KÖRKÉP könyvismertető


Vissza az összesítőre

Kiadvány címe:

Green Design (Sustainable Building for Ireland)

Fordított cím:

Zöld tervezés: Fenntartható építés Írországban

Kiadó:

University College, Dublin

Kiadás éve:

1996

ISBN szám:

0-7076-2392-8

Terjedelem:

162 old.

Mely nyelven íródott:

angol

Témakör:

építészet

Rövid összefoglaló:

A kötet első része a fenntartható fejlődés fogalmait mutatja be röviden. Következőkben az egészséges környezet áttekintő leírását adja, majd az Írország éghajlati elemzésével foglalkozik. A helyszín problémáinak tárgyalása után az építészeti-szerkezeti kérdések vizsgálata következik az építőanyagok környezeti hatásainak leírásával. Külön fejezeteket szenteltek a szerzők a gépészeti kérdéseinek, a szoláris rendszerek bemutatásával. A vízről szóló fejezet a különböző takarékossági és hasznosítási lehetőségeket vázolja. Egy rövid fejezet foglalkozik a hulladékgyűjtés és kezelés problémáival. Az elsősorban tervezési szempontokat tárgyaló fejezeteket a felújítás, valamint az üzemeltetés kérdéseit ismertető fejezetek követik. A második részt ellenőrző kérdések gyűjteménye követi, melyek támpontokat adnak annak végiggondolásához, hogy a tervezett megoldások, a választott anyagok mennyire környezetbarátok. A harmadik rész a javasolt tervezési módszereknek és a különböző megoldások értékelési módszereinek leírását tartalmazza. Ezt további gyakorlati adatok és módszerek követik. A függelékek sorát írországi éghajlati adatok gyűjteménye, fogalom-meghatározások, irodalomjegyzék és tárgymutató zárják.

Összefoglalót készítette:

Szűcs Ágota

Összefoglaló elkészültének időpontja:

2001.08.01

Kiadvány beszerezhetősége:

-

Kiadvány ára:

6 485 Ft

Könyvtári elérhetősége:

Kulturális Innovációs Alapítvány könyvtára; Bp. 1035 Miklós tér 1.

Adatszolgáltatás időpontja:

2001.08.01

Adatgyűjtő:

Szűcs Ágota

Vissza az összesítőre