Ezen oldalakat 2004 évtől nem fejlesztjük tovább.
A továbbiakban a program folytatásaként a fenntartható építéshez kapcsolódó információkat a http://fenntarthato.hu címen gyűjtjük és rendszerezzük.

Hulladék ártalmatlanítás - hulladékégetés

A hulladékégetés, vagy termikus hasznosítás a hulladékártalmatlanítási és nem az újrahasznosítási technikák közé tartozik. Az égetés többcélú,

egyrészről a hulladék térfogatának jelentős csökkentése,
másrészt a hulladék környezetbe, lerakókba kikerülésével járó szennyezések megakadályozása,
végül: energiatermelés az égetéssel járó hőfelszabadítással.

A hulladékégetés azonban csak a legkorszerűbb füstgáztisztító eljárások alkalmazásával nem jár jelentős levegőszennyezéssel.

Az égetőkben elsősorban vegyesen gyűjtött, újrahasznosítás szempontból kedvezőtlen összetételű és minőségű hulladék égetése folyik, veszélyes hulladék ártalmatlanítása csak szigorú biztonsági feltételek mellett lehetséges. A hulladék 800-1000°C fokon ég el, ilyen hőmérsékleten a legalacsonyabb a füstgáz szennyezőanyag tartalma. Energiát az égéshő által felhevített vízgőzzel meghajtott turbinák és generátorok termelnek. Az égéstermékként keletkező füstgáz, tisztítás után kerül a levegőbe, a salakot kezelés után lerakóba szállítják.

Magyarországon a két legismertebb hulladékégető a főváros kezelésében lévő budapesti Hulladékhasznosító Mű, mely városunk lakossági hulladékának kétharmadát égeti el, valamint a francia tulajdonban lévő hulladékégető Dorogon, mely veszélyes hulladékot ártalmatlanít.

A hulladékégetés – bár szerepe jelenős - a megelőzéssel és az újrahasznosítással összehasonlítva nem tekinthető korszerű hulladékkezelési eljárásnak .

Fényképek: BP, Bécs, Dorog