KÖRKÉP: Források


Vissza az összesítőre

Azonosító megnevezés: Energiahatékonyság-növelő beruházások ESCO konstrukcióban
Rövid összefoglaló: A konstrukció lényege, hogy a terméket igénybe vevő önkormányzat energetikai projektjeinek megvalósításához nem csak finanszírozást kap a lízingvállalattól, illetve annak erre a célra létrehozott társaságától, a SINESCO Kft-től, hanem teljes körű tervezési, beruházási, üzemeltetési szolgáltatást. A modernizálás nem jelent többletkiadást az önkormányzat számára, hiszen a korszerűbb berendezés energia-megtakarítása fedezi a beruházás költségeit.

A Raiffeisen Lízing Rt. illetve céltársasága az ESCO szolgáltatást igénybe vevő önkormányzatnak hosszú távú energiaszolgáltatási szerződés keretében az alábbi szolgáltatásokat nyújtja: megvizsgálja az energiaracionalizálási lehetőségeket az önkormányzat intézményeiben (energetikai átvilágítás), megtervezi és kivitelezi a gazdaságosan megvalósítható projekteket (beruházások) üzemelteti a beruházásokkal megvalósított létesítményeket (energiaszolgáltatás). A fenti feladatokat a Raiffeisen Lízing Rt., illetve projekttársasága teljes körű felelősséggel, szükség szerint alvállalkozók bevonásával végzi el.

Elérhetőség: Raiffeisen Bank Rt. fiókjai
Pénzügyi feltételek: ESCO finanszírozásra azok a projektek alkalmasak, amelyeknél az energetikai beruházással elért energiaköltség-megtakarítás olyan pénzáramlást állítanak elő, hogy abból a projekt megvalósításához szükséges lízingfinanszírozás adósságszolgálatát a projekttársaság 6 év alatt visszafizetheti.
Teljes elosztható keret: n.a.
Igénylők köre: Önkormányzatok és intézményei, valamint vállalatok elavult energetikai berendezéseinek felújításához, korszerűsítéséhez ajánlott a Raiffeisen Lízing Rt. “ESCO” (Energy Servicing Company - energiaszolgáltató társaság) finanszírozási megoldása.
Határidő:folyamatos
Adatszolgáltató:internet
Adatszolgáltatás időpontja2002.02.27.
Adatgyűjtő:Jároli József

Vissza az összesítőre