KÖRKÉP: Források


Vissza az összesítőre

Azonosító megnevezés:SZT-2002-EN-1
Rövid összefoglaló: A támogatás célja a lakások energetikai korszerűsítése, a lakossági energiafelhasználás mérséklése, a lakosság energetikai terheinek a csökkentése.
Elérhetőség: A pályázati formanyomtatvány és az útmutató a Gazdasági Minisztérium, valamint az Energia Központ Kht. (a továbbiakban: EK Kht.) internet  honlapjáról  (www.gm.hu  és www.energiakozpont.hu) 2001. november 14-én,12 órától letölthető, továbbá térítésmen­tesen beszerezhető 2001. november 16-tól a Regionális Fejlesztési Holding Rt.-nél, a regionális fejlesztési társaságoknál, a Magyar Turizmus Rt. regionális marketing igazgatóságainál, az ITDH Kht.-nál és regionális képviseleteinél, a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány hálózatánál (a Helyi Vállalkozói Központoknál), az Energia Központ Kht.-nál, a területi kereskedelmi és iparkamaráknál, az Ipartestületek Országos Szövetsége (IPOSZ) kijelölt tagszervezeteinél, továbbá valamennyi munkaügyi központnál és kirendeltségnél.
Támogatási cél: 1. A támogatás azon pályázók részére nyújtható, akik az alábbi korszerűsítésekre pályáznak: épületek (homlokzatok, tetőterek, födémek és pincék) utólagos hőszigetelése, nyílászárók utólagos hőszigetelése, illetve cseréje, meglévő fűtési, illetve melegvíz-ellátási berendezések korszerűsítése, energiatakarékos berendezésre való cseréje. Pályázatot benyújtani meglévő állapot energiatakarékosságot eredményező korszerűsítésének a céljából lehet (új építésekkel, bővítésekkel ebben a konstrukcióban nem lehetséges pályázni).
Támogatás mértéke: 1. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, utólagos finanszírozással.
2. A támogatás mértéke:
egy lakás energetikai korszerűsítésére benyújtott pályázatoknál a beruházási költség maximum 30%-a, amely nem haladhatja meg az 500 ezer Ft-ot,
lakásszövetkezetnél, illetve társasháznál a beruházási költség maximum 30%-a, amely nem haladhatja meg a beruházásban érintett lakásszám x 350 ezer Ft értéket,
lakások energetikai korszerűsítését végző vállalkozásnál a lakástulajdonossal (lakástulajdonosokkal) kötött szerződés összegének maximum 30%-a, amely nem haladhatja meg a beruházással érintett lakások száma x 350 ezer Ft értéket,
egyházak esetében, az egyházi tulajdonban lévő gyülekezeti célokat szolgáló ingatlanra vonatkozóan a beruházási költség maximum 50%-a, amely nem haladhatja meg a lakásonkénti 500 ezer Ft-ot.
A pályázatot elbírálók indokolt esetben a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékkel is megállapíthatják. Ha a pályázó a csökkentett mértékű támogatás esetén is képes és kész az eredeti projekt megvalósítására, erről köteles az értesítés kézhezvételét követően írásban nyilatkozni, csatolva beadványához a megfelelően módosított üzleti és finanszírozási tervét, valamint az igényelt és az elnyert támogatási összeg különbözetére vonatkozó forrás meghatározását (pl. saját forrás, bankhitel).
Teljes elosztható keret:n.a.
Támogatottak köre: 1. Támogatásért az alábbiakban felsoroltak pályázhatnak: lakástulajdonos(ok), amennyiben magyar állampolgárságú természetes személyek (a továbbiakban magánszemélyek),
lakásszövetkezet, illetve a társasházakról szóló 1997. évi CLVII. törvény alapján működő társasházak tulajdonostársainak közössége,
a lakások energetikai korszerűsítését végző belföldi székhelyű jogi személyek vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, amennyiben a beruházás elvégzésére szerződést kötöttek a lakás(ok) tulajdonosával (tulajdonosaival),
egyházak, az egyházi tulajdonban lévő gyülekezeti célokat szolgáló ingatlanra vonatkozóan. (Egyházak, az egyházak hitéleti közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 2. § (3) bekezdésében meghatározott egyházak.)
Határidő:folyamatos 2002.10.31.-ig
Adatszolgáltató:Internet
Adatszolgáltatás időpontja2001.11.22.
Adatgyűjtő:Jároli József

Vissza az összesítőre