KÖRKÉP könyvismertető


Vissza az összesítőre

 

Kiadvány címe:

Sustainable Architecture. European Directives and Building Desing

Fordított cím:

Fenntartható építészet. Európai előírások és az épülettervezés

Szerző neve:

Brian Edwards

Kiadó:

Architectural Press, Oxford

Kiadás éve:

1999

ISBN szám:

0-7506-4134-7

Terjedelem:

277 old.

Mely nyelven íródott:

angol

Témakör:

energia, építészet, egyéb

Rövid összefoglaló:

A könyv bevezetőjében és első részében a kérdéskör általános bemutatása mellett az idevágó nemzetközi egyezményekkel, a különböző szervezetek feladatkörének ismertetésével foglalkozik. A második részben az építőipari termékekre vonatkozó irányelvek, minőségtanúsítások kérdéseit tárgyalja. A harmadik részen belül külön fejezetek foglalkoznak az építőipar és a globális klímaváltozás közötti összefüggésekkel, az üvegházhatást fokozó gázokkal, a város léptékű energia-megtakarítási lehetőségekkel. Egy áttekintő fejezet esettanulmányokon keresztül mutat be kis energiafogyasztású épületeket, egy másik hasonló módon elemzi a kereskedelmi rendeltetésű épületeket. Különböző társszerzők tollából származik a megújuló energiaforrásokkal általában, a szélenergiával és a fotovoltaikus rendszerekkel foglalkozó három fejezet. Önálló rész ismerteti a víztakarékosság lehetőségeit. A következő rész a környezeti hatások leírásán, az auditálási módszerek ismertetésén túl az európai kulturális örökség megőrzésének kérdésit is elemzi. A hatodik rész az épületekkel összefüggő egészségügyi és biztonsági kérdéseket mutatja be. A hetedik rész a hulladékkezeléssel, a hulladék újrahasznosításával, a szennyezett talajon történő építés kérdéseivel foglalkozik. A nyolcadik rész az ökológia általános összefüggéseit, a minőségtanúsítás kérdését, a biodiverzitás és tájvédelem problémáit foglalja össze. A kilencedik rész a fenntartható fejlődéssel összefüggő nemzetközi egyezményekről és akciókról - esettanulmányok segítségével- a városfejlesztés kérdéseiről és a fenntartható konstrukciókról szól. Az utolsó rész a tervezés jövőjét taglalja. A fejezetek egy részét rövid irodalomjegyzék egészíti ki. A könyvet számos fekete-fehér fényképfelvétel és vonalas ábra illusztrálja. Ajánlható azok figyelmébe, akik a fenntartható építés kérdéseit egy nagyobb rendszer összefüggéseiben kívánják tanulmányozni.

Összefoglalót készítette:

Szűcs Ágota

Összefoglaló elkészültének időpontja:

2001.08.01

Kiadvány beszerezhetősége:

-

Kiadvány ára:

nincs adat

Könyvtári elérhetősége:

Kulturális Innovációs Alapítvány könyvtára; Bp. 1035 Miklós tér 1.

Adatszolgáltatás időpontja:

2001.08.01

Adatgyűjtő:

Szűcs Ágota

Vissza az összesítőre