KÖRKÉP: Források


Vissza az összesítőre

Azonosító megnevezés:SZT-2002-EN-7
Rövid összefoglaló: A termelő szférában az energiaveszteség-feltáró vizsgálatok, valamint helyi önkormányzati energiagazdálkodás felmérésének,javításának támogatása. Széchenyi-Terv pályázat
Elérhetőség: A pályázati formanyomtatvány és az útmutató a Gazdasági Minisztérium, valamint az Energia Központ Kht. (a továbbiakban: EK Kht.) internet  honlapjáról  (www.gm.hu  és www.energiakozpont.hu) 2001. november 14-én,12 órától letölthető, továbbá térítésmen­tesen beszerezhető 2001. november 16-tól a Regionális Fejlesztési Holding Rt.-nél, a regionális fejlesztési társaságoknál, a Magyar Turizmus Rt. regionális marketing igazgatóságainál, az ITDH Kht.-nál és regionális képviseleteinél, a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány hálózatánál (a Helyi Vállalkozói Központoknál), az Energia Központ Kht.-nál, a területi kereskedelmi és iparkamaráknál, az Ipartestületek Országos Szövetsége (IPOSZ) kijelölt tagszervezeteinél, továbbá valamennyi munkaügyi központnál és kirendeltségnél.
Támogatási cél: A támogatás célja az energiaracionalizálási lehetőségek kimutatása érdekében energiaveszteség-feltáró vizsgálatok (auditok) elvégzésének a finanszírozása a termelő szférában, valamint helyi önkormányzati, államigazgatási intézmények és önkormányzati feladatot ellátó egyházi intézmények esetében energiaveszteség feltárására irányuló vizsgálatok (auditok) elvégzésének finanszírozása, valamint önkormányzatok energiameg­takarítási koncepciójának elkészítése.
Támogatás mértéke: A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, utólagos finanszírozással.
A támogatás mértéke: a kért állami támogatás nem haladhatja meg a vizsgálati költség 50%-át. A támogatás maximum 5 M Ft.
A pályázatot elbírálók indokolt esetben a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékkel is megállapíthatják. Ha a pályázó a csökkentett mértékű támogatás esetén képes és kész az eredeti projekt megvalósítására, erről köteles az értesítés kézhezvételét követően írásban nyilatkozni, csatolva beadványához a megfelelően módosított üzleti és finanszírozási tervét, valamint az igényelt és elnyert támogatási összeg különbözetére vonatkozó forrás meghatározását (pl. saját forrás, bankhitel).
Teljes elosztható keret:n.a.
Támogatottak köre: azok a termelő szférában működő belföldi székhelyű gazdasági társaságok, szövetkezetek, melyek energiaköltsége eléri, illetve meghaladja a 30 M Ft/évet,
azok a belföldi székhelyű jogi személyek, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok és magyar állampolgárságú természetes személyek (a továbbiakban: magánszemélyek), amelyek olyan termelő társaságokkal szerződnek energiaveszteség-feltárás elvégzésére, amely társaságok energiaköltsége meghaladja a 30 M Ft/évet,
helyi önkormányzatok, és önkormányzati tulajdonú szervezetek,
állami költségvetési szervezetek,
egyházak, egyházi intézmények (egyházak, az egyházak hitéleti közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 2. § (3) bekezdésében meghatározott egyházak),
azok a jogi személyek, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok és magánszemélyek, amelyek az önkormányzatokkal szerződnek energiaveszteség-feltárás elvégzésére.
Határidő:folyamatos 2002.10.31.-ig
Adatszolgáltató:Internet
Adatszolgáltatás időpontja2001.11.22.
Adatgyűjtő:Jároli József

Vissza az összesítőre