KÖRKÉP: Források


Vissza az összesítőre

Azonosító megnevezés:SZT-EN-10
Rövid összefoglaló:A Gazdasági Minisztérium a Széchenyi Terv Energiatakarékossági Programja keretében pályázatot hirdet a tőkeszegény kis- és középvállalkozások K+F jellegű energiatakarékossági fejlesztéseinek támogatására
Elérhetőség: A pályázati adatlap és az útmutató a GM és az Energia Központ Kht. internet honlapjáról (www.gm.hu és www.energiakozpont.hu) letölthető, továbbá térítésmentesen beszerezhető a Regionális Fejlesztési Holding Rt.-nél, a regionális fejlesztési társaságoknál, a Magyar Turizmus Rt. regionális marketing igazgatóságainál, az ITDH Kht.-nál és regionális képviseleteinél, 2001. január 16-tól, valamint az Energia Központ Kht. (1092 Budapest, Ráday u. 42-44., telefon: (1) 456-4302, (1) 456-4303, fax: (1) 456-4301) székhelyén, a területi kereskedelmi és iparkamaráknál és valamennyi munkaügyi kirendeltségnél
Támogatási cél:A támogatás célja a tőkehiány miatt meg nem valósítható energetikai fejlesztések megvalósításának az elősegítése.A támogatást a kis- és középvállalkozások az alábbi, energiakorszerűsítést szolgáló beavatkozásokra igényelhetik: - az energiaátalakítás és végfelhasználás fajlagos energiaigényének csökkentése, - a veszteségek mérséklése (pl. a hőtermelő berendezések energetikai korszerűsítése, jobb hatásfokú, szabályozható üzemű készülékek beépítése); - az energiafogyasztás csökkentése érdekében a hő- és melegvíz-felhasználás szabályozását és mérését, illetve a költségek megosztását lehetővé tevő berendezések felszerelése; - a külső nyílászáró szerkezetek hőveszteségének mérséklése; - a hőveszteségek utólagos hőszigeteléssel történő csökkentése; - a villamosenergia-felhasználás mérséklése; - villamosenergia-termeléssel kapcsolt hőtermelő berendezés telepítése, - a hulladékhő-hasznosítások, valamint a melléktermékek, hulladékok energetikai célú felhasználását, hasznosítását lehetővé tevő berendezések felszerelése, illetve beépítése; - valamint alternatív, földgázt kiváltó berendezések létesítése.
Támogatás mértéke:a pályázható támogatás felső határa kis- és középvállalkozások energetikai korszerűsítése keretében 10 M Ft, berendezésfejlesztés keretében 2,5 M Ft. A támogatás nem haladhatja meg a beruházás 30%-át.
Teljes elosztható keret:n.a.
Támogatottak köre:- gazdasági társaságok, - egyéni vállalkozók.
Határidő:2001.12.31.
Adatszolgáltató:Internet
Adatszolgáltatás időpontja2001.10.12.
Adatgyűjtő:Jároli József

Vissza az összesítőre