Ezen oldalakat 2004 évtől nem fejlesztjük tovább.
A továbbiakban a program folytatásaként a fenntartható építéshez kapcsolódó információkat a http://fenntarthato.hu címen gyűjtjük és rendszerezzük.

A közüzemi vízhálózatra való rákötés feltétele a rákötési engedély megléte.

Közüzemi ivóvízhálózat üzemeltetője, azaz a szolgáltató a helyi vízmű vállalat.

A víziközmű (ivóvízvezeték) hálózatba történő bekötését az ingatlan tulajdonosa vagy egyéb jogcímen használója a szolgáltatónál kezdeményezheti, aki a bekötés lehetőségeiről és feltételeiről előzetes tájékoztatást ad.

A bekötővezeték megépítéséhez, átalakításához és megszüntetéséhez a hatósági engedélyek mellett a szolgáltató írásbali hozzájárulása is szükséges.

A szolgáltatói hozzájárulás iránti kérelemhez a bekötés kezdeményezőjének tervet kell benyújtani.

A bekötés előfeltétele a 38/1995. (IV.5.) Korm. rendelet alapján:
Vízgazdálkodási, épületgépészeti szakértői, illetve tervezői engedéllyel rendelkező személy által készített terv.

Az ivóvíz törzshálózatra való bekötés iránti hozzájárulás kérelméhez csatolni kell:

 1. Műszaki leírást, amely tartalmazza:
  a, a kérelmező (tulajdonos) nevét, postai címét;
  b, az ingatlan - szükség esetén a létesítménnyel érintett szomszédos ingatlanok - helyének és helyrajzi számának megjelölését;
  c, a vízszükségletet
  d, a létesítmények, berendezések rövid leírását, műszaki jellemzőit, vízvételi helyek számát;
 2. Helyszínrajzot (1:200, 1:500) méretarányban, feltüntetve:
  a, az érintett ingatlant, helyrajzi ill. házszámát,
  b, a vezeték nyomvonalát, átmérőjét, anyagát,
  c, az ivóvízhálózathoz tartozó nyomásfokozó és nyomáscsökkentő helyét,
  d, a vezetékkel, berendezésekkel érintett létesítményeket
 3. Vízmérőhely tervét

A fogyasztónak a szolgáltatóval szerződést kell kötnie.
( amely tartalmazza:

A szolgáltatás feltételeit tartalmazó szerződési ajánlatot a szolgáltató az ivóvízellátásba történő bekötés esetén a megépítéshez adott hozzájárulással együtt küldi meg a fogyasztónak.

A közegészségügyi és környezetvédelmi jogszabályok megsértése esetén az ingatlan bekötését a víziközmű hálózatba a település jegyzője, - mint az első fokú építési hatóság jogkörét gyakorló - a tulajdonos költségére lerendelheti.