KÖRKÉP: Források


Vissza az összesítőre

Azonosító megnevezés:SZT-EN-5
Rövid összefoglaló:A Gazdasági Minisztérium a Széchenyi Terv Energiatakarékossági Programja keretében pályázatot hirdet a megújuló energiaforrások bővítésére, a megújuló energiafelhasználás növelésére
Elérhetőség: A pályázati adatlap és az útmutató a GM és az Energia Központ Kht. internet honlapjáról (www.gm.hu és www.energiakozpont.hu) letölthető, továbbá térítésmentesen beszerezhető a Regionális Fejlesztési Holding Rt.-nél, a regionális fejlesztési társaságoknál, a Magyar Turizmus Rt. regionális marketing igazgatóságainál, az ITDH Kht.-nál és regionális képviseleteinél, 2001. január 16-tól, valamint az Energia Központ Kht. (1092 Budapest, Ráday u. 42-44., telefon: (1) 456-4302, (1) 456-4303, fax: (1) 456-4301) székhelyén, a területi kereskedelmi és iparkamaráknál és valamennyi munkaügyi kirendeltségnél
Támogatási cél:a hagyományos energiahordozók megújuló energiaforrásokkal való helyettesítése megújuló energiaforrásokkal előállított hőenergia, vagy villamosenergia-termelő kapacitások létesítésével, energetikai növénytermesztéssel, a biomassza-felhasználás növelésével, a geotermikus energiafelhasználás növelésével, a szélenergia-felhasználás növelésével, a szerves hulladékok felhasználásának növelésével, napkollektorok, illetve napelemek létesítésével. A megújuló energiaforrások felhasználásának a növelésével célkitűzés - a hagyományos energiahordozókkal való takarékoskodás mellett - a környezet állapotának a javítása, valamint alkalmazkodás az Európai Unió megújuló energiahordozókra vonatkozó energiapolitikai elképzeléseihez. A támogatás azon pályázók részére nyújtható, akik az alábbi korszerűsítésekre pályáznak: megújuló energiaforrásokkal előállított hőenergia, vagy villamosenergia-termelő kapacitások létesítése,
energetikai növénytermesztés, a felhasználás
előzetes igazolásával, biomassza-felhasználás növelése, geotermikus energiafelhasználás növelése, szélenergia-felhasználás növelése, szerves hulladékok felhasználásának növelése, napkollektorok létesítése, valamint megújuló energiával üzemelő alternatív, földgázt kiváltó berendezések létesítése, hőszivattyú létesítése.
Támogatás mértéke:- egy lakásnál a beruházási költség maximum 30%-a, amely nem haladhatja meg a 250 ezer Ft-ot,
- lakásszövetkezetnél, illetve társasháznál a
beruházási költség maximum 30%-a, amely nem haladhatja meg a beruházásban érintett lakásszám x 250 ezer Ft értéket,
- lakások energetikai korszerűsítését végző
vállalkozásnál a lakástulajdonossal (lakástulajdonosokkal) kötött szerződés összegének maximum 30%-a, amely nem haladhatja meg a beruházással érintett lakások száma x 250 ezer Ft értéket,
- a közületi és gazdasági társaságoknál - beleértve
ez esetben a vállalkozás keretében történő megvalósítást
- a beruházási költség maximum
30%-a, ami egy pályázat esetén nem haladhatja meg a 35 M Ft-ot.
Határidő:2001.12.31.
Adatszolgáltató:Internet
Adatszolgáltatás időpontja2001.10.12.
Adatgyűjtő:Jároli József

Vissza az összesítőre