KÖRKÉP: Források


Vissza az összesítőre

Azonosító megnevezés:SZT-EN-2
Rövid összefoglaló:A Gazdasági Minisztérium a Széchenyi Terv Energiatakarékossági Programja keretében pályázatot hirdet az önkormányzatok energiafelhasználásának és energiaköltségeinek mérséklésére
Elérhetőség: A pályázati adatlap és az útmutató a GM és az Energia Központ Kht. internet honlapjáról (www.gm.hu és www.energiakozpont.hu) letölthető, továbbá térítésmentesen beszerezhető a Regionális Fejlesztési Holding Rt.-nél, a regionális fejlesztési társaságoknál, a Magyar Turizmus Rt. regionális marketing igazgatóságainál, az ITDH Kht.-nál és regionális képviseleteinél, 2001. január 16-tól, valamint az Energia Központ Kht. (1092 Budapest, Ráday u. 42-44., telefon: (1) 456-4302, (1) 456-4303, fax: (1) 456-4301) székhelyén, a területi kereskedelmi és iparkamaráknál és valamennyi munkaügyi kirendeltségnél
Támogatási cél:Az önkormányzatok energiafelhasználásának a mérséklése, az önkormányzati energiaköltség-ráfordítások csökkentése.A támogatás azon pályázók részére nyújtható, akik az alábbi korszerűsítésekre pályáznak: az energiaátalakítás és végfelhasználás fajlagos energiaigényének csökkentése, a veszteségek mérséklése (pl. a hőtermelő berendezések energetikai korszerűsítése, jobb hatásfokú, szabályozható üzemű készülékek beépítése); az energiafogyasztás csökkentése érdekében a hő- és melegvíz-felhasználás szabályozását és mérését, illetve a költségek megosztását lehetővé tevő berendezések felszerelése; a külső nyílászáró szerkezetek hőveszteségének mérséklése; a hőveszteségek utólagos hőszigeteléssel történő csökkentése; a villamosenergia-felhasználás mérséklése (pl. az intézményi kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése). A közvilágítási hálózatok korszerűsítése nem tartozik e pályázat keretébe, arra külön program indul; villamosenergia-termeléssel kapcsolt hőtermelő berendezés telepítése, hőszivattyú beépítése; a megújuló energiaforrások, a hulladékhő-hasznosítások, valamint a melléktermékek, hulladékok energetikai célú felhasználását, hasznosítását lehetővé tevő berendezések felszerelése, illetve beépítése.
Támogatás mértéke:a beruházási költség 30%-a, amely egy pályázat esetén nem haladhatja meg a 25 M Ft-ot
Teljes elosztható keret:n.a.
Támogatottak köre: helyi önkormányzatok, önkormányzati intézmények, valamint önkormányzati feladatokat ellátó állami, egyházi intézmények és közalapítványok, olyan cégbejegyzéssel rendelkező gazdasági társaságok, illetve közhasznú társaságok, amelyek az önkormányzat (vagy több önkormányzat) kizárólagos tulajdonában vannak, ? azok az ún. "harmadik feles finanszírozást" végző gazdasági társaságok, amelyek saját finanszírozásban hajtanak végre az önkormányzatoknál energiatakarékossági beruházást úgy, hogy költségeik megtérülése és jogosan elvárt nyereségük az általuk végrehajtott beruházás eredményeként elért energiamegtakarításból
Határidő:2001.12.31.
Adatszolgáltató:Internet
Adatszolgáltatás időpontja2001.10.12.
Adatgyűjtő:Jároli József

Vissza az összesítőre