Ezen oldalakat 2004 évtől nem fejlesztjük tovább.
A továbbiakban a program folytatásaként a fenntartható építéshez kapcsolódó információkat a http://fenntarthato.hu címen gyűjtjük és rendszerezzük.


Biogáz termelési technológiája

Biogáz forrásai...
Biogáz előállításra valamennyi szerves anyag (kivéve a szerves vegyipar termékeit) alkalmas, mint pl.: trágya, fekáliás, élelmiszeripari melléktermékek és hulladékok (különösen a cukor-, édes-, sajt-, burgonyagyárak és üzemek), valamennyi zöld növényi rész, háztartási hulladék, kommunális szennyvizek stb.

A biogáz képződés előfeltétel:
- a szerves anyag,
- a levegőtől, oxigéntől elzárt körülmény,
- a metanogén baktériumok jelenléte.
- Állandó, és kiegyenlített hőmérséklet,
- folyamatos keveredés,
- kellően aprított szerves anyag,
- a metanogén és acidogén baktériumok különböző, s egymással szimbiózisban tevékenykedő törzsei is szükségesek.

Szerves anyagból kinyerhető metángáz mennyisége erősen függ:
- a kiindulási szerves anyag összetételétől,
- a biogáz-erjesztő műszaki-technikai színvonalától,
- az alkalmazott technológiától, szárazanyag tartalom, hőmérséklet, aprítás, keverés stb.

Keletkezés körülményei
A biogáz keletkezése elméletileg +4....+98 °C között lehetséges. Minden hőmérsékleti tartományban a metanogén baktériumok más-más törzse tevékenykedik. A különböző technikai szintet jelentő biogáz telepeken a szokásos lebontási hőmérséklet
- pszichofil zóna, azaz a környezeti hőmérsékleten termelő biogáz berendezés,
- mezophil, azaz +28...+36 °C között termelő biogáz telep,
- termophil, azaz +48...+53 °C hőmérsékleten termelő telep.

A lényegileg különböző technológiák...
A biogáz gyártáshoz alkalmazható technológia meghatározó tényezője a feldolgozandó szerves anyag szárazanyag tartalma: a folyékony szennyvizek, a hígtrágyák biogázas kezelése lényegesen más technikai feltételrendszert kívánnak, mint a nedves, a félnedves, vagy a szilárd (pl. kommunális) szemét. A biogáz eljárás a szerves eredetű hulladékok olyan kezelési eljárása, amely a hulladékok fizikai-kémiai tulajdonságától függően, a hulladékok keletkezési ütemétől, jellemzőitől függően eltérő kezelést, és azokhoz szükséges technikai előfeltételt igényel.