KÖRKÉP: Források


Vissza az összesítőre

Azonosító megnevezés:SZT-EN-6
Rövid összefoglaló:A Gazdasági Minisztérium a Széchenyi Terv Energiatakarékossági Programja keretében pályázatot hirdet az energiatakarékossági szemlélet kialakítására
Elérhetőség: A pályázati adatlap és az útmutató a GM és az Energia Központ Kht. internet honlapjáról (www.gm.hu és www.energiakozpont.hu) letölthető, továbbá térítésmentesen beszerezhető a Regionális Fejlesztési Holding Rt.-nél, a regionális fejlesztési társaságoknál, a Magyar Turizmus Rt. regionális marketing igazgatóságainál, az ITDH Kht.-nál és regionális képviseleteinél, 2001. január 16-tól, valamint az Energia Központ Kht. (1092 Budapest, Ráday u. 42-44., telefon: (1) 456-4302, (1) 456-4303, fax: (1) 456-4301) székhelyén, a területi kereskedelmi és iparkamaráknál és valamennyi munkaügyi kirendeltségnél
Támogatási cél:A program által támogatott pályázatban szereplő szemléletkialakítási tevékenységnek elő kell segítenie a társadalom egészére kiterjedő energiatakarékossági szemléletre történő nevelést és ismeretterjesztést. A támogatás azon pályázók részére nyújtható, akik az alábbi tevékenységekkel pályáznak: információszolgáltatással, ismeretterjesztési tevékenységgel az energiafogyasztók részére a hatékony energiafelhasználásról, energiafogyasztói szokások befolyásolását, megváltoztatását eredményező tevékenységekkel, energiafogyasztók energiatakarékossági cselekvésre motiválásával, gyakorlati energiahatékonyság-javítást eredményező tanácsok közreadásával, az energiahatékonyság és a környezetvédelem fogalmainak összekapcsolásával, e kapcsolatok tudatosításával.
Támogatás mértéke:az energiatakarékossági szemlélet kialakításához kapcsolódó tevékenységek díjazására pályázható vissza nem térítendő támogatás (megbízási díj) max. 5 M Ft lehet.
Teljes elosztható keret:n.a.
Támogatottak köre:belföldi székhelyű jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok és egyéni vállalkozók, oktatási intézmények, társadalmi szervezetek.
Határidő:2001.12.31.
Adatszolgáltató:Internet
Adatszolgáltatás időpontja2001.10.12.
Adatgyűjtő:Jároli József

Vissza az összesítőre