KÖRKÉP: Források


Vissza az összesítőre

Azonosító megnevezés:SZT-EN-4
Rövid összefoglaló:A Gazdasági Minisztérium a Széchenyi Terv Energiatakarékossági Programja keretében pályázatot hirdet a távhőellátás szolgáltatói oldali korszerűsítésére
Elérhetőség: A pályázati adatlap és az útmutató a GM és az Energia Központ Kht. internet honlapjáról (www.gm.hu és www.energiakozpont.hu) letölthető, továbbá térítésmentesen beszerezhető a Regionális Fejlesztési Holding Rt.-nél, a regionális fejlesztési társaságoknál, a Magyar Turizmus Rt. regionális marketing igazgatóságainál, az ITDH Kht.-nál és regionális képviseleteinél, 2001. január 16-tól, valamint az Energia Központ Kht. (1092 Budapest, Ráday u. 42-44., telefon: (1) 456-4302, (1) 456-4303, fax: (1) 456-4301) székhelyén, a területi kereskedelmi és iparkamaráknál és valamennyi munkaügyi kirendeltségnél
Támogatási cél:Távhőellátó rendszerek energetikai korszerűsítése annak érdekében, hogy a távhőrendszerek versenyképessé tétele során a végfogyasztókat terhelő költségek hosszú távon mérséklődhessenek. Ezen belül kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés növelése, a szolgáltatói oldali hőtermelő, hőelosztó berendezések rekonstrukciója, a hőközponti mérés feltételeinek megteremtése.
Támogatás mértéke:a beruházási költség 30%-a, amely egy pályázat esetén nem haladhatja meg az 50 M Ft-ot
Teljes elosztható keret:n.a.
Támogatottak köre: távhőtermelést, távhőszolgáltatást végző gazdasági társaságok, azok az ún. "harmadik feles finanszírozást" végző gazdasági társaságok, amelyek saját finanszírozásban hajtanak végre a távhőellátás szolgáltatói oldalán korszerűsítést úgy, hogy költségeik megtérülése és jogosan elvárt nyereségük az általuk végrehajtott beruházás eredményeként elért energiamegtakarításból származó költségmegtakarításból adódik. a távhőszolgáltató vállalat tudomásul vevő ellenjegyzése mellett pályázatot adhat be a tulajdonos önkormányzat is
Határidő:2001.12.31.
Adatszolgáltató:Internet
Adatszolgáltatás időpontja2001.10.12.
Adatgyűjtő:Jároli József

Vissza az összesítőre