KÖRKÉP: Források


Vissza az összesítőre

Azonosító megnevezés:SZT-2002-EN-6
Rövid összefoglaló: Az energiatakarékossági szemlélet kialakítása és az energiatakarékos közlekedésszervezés megvalósítása Széchenyi-Terv pályázat
Elérhetőség: A pályázati formanyomtatvány és az útmutató a Gazdasági Minisztérium, valamint az Energia Központ Kht. (a továbbiakban: EK Kht.) internet  honlapjáról  (www.gm.hu  és www.energiakozpont.hu) 2001. november 14-én,12 órától letölthető, továbbá térítésmen­tesen beszerezhető 2001. november 16-tól a Regionális Fejlesztési Holding Rt.-nél, a regionális fejlesztési társaságoknál, a Magyar Turizmus Rt. regionális marketing igazgatóságainál, az ITDH Kht.-nál és regionális képviseleteinél, a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány hálózatánál (a Helyi Vállalkozói Központoknál), az Energia Központ Kht.-nál, a területi kereskedelmi és iparkamaráknál, az Ipartestületek Országos Szövetsége (IPOSZ) kijelölt tagszervezeteinél, továbbá valamennyi munkaügyi központnál és kirendeltségnél.
Támogatási cél: A program által támogatott pályázatban szereplő szemléletformálási tevékenységnek elő kell segítenie a társadalom egészére kiterjedő energiatakarékossági szemléletre történő nevelést és ismeretterjesztést. E rendelet szerint a tevékenység hosszabb távú eredményessége érdekében nagyobb hangsúlyt kell helyezni az óvodai és iskolai oktatás minden szintjén az energiatudatos gondolkodásra nevelés alapjainak lefektetésére. Ennek első lépése a megfelelő módszertan kidolgozása, az oktatók, nevelők képzése, kísérleti oktatások folytatása, hatásvizsgálatok készítése. Ezzel párhuzamosan az energiafogyasztók széles rétegeiben, mind a lakosság, mind a szakemberek részére szükséges az energiatakarékosság szerepével kapcsolatos folyamatos és állandó ismeretterjesztés és a Széchenyi Terv többi, energiatakarékossági pályázatának terjesztése.
Támogatás mértéke: A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, utólagos finanszírozással (csak számlákkal igazolt költségek számolhatók el.).
A támogatás pályázható mértéke:
egy lakásnál a beruházási költség maximum 30%-a, amely nem haladhatja meg az 500 ezer Ft-ot, kizárólag napkollektoros rendszer esetén a 250 ezer Ft-ot,
lakásszövetkezetnél, illetve társasháznál a beruházási költség maximum 30%-a, amely nem haladhatja meg a beruházásban érintett lakásszám x 250 ezer Ft értéket,
lakások energetikai korszerűsítését végző vállalkozásnál a lakástulajdonossal (lakástulajdonosokkal) kötött szerződés összegének maximum 30%-a, amely nem haladhatja meg a beruházással érintett lakások száma x 250 ezer Ft értéket,
egyéb esetben a beruházási költség maximum 30%-a, ami egy pályázat esetén csakis indokolt esetben haladhatja meg a 35 M Ft-ot.
A pályázatot elbírálók indokolt esetben a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékkel is megállapíthatják. Ha a pályázó a csökkentett mértékű támogatás esetén is képes és kész az eredeti projekt megvalósítására, erről köteles az értesítés kézhezvételét követően írásban nyilatkozni, csatolva beadványához a megfelelően módosított üzleti és finanszírozási tervét, valamint az igényelt és az elnyert támogatási összeg különbözetére vonatkozó forrás meghatározását (pl. saját forrás, bankhitel).
Teljes elosztható keret:n.a.
Támogatottak köre: belföldi székhelyű jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok és egyéni vállalkozók (különös figyelemmel oktatási intézmények, társadalmi szervezetek, kutató helyek és önkormányzatok).
Határidő:folyamatos 2002.10.31.-ig
Adatszolgáltató:Internet
Adatszolgáltatás időpontja2001.11.22.
Adatgyűjtő:Jároli József

Vissza az összesítőre