KÖRKÉP: Források


Vissza az összesítőre

Azonosító megnevezés:Energiahatékonysági vállalkozók tranzakciós alapja
Rövid összefoglaló:Pályázat energiahatékonyság-javulást eredményező belsőtéri világítás-felújítások támogatására.
Elérhetőség:Efficient Ligthing Initiative
Cím: EGI Energiagazdálkodási Rt.
1027 Budapest, Bem rakpart 33-34.
Kapcsolattartó személyek:
dr. Csáki Ferencné, Telefon: 225-6170
Turda Elek, Telefon: 225-6173 Fax: 225-6175
Támogatási cél: Az alap célja az energiahatékonysági vállalkozók részvételével történő belsőtéri világításfelújítások szakmai és anyagi támogatása, a vállalkozói képességek fejlesztése, az energiahatékonysági vállalkozás népszerűsítése, az ezzel a vállalkozási formával szemben jelentkező idegenkedés enyhítése. piaci akadályok legyőzése érdekében az energiahatékonysági vállalkozók tranzakciós alapja az alábbi tevékenységeket támogatja:
A tevékenység leírása:
- Energiahatékonysági vállalkozói formában megvalósítandó belsőtéri világítási projektek kifejlesztése, veszteségfeltárás, beruházási javaslat összeállítása. (A támogatás célja a magas projektfejlesztési költségek által képviselt akadály leküzdése.)
- Energiahatékonysági vállalkozói projektek marketingje. (A nem megfelelő piaci ismertség miatti piaci akadály leküzdése.)
- Energiahatékonysági vállalkozói (pénzügyi, jogi, műszaki, adminisztratív) és vállalkozástámogatói képességek fejlesztése. (A kapacitáshiány leküzdése.)
- A belsőtéri világításkorszerűsítési piac eddig nem ismert szegmenseinek feltárása, demonstrálása.
- Végfelhasználói képességek fejlesztése, energiahatékonysági vállalkozói tevékenység beszerzésére. (Az energiahatékonysági vállalkozói modellel szembeni gyanakvás mérséklése.)
- Modell értékű projektek, illetve energiahatékonysági vállalkozói tranzakciók végrehajtása. (Az energiahatékonysági vállalkozói modell, valamint a legkorszerűbb technológiák alkalmazhatóságának demonstrálása, ismertté tétele.)
Támogatás mértéke: Pályázni
(a) projekt fejlesztésre az Alap Projekt fejlesztési keretéből
(Az egy projektre pályázható összeg (az igazolt költség 8075%-a) maximum 300.000 Ft lehet.)
vagy
(b) demonstrációs projektek beruházási támogatására az Alap Demonstrációs keretéből lehet.
(A beruházási támogatás kiemelkedő demonstrációs értékű projektek beruházási költségeinek maximum 20%-át teheti ki. Az Alap Demonstrációs kerete beruházási javak beszerzésére vagy kivitelezési munkák finanszírozására vehető igénybe.)
Az Alap mindkét keretéből vissza nem térítendő támogatást nyújt.
Teljes elosztható keret: 10.000.000 Ft
(Projekt fejlesztési keret)
ill. 40.000.000 Ft
(Demonstrációs keret)
Támogatottak köre: Azok az energiahatékonysági vállalkozók pályázhatnak, amelyek (akik) a fentiekben ismertetett támogatandó tevékenységet kívánnak folytatni. A „vállalkozók” körébe a Magyarországon bejegyzett gazdasági társaságok, az engedéllyel rendelkező egyéni vállalkozók és a minősített szakértők tartoznak. Minősített az a szakértő, aki sikeresen vett részt ELI képzésen vagy magyarországi szakértői bizonyítvánnyal rendelkezik.
Határidő:folyamatos
Adatszolgáltató:internet
Adatszolgáltatás időpontja2002.02.14.
Adatgyűjtő:Jároli József

Vissza az összesítőre