KÖRKÉP: Források


Vissza az összesítőre

Azonosító megnevezés:SZT-2002-LA-2
Rövid összefoglaló: Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítése, felújítása.
Széchenyi-Terv pályázat
Elérhetőség: A pályázati formanyomtatvány és az útmutató a Gazdasági Minisztérium Internet honlapjáról (www.gm.hu) 2001. november 14-én 12 órától letölthető, továbbá térítésmentesen beszerezhető 2001. november 16-tól a Regionális Fejlesztési Holding Rt.-nél, a regionális fejlesztési társaságoknál, a Magyar Turizmus Rt. regionális marketing igazgatóságainál, az ITDH Kht-nál és regionális képviseleteinél, a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány hálózatánál (a Helyi Vállalkozói Központoknál), a területi kereskedelmi és iparkamaráknál, továbbá valamennyi munkaügyi központnál és kirendeltségnél.
Támogatási cél: A támogatás célja az iparosított technológiával épült lakóépületek (a pályázat szempontjából iparosított technológiával épült lakóépületeknek a panel, a blokk, az alagútzsalu, az öntött, a vasbeton vázas és egyéb iparosított  technológiával épült lakóépületeket tekintjük) energiatakarékos felújítása, illetve ezen lakóépületek gépészeti rendszereinek, berendezéseinek korszerűsítése, felújítása.
Támogatás igényelhető az iparosított technológiával épített lakóépületek energiatakarékos felújítása során elvégezhető munkálatokra:

I. Utólagos hőszigetelési feladatok:
I.1.      nyílászárók szigetelése, cseréje,  tető illetve pincefödém szigetelése,
I.2.      homlokzatok hőszigetelése,
I.3.      épület északi falának hőszigetelése,
I.4.      a nyílászárók szigetelése, cseréje legalább 90 %-ban

II. Épületgépészeti rendszerek felújítása, korszerűsítése:
II.1.  meglévő fűtési berendezések és rendszerek korszerűsítése, energiatakarékos berendezésekre történő cseréje,
II.2. hálózati melegvíz-ellátási berendezések és rendszerek korszerűsítése, energiatakarékos berendezésekre történő cseréje,
II.3.    épületek közös részei világításának korszerű berendezésekre történő cseréje,
II.4.    felvonó javítása, ill. cseréje energiamegtakarítás esetén.
II.5.    szellőző rendszerek felújítása, korszerűsítése

Támogatás mértéke: Az állami támogatás az iparosított technológiával épült lakóépületek felújításának bekerülési költségéhez való hozzájárulás vissza nem térítendő támogatás formájában.
Az igényelt állami támogatás mértéke a beruházási érték maximum 1/3-a, de lakásonként legfeljebb 400.000 Ft lehet. A pályázónak a teljes felújítási költség[2] megosztását – lakásonként - a pályázatban be kell mutatnia. A költségmegosztás az épület egészének felújítási költségei vonatkozásában a következő:
települési önkormányzat minimum a bekerülési költség 1/3-a
tulajdonos/ok minimum a bekerülési költség 1/3-a
központi költségvetés maximum a bekerülési költség 1/3-a, de lakásonként legfeljebb 400.000 Ft.
Teljes elosztható keret:n.a.
Támogatottak köre: A pályázat során csak azok a települési önkormányzatok - beleértve a fővárost és főváros esetén a kerületeket is - nyerhetnek el központi támogatást, amelyek maguk is pályázat útján működtetett támogatási rendszert hoznak létre – rendeleti úton - a közigazgatási határaikon belül elhelyezkedő, iparosított technológiával épült társasházak, lakásszövetkezeti épületek, illetve önkormányzati bérházak energiatakarékos felújításának elősegítésére.
Határidő:folyamatos 2002.10.31.-ig
Adatszolgáltató:Internet
Adatszolgáltatás időpontja2001.11.22.
Adatgyűjtő:Jároli József

Vissza az összesítőre