KÖRKÉP: Források


Vissza az összesítőre

Azonosító megnevezés:SZT-2002-LA-3
Rövid összefoglaló: Nagyvárosi lakóépülettömb korszerűsítése, felújítása:
Széchenyi-Terv pályázat
Elérhetőség: A pályázati formanyomtatvány és az útmutató a Gazdasági Minisztérium Internet honlapjáról (www.gm.hu) 2001. november 14-én 12 órától letölthető, továbbá térítésmentesen beszerezhető 2001. november 16-tól a Regionális Fejlesztési Holding Rt.-nél, a regionális fejlesztési társaságoknál, a Magyar Turizmus Rt. regionális marketing igazgatóságainál, az ITDH Kht-nál és regionális képviseleteinél, a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány hálózatánál (a Helyi Vállalkozói Központoknál), a területi kereskedelmi és iparkamaráknál, továbbá valamennyi munkaügyi központnál és kirendeltségnél.
Támogatási cél: A támogatás célja a nagyvárosi lakóépület-tömbök közös tulajdonú részeinek teljes felújítása, rehabilitációja. (A pályázat szempontjából „nagyvárosi lakóépülettömbnek” tekintjük a közterülettel (utca, tér stb.) határolt és tovább már nem osztható területen elhelyezkedő, többségükben lakáscélú épületek olyan együttesét, amelyben az épületek teljesen vagy többségükben egymáshoz közvetlenül csatlakoznak). Az épület részeinek és berendezéseinek felújításával, illetve korszerűsítésével el kell érni a szerkezeti elemek állékonyságának a biztosítását, - és amennyiben ez biztosítva van - a költség-hatékonyabb épületüzemeltetést, és az épületek energiamérlegének javítását.
A támogatás a tömbök rehabilitációjára, azon belül a lakóépületek közös tulajdonában álló szerkezeti rendszerek és műszaki berendezések felújítására, pótlására és korszerűsítésére igényelhető.
Az épület részeinek és berendezéseinek felújításával, illetve korszerűsítésével el kell érni a szerkezeti elemek állékonyságának a biztosítását, - és amennyiben ez biztosítva van - a költség-hatékonyabb épületüzemeltetést, és az épületek energiamérlegének javítását.
A támogatás az alábbiakban felsorolt felújítási munkákra használható fel.
a) Épületek szerkezeti elemeinek felújítása, cseréje az alábbi alrendszerek szerint:
a1) Építészeti alrendszerek: pince, földszinti közös területek, lépcsőházak, padlás, tető, homlokzatok, udvar,
a2) Tartószerkezeti alrendszerek: alapozás, függőleges teherhordó szerkezetek, vízszintes teherhordó szerkezetek, függőfolyosók, tetőszerkezet.
b) Épületgépészeti alrendszerek korszerűsítése: felvonó, vízvezeték-hálózat (bekötés, alapvezetékek, felszálló vezeték), csapadékvíz hálózat (bekötés, ejtővezeték, ereszcsatorna), szennyvíz vezeték hálózat (bekötés, alapvezeték, ejtő vezeték), gázhálózat, szellőzés, kémények, épületvillamosság.
c) Épületek energia-megtakarítást eredményező felújítása: épületek utólagos vagy kiegészítő hőszigetelése (homlokzatok, tetőterek, födémek, pincék), nyílászárók utólagos hőszigetelése, ill. cseréje és légzárásuk javítása, meglévő fűtési rendszerek és berendezések korszerűsítése, energiatakarékos berendezésekre történő cseréje, hálózati melegvíz-ellátási rendszerek és berendezések, és ellenőrző rendszereinek korszerűsítése, energiatakarékos berendezésekre történő cseréje, épületek közös részeinek világítása korszerű, energiatakarékos berendezésekre történő cseréje.
Támogatás mértéke: A nagyvárosi lakóépület-tömbök felújítására, rehabilitációjára a bekerülési költséghez való állami hozzájárulás formája vissza nem térítendő támogatás.
A támogatást a pályázó önkormányzatokon keresztül bonyolítja a Gazdasági Minisztérium. A társasházaknak nyújtott önkormányzati támogatás lehet visszatérítendő, illetve vissza nem térítendő, a település helyi rendeletének megfelelően.
Az állami támogatás mértéke a beruházási érték maximum 1/3-a lehet. A teljes felújítási költség épületre vonatkozó megoszlása kizárólag a következő lehet:
települési önkormányzat minimum a bekerülési költség 1/3-a.
tulajdonos/ok minimum a bekerülési költség 1/3-a,
központi költségvetés maximum a bekerülési költség 1/3-a.
A települési önkormányzat - az adott épület esetében - a tulajdonosok szociális helyzete alapján differenciálhatja, ill. átvállalhatja részben vagy teljesen az azokat terhelő saját részt.
Teljes elosztható keret:n.a.
Támogatottak köre: A lakótömbök felújítására, rehabilitációjára csak azok a települési önkormányzatok – beleértve a fővárost és a főváros esetében a kerületeket is - pályázhatnak, amelyek teljesítik a pályázati feltételeket, és támogatást nyújtanak az érintett lakótömbben elhelyezkedő lakások tulajdonosainak.
Határidő:2002.10.31.
Adatszolgáltató:Internet
Adatszolgáltatás időpontja2001.11.22.
Adatgyűjtő:Jároli József

Vissza az összesítőre