Ezen oldalakat 2004 évtől nem fejlesztjük tovább.
A továbbiakban a program folytatásaként a fenntartható építéshez kapcsolódó információkat a http://fenntarthato.hu címen gyűjtjük és rendszerezzük.

Közüzemi hálózatra csatlakozás

Közmű hálózattal ellátott ingatlan esetén, közüzemi hálózatra csatlakozás javasolt.

A közüzemi szennyvízelvezető hálózatra való rákötéshez a szolgáltatótól hozzájárulási engedélyt kell beszerezni. Ennek alapfeltétele vízgazdálkodási, épületgépészeti szakértői, illetve tervezői engedéllyel rendelkező személy által készített terv benyújtása, amely a következőket kell tartalmazza:

1, Műszaki leírás, amely tartalmazza:
a, a kérelmező (tulajdonos) nevét, postai címét
b, az ingatlan - szükség esetén a létesítménnyel érintett szomszédos ingatlanok - helyének és helyrajzi számának megjelölését
c, az elvezetendő szennyvíz napi átlagos és csúcsidei mennyiségét (m3/nap), minőségét
d, az előtisztításra, valamint az előtisztítás utáni szennyvízminőségre vonatkozó adatokat
e, a szennyvízhálózathoz tartozó berendezések (átemelő, előtisztító stb.) rövid leírását, műszaki jellemzőit

2, Helyszínrajz (1:200, 1:500) méretarányban, feltüntetve:
a, az érintett ingatlant és annak helyrajzi számát, illetve házszámát
b, a szennyvízhálózatok nyomvonalát, átmérőjét, anyagát, lejtését, jellemző pontjainak abszolút magassági adatait
c, a szennyvízhálózathoz tartozó berendezések (aknák, előtisztító szennyvízmennyiség-mérő stb.) helyét
d, a szennyvízhálózattal érintett létesítményeket

A csatlakozási lehetőség lehet:
- előre elhelyezett bekötő idom
- tisztító v. ellenőrző akna
- ejtőakna
----

Közművesített telek esetén rákötéssel biztosítható a szennyvíz elvezetése.
A rákötés feltételei:
- tervrajz elkészítése
-engedély megkérése

Az engedélyező hatóság: a közműhálózat üzemeltetést végző Vízmű Társulat, vagy Részvénytársaság.