést lehetővé tevő berendezések beépítése,
 • villamosenergia-termeléssel kapcsolt hőtermelő berendezés telepítése,
 • a hulladékhő-hasznosítások, valamint a melléktermékek, hulladékok energetikai célú felhasználását, hasznosítását lehetővé tevő berendezések felszerelése, illetve beépítése,
 • alternatív, földgázt kiváltó berendezések alkalmazása,
 • szolgáltatói (primer) oldali távhőellátó-rendszer korszerűsítése a kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés megvalósításával, a szolgáltatói oldali hőtermelő, hőelosztó berendezések rekonstrukciójával és a hőközponti mérés feltételeinek megteremtésével,
 • megújuló energiaforrások felhasználásának bővítése a megújuló energiaforrásokkal előállított hőenergia, vagy villamosenergia-termelő kapacitások létesítésével, az energetikai növénytermesztéssel (a felhasználás előzetes igazolásával), a biomassza-felhasználás növelésével, a geotermikus energiafelhasználás növelésével, a szélenergia-felhasználás növelésével, a szerves hulladék felhasználásának növelésével, napkollektorok, napelemek létesítésével, megújuló energiával üzemelő alternatív, földgázt kiváltó berendezések létesítésével, valamint hőszivattyú beépítésével.
 •    Támogatás mértéke:
  A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, ami utólagos finanszírozással, teljesítésigazolás alapján az útmutatóban előírtak szerint történik.
  A támogatás mértéke a beruházási költség maximum 30%-a, amely
 • az önkormányzatoknál, állami költségvetési szervezeteknél, önkormányzati és költségvetési intézményeknél, közalapítványoknál, közszolgálati feladatokat ellátó egyházaknál megvalósuló beruházások esetében max. 25 millió Ft,
 • a távhőtermelő vagy távhőszolgáltató gazdasági társaságnál megvalósuló beruházás estében max. 50 millió Ft,
 • egyéb gazdasági társaságoknál megvalósuló beruházások esetében kis- és középvállalkozásoknál max. 10 millió Ft, a 30 millió Ft-ot meghaladó éves energiaköltségű gazdasági társaság esetében pedig max. 30 millió Ft,
 • a megújuló energiaforrások bővítését szolgáló beruházások esetén max. 35 millió Ft lehet.
 •    Teljes elosztható keret:
  310 millió Ft. (A támogatott pályázatok várható száma: 15 db.)
     Támogatottak köre:
  Támogatásért pályázhatnak azok az ún. "harmadik feles finanszírozást" végző belföldi székhelyű gazdasági társaságok, szövetkezetek, amelyek saját finanszírozásban hajtanak végre a jelen pályázati felhívás I./1. pontjánál felsoroltak számára energiatakarékossági, ill. megújuló energiaforrás felhasználás növelését szolgáló beruházást úgy, hogy költségeik megtérülése és jogosan elvárt nyereségük az általuk végrehajtott beruházás eredményeként elért energiamegtakarításból származó költségmegtakarításból, illetve megújuló energiaforrás-felhasználás növelése esetén a működtetésből adódik.
     Határidő:
  folyamatos: 2003. március 1-től 2003. szeptember 30-ig
     Adatszolgáltató:
  A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium honlapja
     Adatszolgáltatás időpontja
  2003.02.19.
     Adatgyűjtő:
  Jároli József

  Vissza az összesítőre