Ezen oldalakat 2004 évtől nem fejlesztjük tovább.
A továbbiakban a program folytatásaként a fenntartható építéshez kapcsolódó információkat a http://fenntarthato.hu címen gyűjtjük és rendszerezzük.

Tisztítás

Tisztítás:
Akkor alkalmazható, ha a szennyvízcsatorna-hálózat még nem épült meg, vagy a csatornahálózat már kiépült, de a rákötés aránytalanul magas költséggel járna, és a helyi adottságok lehetővé teszik szennyvíztisztító telepítését.

A telken belüli elhelyezés alapvető követelménye:
- a szennyvíztisztító elhelyezése vízgazdálkodási, közegészségügyi, környezetvédelmi vagy egyéb érdeket ne sértsen és megfeleljen a vonatkozó jogszabályoknak
- a tisztított szennyvíz elvezetésére van befogadó patak, vízelvezető csatorna, vagy megfelelő terület, hogy a tisztított szennyvíz a telken tárolható, vagy a talajban elszikkasztható legyen

Telken belüli szennyvíztisztításra két technológiai variáció lehetséges:
- Kisberendezés alkalmazása kis telekméret esetén kerül előtérbe
- Gyökértéri tisztítás alkalmazása nagyobb telekméret esetén vizsgálható (a minimális telekméret 700 m2)


Kisberendezés - Gyökértéri tisztítás