KÖRKÉP: Források


Vissza az összesítőre

Azonosító megnevezés:SZT-2002-LA-4
Rövid összefoglaló:Lakásprogram közművesített építési telek kialakítására: A Gazdasági Minisztérium Széchenyi-Terv pályázata, a tavalyihoz képest változatlan feltételekkel.
Elérhetőség: A pályázati formanyomtatvány és az útmutató a Gazdasági Minisztérium Internet honlapjáról (www.gm.hu) 2001. november 14-én 12 órától letölthető, továbbá térítésmentesen beszerezhető 2001. november 16-tól a Regionális Fejlesztési Holding Rt.-nél, a regionális fejlesztési társaságoknál, a Magyar Turizmus Rt. regionális marketing igazgatóságainál, az ITDH Kht-nál és regionális képviseleteinél, a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány hálózatánál (a Helyi Vállalkozói Központoknál), a területi kereskedelmi és iparkamaráknál, továbbá valamennyi munkaügyi központnál és kirendeltségnél.
Támogatási cél:Az önkormányzatok saját tulajdonában lévő ingatlanon közművesített építési telkek kialakítása értékesítés vagy önkormányzati bérlakásépítés céljára.
Támogatás mértéke:Az állami támogatás a bekerülési költséghez való hozzájárulás, vissza nem térítendő támogatás formájában. Az állami támogatás mértéke a beruházási érték maximum 50%-a lehet. A pályázatban a támogatás szempontjából elismerhető beruházási költség tartalmazhatja a fejlesztések tervezési és engedélyezési költségeit, továbbá a lebonyolítás és a beruházás egyéb költségeit, valamint az általános forgalmi adót. Beruházási költség alatt értjük a közművek teljes vagy részleges kiépítését mind a gerincvezetékek, mind a telken belüli lecsatlakozások tekintetében. Ugyancsak a beruházás részét képezi a telkek megközelítését lehetővé tevő utak, valamint a közvilágítás kiépítése. Az önkormányzat saját erőként beszámíthatja
1. az önkormányzat tulajdonában lévő, e célra elkülönített saját pénzeszközöket, ide értve az e célra más forrásból kapott támogatásokat is,
2. a projekt finanszírozására felvett pénzintézeti kölcsönt,
3. az önkormányzat saját erőként beszámíthatja azt a telket/telekrészt, amit önkormányzati tulajdonú bérlakásépítésre hasznosít.
A támogatás egyszer megítélt összeg, ha a pályázónak a pályázatban szereplőtől eltérő, pótlólagos költségei merülnek fel, akkor azok megfizetésére a pályázó köteles, a támogatás összege nem emelkedik. A folyósítás a készpénzben vállalt saját forrás és az állami támogatás arányában történik, a támogatási szerződésben meghatározott feladatok elvégzését követően. Amennyiben a beruházás tényleges megvalósítása a pályázatban meghatározottnál kisebb költségigényű, az állami támogatás összege ugyanennyivel csökken..
Teljes elosztható keret:n.a.
Támogatottak köre: Közműves építési telkek kialakítására kizárólag olyan települési önkormányzatok - beleértve a fővárost és a főváros esetében a kerületeket is - pályázhatnak, amelyek határozatot hoztak önkormányzati tulajdonú telek közművesítéséről, valamint annak a közművesítés után annak lakáscélra történő felhasználásáról.
Határidő:2002.10.31.
Adatszolgáltató:Internet
Adatszolgáltatás időpontja2001.11.22.
Adatgyűjtő:Jároli József

Vissza az összesítőre