Ezen oldalakat 2004 évtől nem fejlesztjük tovább.
A továbbiakban a program folytatásaként a fenntartható építéshez kapcsolódó információkat a http://fenntarthato.hu címen gyűjtjük és rendszerezzük.

Elhelyezés, szikkasztás

Elhelyezés, szikkasztás:
Akkor alkalmazható, ha a szennyvízcsatorna-hálózat még nem épült meg, a szikkasztást a helyi adottságok lehetővé teszik, és az alkalmazás feltételrendszere minden szempontból kielégítő. Alkalmazható továbbá abban az esetben is, ha a csatornahálózat már kiépült, de a rákötés aránytalanul magas költséggel járna.
Az elhelyezés alapvető feltétele, hogy szakszerűen legyen kialakítva, a szennyvíz elhelyezése vízgazdálkodási, közegészségügyi, környezetvédelmi vagy egyéb érdeket ne sértsen és megfeleljen a vonatkozó jogszabályoknak.

Alkalmazás lehetőségei    A technológia működési elve    Az alkalmazhatóság feltételrendszere

A technológia előnye
Építési, fenntartási és üzemeltetési költségeiben a legolcsóbb tisztítási eljárás. Nincs energiaigénye, a kert egy részén a növények vízigényét biztosítja, és az egész rendszer saját erőből megépíthető.

Területigény
A szikkasztó felület nagyságát és a szivárogtató csövek hosszát a talaj vízvezető-képessége határozza meg.
A hazánkban előforduló különböző talajtípusokra számolt területnagyság: a talajszerkezettől függően, egy 4 fős család részére 80  m2 és 415 m2, az ehhez tartozó teleknagyság 720 m2 - 1500 m2 .
A teleknagyság meghatározó az alkalmazhatóság szempontjából, mivel a tervezésnél figyelembe kell venni azokat az építészeti előírásokat, melyek szabályozzák az oldómedence és szikkasztó terület telken belüli elhelyezését, az épülettől, a szomszédos telektől, a telken lévő kúttól, és a vízvezetéktől való távolságát.

A szikkasztó terület hasznosítása
A szikkasztó mezőre vízigényes kerti növények, gyep, sekély gyökérzetű bokrok ültethetők. Nem javasolhatók mély, erős gyökérzetű évelők, fák, valamint olyan növények, melyek gumója nyersen nem fogyasztható.

Építés
Az oldómedence és az osztóakna vízzáró kivitellel kell hogy készüljön. Építhető téglából, vagy betonból, a vízzárósága miatt vízzáró vakolattal kell bevonni.
A környezetkímélő építés szempontjából építését téglából javasoljuk. A szivárogtató csőhálózat ún. dréncső lehet műanyag, vagy agyag kivitelű. Forgalomban a műanyag könnyebben elérhető, a környezetkímélő építés szempontjából az agyag javasolható.

Ezt a megoldást a bonyolultnak tűnő alkalmazási feltételrendszere miatt szakemberrel kell terveztetni. Az építése saját erőből is megvalósítható. A telken belüli megoldások közül ez a legegyszerűbb technológia, amely egyúttal szennyvízhasznosítást is jelent a rátelepített növényeknek köszönhetően.


Termékek, rendszerek