Ezen oldalakat 2004 évtől nem fejlesztjük tovább.
A továbbiakban a program folytatásaként a fenntartható építéshez kapcsolódó információkat a http://fenntarthato.hu címen gyűjtjük és rendszerezzük.


Vízellátás felszín alatti vízből

Családi házak, majorok, felszín alatti vízből történő vízellátása különböző típusú kutakból történő víznyeréssel oldható meg. A felszín alatti vízkészletek különböző mélységekben lévő víztartó rétegekben helyezkednek el. Az építendő kút típusát a vízadó réteg mélysége, minősége és az igényelt vízmennyiség határozza meg.

A kút létesítése után a termelt víz vízminőségi vizsgálatát megfelelő szaklaboratóriumban mindenképpen el kell végeztetni, mivel csak így határozható meg, hogy a vizet milyen célokra lehet felhasználni.

Az 1995. évi Vízgazdálkodási Törvény értelmében a felszín alatti vízkincs állami tulajdon, víznyerő kút létesítéséhez tehát a törvény értelmében hatósági engedély szükséges. A helyi vízgazdálkodási feladatok hatósági jogkörét a területileg illetékes vízügyi igazgatóságok, illetve a települési önkormányzatok látják el.

Bővebb általános információk

A kúttípus kiválasztásának szempontjai


Talajvízre telepített kutak   Rétegvízre telepített kutak 

Házi vízellátó rendszerek