Ezen oldalakat 2004 évtől nem fejlesztjük tovább.
A továbbiakban a program folytatásaként a fenntartható építéshez kapcsolódó információkat a http://fenntarthato.hu címen gyűjtjük és rendszerezzük.

Általános információk

Rétegvíz-kút létesítése általában költségesebb, mint a talajvízre telepített kúté. Azon túlmenően, hogy a kút létesítése és üzemeltetése engedélyhez kötött, a felhasznált vízmennyiség után vízkészlethasználati járulékot is kell fizetni. A felhasznált vízmennyiség megállapíthatósága érdekében a vízkivételre hitelesített vízórát is fel kell szerelni.

A rétegvízre telepített, házi vízellátást biztosító fúrt kút létesítésének folyamata

A. A tervezett kút "Létesítési vízjogi engedélyének" beszerzése a területileg illetékes Vízügyi Igazgatóságtól. Ehhez a következő dokumentumok benyújtására van szükség:
a. Vízbeszerzési szakvélemény. (Szaktervező készíti el)
Tartalma:
- a létesítés célja (ivó-, használati-, öntözővíz nyerés),
- a kút tervezett mélysége,
- a kinyerni szándékozott vízhozam l/perc, m3/nap, m3/év dimenziókban,
- a tervező nyilatkozata a várható vízminőségről.

b. Az ingatlan tulajdonosának hozzájáruló nyilatkozata a kút létesítéséhez (amennyiben a kérelmező nem tulajdonosa az ingatlannak).

c. Kútterv. (Szakemberrel kell elkészíttetni).
Tartalma:
- Műszaki leírás
- Tervrajzok
- A berendezésék ismertetése

d. A területileg illetékes Környezetvédelmi Felügyelőség szakhatósági állásfoglalása.
Ehhez a Környezetvédelmi Felügyelőséghez ugyancsak be kell nyújtani az a. - c. pontokban ismertetett dokumentumokat.

e. A területileg illetékes Bányakapitányság engedélye a műszaki munkák elvégzéséhez.

B. A kút szakkivitelezővel történő elkészíttetése.

C. A vízföldtani napló elkészíttetése
A kivitelező által a fúrás során vett rétegminták és a megfelelő adatszolgáltatás alapján a vízföldtani naplót a Vízügyi Tudományos Kutató Rt (VITUKI) készíti el.

D. Ivóvíz célú felhasználás esetén a megyei ÁNTSZ engedélyének beszerzése.
Ehhez az ÁNTSZ előírásának megfelelő vízminta vételére és laboratóriumi vizsgálatára van szükség.

E. A kút Vízjogi üzemelési engedélyének beszerzése a Vízügyi Igazgatóságtól.
Ehhez a következő dokumentumok benyújtására van szükség:

- a kúthasználat célja
- a berendezések műszaki rajza, ill. kiviteli terve
- az ÁNTSZ vízvizsgálati eredményei