Ezen oldalakat 2004 évtől nem fejlesztjük tovább.
A továbbiakban a program folytatásaként a fenntartható építéshez kapcsolódó információkat a http://fenntarthato.hu címen gyűjtjük és rendszerezzük.


Biogáz

Általánosan
Biogáz szerves anyagok baktériumok lebontásával keletkező, metán tartalmú gáz. A biogáz képződés során a szerves vegyületek egyszerűbb vegyületekre bomlanak (savas bontás), majd szétesnek alkotó elemeikre (metanogén bomlás):
Metángázra,
(CH4-re)
kb. 60 %
Széndioxidra
(CO2-re)
kb. 40 %
Valamint H, N, S, stb.
elemekre a kiinduló
anyagoktól függően

Biogáz forrásai...
Biogáz előállításra valamennyi szerves anyag (kivéve a szerves vegyipar termékeit) alkalmas, mint pl.: trágya, fekáliás, élelmiszeripari melléktermékek és hulladékok (különösen a cukor-, édes-, sajt-, burgonyagyárak és üzemek), valamennyi zöld növényi rész, háztartási hulladék, kommunális szennyvizek stb.

A biogázos hulladékkezelés környezetvédelmi előnyei
- az anaerob lebontás nagymértékben csírátlanítja a fertőző környezetterhelő hulladékokat,
- ezzel egyidejűleg értékes végtermékké (metángáz és komposzt) nemesíti.

Technológia

Energiatartalma...
A biogáz energiatartalma a kiindulási szerves anyagoktól, a technológiától stb. erősen függ,
a számításokban 22600 kJ/m3 értékkel lehet figyelembe venni.

Előállítható biogáz mennyiség
A szakirodalomban és a gyakorlatban is igen nagy szóródású biogáz termelési, előállítási adatok ismeretesek, amelyeket helytállónak kell elfogadni. A spontán biogáz képződés és a szigorú technológiával működő biogáz reaktorok között rendkívül eltérő a keletkező biogáz mennyisége: 250-900 liter biogáz állítható elő 1 kg szerves anyagból (amelyet szárazanyagban kell számolni).
A túlnyomóan mezőgazdasági eredetű biogáz telepek termelését számosállatra (sz.á.) szokás vetíteni. Általában elfogadható, hogy egy számosállat (500 kg testtömegnyi állat) napi trágya mennyiségéből termelhető energia 0,8 kg tüzelőolajjal egyenlő. A gyakorlatban elérhető szélső értékek: napi 0,2...1,0 kg tüzelőolajnak megfelelő energiatermelés.

A lebontás, gáztermelődés periódusideje
A berendezés technikai színvonalától függ a szerves anyagok lebontásának időtartama, amely 2 óra és 25-30 év között ismert. Ez előbbi a biogáz reaktor, az utóbbi a szemét-depóniák termelésének időtartama.

Keletkezett biogáz tulajdonságai
A biogáz éghető alkotórésze a metán (CH4), s hőtartalma jelentősen függ az egyéb, nem éghető alkotóelemtől, (CO2-től). A metántartalom aránya változó, a szerves anyagtól, technológiától, stb. függően. Általában 60 % metántartalommal számítják. A biogáz könnyebb, mint a száraz levegő. A biogáz felhasználását nem szabályozza még tételes gáztörvény sehol a világon. A szakirodalom sem jegyzett fel biogáz-telep robbanást, amelyet a CO2 részarány nagyságával is lehet indokolni. A biogáz használata a veszélyes üzemre vonatkozó biztonságot, s biztonsági berendezéseket igényel.

A melléktermék
A kiindulási szerves anyag - a biológiai törvények értelmében - a gyakorlatban megközelítőleg csak 50 %-ban bontható le - a többi elem visszamarad a hígkomposztban, illetőleg a szilárd komposztban.
A szerves anyagok degradációs hatásfoka erősen függ még a szerves anyagok változatos minőségi (bakteriális) jellemzőitől pl. egyidejűleg fekália, sertés és marha trágya lebontása stb. A biológiai degradáció hatásfoka +1...+40 %-kal növelhető a kevert, változatos kiindulási hulladékokhoz képest.

 "Termékek:"

Biogáztermeléssel működő szennyvíztisztító telep (Kör-Ker)
COGeN kogenerációs erőmű