KÖRKÉP lapismertető


Vissza az összesítőre

Wohnung+Gesundheit
Az ökologikus építés illetve tágabban az ökologikus életvitel színvonalas szaklapja, mely idén ünnepli fennállásának 22 évét, századik, jubileumi kiadásával...
megjelenik évszakonként, mintegy száz oldalon
ára 15 DM,-
Felelős szerkesztő: Dr. Anton Shneider
Szerkesztoség címe: IBN, Holzham 25, D-83115 Neubeuern
Tel.:+49 08035/2039
Fax:+49 08035/8164
institut@baubiologie-ibn.de
ISSN 0176-0513

 

 

A folyóiratban megjelent cikkek listája letölthető innen!

 

Vissza az összesítőre