KÖRKÉP könyvismertető


Vissza az összesítőre

Kiadvány címe:

The Compact City

Fordított cím:

A kompakt város

Szerző neve:

Mike Jenks et.al.

Kiadó:

E&FN Spon, London

Kiadás éve:

2000

ISBN szám:

0-419-21300-7

Terjedelem:

360 old.

Mely nyelven íródott:

angol

Témakör:

építészet

Rövid összefoglaló:

Amint a könyv előszava írja, a Bruntland bizottság 2000-re azt prognosztizálta, hogy a Föld lakosságának 50%-a városlakó lesz. Ez az arány 1995-re elérte a 45%-ot. A könyv szerint a városok sűrűsége (közlekedési utak hossza, infrastruktúra, stb.) és a fenntartható élet lehetősége között szoros összefüggés van. Modellként az európai városok sűrűségét tekinti irányadónak, mely teret biztosít, kielégíti az ember társas és fiziológiai igényeit, a természeti környezet korlátozott terhelése mellett. A könyv alapmű. Várostörténeti, gazdasági, közlekedésstrukturális, szociológiai szemszögből is végigveszi a modellként vázolt kompakt város lehetőségeit, problémáit. Tudományos alapossággal, a tudományos publikációk szigorú formai követelményei szerint íródott, de a fenntarthatóság iránt érdeklődő különböző végzettségű szakemberek számára érthető, ajánlható. Külön figyelmet érdemelnek a magas színvonalú, a fejezetek végén feltüntetett irodalomjegyzékek, melyek átfogó képet adnak az eddigi elméleti, gyakorlati előképekről.

Összefoglalót készítette:

Medgyasszay Péter

Összefoglaló elkészültének időpontja:

2001.08.29

Kiadvány beszerezhetősége:

interneten megrendelhető itt!

Kiadvány ára:

60 amerikai dollár

Könyvtári elérhetősége:

Kulturális Innovációs Alapítvány könyvtára; Bp. 1035 Miklós tér 1.

Adatszolgáltatás időpontja:

2001.08.29

Adatgyűjtő:

Medgyasszay Péter

Vissza az összesítőre